Lutke Blijft!!

Hier kun je discussieren over Lutke Blijft!!.

Behoud Lutkemeer ziet hier slechts een oproep in om onze activiteiten meer kracht bij te zetten. Wij roepen iedereen op om zich bij ons te voegen om de vernieling van een prachtige polder en kostbare boerderij te voorkomen.

Op zaterdag 31 augustus is er een voksoploop om informatie te delen, plannen te smeden en samen te feesten. Vanaf 14:00 uur in De Tuinen van Lutkemeer, einde Etnastraat (tien minuten lopen vanaf eindpunt tramlijn 1).

Om 12.30 vertrekt er een wandeling-met-uitleg over de natuur, vanaf De Boterbloem. Deze sluit aan bij het programma van 14:00.
Het definitieve programma volgt, maar er zijn in ieder geval workshops over bijvoorbeeld grond en speculatie, stadslandbouw en hoe verdedig je een polder. Er is muziek, eten van de oogst en informatie over de laatste stand van zaken. Komt allen en zegt het voort!

*English
Despite all the passionate pleas not to build a business park in the Lutkemeerpolder and to preserve the organic arable farm De Boterbloem, the Amsterdam city council has not changed its plans. In fact, it is planning to start making the ground ready for building from the 1st of September and has even called on De Boterbloem to leave its buildings and orchard next February.

Behoud Lutkemeer sees this as a just call to reinforce our activities. We call on everyone to join us to prevent the destruction of a beautiful polder and precious farm.

On Saturday 31 August there will be a crowd of people to share information, make plans and party together. It will begin at 2pm De Tuinen van Lutkemeer, end of Etnastraat (ten minutes walk from the end of tram line 1).

At 12.30 an informative walk about nature in the polder leaves from De Boterbloem. This will lead into the program, which will begin at 14:00.

The definitive program will follow, but there will certainly be workshops on, for example, land and speculation, urban agriculture, and how to defend a polder. There is music, food from the harvest and information about the latest state of affairs. Come join us in raising our voices!


1

En dat te bedenken dat men een GL gemeente is

van je vrienden moet je het hebben

Zo zie je maar weer, helaas, maar het parlement is niet een plek waar gestreden wordt, waar het
echte spel plaatst vind. Ik zou ook willen dat het anders was , maar je kan jezelf niet voor de gek houden

Men kan lekker kletsen, roddelen, borrelen in de gemeente. Gemene tweets sturen en daar blijft het bij

eigenlijk zou dit moeten leiden, tot honderden mensen, die van GL, naar de Vrije bond gaan, of naar
code rood.

boertje pesten & meer beton

Sharon Dijksma was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat eind mei door de Raad van State van tafel is geveegd. Met die PAS zie je ook dat ze maatje van het bedrijfsleven wilde zijn.
Van schijngevechten valt uiteindelijk iedereen in slaap. Laat links maar fijn een potje sparren. Stem niet op dit gajes en organiseer jezelf.

Boeren worden inderdaad

Boeren worden inderdaad brodeloos gemaakt door de belachelijke stikstof aanpak.

niet belachelijks aan

Geen idee wat je precies met de 'aanpak' bedoelt maar dat er eindelijk een grens wordt gesteld aan die stikstofuitstoot daar is niets belachelijks aan. En het zijn niet de boeren die hier nu brodeloos door worden gemaakt, het zijn alleen de meest vervuilende boeren die nu niet mogen uitbreiden of die eigenlijk al illegaal hebben uitgebreid.
Maar wel goed om het niet alleen bij de boeren uit te laten komen. Het is tijd om Schiphol te sluiten om dat vervuilende, lawaaiige, decadente vliegen te stoppen.

Lutke

Polder is niet zoveel soeps meer. Van de boerderij zou je een craft bier brouwerij met een mooie biertuin kunnen maken.

Je zou er ook een

Je zou er ook een kerncentrale van kunnen maken, wat een onzin. Geen grassprietje mag er meer vernield worden, zeker niet voor schadelijke bedrijven en schiphol

Een paar nieuwe kerncentrales

Een paar nieuwe kerncentrales zouden we goed kunnen gebruiken nu we van de kolen en het gas af moeten.

Duur bier zuipen, dat is het

Duur bier zuipen, dat is het enige waar ze nog aan kunnen denken op de Wagenstraat

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech