SAMEN TEGEN RASCISME EN FASCISME

Hier kun je discussieren over SAMEN TEGEN RASCISME EN FASCISME .
MARCH
21
Samen tegen racisme en fascisme
Public · Hosted by Comité 21 maart
clock
Sunday, 21 March 2021 at 13:00 UTC+01
Tomorrow · 3–8°C Mostly Cloudy

Westerpark, Amsterdam, Netherlands
Details
English below

Duizenden mensen door heel Nederland gingen het afgelopen jaar de straat op in solidariteit met de vluchtelingen in Moria. Tienduizenden sloten zich aan bij de historische Black Lives Matter protesten. Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, zullen we hier een vervolg aan geven. Dit is hoognodig.

De PVV roept nu op tot een ministerie voor etnische zuivering van moslims. Antisemitische complottheorieën hebben vrij spel binnen de FvD. Deze extreemrechtse partijen geven zelfvertrouwen aan fascistische groeperingen en gewelddadige hooligans. Samen legden zij de basis voor de coronarellen. Bijeenkomsten en demonstraties van activisten tegen zwarte piet werden door extreemrechts onmogelijk gemaakt. Vakbondsleden worden geïntimideerd.

In plaats van zich tegen dit racisme te verzetten, gaan gevestigde partijen hierin mee. Zij gebruiken racisme om de aandacht af te leiden van de woede over bezuinigingen, toenemende ongelijkheid en neoliberaal coronabeleid. Het toeslagenschandaal legt het institutioneel racisme onder tien jaar Rutte bloot. Mensen van kleur worden geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren door de politie.

Samen gaan we op 21 maart de straat op. Samen laten we een solidair en antiracistisch geluid horen. We zeggen nee tegen een kabinet met extreemrechts! Verspreid de boodschap en sluit je aan!

---
Wil je helpen met organiseren of mobiliseren? Stuur ons een berichtje!

We zitten nog steeds middenin een mondiale pandemie. Wij willen de zorg niet verder belasten, maar denken ook dat het bouwen van een antiracistische en antifascistische beweging niet kan wachten. Blijf dus thuis als je griep of symptomen hebt en probeer het openbaar vervoer zo veel mogelijk te vermijden. Draag een mondkapje en houd afstand tijdens het protest. Wij zullen een zo groot mogelijk veilig anderhalvemeter protest in het Westerpark faciliteren.

---

Together against racism and fascism

Thousands of people took to the streets this year in solidarity with the refugees in Moria. Ten thousands joined the historical Black Lives Matter protests. On the 21st of March, the international day against racism, a continuation of this will take place. One that is highly needed.

The PVV expressed their wishes for a ministry for ethnic purification from moslims. Antisemitic conspiracy theories have free rein within the FvD. These far right parties are feeding fascist groups and violent hooligans with confidence. Together they laid the foundation for the Corona riots. Gatherings and demonstrations from activists against black pete were made impossible by the far right. Union members were intimidated.

Instead of putting up a fight against racism, the established political parties are going along with this course of events. They are using racism to divert people’s attention from their rage about cuts, the increase in inequality and a neolibiral Corona policy. The surcharges scandal (‘toeslagenaffaire’) uncovers the institutional racism under ten years of Rutte. People of color are confronted with discrimination on the job market and ethnic profiling by the police.

Together we will take to the streets on March 21st. Together we will let our antiracist voices be heard, one that is in solidarity. We are saying no to a government that contains the far right. Spread the message and join us!

Remember that we are still in Corona-time, so please keep the 1 andhalf meter distance and take your mouthcap with you.
If you feel sick, stay at home and follow the livestream.


Betrefende de betoging in Den Haag vandaag...

Internationale strijddag tegen discriminatie en racisme, Den Haag 21.03.21

Ik arriveerde net iets na aanvang v.d. betoging, met toen zo'n 80 aanwezigen. Maar enkele hadden een stukje karton met een politieke tekst erop handmatig geschreven (zoals 'Black Lives Matter', 'racisme = stom' en andere anti-discriminatie en inclusiviteit-leuzen). Het meest zichtbare was nog de FNV (een delegatie?), te herkennen aan een tas of attributen zoals een 'Voor 14'-mondkapje of stickers ervan op kledij. De rest van de betogers, en dus de uitstraling van de betoging, was qua politieke statement dus ondermaats.

Toen ik dus aankwam, was er al een toespraak bezig die ik niet goed meekreeg (het geluid van de microfoon stond vrij zacht, en ik stond meer aan de rand). De spreekster erna verstond ik beter, en die had een persoonlijke toespraak over de discriminerende ervaringen omtrent haar seksuele voorkeur(en). Ik meende dat daarna nog een spreker*ster was, waar ik wederom niet veel van verstond.

Interessant was echter wel de spreekster daarna, een v.d. organisatoren ook. Inhoudelijk was ze sterk en sprak duidelijk en opzwepend. Ze wist de thematiek van deze dag in een breder coherent verhaal te plaatsen (de meer en meer verrechtsing van Nederland en de daaruit voortvloeiende sociale afbraak en discriminatie etc.). Volgens mij was ze verbonden aan BIJ1.

Daarna kwam een spreker van de CJB (Communistische Jongeren Beweging, Stalinisten). Die sloeg politiek helemaal de plank mis. Ondanks zijn (te persoonlijke) emotionele toespraak over het voormalige "socialisme" Joegoslavië, de burgeroorlog na begin '90 en de rol van het NAVO-imperialisme, wist hij het thema van vandaag helemaal niet in een revolutionair perspectief te plaatsen.

Daarna volgende nog een toespraak van een man in het Engels, wat ook goed het karakter van de menigte weergaf (sommige betogers spraken alleen uitsluitend Engels, als tweede taal neem ik dan aan; het leken mij ook veelal expats).

Kort daarna was de betoging alweer afgelopen, het heeft misschien net iets meer dan een uur geduurd, en had als hoogtepunt zo 130 deelnemers. De smeris had zo 3 busjes aan de buitenranden van het Koekenpan, plus zo'n 10 wouten te voet. Het blijf allemaal gemoedelijk. Ze kwamen alleen buurten bij een drietal die selfie rondom een, ik meende, Cubaanse vlag maakte (In elk geval v.d. Caraïben of Zuid-Amerika).

Maar op het eind v.d. betoging werd dus, nogmaals, het thema niet in een revolutionair antikapitalistisch perspectief geplaatst.
Niet duidelijk was welke organisaties of partijen er allemaal aanwezig waren, er werden geen pamfletten verspreid of kranten verkocht.
Dus je kreeg al snel het idee dat het of een betoging was om even stoom af te blijven en de onvrede te kanaliseren, of dat maatschappelijke verandering moest komen van het deel v.d. progressieve bourgeoisie in de Haagse politiek. Illusies dus.

*En dan nog iets, wat je ook in verschillende politieke contexten kan plaatsen:
Er kwam nog een jongeman van Marokkaanse (of in elk geval met een Maghreb achtergrond) naast me staan. Hij was aan het hardlopen en had een Starbucks koffie bij zich, en wilde even weten wat er gaande was.
Ik dus gezegd dat het vandaag de internationale strijddag tegen discriminatie en racisme was, waarop hij sarcastisch opmerkte: ,,Gelukkig dat de witte mensen allemaal vooraan staan". Ik reageerde daarop terug dat de overwegend witte deelnemers mij ook direct in het oog sprongen. Hij hoopte op betere tijden en ging weer weg. Dus of hij voelde zich niet door de deelnemers vertegenwoordigd, of stond wat passiever in het leven omtrent deze zaak of het trok hem als individu minder hevig aan.*

Volgens mij was ik dan op een

Volgens mij was ik dan op een andere demonstratie? Twee uur lang in het Westerpark naar goed verstaanbare superinhoudelijke speeches geluisterd. Toegegeven niet allemaal inhoudelijk fantastisch

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech