TPO-hetzeschrijver Droog huichelt: vindt nazihandel eerst 'walgelijk' maar nu opeens prima!

Hier kun je discussieren over TPO-hetzeschrijver Droog huichelt: vindt nazihandel eerst 'walgelijk' maar nu opeens prima!.
Link BNNVARA
Maar de Groninger regiodichter Droog, die een ware hetze startte tegen critici van de beurs, blijkt te huichelen. Hij vond deze nazihandel in 2019 nog 'walgelijk', 'oplichting' en 'zwendel' - maar nu opeens prachtig.

 • CITAAT e-mail 25 nov 2019:
  "Hoewel ik de handel in deze handel walgelijk vind, is deze legaal. (...) Veel zinniger is het m.i. om de handelaren te pakken waarop ze te pakken zijn: oplichting. (...) Als breder bekend wordt dat deze hele handel in feite één grote zwendel is, stort m.i. de markt ervoor vanzelf in. Met groet! Bart"

De publicist verdedigt en vergoelijkt nu de nazibeurs in Houten in diverse artikelen. Die beurs werd door antifascisten eerst verjaagd uit Huizen NH.
https://reportersonline.nl/militariabeurs-houten-merendeel-puur-duits/
https://reportersonline.nl/handel-in-nazimilitaria-bij-wet-verboden/

Droog voert al anderhalf jaar een hetze tegen antifascisten. Geen middel is hem intussen te gek, zoals de methode Wilders: uitschelden. Hij maakt vooral woordvoerder Graaff van de AFVN-Bond van Antifascisten en Oud-verzetsstrijders voor 'gek', 'gestoord' en 'ídioot' uit. Graaff bracht het item bij Kassa aan en adviseerde de redactie twee weken lang uitvoerig. Graaff publiceert verder al sinds 2009 over WO-II als hoofdredacteur van een website en een BBC-magazine over de oorlog en heeft er twee boeken over geschreven. Hij is verder initiatiefnemer van de herdenking van de Februaristaking 't Gooi, de Kristallnacht-herdenking bij het beeld van Jodenredster Truus Wijsmuller-Meijer in Amsterdam en van de Delftse studentenstaking tegen de Jodenvervolging. De acties tegen de holocaustontknening op nazibegraafplaatsd Ysselsteyn kregen o.m. steun van kamp/museum Dachau, van twee opperrabbijnen, van nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, en van Mentenjager Hans Knoop.

Droog negeert ook elke journalistieke norm. In recente artikelen ontbreken hoor of wederhoor en zij staan bol van halve waarheden en leugens. Ook de fatsoengrens is hij al lang voorbij: hij sleept Graaffs familie erbij - zijn grootouders, broer en zus en zelfs zijn als baby gestorven zusje... Pure schending van privacy. Graaf heeft aangifte van stalking en laster gedaan.
Link Familiegeschiedenis<

De zeer omstreden beurs is de grootste en meest omstreden van Nederland. De AFVN-Bond van Antifascisten voert al langer actie tegen nazibeurzen en heeft er twee laten sluiten. Minister Grapperhaus veroordeelt deze handel ook: "Het verheerlijken van het nazi-gedachtegoed door de verkoop van nazivoorwerpen op beurzen is ongewenst en moreel verwerpelijk."
Link Grapperhaus' veroordeling

In december keurden zowel het Algemeen Dagblad als de Volkskrant net als Kassa de nazi- en holocaustbeurs af. Deze media kwamen tot de conclusie dat daar overwegend nazispullen te koop liggen. Het Centraal Joods Overleg en het CIDI deden vanwege de uitzending van Kassa aangifte tegen de nazibeurs wegens aanzetten tot discriminatie en haatzaaien.
Link AD artikel
Link Volkskrant-artikel

Ook andere personen en instellingen veroordelen deze handel. Onder hen

 • de voorzitter van het Ned. Auschwitz Comité Jacques Grishaver,
 • de vm. voorzitter van het Int. Dachau Comité mr Pieter Dietz de Loos,
 • gen. b.d. Mart de Kruijff,
 • het Centr. Joods Overleg
 • AFA Fryslân,
 • de directeur van het Simon Wiesenthal Center in Jerusalem, dr. Efraim Zuroff
 • en het bestuur van de Féd. Int. des Résistants (koepel van Europese verzetsgroepen) in Berlijn.

De AFVN-Bond van Antifascisten protesteert al jaren tegen nazi- en holocaustbeurzen en stelt dat het gehalte nazispullen op de beurs ongeveer 60-75% is. De bond ziet geen principieel verschil tussen nazispullen of holocaustspullen. Historici zijn eensgezind dat de holocaust één van de drie hoofddoelen van de nazi's was, naast de verheffing van het Duitse volk en het veroveren en nazificeren van Europa.
Link AFVN.nl


Ga weg Arthur. Neem een blog,

Ga weg Arthur. Neem een blog, en ga daar je haatstukjes over droog plaatsen. Het interesseert echt niemand hier

Ojee Graaff, soms is het

Ojee Graaff, soms is het beter om VOOR de vrijdagmiddagborrel te posten. NA het drinken is het verstandiger om met enige zelfkennis terughoudend te zijn en geen artikelen meer te schrijven. Maar ja, zelfkennis vergt reflectievermogen.

Hoe vaak ga je dezelfde riedeltjes nog afsteken en jezelf op de borst kloppen? En de "critici"? Ja koekoek, hoeveel posts staan er inmiddels hier op IM waarin wordt uitgelegd dat die maar uit EEN man bestaan en dat ben jezelf? Van wat ik van Droog gelezen heb doet deze journalist in tegenstelling tot jouw broddelwerk wel gedegen onderzoek eer hij in de pen klimt.

A propos, Grishaver? Die kun je toch niet hier aanhalen? Dit is de man die vroeger zelf in duits legerdump materiaal handelde bij ons in Amsterdam. Dit is algemeen bekend. Hoeveel boter kan een mens op zijn hoofd hebben.

Graaff ondergraaft zijn eigen betoog

Voor de zoveelste maal draaft Arthur Graaff door.

1. De Militariabeurs Houten Houten als “nazi- en holocaustbeurs” omschrijven is onzinnig.

2. Graaff beweerde in een dreigbrief (d.d. 27-10-2021) aan me: “Hoewel ik in het verleden geen contacten met u had en zodoende evenmin de intentie had u te benadelen..Ik kende u immers niet.”

Nu toont hij een mail waaruit blijkt dat hij en ik in november 2019 contact hadden. Dit gebeurde nadat Graaff mij benaderde met het verzoek samen op te trekken in de handel tegen nazimilitaria.

Nu deed ik destijds onderzoek naar de handel in valse en/of onterecht aan bepaalde hoge nazi's toegeschreven voorwerpen, specifiek in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. De situatie in Nederland had ik destijds nog niet onderzocht, zoals hier duidelijk te zien is: https://www.droog-mag.nl/hitler/2019/index.html

Mijn antwoord aan Graaff moet dan ook in dat licht gezien worden. Eerst twee jaar later, in 2021, ben ik me in de Nederlandse situatie gaan verdiepen, door in gesprek te gaan met Nederlandse handelaren en door tweemaal de Militariabeurs Houten te bezoeken en eenmaal, ter vergelijk, een militariabeurs in België.

Daardoor werd me meer dan duidelijk dat op de beurzen in Nederland niets illegaals gebeurt, dat louche handelaren daar niet getolereerd worden en dat beursorganisatoren er alles aan doen om replica's en vervalsingen te weren. Van nazi-verering is sowieso geen sprake.

Kortom: door voortschrijdend inzicht heb ik mijn standpunt bijgesteld. Wie dat “huichelen” noemt is oprecht gestoord.

3. Graaff toont ongevraagd een mail van mij aan hem. Dat is inbreuk op het briefgeheim. Niet zo netjes van Graaff. Maar ik ben toch blij dat hij dit gedaan heeft, want zelf was ik deze mail door een mailprogrammacrash kwijtgeraakt. Het is alleen jammer dat Graaff zijn mail aan mij, waarmee het contact begon, niet toont. Maar goed, rommelen met bewijsmateriaal is hem wel toevertrouwd.

4. Graaff noemt mij “de rechtse publicist”. Op grond waarvan is mij een raadsel. Ik stem sinds mijn 18de op partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum. In mijn politieke nieuwsgedichten die op The Post Online (TPO) worden gepubliceerd fulmineer ik regelmatig tegen rechtse tot extreem-rechtse partijen en politici. En in tegenstelling tot Graaff heb ik in mijn jonge jaren fysiek strijd geleverd tegen neo-nazi's, in Duitsland en Nederland.

5. Graaff voert geroeptoeter van voormalig CDA-Justitieminister Grapperhaus en niet in behandeling genomen aangiftes van misleide Joodse organisaties op om zijn stelling te verdedigen. Ga zo door, Graaff!

6. Graaff noemt mij “regiodichter”. Laat ik veel geweest zijn en gedaan hebben– eerste Groninger stadsdichter, gemeentedichter van Emmen, het ontwikkelen van de eenzame uitvaart en ook actief geweest als internationaal actief spoken word dichter (met betaalde optredens in Zuid-Afrika, Iran, Engeland, Zwitserland, Armenië, Kroatië en nog een viertal andere landen) – maar regiodichter ben ik nu juist niét. Ik zou dat graag ook willen zijn, maar een mens kan niet alles hebben.

7. Graaff stelt dat ik een hetze voer tegen critici van de beurs. Critici? Wie zijn dat dan? Ah! Arthur, Graaff en de spatie tussen die twee namen. Tegen dit ogenschijnlijk meervoudige wezen voer ik echter geen hetze: ik bericht kritisch over de acties en uitlatingen van de spatie, Graaff en de daar achteraan hollende Arthur.

8. Hij stelt dat ik de handel vergoelijk en linkt twee artikelen waarin met open blik kritisch naar de handel op de beurs gekeken wordt.

9. Graaff stelt dat ik al anderhalf jaar een hetze zou voeren tegen, weer dat meervoud, “antifascisten.” Wie die antifascisten zijn? Jawel, Arthur, een spatie en ene Graaff. Hij stelt ook dat ik hem uitmaak voor “gek”, “gestoord” en “idioot”. Daarin heeft hij een puntje. Aanvankelijke benoemde ik alleen zijn acties en uitlatingen zo. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dit milde bewoordingen zijn om de spatie met bijbehorende namen te duiden.

10. Graaff stelt voor de zoveelste keer twee boeken over de oorlog geschreven te hebben. Boeken die onvindbaar zijn in de Koninklijke Bibliotheek. Ook via Marktplaats.nl en www.boekwinkeltjes.nl zijn die werken niet te traceren. Mogelijk heeft Graaff ze geschreven – maar geen uitgever is zo gek geweest de manuscripten in boekvorm uit te geven. Indien wel, dan zie ik graag het bewijs. Zie hiervoor ook: https://www.droog-mag.nl/2020/ag/auteur.html

Los daarvan, als ik prestigieuze Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) raadpleeg, kom ik Arthur Graaff niet tegen. Wel ene Droog, Bart FM:
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=droo001

11. Graaff stelt dat ik elke journalistieke norm negeer, en dat ik niet aan hoor/wederhoor zou doen. Maar Graaff geeft al van te voren aan niet te willen reageren op vragen.

Zie bijvoorbeeld deze opmerking van Graaff, onlangs op Indymedia: “PS: voor wie twijfelt of ik dit wel zelf geschreven kan hebben: bel me gerust op 06 [telefoonnummer gedelete – Droog]. (ik neem overigens alleen op als ik een nummer zie en praat alleen als iemand zijn/haar naam netjes noemt. Verder iedereen welkom, behalve natuurlijk Droog en zijn misleide, agressieve vrienden van de treurige rechtse propagandasite The Post Online). ”
Bron: https://www.indymedia.nl/node/51106#comment-36410

12: Graaff, die voordtdurend met een fictieve oom op de proppen komt en continu verzinsels over zijn vader opdist, verwijt mij: “Ook de fatsoengrens is hij al lang voorbij: hij sleept Graaffs familie erbij.”

Tsja.

13: “De zeer omstreden beurs is de grootste en meest omstreden van Nederland.” Zegt één persoon. Of wacht, drie: Arthur, Graff en zijn spatie.

14. “In december keurden zowel het Algemeen Dagblad als de Volkskrant net als Kassa de nazi- en holocaustbeurs af.”

Ook weer kolder.

15: Weer dist Graaff een hele trits namen op, van mensen en organisaties die puur op de misleide informatie hen voorgekauwd door Graaff, tot een standpunt zijn gekomen. Waarbij het me niet zou verbazen dat zij na een bezoek aan de beurs tot een ander oordeel komen.

even ter info over regiodichter Bart Droog

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_FM_Droog

Voor mensen die niet weten wie Bart Droog is, en die de website "droogmag" niet kennen:

Bart Droog is rechts en zijn website "droogmag" is extreemrechts.
Hij publiceerde ook vaak op de rechtse site "the post online"

Ik ga daar niet naar linken (want ik wil dat geen extra bezoeken opleveren) - maar zoek het op als je wil. Content warning over beide sites: rechtse troep, misinformatie, nazisme-verheerlijking,ironische meuk etc

Basically alles wat je van rechts had kunnen verwachten.
En ja, om hem extra te irriteren, noemde ik Bart Droog hierboven alsno "regiodichter". Maar ik realiseer me dat andere regiodichters niet per se met hem in verband gebracht willen worden. En dat zij dat ook niet zomaar verdiend hebben.

I realize it was wrong, but I did it anyway - I apologize to regiodichters everywhere.

De groeten en tot ziens! Hopelijk begrijpt Droog spoedig dat hij op Indymedia geen plek heeft.

-xxx- F

Oei Graaff je typt kusjes?

Oei Graaff je typt kusjes?

Zo. Ik zie dat Graaff nu

Zo. Ik zie dat Graaff nu bezig is geweest de Wikipediapagina over mij te vandaliseren. Dit dus nadat hij al herhaaldelijk van Wikipedia gegooid was omdat hij daar een Wikipediapagina over zichzelf had aangemaakt met een nogal aangedikte c.v. De man wordt echt steeds sneuër.

https://www.droog-mag.nl/2020/ag/arthur-graaff.html#wikipedia

Nou vooruit dan maar. Voor de

Nou vooruit dan maar. Voor de notulen, omdat er anders mensen zijn die me verwijten dat ik me niet verdedig.

Let wel op: Droog verdraait nog al eens, hij laat ook veel weg en liegt graag. Dat maakt het wel veel spannender. Hij kan ook niet stoppen. Na de mislukking van zijn hetze tegen Ad van Liempt (twee keer officieel ongelijk gekregen) moest hij per se weer op mensenjacht. Dat kon wel eens fout lopen... (o jee - laat ik Droog nou niet opjutten - hij hapt naar alles...)

 • Ad 1 -
  "De Militariabeurs Houten Houten als “nazi- en holocaustbeurs” omschrijven is onzinnig."
  Roept u maar, toetert u maar.... Maar WAAROM is het onzinnnig? Dat staat er weer niet bij. Je hebt baybeurzen, autobeurzen, huishoudbeurzen... en nazi- en holocaustbeurzen
 • Ad 2. "Graaff beweerde in een dreigbrief (d.d. 27-10-2021) aan me: “Hoewel ik in het verleden geen contacten met u had en zodoende evenmin de intentie had u te benadelen..Ik kende u immers niet.”"
  Hoezo dreigbrief? Ik zou niet dur-ven... Bewijzen ontbreken weer!
 • Ad 5. "Graaff voert geroeptoeter van voormalig CDA-Justitieminister Grapperhaus en niet in behandeling genomen aangiftes van misleide Joodse organisaties op om zijn stelling te verdedigen. Ga zo door, Graaff!"
  Droog durft! Jazeker, ge-roep-toeter! Dat is nog eens een argument!
 • Ad 7. "Graaff stelt dat ik een hetze voer tegen critici van de beurs. Critici? Wie zijn dat dan? "
  Uiteraard het bestuur van de AFVN en andere organisaties. Droog noemt ook opperrabbijn Jacobs en nazi-jager Hans Knoop 'idioten'- net als de andere ondersteuners van de campagne tegen holocaustontkenning op Ysselsteyn
 • Ad 8. "Hij stelt dat ik de handel vergoelijk en linkt twee artikelen waarin met open blik kritisch naar de handel op de beurs gekeken wordt."
  Open blik? Kritisch? Lamanielache..
 • Ad 11. "Graaff stelt dat ik elke journalistieke norm negeer, en dat ik niet aan hoor/wederhoor zou doen. Maar Graaff geeft al van te voren aan niet te willen reageren op vragen."
  Gebruikelijke verdraaiing: ik wil niet met de halve oplichter Droog praten. Die mij drie jaar terug benaderde en voorspiegelde aan 'profiel' over me te willen schrijven, en toen opeens meldde dat dat ook op TPO zou komen... Zó zijn we niet getr...
 • Ad 12: "Graaff, die voortdurend met een fictieve oom op de proppen komt en continu verzinsels over zijn vader opdist, verwijt mij: “Ook de fatsoengrens is hij al lang voorbij: hij sleept Graaffs familie erbij.” Tsja."
  Nog meer, en ergere verdraaiing: ik moet spookoom Christiaan Graaff van Droog 'meneer' noemen (zie zijn struikelsteen Westerstraat 51, Amersfoort) ... Maar Droog vergeet hier even in te gaan op de ongeveer 25 andere familieleden - de meesten al lang dood - die hij erbij sleept. Zoals mijn als baby overleden zusje. Je moest je heel, heel diep schamen Droog, voor zulk een gebrek aan fatsoen. Maar dat zit er niet in. Ook goed - je merkt 't wel.
 • Ad 14. "“In december keurden zowel het Algemeen Dagblad als de Volkskrant net als Kassa de nazi- en holocaustbeurs af.” Ook weer kolder."
  Ook weer verdraaiing. Kassa, het AD, de Gederlander, de Volkskrant waren niet positief...
 • Ad 15: "Weer dist Graaff een hele trits namen op, van mensen en organisaties die puur op de misleide informatie hen voorgekauwd door Graaff, tot een standpunt zijn gekomen. Waarbij het me niet zou verbazen dat zij na een bezoek aan de beurs tot een ander oordeel komen."
  Nee, die mensen kunnen NIETS zelf uitzoeken, helemaal niets... zulke oenen! Niets! Dr E Zuroff van het S. Wiesenthal Center ken ik al jaren. De rabbijnen ook. Ik leid eigenlijk een gesticht voor geestelijken en gehandicapten. Het is gewoon de kift dat Droog zelf geen ondersteuners heeft.

Hahaha de vaste punten met

Hahaha de vaste punten met veel verongelijkte en dezelfde leugenachtige punten.

Apropos, overleden babyzusje en familie? Je haalt dat nu al twee keer aan. Ik heb Droog daar nog nooit iets over zien posten? Is dit je nieuwste verzinsel? Net als je oom Christiaan die na onderzoek van Droog net zo min je oom blijkt te zijn als Sinterklaas?

Gesticht voor geestelijken en gehandicapten? Dit gaat me te ver. Nu beledig je zelf opzettelijk fatsoenlijke mensen die niet weten dat je hun goede naam misbruikt voor je eigen gewin. De mensen die je telkens probeert erbij te slepen worden door jou voorgelogen. Als je iemand hier vraagt: “ben je tegen extreem rechts” dan zijn ze dat natuurlijk, maar alleen…. Weten de mensen die je voorliegt niet dat jij verzint wie er wel of niet in jouw hoofd extreem rechts is. Ook híer heeft Droog goed onderzoek naar verricht en ontdekt dat de mensen die jij beschuldigt absoluut NIET rechts zijn. De mensen die je hierboven noemt als jouw ondersteuners weten dat echter (nog) niet. Je hebt problemen Graaff, zoek alsjeblieft hulp. Niemand heeft het over je familie, maar ik kan me goed indenken dat je echte familie (geen idee of je die hebt en dat boeit me ook niet), het niet makkelijk heeft met iemand als jij. Je hebt overduidelijk last van een psychisch probleem. Niemand verkondigt en fantaseert zomaar zoveel onwaarheden. Er bestaan zeer goede hulpinstanties en psychiaters die gespecialiseerd zijn in persoonlijkheidsstoornissen en mentale problematiek. Hou alsjeblieft op met het vervuilen van Indymedia en zoek hulp. Dit is welgemeend goed bedoeld.

Eindelijk... krijgt Droog ook

Eindelijk...
krijgt Droog ook eens een keer goed op z'n falie.
'WALGELIJK', 'OPLICHTING' en 'ZWENDEL' naar PRIMA - ja, daartegen argumenteren wordt heel lastig en moet je maar gaan schreeuwen 'WEG MET JOU!!!' Cancellen die man!

En dan die familieleden erbij halen... dat is nog eens walgelijk. Wat bezielt zo'n man die daar in het barre, lege noorden vereenzaamt en verbittert, zich realiserend dat het nooit meer wat zal worden... hoeveel hij ook tekeer gaat, scheldt en om zich heen slaat? Is dit misschien de doodsstrijd...?
Laten we hem allemaal € 25 sturen...

Ook weer typisch Graaff...

Het zichzelf als "nn" complimenteren over een eigenhandig geplaatst stuk. Wat schreef hij daar eerder over?

"Bovendien gebruikt hier vrijwel iedereen een pseudoniem en dat werkt agressie en belediging in de hand. Eerder zag ik iemand die mij een 'idioot' noemde - laat hij of zij even zijn ware naam melden... als hij of zij durft..."
Arthur Graaf, 30-05-2014, op Wo2forum.nl

Juist, ja.

Ben je weer op je eigen

Ben je weer op je eigen artikelen aan het reageren Arthur?
Iedereen heeft wel door dat je geen onderscheid meer kan maken tussen de realiteit en fictie.
Ik hoopte dat je, nadat door Indymedia de vorige drie identieke artikelen naar de ruis werden verplaatst, een pauze zou inlassen.
Helaas ijdele hoop gebleken……..erg jammer.

Graaff, kom op, iedereen hier

Graaff, kom op, iedereen hier snapt dat jij dit bent en zelf post.

Dit heeft niets meer te maken met antifascisme of actievoeren. Als het middel erger is dan de kwaal en we blind worden voor extremisten (in eigen kring!) dan is er iets grondig mis.

Ik schaam me dat Indymedia verworden is tot een roddelpagina en een doorgedraaide man met overduidelijke persoonlijke problemen een platform geeft om zijn misleidende waanbeelden continu hier te spuien. Het hoeveelste topic is dit inmiddels? Wat is er in godsnaam aan de hand met de actiebeweging? Laten we nu al op onze eigen site verdeeldheid zaaien? Moderators aub ingrijpen.

Nota bene: dit is de man die net als de fascisten van Baudet zelf met een Jodenster op gaat rondparaderen. ZIEK!

Graaff met "zelfs zelfs een zg. 'echte' Jodenster"...

... die de gek helemaal zelf in elkaar gefröbeld heeft, in 2019. Waarmee hij het verzamelde wappiedom op een idee bracht.
https://www.afvn.nl/zaterdag-14-september-protest-tegen-nazi-expo-in-des...

Omstreden beurs? Er zijn heel

Omstreden beurs? Er zijn heel wat AFA leden die dit soort beurzen bezoeken, omdat ze verzamelen of aan re-enactment doen. Er staat een heel goed artikel op Krapuul hierover:

https://krapuul.nl/getraumatiseerde-antifascist-arthur-de-graaff-verpest...

Wie is er nu omstreden? Het enige OMSTREDEN aan de post van Graaff is hij zelf. Dank aan de heer FM Droog voor zijn artikels op Reportersonline. We zijn blij dat er iemand tenminste een eerlijk verslag typt om Graaffs leugens te weerleggen.

Al eerder gezien

Ah, daar is ie weer, mijnheer Graaff die zelfpromotie gebaseerd op eigen fantasie niet schuwt.
Dit keer wederom diverse aantijgingen tegen een journalist die gedegen onderzoek heeft gedaan en
vrijwel alle onzin van mijnheer Graaff ondergraven heeft *pun intended.

Mijnheer Graaff heeft nog een andere hobby. Aangifte doen. Daar waar vele vrouwen die door mannen misbruikt worden
geen aangifte durven kunnen of willen doen heeft mijnheer Graaff geen enkele moeite met het doen van aangifte zodra
hij in zijn kuif gepikt of aan zijn taas getrokken is. Hij voelt zich bij ieder weerwoord misbruikt. Dat zijn aangiftes vaak
geen enkel resultaat bereiken, in tegenstelling tot aangiftes van echt misbruik, doet niet ter zake. Zolang hij zijn eigenwaarde
maar weer terug heeft door hoog van de toren te blazen en als een malle om zich heen te slaan. Verbaal, en indien zij er in trappen
via het OM. (Die daar gelukkig niet zo vaak meer intrappen)

De intense triestheid van het geventileer van mijnheer Graaff begint op een wanhopige poging serieus genomen te worden te lijken.
Wellicht is het dat ook. In dit geval zou deze hoop verbale diarrhee direct door de moderators van Indymedia naar de Ruis categorie
verplaatst kunnen worden, want niet alleen snijdt het geen hout, het is wederom hetzelfde geblaat. En ik geloof dat we in ons land op
het moment al geblaat genoeg hebben.

wat doet Bart Droog hier nog?

@ Droog

Wat the fuck is dit?

Ik ken jou en De Graaff niet, maar je website ("droogmag") komt op mij FUCKING rechts over.

wat doet dit hier?

Waarom kan dit zo lang doorgaan?

Ik ga met kameraden overleggen hierover, want het spoort niet dat je hier een plek denkt te hebben als dit jouw website is?
Je website linkt direct naar Politie Nederland!?
Je maakt negatieve propaganda op je website tegen activisten die zich ingezet hebben tegen blackface!?

Oh Graaff kom op man,

Oh Graaff kom op man, iedereen ziet dat jij dit bent onder weer een laffe schuilnaam. Dit is toch zooooooo doorzichtig.

Je kunt veel van Droog zeggen, maar duik eerst eens in de archieven hier. De man is sinds de jaren 80 een bekend kraker en in linkse kringen zeer gewaardeerd mens. Ga je schamen Graaff, dit topic is bewijs is van jouw en hoe je bent. Het artikel over jouw op Droogmag zegt alles wat iemand ooi over jou wilt weten.

Kruip terug onder je steen en belemmer het echte antfiscisme niet.

Ja F, en jij komt met deze

Ja F, en jij komt met deze reactie FUCKING stalinistisch over! Ik zie dat rechtse van die site van Droog niet. Ik zie wel jouw kortzichtige gewauwel.
"Activisten die zich hebben ingezet tegen blackface"? Come on man, we weten allemaal over wie dat gaat, in FUCKING enkelvoud, iemand waar we het maar niet over hebben omdat zijn acties zo pijnlijk dom zijn en de zaak alleen maar schade toebrengen. Die figuur IS negatieve propaganda, sorry hoor.
En tjonge, een link naar de Wanted and Missing pagina van de politie, wat ontzettend erg ja ... Zeg F, mag ik ff weten wanneer jij en/of je kameraden voor het laatst een verdwijning of moord hebben opgelost? Of wanneer jullie zo'n Russische oorlogsmisdadiger denken aan te gaan pakken? Zit er niet echt in he? Nee, dat dacht ik al. Volgens mij slaan jij en je kameraden nog geen deuk in een pakje boter. Maar veel succes met zo'n medestander als de "antifascist" Graaff .... Wie weet wordt het nog wat met jullie!

-

Kan deze onzin dan ook naar de ruis.

@indymedia moderators

Kan dit artikel tevens naar de ruis?
alvast bedankt

Graaff? Het werd weer niet

Graaff? Het werd weer niet wat je had verwacht he? Mensen doorzien inmiddels je idiotica. Voorheen werkte de methode van zwartmaken, leugens en zogenaamde grote verschrikkelijke zaken waartegen je zogenaamd moest ageren. Nu doorzien mensen dit en zien je voor wie en wat je bent. HEt reageren onder vele aliassen backfired ook. Misschien ook nog een generatiedingetje?

Topic staat hier prima, nu nog de reacties wat duidelijker zodat echt iedereen ziet wie je bent.

Sorry, maar dit vind ik wel

Sorry, maar dit vind ik wel een behoorlijk rare keuze van de mods. Waarom wordt dat andere stuk in de ruis gezet en blijft alle flauwekul van gekke Graaff gewoon staan? Omdat meneer F denkt dat er een rechtse website achter zit? Wat een flauwekul!
Dat achterlijke gezeik van Graaff is nu al jaren aan de gang op indymedia en zou inmiddels wel eens mogen stoppen! Om de haverklap worden mensen met naam en toenaam genoemd en uitgemaakt voor hele of halve nazi-sympathisant, terwijl die mensen dat niet zijn. Het archief staat er vol mee. Op een site die tegelijkertijd openstaat voor antifascistische acties die niet per se geweldloos hoeven te zijn, vind ik dat op zijn zachtst gezegd nogal slordig!

Correct van Indy om deze te

Correct van Indy om deze te laten staan.
Hier staat wel nieuws in wat er toe doet.
Sta er achter !

Ik ook! Het laat zien wat

Ik ook! Het laat zien wat voor rare fratsen Arthur Graaff uithaalt en wat het werkelijk voor iemand is. Ook hier zijn we op Indymedia tegen. Het mag met demonstraties best even schuren, maar deze heilloze drammerij moet ook worden benoemd. Als we niet zelf zien wat er fout is dan kunnen we wel ophouden. Terecht dus dat dit blijft staan en de lezer ter lering dient. Droog kan ook wel tegen een stootje.

HaHa

Daar hebben we Graaff weer.

Precies: staan laten!

De idiote uitlatingen van Graaff tonen precies ´s mans gekte. Dus s.v.p. deze hele berichtenstroom laten staan.

Die gekte viert hij inmiddels ook bot op de Wikipediapagina over mij - https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_FM_Droog - waar hij, met gebruikmaking van het IP-adres 84.35.53.112 onder meer dit heeft neergekalkt:

"Hij publiceerde onder meer op de rechtste website ThePostOnline.nl over" - waarna een waslijst van mijn publicaties volgt, waarvan vele juist niét op The Post Online, maar elders, zijn verschenen.

Wat is dat, de "rechtste"?

Om het nog gekker te maken, Graaff heeft met gebruikmaking van hetzelfde IP-adres daar eerder geprobeerd het overzicht van publicaties te verwijderen, zo leert de versie van 8 januari 2022: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&direction=next&...

Wie die versie vergelijkt met de versie van 27 sreptember 2021 kan met eigen ogen zien wat voor Wikipediavandaal Graaff is:
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&direction=prev&...

Al eerder hadden anderen gesignaleerd hoe hij Wikipediapagina's over de Tweede Wereldoorlog volgekalkt had met nazi-dit en nazi-dat. Mogelijk heeft hij daarbij ook degelijke informatie die hem niet zinde vernietigd.

Sneu type, die Graaff. Rijp voor de dwangbuis.

Aperpo: ook SP-er Ronald van Raak en journalist Chris Aalberts, wiens publicaties sterk aan de ineenstorting van FvD hebben bijgedragen, publiceren op The Post Online. Zijn zij dus óók rechts-extremisten?

Ik zou daarom de handvol mafklappen die geloven in het gekrakeel van Graaff willen adviseren eerst ens mijn publicaties te lezen, alvorens als kippen zonder kop achter een psychiatrisch geval aan te hossen. Maar dit terzijde.

nazi-sympathisant - totale onzin

dank voor uw beleefde reactie. U komt er wel!
Even een vraagje: wanneer heb ik iemand uitgemaakt voor hele of halve nazi-sympathisant?
Namen, data, links graag.
Ik doe dat nooit. Durft u uw naam niet te publiceren?
Dat heet laf.

Nu volgt een grote stilte.... af en toe onderbroken door wat laffe leuterkoek.

"Durft u uw naam niet te publiceren? Dat heet laf."

Het blijft lachen met clown Arthur. Hij roept nu uit:

"Durft u uw naam niet te publiceren? Dat heet laf. Nu volgt een grote stilte.... af en toe onderbroken door wat laffe leuterkoek."

Uit recent onderzoek blijkt evenwel dat Arthur Graaff bij het plaatsen van zijn leuterberichten en in zijn "persberichten" gebruik maakt van de volgende pseudoniemen, initialen en namen van "organisaties":

Aart
Aart Geef
AG
antifascist
Art
Comité Vorden Fout?
Coörd. Herdenk nazis niet / coördinator NLnazivrij.tk
coördinator van de protestactie
Eddy Kokelenberg
nn
VN rapporteur nazisme
Werkgroep 'Herdenk nazi's niet
Werkgroep Tilburg nazivrij!

Gelukkig is hij zo dom om daarbij veelal zijn 06-nummer te melden en/of e-mailadressen die aan hem te koppelen zijn, zodat zijn maskerades doorgaans vrij makkelijk te doorzien zijn. Tel daarbij op zijn kenmerkende spelfouten en voortdurend "nazi- dit & dat" gemekker, en het beeld is compleet.

Vergeet niet dat hij ook

Vergeet niet dat hij ook overal mensen uitmaakt voor holocaust ontkenners: https://www.droog-mag.nl/2020/ag/holocaustontkenning.html

Knettergek!!!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech