Wat staat er in de jaren ’20 van de 21ste eeuw op het spel voor de mensheid?

Hier kun je discussieren over Wat staat er in de jaren ’20 van de 21ste eeuw op het spel voor de mensheid? .
Het “Global Risks Report” van het World Economic Forum van januari 2023 stelt dat:“De eerste jaren van dit decennium een bijzonder ontwrichtende periode in de menselijke geschiedenis hebben ingeluid. De terugkeer naar een ‘nieuw normaal’ na de COVID-19-pandemie werd snel verstoord door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die een nieuwe reeks voedsel- en energiecrises inluidde.. Samen vormen zij het begin van een uniek, onzeker en turbulent decennium.”
Waar is de accumulatie van en de wisselwerking tussen al deze verschillende crises de uitdrukking van? Voor de IKS is deze situatie de duidelijke uitdrukking van het verval van het kapitalisme en van een specifieke fase ervan, de fase van ontbinding. In 2020, toen de Covid-19-pandemie de planeet deed wankelen, hebben we aangetoond dat de ontbinding van de burgerlijke maatschappij plotseling was versneld. Dit idee werd in de jaren daarop volledig bevestigd in de vorm van een helse ‘wervelwind’ van crisisverschijnselen, die zich sindsdien ontwikkelde.
De oorlog is de belangrijke katalysator van alle andere uitdrukkingen van het kapitalisme in verval. Door rücksichtloze bombardementen door beide kampen houdt de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld een reëel risico in op ongelukken met de kerncentrales. De toename van de druk van de militaire uitgaven op de accumulatie van het kapitaal versterkt de economische duik naar beneden. Verder vormt de oorlog ook een van de belangrijkste oorzaken van de vluchtelingenstromen en van de vernietiging van de natuurlijke omgeving.
Het is een illusie te denken dat de strijd tegen de oorlog in Oekraïne de vonk kan zijn die het proletariaat de ogen zal openen over de inzet van deze periode. Dit soort oorlogen, gecombineerd met ecologische crisissen, pandemieën, desintegratie van staten, leiden in de arbeidersklasse niet tot het inzicht dat zij de enige kracht is die een alternatief biedt voor dit kapitalisme in verval. De focus op de oorlog miskent dat de economische strijd, die de enige manier is waardoor de klasse zichzelf kan beginnen ter herkennen.
We zien allerhande oproepen om de strijd aan te gaan met de symptomen van de kapitalistische crisis, gaande van het verzorgen van vluchtelingen, tot de strijd tegen de trage ecologische transitie van de industrie. De randvoorwaarden, die op dit moment van iedere symptoombestrijding een uitzichtloze strijd maken, kunnen alleen drastisch worden bestreden door de omverwerping van de burgerlijke staat, en vervolgens de omvorming van de economische verhoudingen.De strijdgolf in Groot-Brittannië, die gaande is vanaf de zomer van 2022, de massale demonstraties die plaatsvinden in Frankrijk, maar ook de strijd van de arbeiders in de diverse sectoren in Nederland, toont dat de klasse, ondanks de ernstige crises, en ondanks alle burgerlijke misleidingscampagnes, in staat is om op te komen voor haar belangen, wat een echt perspectief biedt, omdat alleen zij, doorheen haar strijd tegen de gevolgen van de economische crisis van het huidige barbaarse systeem, staat is om er een andere voor in de plaats te stellen.
Als na het lezen van dit artikel uw interesse is gewekt, nodigen wij u uit om op onze eerstkomende openbare bijeenkomst op zaterdag 4 maart aanstaande in de Kargadoor in Utrecht.


wensdenken

Een paar gele hesjes en stakingen maken nog geen "revolutie".

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech