Solidariteit met vluchtelingen - Wageningen

Aankondiging, gepost door: Stop the War on Migrants op 10/06/2020 06:12:31

Wanneer: 20/06/2020 - 14:00 t/m 20/06/2020 - 15:00

Sluit je aan bij een solidariteitsprotest voor vluchtelingen in het kader van Wereldvluchtelingendag. We staan van 14 tot 15 uur met borden met oproepen en informatie bij de Fontein op de Markt. Vergeet niet dat veiligheid ook een kwestie is van solidariteit, dus hou veilig ruime afstand tot elkaar en van voorbijgangers. Ook in andere plaatsen vinden acties plaats, zie https://www.facebook.com/events/247986969883889/


Join this protest in solidarity with refugees at World Refugee Day. We will be standing with placards with slogans and information at the Fontein at the Markt between 2pm and 3pm. Remember that safety is also a matter of solidarity, so keep a safe distance from each other. There will also be actions in other places, see: https://www.facebook.com/events/247986969883889/

[English below]

Voor migranten en vluchtelingen is het leven in ‘normale’ tijden vaak al heel moeilijk. De overvolle opvangkampen en detentiecentra vormen een gevaar voor hun gezondheid. Tijdens de huidige corona-pandemie wordt dit alleen maar erger. Migranten zijn bijzonder kwetsbaar voor de crisis. In plaats van voldoende gezondheidszorg en huisvesting te bieden, hebben Europese autoriteiten de noodsituatie gebruikt om hun aanvallen op migranten te escaleren en xenofobie op te voeren.
De grote demonstraties wereldwijd tegen politiegeweld en racisme, die ook vluchtelingen treffen, maken duidelijk dat er veel protest nodig en mogelijk is.

In het detentiecentrum in Rotterdam worden migranten in cellen geperst, en in nauw contact met mogelijk geïnfecteerde bewakers gebracht. In Leiden wordt de noodopvang voor migranten gesloten. In Zoutkamp is gedreigd op met corona besmette asielzoekers te schieten als ze naar buiten gaan. In veel andere Europese landen is de situatie nog erger: vluchtelingen mogen geen asiel aanvragen, worden gearresteerd en opgesloten, op zee achtergelaten of met
geweld teruggeduwd naar Turkije en Libië. Arbeidsmigranten worden gedwongen te werken en wonen onder onveilige omstandigheden. Zoals in de vleesverwerkende industrie.

We roepen daarom op om een einde te maken aan het geweld tegen migranten, en om dit geweld te vervangen door de solidariteit die nodig is om deze wereldwijde crisis aan te pakken.
Wij verzetten ons tegen racisme en discriminatie en eisen:
• sluit de detentiecentra en stop deportaties, geef vluchtelingen huisvesting
• stop de militarisering van grenzen en pushbacks, hervat reddingsacties
• opvang in Nederland van alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen
• recht op gezondheidszorg en veilige leef- en werkomstandigheden voor iedereen
• legaliseer alle vluchtelingen en migranten

[English]

Life in 'normal' times is often very difficult for migrants and refugees. The overcrowded reception camps and detention centers are a health hazard. This is only getting worse during the current corona pandemic. Migrants are particularly vulnerable to the crisis. Rather than providing adequate health care and housing, European authorities have used the emergency to attack migrants and boost xenophobia. The large demonstrations against police brutality and racism, which also hurt refugees, show that much protest is necessary and posisble.

In the detention center in Rotterdam, migrants are pressed into cells and brought into close contact with possibly infected guards. The emergency shelter for migrants in Leiden is closed. In Zoutkamp guards have threatened to shoot corona-infected asylum seekers when they go outside. In many other European countries, the situation is even worse: refugees cannot apply for asylum, are arrested and imprisoned, left at sea or forcibly pushed back to Turkey and Libya. Migrant workers are forced to work and live in unsafe conditions, for example in the meat industry.

We therefore call for an end to violence against migrants and for this violence to be replaced by the solidarity needed to tackle this global crisis. We resist racism and discrimination and demand:
– close detention centers and stop deportations, provide housing to refugees
– stop militarization of borders and pushbacks, resume rescues
– shelter in the Netherlands for unaccompanied children from Greek refugee camps
– right to health care and safe living and working conditions for all
– legalize all refugees and migrantsWie: 
Stop the War on Migrants

Sluit je aan bij een solidariteitsprotest voor vluchtelingen in het kader van Wereldvluchtelingendag. We staan van 14 tot 15 uur met borden met oproepen en informatie in het gras bij het Plantsoen (hoek met Schuijlensteeg).
Vergeet niet dat veiligheid ook een kwestie is van solidariteit, dus hou veilig ruime afstand tot elkaar en van voorbijgangers en draag een mondkapje. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen, klik op 'gaan' op de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/events/1016999122035382/) of laat via stopthewaronmigrants@riseup.net weten dat je komt. Kom lopend naar de locatie, parkeer een eventuele fiets of auto op een geëigende plek in de buurt.
Ook in andere plaatsen vinden acties plaats, zie https://www.facebook.com/events/247986969883889/

Join this protest in solidarity with refugees at World Refugee Day. We will be standing with placards with slogans and information at Plantsoen (corner with Schuijlensteeg). Remember that safety is also a matter of solidarity, so keep a safe distance from each other and wear a face mask. There is a maximum number of 25 participants, so please click on 'going' at the Facebook-page (https://www.facebook.com/events/1016999122035382/) or mail to stopthewaronmigrants@riseup.net if you plan to join. Come walking to the location, park your bike or car at a designated place in the neighbourhood.
There will also be actions in other places, see: https://www.facebook.com/events/247986969883889/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech