Ingezonden stuk spoeddebat over kraakactie Groningen

Hier kun je discussieren over Ingezonden stuk spoeddebat over kraakactie Groningen.
Beste raadsleden,

Als Woongroep A-kerkstraat schrijven wij u naar aanleiding van het spoeddebat dat vanmiddag plaatsvindt over ons nieuwe huis, het kraakpand aan de A-Kerkstraat 16a. Wij zijn blij dat de fracties van de VVD, CDA en Stadspartij middels een spoeddebat het onderwerp van de woningnood onder (internationale) studenten in Groningen op de agenda hebben gezet. Dat spoed vereist is lijkt ons duidelijk. Ieder jaar weer worden duizenden internationale studenten naar de stad gelokt om hier te komen studeren. Wat een prachtige tijd in een prachtige stad had moeten worden loopt voor velen van hen ook dit jaar weer uit op een drama. Er zijn niet voldoende (betaalbare) woningen in de stad om al die studenten te huisvesten. Op dit moment zitten honderden studenten in de noodopvang die zij geacht worden eind deze maand te verlaten. De meeste van hen hebben nog geen alternatieve woonruimte gevonden.

Het is goed dat bovengenoemde fracties dit probleem nu aankaarten. Behalve de vervelende situatie van het moeten overnachten in een noodopvang of op de bank bij vrienden heeft de woningnood nog andere vervelende consequenties voor buitenlandse studenten. Dit blijft helaas vaak onderbelicht. Buitenlandse studenten kunnen zich niet inschrijven als inwoner bij de gemeente Groningen zolang zij geen vast woonadres hebben. Dit heeft tot gevolg dat zij geen BSN-nummer kunnen aanvragen. Hierdoor kunnen zij geen bijbaantje nemen en geen bankrekening openen om studiefinanciering te ontvangen.

De heer Heykens is niet zielig
Er zijn deze week al veel verhalen verschenen in de pers over de 'zielige' eigenaar van ons nieuwe huis. Graag vertellen we onze kant van het verhaal. Een eigenaar die zijn pand meer dan twaalf jaar laat verkrotten is niet zielig. Het pand is, zoals u waarschijnlijk wel weet, een rotte appel in de binnenstad van Groningen. Al meer dan een decennium doet deze eigenaar niets om het pand op te knappen. Als bezoekers van het tegenover ons huis gelegen A-Theater (Grunneger Sproak) in de pauze van een concert even buiten een sigaretje roken verbazen zij zich er over hoe het kan dat zo'n pand zo lang kan verkrotten zonder dat de gemeente daar iets aan doet. Zo ook afgelopen zondag toen bezoekers van een benefiet tegen kanker in het A-theater ons aanspraken en ons veel succes wensten met onze kraakactie.
Vanuit het standpunt van de VVD, CDA en Stadspartij is het logisch om te ageren tegen een kraakactie en op te roepen tot ontruiming, maar om juist dit pand te kiezen om hun anti-kraakvisie te ondersteunen is op zijn zachtst gezegd onhandig. Het lijkt erop dat de eigenaar het pand intentioneel heeft laten verkrotten. Zo heeft hij het onderste deel van de schoorsteen weggebroken, waardoor er meer druk komt op de bovenste muren, wat instorting vergemakkelijkt. Door achterstallig onderhoud, heeft hij het gebouw instabiel heeft gemaakt, zie het lekkende dak dat rot veroorzaakt in de rest van het pand. In het verleden hebben eigenaren dit eerder gedaan, omdat het economisch voordeliger is dan herstel. Op termijn had het gebouw (deels) kunnen instorten en had er ook schade kunnen ontstaan aan naburige panden. Gelukkig hebben wij de veroorzaakte schade in overleg met en onder inspectie van de gemeente kunnen herstellen, waardoor de situatie in ons huis nu veilig is.

Zoals u waarschijnlijk wel weet veroorzaken krakers in Groningen weinig problemen. Als een eigenaar van een kraakpand concrete plannen heeft met een pand, wordt het meestal in goed overleg verlaten door de krakers. Bestaan er bij de krakers twijfels over de oprechtheid van de plannen van de eigenaar, dan wordt de zaak soms eerst voorgelegd aan de onafhankelijke civiele kortgeding-rechter die een belangenafweging maakt. Is de rechter van mening dat de krakers een huis moeten verlaten, dan gebeurt dit ook in Groningen.

Alvorens een debat aan te gaan in de gemeenteraad is het ons inziens verstandig de zaak vanuit meerdere gezichtspunten te bekijken. We roepen u op om vanmiddag het debat niet laten leiden door eventueel aanwezig ongemak over het fenomeen 'kraken', maar toch vooral door de wil om nu eindelijk een oplossing te vinden op het ieder jaar terugkerende probleem van de huisvesting van buitenlandse studenten.

Met vriendelijke groet,
De woongroep en sympathisanten van Akerkstraat 16a


English summarized translation

Dear Councillors,

As the people who live in A-kerkstraat 16a we are pleased to be able to speak at this needed debate about the housing shortage among students, mostly internationals, in Groningen. It is clear to us that this is a matter of urgency. Every year thousands of international students are lured to the city to come and study here. What should have been a wonderful time in a beautiful city turns out to be a tragedy for many of them, just as this year. There are not enough houses, especially ones that are affordable, in the city to accommodate all those students. At this moment hundreds of students are in the emergency shelter they are expected to leave at the end of this month. Most of them have not yet found alternative housing.

Apart from the annoying situation of having to spend the night in an emergency shelter or on the couch with friends, the housing shortage has other detrimental consequences for foreign students. Unfortunately, this often remains under reported. Foreign students cannot register as residents of the municipality of Groningen as long as they do not have a permanent home address. This means that they cannot apply for a BSN number. As a consequence, they cannot take a part-time job or open a bank account to receive student finance.

This week many stories have appeared in the press about the owner of our new house. We would like to tell our side of the story. An owner who lets his building in the city center fall apart for more than twelve years is acting irresponsibly. For more than a decade, this owner has done nothing to renovate the building. Visitors of the A-Theater, located opposite our house, were amazed how it is possible that such a building can rot for so long without the municipality doing anything about it. They supported the building being used and wished us good luck with our squatting action.

It seems that the owner has intentionally allowed the building to rot by not doing simple maintenance like fixing the roof to keep the inside dry. Fortunately, in consultation with and under inspection of the municipality, we have repaired the damage so that the situation in our house is safe now.
As you probably know, squatters in Groningen cause few problems. If an owner of a squat has concrete plans for a building, it is usually abandoned by the squatters in good consultation. If the squatters have doubts about the sincerity of the owner's plans, the case is sometimes first submitted to the independent civil judge who weighs up the interests. It is normal in Groningen, that if a judge decides that the squatters have to leave a house, they do so.

Before entering into a debate in the municipal council, we believe that it would be wise to look at the case from a number of perspectives. We call on you not to allow the debate this afternoon to be guided by the issue of 'squatting', but rather by the will to finally find a solution to the problem of the housing of foreign students that recurs every year.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech