Blokkade Yara's kunstmestopslag in Denemarken

Nieuws, gepost door: ASEED/Free the Soil op 26/03/2018 03:03:44

Wanneer: 26/03/2018 - 13:53

De eerste blokkade van de nieuwe campagne Free the Soil is een feit! Vanmorgen vroeg werd de toegang tot een opslag van de grootste kunstmestfabrikant ter wereld (het Noorse bedrijf Yara) versperd.
Wij hopen dat de komende tijd meer acties gaan volgen, want het is de hoogste tijd dat de vernietigende gevolgen van de industriële landbouw aan het licht gebracht worden: uitgeknepen boeren, klimaatchaos, bodem uitputting en catastrofale daling van de biodiversiteit.
Onze solidariteit met iedereen die actie onderneemt tegen deze gevaarlijke industrie! Wanneer we onszelf organiseren kunnen we industriële landbouw beëindigen! Hieronder het vertaalde verslag van de Deense actiegroep KlimaKollektivet.

We willen jullie op de hoogte brengen van de campagne waar KlimaKollektivet bij is betrokken: "Free the Soil" is een nieuw initiatief dat de aandacht vraagt voor de vernietiging van het milieu door de industriële landbouw. De focus ligt vooral op de wijze waarom de industriële landbouw bijdraagt aan de verandering van het klimaat. Hoewel het vaak in de schaduw staat van andere klimaatcriminelen zoals de olie- en kolenindustrie, is landbouw verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel hiervan is het gevolg van de industriële manier van werken en de grote landbouw-multinationals profiteren van de vernieling van onze planeet en haar klimaat.

De niet-duurzame praktijk van de industriële landbouw put de grond dusdanig uit dat het noodzakelijk wordt kunstmest te gebruiken om voedsel te verbouwen. In de landbouw vormen de productie en het gebruik van kunstmest de grootste bron van broeikasgassen. De ”Free the Soil”-campagne wil daarom de aandacht vragen voor de gevaarlijke consequenties van onze kunstmest-afhankelijkheid. De campagne zal actievoeren tegen de bedrijven die profiteren van de productie en grootschalige gebruik van kunstmest. De campagne werkt toe naar een klimaatkamp en massale actie in 2019 en het uiteindelijke doel is het stoppen van het industriële landbouwsysteem en de grootschalige agro-industrie.

Als eerste grote actie van deze campagne hebben we vandaag (26 maart 2018) om kwart over 7 op het Deense eiland Masnedø de opslagfaciliteit van kunstmestfabrikant Yara geblokkeerd. Met onze lichamen stoppen we deze onduurzame en gevaarlijke activiteit. Het is tijd dat de industriële landbouw en de bedrijven die hier van profiteren verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdrage aan het verergeren van de klimaatcrisis. Het Noorse bedrijf Yara is 's werelds grootste producent van kunstmest. Yara is deel eigendom van de Noorse overheid en is op diverse locaties in Denemarken actief. (toevoeging vertaler: Yara heeft ook grote fabrieken in Nederland.)

Te lang hebben de bedrijven die zich bezig houden met de industriële landbouw kunnen verstoppen in de schaduw van de andere klimaatcriminelen. Het is tijd om activiteiten in de industriële landbouw aan het licht te brengen. We roepen groepen en individuen op de rol van de industriële landbouw in de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. Onderneem actie tegen deze gevaarlijke industrie en zij die hier van profiteren. Als jij of je groep mee willen doen aan deze campagne neem dan contact met ons op. Laten we onszelf organiseren om de industriële landbouw een halt toe te kunnen roepen.

In solidarity,

KlimaKollektivet

Contact
Foto's op de website van Free the Soil: http://freethesoil.org/blocade-of-yaras-yaras-synthetic-fertilizer-stora...

www.facebook.com/freethesoil/
freethesoil@riseup.net
Twitter: @freethesoil
 
Brochure (in het Deens):
https://klimakollektivet.wordpress.com/det-industrielle-landbrug-og-klim...Wie: 
ASEED/Free the Soil

Ja, die Denen houden wel van felle kleuren ...

Foto: 


Wie: 
ASEED/Free the Soil

New campaign against industrial agriculture: Activists blockade Yara’s synthetic fertilizer storage facility in southern Zealand, Denmark

We are writing to you to let you know about a new campaign that the climate collective has recently thrown its support behind. ”Free the Soil” is a new initiative that works to put focus on the environmental destruction and impact on the climate of the industrial agriculture system, and to highlight the role industrial agriculture plays in exacerbating the climate crisis. While often hiding in the shadows of other climate criminals such as the fossil fuel industries, agriculture accounts for over half of all greenhouse gas emissions on the planet. Much of this is due to industrial agricultural practices, and the big players in the agriculture industry are profiting from the destruction of our planet and climate.

Unsustainable industrial agricultural practices deplete the soil to such an extent that fossil fuel based synthetic fertilizers become a necessity for growing food. The production and use of synthetic fertilizers is the largest source of green house gas emissions from agriculture. The ”free the soil” campaign therefore wants to draw attention to the dangerous consequences of our dependence on synthetic fertilizers, and will take action against the industries profiting from their production and use in the near future. This campaign will work towards organising a climate camp and mass action in 2019 towards the larger goal of shutting down the industrial agriculture system and industries.

Because of this, today (26.03.2018) at 7.15 o’clock we have blockaded Yara’s storage facility for synthetic fertilizers on Masned island, Southern Zealand. We are putting our bodies on the line to stop these unsustainable and dangerous practices. It is time that industrial agriculture and the companies that profit from it are held accountable for there part in exacerbating the climate crisis. The Norwegian multinational fertilizer company Yara is the largest producer of synthetic fertilizers on the planet. Yara is partially owned by the Norwegian state, and has many fertilizer facilities in Denmark.

For too long industrial agriculture has hiding in the shadows of the other climate criminals. Around have of all global green house gas emissions come from agriculture. The agriculture industry.

It is time that industrial agriculture is exposed to the light, and that the agriculture industry is held accountable for their climate destroying activities. We call on people and groups to bring attention to the role of the industrial agriculture in the climate crisis, to take action against this dangerous industry and those who profit from it. If you or your group are interested in joining this campaign, please get in touch. Lets organize to shut down industrial agriculture!

In solidarity,

The Climate Collective

Contact

Free the Soil: http://www.freethesoil.org

www.facebook.com/freethesoil/
freethesoil@riseup.net
Twitter: @freethesoil

Pictures of the action: http://freethesoil.org/blocade-of-yaras-yaras-synthetic-fertilizer-stora...

Brochure (in Danish):
https://klimakollektivet.wordpress.com/det-industrielle-landbrug-og-klim...Wie: 
nn

Persverklaring http://freethesoil.org/blocade-of-yaras-yaras-synthetic-fertilizer-stora...

Activisten blokkeren de opslagfaciliteit voor kunstmest van Yara in Zuid-Seeland, Denemarken.

(Foto's hieronder)

Vandaag (26.03.2018) om 7.15 uur hebben activisten in het kader van de Free the Soil-campagne Yara's opslagfaciliteit voor synthetische meststoffen op het eiland Masned in Zuid-Seeland geblokkeerd. Het wordt tijd dat de industriële landbouw en de bedrijven die ervan profiteren, daar verantwoordelijk worden gesteld voor een deel van de verergering van de klimaatcrisis. Het Noorse multinationale meststofbedrijf Yara is de grootste producent van kunstmeststoffen ter wereld. Yara is gedeeltelijk eigendom van de Noorse staat en beschikt over vele kunstmestfabrieken in Denemarken.

Te lang heeft de industriële landbouw zich verscholen in de schaduw van andere klimaatcriminelen. Rond hebben van alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig zijn van de landbouw. De landbouwindustrie.

Door niet-duurzame industriële landbouwpraktijken wordt de bodem zodanig uitgeput dat kunstmest op basis van fossiele brandstoffen een noodzaak wordt voor het verbouwen van voedsel. De productie en het gebruik van kunstmest is de grootste bron van broeikasgasemissies in de landbouw. De campagne "free the soil" wil daarom de aandacht vestigen op de gevaarlijke gevolgen van onze afhankelijkheid van kunstmest en zal op korte termijn actie ondernemen tegen de industrie die profiteert van de productie en het gebruik van kunstmest.

Het wordt tijd dat de industriële landbouw aan het licht wordt gebracht en dat de landbouw verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn klimaatvernietigende activiteiten. We roepen mensen en fracties op om de rol van de industriële landbouw in de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen en actie te ondernemen tegen deze gevaarlijke industrie en degenen die ervan profiteren. Als u of uw groep geïnteresseerd zijn in deelname aan deze campagne, neem dan contact met ons op. Laten we de sluiting van de industriële landbouw organiseren ! Deze campagne zal zich richten op het organiseren van een klimaatkamp en massale actie in 2019 naar het grotere doel van het sluiten van de industriële landbouw systeem en industrieën.

Vertaald met www.DeepL.com/TranslatorWie: 
nn

Zie ook Hoe Monsanto aan Roundup-studies sleutelde:
https://www.oneworld.nl/bedrijfslobby/hoe-monsanto-aan-roundup-studies-s...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech