Red de Boterbloem Boerderij

Hier kun je discussieren over Red de Boterbloem Boerderij.
English text below*

Boerderij de Boterbloem is het laatste biologische akkerbouwbedrijf binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Sinds 1996 is deze boerderij, die al meer dan een eeuw bestaat, biologisch. De Boterbloem wordt bedreigd met ontruiming vanwege plannen voor nog een bedrijventerrein. Dit is onacceptabel!

Als Amsterdammers spelen we een cruciale rol in de uitbreiding van onze stad. Als jij ook wilt dat de stad groeit op een doordachte en gewetensvolle manier, in plaats van wordt opgeblazen door winst gedreven private bedrijven, dan is dit het moment om van je te laten horen.

Onderstaand bericht kan worden gecopy-paste in een email aan vier van de Commissie Ruimtelijke Ordening. Deze vier zijn uitgekozen omdat ze behoren tot de coalitiepartijen. Vraag hen om in actie te komen om dit stuk landbouwgrond te behouden.

De stad is van ons! Samen kunnen we de raadsleden laten zien dat we ze in de gaten houden.

“Het inwoneraantal van Amsterdam groeit snel – en dat kan op een duurzame en groene manier. De huidige coalitie beloofde een eerlijke en duurzame stad, die in 2040 gasvrij is. Om dit te kunnen bereiken moet groene ruimte beschermd worden – en juist de akkerbouwgrond die gebruikt wordt om de stad van voedsel te voorzien is hiervoor van cruciaal belang.

De mogelijkheid om voedsel lokaal te produceren is een fundamentele pijler van een fossielvrije, klimaatneutrale stad - en dus van de stad van de toekomst. Als we vruchtbare akkerbouwgrond niet beschermen, raken we iets fundamenteels kwijt dat we niet meer terugkrijgen. Het is gevaarlijk en kortzichtig om onze grond te verpesten.

Wij, burgers van Amsterdam, vragen dat boerderij de boterbloem en de Lutkemeerpolder beschermd blijft.”

Dit zijn de emailadressen van vier cruciale de gemeenteraadsleden die in de Commissie Ruimtelijke Ordening zitten:
Zeeger Ernsting zernsting@raad.amsterdam.nl --- Commissievoorzitter, GroenLinks
Marijn Bosman m.bosman@raad.amsterdam.nl ---D66
Carolien de Heer c.de.heer@raad.amsterdam.nl --- PvdA
Tiers Bakker tbakker@raad.amsterdam.nl --- SP
Het is uiteraard mogelijk contact op te nemen met meer leden van de commissie (https://bit.ly/2nkFgo).

Als je meer wilt weten over Boerderij de Boterbloem, of betrokken wilt worden bij de strijd voor het behoud van de boerderij, kijk dan hier: https://reddeboterbloem.wordpress.com/

Sharing is caring

English:
The Boterbloem Boerderij is the last organic arable farm in the city of Amsterdam. Since 1996 this century old farm has been organically certified. At this moment it is being threatened with eviction. To be replaced with more warehouses! This is unacceptable.

As citizens of Amsterdam we play a crucial role in how our city expands. If you want to see the city grow in a thoughtful and conscientious way, not just allowing private parties to profit from the land, then now is the time to make your voice heard!

You can simply copy and paste the message below and email the four members of the Spatial Planning commission, listed below the text. Each of these council members have been chosen because they are part of the coalition parties. Demand them to take action to protect legacy agricultural land.

The city is ours! Together we can show the council that we are watching.

“ Amsterdam is a rapidly expanding city with hopes of growing in a sustainable and green way. This coalition has promised a more fair and sustainable city, with plans to be gas free by 2040. In order to accomplish this, green spaces, especially agricultural spaces that can be used for growing food close to the city, must be protected.

The ability to grow food locally is a fundamental pillar of building a fossil-free city, a city of the future. If we let this fertile organic soil be wiped out we will lose a legacy, one that we cannot get back. It is dangerous and short-sighted not to protect healthy agricultural land.

We, as citizens of Amsterdam, demand that the Boterbloem Boederij and the larger Lutkemeer Polder, be protected. “

Here are the e-mails of the Spatial Planning council members we would like to petition:
Zeeger Ernstig zernsting@raad.amsterdam.nl --- Council leader, GroenLinks
Marijn Bosman m.bosman@raad.amsterdam.nl --- D66
Carolien de Heer c.de.heer@raad.amsterdam.nl --- PvDA
Tiers Bakker tbakker@raad.amsterdam.nl --- SP

If you are interested in learning more about the Boterbloem Boerderij, or getting more involved, you can follow this link:
https://reddeboterbloem.wordpress.com/

Sharing is caring :*


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech