Gele Hesjes: Kom in opstand & bouw een betere samenleving

Hier kun je discussieren over Gele Hesjes: Kom in opstand & bouw een betere samenleving.
Ook in Nederland demonstreren nu gele hesjes! Logisch, want ook in Nederland wordt het volk genaaid. Werken loont steeds minder, terwijl bedrijven steeds meer winst maken. Het besteedbaar inkomen is in 40 jaar dan ook nauwelijks toegenomen. En dat terwijl we harder en langer zijn gaan werken onder steeds onzekerdere contracten, en ook door technologie veel productiever zijn geworden. Als gevolg werken mensen zich over de kop, en steken ze zich diep in de schulden om mee te blijven doen aan een samenleving waarin we steeds harder met elkaar concurreren.

Steeds meer mensen verliezen daarnaast hun illusies in het politieke systeem. Van de EU-grondwet die het verdrag van Lissabon werd tot de afschaffing van de dividend-belasting dat werd omgezet naar andere belastingcadeautjes voor de rijksten, het redden van de banken tot het kapot laten gaan van ziekenhuizen. Het is duidelijk, wanneer de wil van het volk in gaat tegen de belangen van topbankiers en -managers, politici en groot-aandeelhouders: dit is geen democratie.

- Betaalbare zorg, weg met de privatisering!
- Betaalbare woningen, meer sociale woningen!
- Referendum terug en bindend maken!
- Salaris omhoog meer koopkracht!
- Btw omlaag!

Ga naar de facebook-groep Gele Hesjes Amsterdam en sluit je aan!

ORGANISEER JEZELF

Demonstraties zijn goed om medestanders te leren kennen, kritiek onder de aandacht te brengen en je kracht te tonen. Maar de elite is niet onder de indruk van leuzen en protestbordjes. Breed gesteunde blokkade-acties en rellen hebben nu in Frankrijk voor een eerste overwinning gezorgd: de belastingverhoging op brandstof gaat niet door! Het laat zien dat succesvol verzet mogelijk is. Deze en andere tactieken worden mogelijk als we ons organiseren. Lokaal en op onze werkplekken. Dan kunnen wij de verantwoordelijken voor misstanden onder druk zetten, met stakingen of andere directe actie. En laten zien hoe het beter kan. Een samenkomen van dit soort initiatieven kan dan een tegenmacht gaan vormen ten opzichte van de elite. En zelfs het begin zijn van een vorm van samenleven, waarin we voor onszelf leven en werken.

LAAT JE NIET VERDELEN

Of je nou wit of zwart bent, gelovig of niet. Man of vrouw of nog iets anders. Boeddhist, christen of moslim. Of je nou rechts of links stemt of helemaal niet. Jezelf ziet als een echte Nederlander en/of Surinamer, Marokkaan, Turk, Chinees, Syriër, Pool, Somaliër, Europeaan of Wereldburger. Als homo, hetero of allebei: wees wie je bent en graag wil zijn. Maar laat je identiteit geen nieuwe Berlijnse muur worden waar je niet overheen mag. Laat het niet als wapen gebruikt worden om je tegen anderen op te zetten! Elk mens wil de middelen om te leven in vrijheid, om haar/zijn/hun geluk na te kunnen streven. Dat kan ook. Want er is meer dan genoeg voor iedereen, zodra de hebzucht en machtswellust van een kleine elite niet langer regeert. Om dat te kunnen bereiken, moeten we niet vallen voor verdeel-en-heers-politiek. Alleen samen kunnen we een sterke vuist maken!

gedrukt met steun van www.vrijebond.org - anarchistische zelforganisatie


" Maar laat je identiteit

" Maar laat je identiteit geen nieuwe Berlijnse muur worden waar je niet overheen mag. " Dat is toch echt wens denken. Nou dat zou een mooie wereld zijn he. Ik heb eens folers van de Vrije Bond uitgedeeld. Zal ik nu niet meer doen. Om verschillende redenen. Nu schrijf ik op basis van een zo n folder kan iemand niet worden overtuigd. Natuurlijk niet. Behalve dan als die iemand toch al zn conclusies had getrokken. Enz. enz. enz. om tot the point te komen richt je toch op die groepen die dichter bij je staan ipv. een moslim of christen of dergelijks proberen te " bekeren " verspilde moeite zeg ik. Welke groepen dan ?! Ja het Anarchisme is zeer radicaal . Ik zal me zelf geen Anarchist meer noemen heb die overtuiging ook niet meer. Ik vind namelijk dat ik recht heb op mijn eigen mening en het " Anarchisme " iin Nederland is zodanig dat er geen ruimte is voor eigen meningen. Ik denk dat er ook heel wat zijn die dat al direct door hebben daar wat minder lang over doen dan ik. Allemaal een vergeet het maar het is allemaal uitsluiting en terreur ook onderling. Subtiel en minder subtiel. Persoonlijk heb ik een PEST hekel aan moslims en christenen. Niet dat ze direct dood moeten nee maar ik zal ze zeker niet opzoeken " gezellig " met ze gaan doen. Verdomme duizenden jaren ellende moet ik nog uitleggen waarom godsdienst niet deugd.

er staat "gedrukt met steun

er staat "gedrukt met steun van de vrije bond". dus ik hoop dat ze gewoon ergens een zakcentje hebben opgeduikeld bij de solikas van de vrije bond, en daar niet veel uitleg over hebben gegeven. dit lijkt me namelik niet in lijn met de vrije bodn verder. enige wat ik op hun website kan vinden is een stuk over zwartrode heses, niks over gele hesjes

Anarchisten voor een bindend

Anarchisten voor een bindend referendum? Waarom dat dan?

@de eerste NN: Hoezo

@de eerste NN:

Hoezo wensdenken? Ik heb mannelijke geslachtsorganen, ik voel mij 'man', en ik ben heterosexueel. Maar dat betekent niet dat ik mij niet kan (proberen te) voorstellen hoe het is om andere geslachtsorganen te hebben (of althans luisteren naar iemand dat heeft), datzelfde te doen wat betreft mensen die zich 'vrouw' voelen (zowel cis als trans), datzelfde te doen met mensen die homosexueel of bi zijn. En mijzelf daarbij open te stellen voor aspecten aan mijzelf die een makkelijke inkadering in een bepaalde identiteit ontstijgen, en openstaand voor de mogelijkheid dat mijn identiteit verandert (als geheel of gedeeltelijk). Ook al blijf ik tegelijkertijd bewust en verbonden met die bepaalde identiteit (omdat die grof genomen bepaalde aspecten van mij en mijn relaties tot anderen redelijk kan omschrijven). Op die manier ontken je niet je eigen identiteit, maar laat je het tegelijkertijd geen 'berlijnse muur' worden waar je niet overheen mag.

@de derde NN:

Democratie (volksmacht) en anarchie (de afwezigheid van overheersing) sluiten elkaar niet uit, al betekent het wel natuurlijk dat de volksmacht grenzen heeft (dwz de volksmacht mag niet overheersen, mensen dwingen te doen wat zij niet willen of grenzen opleggen aan mensen behalve de grens een ander grenzen op te leggen of te dwingen). Aan de andere kant betekent onder de huidige omstandigheden de afwezigheid van volksmacht absoluut niet dat er een afwezigheid is van overheersing. Integendeel, het betekent op zijn best de overheersing van een elite (aristocratie) of simpelweg die van de weinigen die toevallig de macht hebben (oligarchie). En we weten als anarchisten ook dat oligarchen altijd doen alsof ze een elite zijn, en dat de elite eigenlijk altijd ook een corrupt zooitje is (dwz we geloven niet in 'de adel'). Een bindend referendum is - zeker onder de huidige omstandigheden waarin een kleine minderheid een grote meerderheid overheerst - niet iets dat haaks staat op het anarchisme. Al snap ik het ook als andere anarchisten zeggen dat je daar nooit voor moet zijn. Maar dat is een discussie tússen anarchisten.

Volgens mij is dat bindende

Volgens mij is dat bindende referendum momenteel een nieuwrechts thema bij uitstek, met name wegens het referendum over Oekraine. Lijkt me iig geen goed idee. Zijn anarchisten ook voor herinvoering van de doodstraf?
Anarchisten met zulke illusies over de burgerlijke democratie zijn wat mij betreft geen knip voor de neus waard. Ik zou maar even flink vaart maken met die "discussies", want zo kom je wel erg dichtbij het nieuwerechtse vaarwater!

Momenteel is dat zo ja. Dat

Momenteel is dat zo ja. Dat geeft dan meteen goed aan waarom we momenteel er zo klote voor staan politiek gezien.

Op het moment dat het geven van een GELDENDE stem aan mensen in hoe de samenleving wordt gerund, een 'nieuw-rechts thema bij uitstek' is, is het toch logisch dat mensen nieuwrechtse sympathieën krijgen. De herinvoering van de doodstraf heeft daar niks mee te maken. Niks inhoudelijks heeft hier eigenlijk mee te maken, want het gaat om de vorm/de manier waarop de inhoud wordt afgesproken.

Anarchisten en revolutionair links, eigenlijk heel links, zijn serieus de weg kwijt als tegen bindende referenda zijn. Wat is het alternatief op dit moment? Dat bazen en politici regeren. Ja, tuurlijk, liever hebben we 'geen bazen of politici maar zelfbestuur en anarchie.' Goed, fix dat dan! En rap een beetje!! En hou voor de rest je klep over burgerlijke illusies.

Ik ben geen anarchist en ik

Ik ben geen anarchist en ik hoef nix voor jou te fixen, doe het zelf maar. En mijn klep houden doe ik al helemaal niet.
Die eis over referenda is gewoon een beetje meeliften op populistisch nieuwrechts geleuter en gaat nergens over. Ja, dat zijn burgerlijk-democratische illusies die je aan het verspreiden bent. Je laat mensen geloven dat het zinvol is om te strijden voor een fopspeen. Ik vind dat bedrog, cq niet erg slim.

bindend referendum

Ja het lijkt nu typisch nieuwrechts omdat D66 dit kroonjuweel heeft laten gaan, en de grote "regenteske" partijen er tegen zijn.
Uiteraard zijn de referenda over de europese grondwet die geen grondwet was, en over die andere package-deal, voorbeelden van hoe het niet moet.
Heb ik de illusie dat referenda de hemel op aarde brengen? Tuurlijk niet. Wat ik wel denk is dat het burgers betrokkener kan maken. Ik denk dat *50% van de stemgerechtigden* als criterium eerlijker en representatiever is dan een 2/3 meerderheid van een gremium dat gekozen is door 75 % van die stemgerechtigden.
Het lijkt me ook fijn als je dingen kunt regelen waarbij de scheidslijnen dwars door de partijen heen lopen.

Hoe had de wereld er uitgezien als we bijvoorbeeld een referendum hadden gehad over of Nederland een kernwapenvrije zone moet worden?

Vaarwater? Ik zie het meer als viswater. Ik zie geen reden om voorstanders van referenda naar FvD, PVV en SP te jagen.

Viswater, maar natuurlijk! We

Viswater, maar natuurlijk! We hebben hier te maken met een anarchistische sportvisvereniging... Blijf maar lekker hengelen.

viswater

Ik ga niet voor "de anarchisten¨ praten. Als je als linkse beweging een deuk in een pakje boter wilt slaan zul je mensen moeten overtuigen dat jouw overtuigingen en analyses de juiste zijn. De metafoor van "in een vijver vissen" wordt daar vaak voor gebruikt.

Ik denk niet dat je mensen

Ik denk niet dat je mensen echt gaat overtuigen als je aankomt met programmapunten die niet werkelijk de jouwe zijn. Een bindend referendum maakt bij mijn weten gewoon geen deel uit van anarchistische politiek, het is de zoveelste burgerlijk democratische fopspeen waar je mensen hooguit voor waarschuwt en waar je zeker geen propaganda voor gaat voeren. Nieuwrechts is de voornaamste voorvechter van zulke referenda, omdat dit hen de kans geeft om hun populistische campagnes te voeren. Na het Oekraine-referendum zouden we dan nu het Marrakesj-referendum krijgen, morgen het klimaat-referendum, overmorgen het minder-Marokkanen referendum. En de anarchisten kunnen dan machteloos achter de feiten aanlopen. Referenda hebben niets te maken met het opbouwen van een revolutionaire tegenmacht, basisdemocratische structuren, et cetera. Je moet niet in troebel water gaan vissen, maar duidelijk zijn over wat je voor staat en waar je tegen bent.

Je zou toch ook populistische

Je zou toch ook populistische referenda-campagnes kunnen voeren over:
- nationalisering/socialisering van de banken
- belastingverlaging
- niet financieren van de JSF en dat soort dingen
- decentralisatie van macht (je zou zelfs kunnen proberen de staat te dwingen basidemocratische structuren op te zetten, en op z'n minst om het ruimte te geven)
- redden van ziekenhuizen, nationaliseren/socialiseren van zorgverzekeraars (ofwel opzetten nationaal zorgfonds)
- voor legalisatie van een reeks aan dingen die nu illegaal zijn
- in de grondwet opnemen dat bedrijven gerund moeten worden door de mensen die er werken (arbeiderszelfbestuur)
- lokale referenda over het niet uitzetten van een vluchtelingengezin
- etc etc

Uiteindelijk kom je natuurlijk wel tegen een grens aan van wat de politieke en economische elite gaat toestaan (die van arbeiderszelfbestuur sowieso), maar om te zeggen dat je een referendum helemaal niet kan inzetten voor het 'anarchistischer maken van een samenleving en zeker voor het voeren van propaganda daartoe, is totaal absurd. Het probleem met referenda op dit moment is dat ze selectief worden ingezet vanuit een bepaald deel van de elite, om hun eigen macht te vergroten en het volk een bepaalde kant op te manipuleren. De insteek van anarchisten moet wat mij betreft niet zijn dan referenda te verwerpen (wat ook echt een bizarre lijn is want dan ga je dus aan de kant van de mensen staan die zeggen 'nee, de elite moet alles beslissen'), maar om juist te pushen voor een zo breed mogelijk en zo vaak mogelijk toepasbaar referendum, en er op te wijzen waar het systeem van referenda TEKORT schiet.

Hopeloos vaag. - wat wil je

Hopeloos vaag.
- wat wil je nu precies, de banken nationaliseren of socialiseren? snap je het verschil tussen die twee? wat moet ik me voorstellen bij een gesocialiseerde bank?
-wil je de staat afschaffen? dan is er nl. helemaal geen belasting meer. beetje een lastige omweg om dit doel via belastingverlaging te bewerkstelligen.
-het niet-financieren van de JSF e.d. klinkt nog het leukste, maar heersende politieke krachten zullen er een stokje voor steken dat zo'n referendum ooit gehouden wordt. waarom voer je geen campagne tegen militaire uitgaven en militarisme in het algemeen, ipv vragen om een referendum?
-anarchisten willen volgens mij niet de staat ergens toe dwingen, maar dat de staat verdwijnt. de staat basisdemocratische structuren laten opzetten is idioot - mensen moeten die structuren zelf van onderaf opbouwen, tegen de staatsmacht (dat is: de macht van de heersende klasse) in. vrijheid wordt niet gegeven maar veroverd.
-legaliseren is letterlijk: wettig maken. anarchisten verwerpen alle gezag en wetten die van boven worden opgelegd. hun wetten zijn niet de onze.
-anarchisten hebben geen grondwet en erkennen die ook niet, om dezelfde soort redenen. arbeiderszelfbestuur wordt niet door de staat verleend maar door de arbeiders veroverd: van onder op!
Al met al dus geen enkele serieuze reden om campagne te voeren voor het referendum. Die eis kun je dus het beste per direct droppen!

vind je het gek dat mensen

vind je het gek dat mensen zich geen vrouw noch man meer voelen?

er zijn geen echte vrouwen meer die thuis blijven, voor de kinderen zorgen (dus niet naar school sturen), koken, wassen zonder wasmachine, stof weven, kleding maken

er zijn geen echte mannen meer die hun eigen eten verbouwen, hout hakken, de boel verdedigen (dus zonder oom agent of leger), hun eigen huis bouwen

omg. dit is echt wel een heel

omg. dit is echt wel een heel eind beneden het minimum voor een discussie, wat mij betreft.
nog meer gekkies hier? ik ben weg!

minimum

Gekkies vind je overal, maar als je een betere plek weet voor discussie hoor ik dat graag. Ga er maar vanuit dat de moderator een dezer dagen de "bijdrage" over echte mannen verwijdert, en jouw reactie erop ook (en deze ook). Bij indymedia kan dat gewoon een dag of twee duren

demo rode hesjes

Op Zondag 13 Januari is er in Utrecht een RODE HESJES demo tegen dit regeringsbeleid en het kapitalisme.
Om 13.00 uur Neude in Utrecht ! Kom !!

verbouwen?

Met een speer op wilde zwijnen jagen!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech