Tent demonstration Amsterdam lifestream

Hier kun je discussieren over Tent demonstration Amsterdam lifestream.
*English below**

TENT DEMONSTRATION AMSTERDAM
▷ ????????????
Een groot deel van het Museumplein in Amsterdam zal worden omgevormd tot een symbolisch (vluchtelingen) tentenkamp, van zondag 15 november 13.00 uur tot maandag 16 november 13.00 uur. Een tentenkamp waarmee we stilstaan bij de vreselijke situatie waarin de vluchtelingen op Griekenland en op veel andere plekken in Europa vastzitten. Wij zeggen NEE tegen het "nieuwe” Europese migratiepact. Dit gebeurt op manifestaties overal in Europa. Op zondag zijn er diverse toespraken van met name (ex) vluchtelingen en mensen die de verschrikkelijke omstandigheden van de Europese vluchtelingenkampen zelf hebben meegemaakt.

???? Vanwege covid-19 kiezen wij
ervoor om dit gecombineerd met andere filmbeelden via een livestream uit te zenden. Kun je er niet live bij zijn? Achteraf kun je het evenement bekijken op Youtube.

▷ ????????????????????????
Bijna twee maanden geleden is het overvolle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos volledig afgebrand als gevolg van falend Europees asielbeleid. 13.000 vluchtelingen sliepen als gevolg daarvan op straat. Inmiddels verblijft een groot deel van deze mensen nu in een nieuw kamp, dat nog erger is dan het oude kamp. Intussen presenteerde de Europese Commissie een nieuw Europees Pact voor Migratie en Asiel. Dit pact is uitsluitend gericht op terugkeer en versterkte
grensbewaking. De bijdrage van EU-staten is op vrijwillige basis, wat er voor zorgt dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen. Het biedt geen oplossing voor de humanitaire crisis en het werkt in de hand dat er alleen maar méér kampen zoals Moria zullen ontstaan.

▷ ???????? ???????? ?????????????????????????
De tenten zullen na het protest als onderdeel van noodhulp worden gedoneerd aan vluchtelingen in Calais, Frankrijk. In Calais is er grote behoefte aan tenten, omdat veel gevluchte mensen daar op straat slapen en de politie regelmatig spullen inneemt. De organisaties Care4Calais en Moving Stones distribueren de tenten. Voor de duidelijkheid: ons standpunt is dat niemand op straat in een tent zou moeten slapen en al helemaal niet voor langere tijd. Wij zijn echter wel voorstanders van het bieden van noodhulp, waar deze tenten onderdeel van zullen zijn.

❤️ Doneren kan hier t/m maandag: https://www.gofundme.com/f/amsterdam-tents-for-refugees

▷ ???????????? ???????????? ???????????? ?????????????????
Laat je stem horen en je solidariteit zien door:
1. Volg via de livestream onze manifestatie op 15 november ‘s middags.
2. Doe mee met de andere online acties https://fb.me/e/1OStkRtcl
3. Doneer t/m maandag voor de tenten die zullen worden gebruikt in het protest en daarna naar Calais gaan. (→) https://www.gofundme.com/f/amsterdam-tents-for-refugees
4. Stuur voor 12 november een filmpje met een support-boodschap op en mail deze naar sofie@migreat.org
5. Deel de boodschap door onze hashtags te gebruiken #DisasterPact #RethinkMigrationPact

???? Lees en deel ons statement en sluit je aan bij onze manifestaties op 15 en 16 november. Onze solidariteit zal door blijven groeien.
(→) http://bit.ly/EuropeMustAct

#SOSMoria #DisasterPact #RethinkMigrationPact

--------------------------------------------------------------------

▷ ????????????????
A large part of Museumplein in Amsterdam will be transformed into a symbolic (refugee) tent camp for 24 hours, from Sunday the 15th of November 1:00 pm to Monday the 16th of November 1:00 pm. A tent camp to ask attention for the terrible situation under which refugees are trapped in Greece and in many other places in Europe. We say NO to the "new" European Pact on Migration. This happens at events all over Europe. On Sunday there will be various speeches, in particular from (ex) refugees and people who have experienced the terrible conditions of the European refugee camps.

???? Because of covid-19 we have chosen to broadcast the protest combined with other film images via live stream. Can’t be there during the livestream? You can also watch the event on Youtube afterwards.

▷ ????????????
Almost two months ago, the overcrowded Moria refugee camp on Lesvos burned down completely as a result of a failed European asylum policy. 13,000 refugees had to sleep on the streets and are now living in a new camp under horrible conditions. In the meantime, the European Commission presented a new European Pact for Migration and Asylum. This pact focuses exclusively on return and reinforced border surveillance. The contribution of EU states is voluntary, which ensures that no responsibility is taken. It does not provide a solution to the humanitarian crisis taking place in Greece and it will only facilitate the emergence of more camps like Moria.

▷ ???????????? ???????????? ?????????????????????
After the protest, the tents will be donated as part of emergency aid to refugees in Calais. There is a great need for tents in Calais, because many refugees sleep on the street and regularly there are police raids. The organizations Care4Calais and Moving Stones are located in Calais and distribute the tents. To be clear: our position is that no one should sleep in a tent on the street, especially not for a long time. However, we are in favor of providing emergency relief, of which these tents will be part.

❤️ You can donate here until Monday: https://www.gofundme.com/f/amsterdam-tents-for-refugees

▷ ???????????????? ???????????? ???????????? ?????????
Make your voice heard and show your solidarity by:
1. Following our event on November 15 in the afternoon via the livestream.
2. Join the Online Demonstration https://fb.me/e/1OStkRtcl
3. Donating for the tents that will be used in the protest and donated to refugees in Calais until Monday. (→) https://www.gofundme.com/f/amsterdam-tents-for-refugees
4. Send a video with a support message before November 12 and mail it to sofie@migreat.org
5. Share the message using our hashtags #DisasterPact #RethinkMigrationPact

???? Read and share our statement and join our manifestations on November 15 and 16. Our solidarity will continue to grow.
(→) http://bit.ly/EuropeMustAct

#SOSMoria #DisasterPact #RethinkMigrationPact
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'SYMBOLIC TENT DEMONSTRATION MUSEUMPLEIN, AMSTERDAM 15/11 @13:00 16/11 @13:00 #DISASTERPACT #RETHINKMIGRATIONPACT'

Plaats een aanvullingBegin discussie
Re: TENT DEMONSTRATION AMSTERDAM
za, 14/11/2020 - 22:54
geplaatst door: nn

Wie: nn
Amsterdam, Museumplein, zondag 13.00 uur tot maandag nov 13.00 uur
Groningen, Grote Markt, zondag 13.00 uur tot maandag 13.00 uur
Haarlem, Stationsplein, zondag 15.00 uur tot 20.00 uur
Harlingen, Keermuur, zondag 16.00 uur tot 18.00 uur
Utrecht, Neude, zondag 13.00 uur tot maandag 13.00 uur
Online demonstratie, zondag en maandag

you can follow online on this public facebookpage: https:/SOSMoria.eu


Doe eens wat voor de

Doe eens wat voor de Nederlandse werklozen en daklozen, stelletje...

Voor onze eigen daklozen

Voor onze eigen daklozen halen die studentjes hun neus op.

Aanslagen in Frankrijk/Hoe

Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende
vr, 06/11/2020 - 18:23 — nn
Hier kun je discussieren over Aanslagen in Frankrijk/Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende.

AANSLAGEN IN FRANKRIJK/HOE PRESIDENT MACRON DE
HEKSENJACHT OP MOSLIMS OPENDE

https://www.astridessed.nl/aanslagen-in-frankrijk-hoe-president-macron-d...

De twee semiprofessionele MMA-vechters deden de dag na de aanslag een oproep: "Joden, Christenen en Moslims moeten hier in eenheid kunnen leven"
....
....
''"Wij zijn moslims van Turkse komaf"
"Wij haten elke vorm van terrorisme. Wij respecteren Oostenrijk."

Aldus twee Oostenrijkse moslimjongeren, die tijdens de aanslag in Wenen
het leven van een politieagent redden

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5194697/aanslag-wenen...

''People say I'm a hero but I'm not a hero. I'm Lassana," he said at the ceremony.

"I'll stay the same. I would do the same again, because I was following my heart."

Aldus Lassana Bathily, de Malinese moslim, die tijdens

de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in een

Joodse winkel, die eveneens werd aangevallen, 6 klanten

het leven redde

https://www.bbc.com/news/world-europe-30905262

Frankrijk werd opgeschrikt door twee twee misdadige aanvallen op burgers.
Oostenrijk door een.
De eerste was-ik moet zeggen, dat ik nogal verbijsterd reageerde, toen ik
het op teletekst las-
de onthoofding van een leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming,Samuel Paty, die volgens de berichtgeving een karikatuur van
de Profeet Mohammed had getoond in de les en naar aanleiding daarvan zou zijn onthoofd dus, door een Tsjetsjeense moslim. [1]
Heftig dus.
De tweede aanval was mogelijk nog bizarrer:
Een 21 jarige Tunesier zou omstreeks 08.30 uur de Onze Lieve Vrouw basiliek binnengegaan zijn, waarbij drie mensen werden doodgestoken. [2]
In een Kerk dus.......
De derde aanval vond plaats in Wenen, waarbij het vuur werd
geopend op willekeurige voorbijgangers. [3]
Met als directe opmerking:
Er was ook een ANDERE gebeurtenis, die juist het leven beschermde:
Twee Turkse jongens redden tijdens deze anti menselijke
aanval in Wenen het leven van een politieagent! [4]
Daarover straks meer:
Maar duidelijk was, wat er in deze drie vreselijke gevallen
aan de hand is:
Een grove aanval op het recht op leven [5] en in alle
opzichten te veroordelen.
Laat dat dus duidelijk zijn.
Maar de Storm, die daarna losbrak, was, zoals vanaf 11 september 2001 zo vaak is gebeurd, niet zozeer gericht tegen
de individuen en hun eventuele handlangers, maar tegen
een hele groep:
De moslimgemeenschap.
Daarover zo meer.
Eerst waaraan ik mij ergerde en direct tegen het geweer ben gekomen.
Diverse nieuwsmedia spraken met betrekking tot de verdachten
van de aanvallen, van ''daders'' [6]
Daartegen trok ik fel van leer, niet omdat het misschien
wel duidelijk was, wie de aanvallen hadden gepleegd, maar
vanwege het feit, dat iedereen basisrechten heeft, ook echte/vermeende terroristen en dat iedereen, volgens nationaal en Internationaal Recht, voor onschuldig dient te worden gehouden, tot schuld bewezen in de rechtszaal. [7]
Want als dat principe door invloedrijke sociaal maatschappelijke
kaders als de media worden losgelaten worden mensen al
veroordeeld voor hun proces.
Dat is gevaarlijk en kan niet.
Daarom lanceerde ik protestaanvallen tegen een aantal
kranten en nieuwsmedia.
Ik richtte mij tegen NOS teletekst berichtgeving vanwege hun
''dader'' berichten over de dodelijke aanvallen op de kerkgangers in Nice en de willekeurige voorbijgangers in Wenen.
[8]
Tegen het AD en Trouw keerde ik mij vanwege hun
''dader'' berichtgeving over de dodelijke aanval in Wenen. [9]
Er waren wel meer kranten en media, die de ''dader' fout in
hun berichtgeving maakten, maar je kunt ze niet allemaal aanschrijven he.

STORM/FRANSE STAAT

Maar goed, of liever gezegd:
Slecht
Ik had het over de Storm, die opstak na die vreselijke aanvallen.
In Frankrijk.
Want de Franse president Macron opende vrijwel direct de aanval op een aantal moslimorganisaties, die werden verboden.
Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zei daarover
volgens Het Parool:
'' “We gaan optreden tegen personen en verenigingen die als radicaal bekendstaan'' [10]
Er worden een aantal organisaties op korte termijn
verboden en 51 verenigingen krijgen ''bezoek'' van inspecteurs. [11]
Wat dat ''bezoek'' inhoudt is niet duidelijk, maar kennelijk
worden die verenigingen niet als ''gevaarlijk'' beschouwd,
anders kregen ze wel een verbod.
Maar er is meer:
Ook worden ''moslimextremisten'' met een buitenlands paspoort het land uitgezet. [12]
Het gaat hier om 230 mensen zonder geldige verblijfspapieren.
Wat hebben zij te maken met de onthoofding van leraar Samuel Paty?
Dit riekt duidelijk naar kwaadaardige willekeur
Dit wordt nog bevestigd door het idiote voornemen van Darmanin om ook het CCIF, het Collectief tegen Islamofobie, dus een organisatie, die vecht tegen moslimhaat, te willen ontbinden! [13]
Volgens Darmanin zou het Collectief banden hebben
met Salafisten. [14]
Ook al was dat waar:
Wat dan nog?
De meeste Salafisten zijn orthodox, maar vreedzaam [15] en bovendien geeft Frankrijk toch zo hoog op van de
Vrijheid van Meningsuiting?
Wat heeft dat Collectief met de aanval op leraar Samuel Paty te maken, of de aanval op de Kerk in Nice?
Al wat de meeste moslimorganisaties en ook imams gedaan hebben, is weer eens die aanslagen te veroordelen, waarbij imams leraar Samuel Paty zelfs ''martelaar voor de vrijheid'' noemden [je kunt ook overdrijven] [16], maar zoals ik
al vaker gezegd en geschreven heb:
Het is nooit genoeg en het heeft een aanval, van de kant
van de Franse Staat op een aantal van hen, niet voorkomen!
Naar mijn mening is het sowieso absurd, publiekelijk je afschuw uit te spreken van dergelijke aanvallen, alleen maar
omdat jij toevallig tot dezelfde religieuze stroming behoort.
Niemand, die niet betrokken was bij deze misdadige gebeurtenissen, hoeft zich te verontschuldigen voor iets, dat zij/hij niet gedaan heeft.
Destijds heb ik moslimorganisaties opgeroepen, zich niet
meer bij iedere aanslag publiekelijk ertegen uit te spreken. [17]
Zijn alle christenen soms verantwoordelijk voor Breivik's terreuraanslag, zijn massamoord? [18]
Natuurlijk NIET.
Dat is voor moslims precies hetzelfde en ze moeten
zich ook niet in die hoek laten duwen.
Want van moslims verwachten, dat ze iedere door moslims
gepleegde aanslag veroordelen, betekent in feite discriminatie, het over een kam scheren van een religieuze groep, die even divers is als christendom en Jodendom.
Verander ''moslims'' maar eens in ''Joden'' en iedereen bijna
ziet in, hoe gevaarlijk een dergelijke beschuldigingsredenatie, of liever gezegd ''verontschuldigingseis aan moslims is.
Moeten Joden zich als collectief verantwoorden voor
aanslagen op Palestijnen, gepleegd door lieden als
de zelfs voor bezettingsstaat Israel als terrorist erkende Baruch Goldstein? [19]
Een collectieve straf is het, een hele groep verantwoordelijk
stellen voor de misdaden van enkelingen.

TROUWENS:
Wie heeft het nog over die moedige Turkse moslimjongeren, die in Wenen het leven van een politieagent hebben gered? [20]
En wie kent Lassana Bathily nog, de medewerker van een
Joodse winkel, die tijdens de aanslagen op de redactie
van Charlie Hebdo zes klanten het leven gered heeft? [21]
Granted:
De man is hiervoor door de Franse Staat beloond [terecht] [22], maar dit om aan te tonen, hoe ondankbaar en ongenuanceerd
dit discriminerende ''Pak Ze Aan'' Beleid van de Franse Overheid is.
Terecht is er van de zijde van kritische moslims felle kritiek
gekomen op dit discriminatoire anti moslim beleid
van de Franse Staat. [23]

EPILOOG

Ik heb gestreden en strijd tegen Onrecht op allerlei niveau's,
hier tegen Islamofobie.
In de loop der jaren heb ik bestreden Hirsi Ali, Wilders.
Ik heb ex-PVV er Joram van Klaveren aan een kruisverhoor onderworpen, naar aanleiding van zijn wonderbaarlijke
Bekering tot de Islam.
Ik heb aan de hand van de vervolging van Sharia4Belgium
de hypocrisie van de Belgische Staat ontmaskerd.
Ik heb twee geruchtmakende Nederlandse ''terreur''processen keihard bekritiseerd. [24]
En ik heb nog veel meer gedaan in de strijd tegen Islamofobie.

Waarom?
Omdat ik het onrechtvaardig vind, voortdurend op een
groep te focussen en andere religieuze groeperingen, zoals
christenfundamentalisten, ongemoeid te laten.

Omdat veel van het terrorisme, dat ik ook bestrijd, wel heel nauw samenhangt met de Westerse misdaden in Irak, Afghanistan, etc. [25]
Met de nog steeds voortdurende Westerse steun aan bezettingsstaat Israel. [26]

Nu de Franse Staat een dikke M vinger heeft uitgestoken naar de rechten van Franse moslims en een heksenjacht
heeft geopend op Islamitische organisaties, heb ik
de handschoen, die mij als Wreker van het Onrecht is
toegeworpen, weer opgenomen.

Dit is een artikel
Wordt Vervolgd.

Hou mijn website in de gaten

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/noten-bij-aanslagen-in-frankrijk-hoe-presiden...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/noten-bij-aanslagen-in-parijs-ho...

Thales poortjes beklad op Metrostations in Amsterdam ›
IndyMedia discussie
vr, 06/11/2020 - 21:08 — nn
Comment was hidden
Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
zo, 08/11/2020 - 10:16 — nn
Comment was hidden
Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off-topic.
zo, 08/11/2020 - 13:55 — nn
Comment was hidden
Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. verwarde troll.
za, 14/11/2020 - 17:58 — nn
Comment was hidden
Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off-topic.
za, 14/11/2020 - 22:45 — tdebruin
Soms
Soms is het weghalen van domme rechtse drek best geinig hoor.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech