Supermarkt VOMAR, stop met de verkoop van avocado's uit Bezettings en Uithongeringsstaat Israel!

Hier kun je discussieren over Supermarkt VOMAR, stop met de verkoop van avocado's uit Bezettings en Uithongeringsstaat Israel!.
VOMAR, STOP MET DE VERKOOP VAN AVOCADO'S UIT

BEZETTINGS EN UITHONGERINGSSTAAT ISRAEL!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/astrid-essed-stelt-vomar-opnieuw-aan-de-kaak-...

AAN

SUPERMARKT VOMARFILIAAL AMSTERDAMSE POORT
Directie en Management

Onderwerp:

Uw aanbiedingsverkoop van avocado’s uit bezettingsstaat Israel

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

LEES BIJ TIJDNOOD ALLEEN:

''UITHONGERING BURGERBEVOLKING

MENSEN DRINKEN BRAK WATER!!!!!'' en wat daaronder staat.

Geachte Directie

Geacht Management,

Zoals u zich wellicht kunt herinneren, heb ik u in de loop

der Tijden een aantal keren bestookt met mailbrieven met de

eis, geen producten uit Israel meer te verkopen!

Mijn laatste mail aan u dateert van 23 april 2023!

Zie noot 1

Meestal ging dat om [tenminste, dat heb ik bij een bezoek

aan uw filiaal in Amsterdam Zuid-Oost geconstateerd] om mango's

en/of avocado's, die in de aanbieding waren [2]

Nu dacht ik eerlijk gezegd, dat u uw Leven gebeterd had, omdat ik

na mijn Brandmail van 23 april jongstleden [3], althans in uw

filiaal Amsterdam Zuid-Oost, geen avocado's uit Israel meer

gezien had.

''YES!'', dacht ik

Eindelijk is de boodschap bij VOMAR aangekomen [hopelijk ben

ik namelijk niet de enige, die u hierover heeft aangeschreven] en

beseft de VOMAR, dat zij met de verkoop van producten uit Bezettings

en Apartheidsstaat Israel [4] moreel medeverantwoordelijk is

voor diens wandaden en bloed aan haar handen heeft.

Wie schetst mijn Woede en Verbazing toen ik gisteren [dd woensdag

1 november 2023] bij een bezoek aan weer uw filiaal Amsterdam

Zuid-Oost constateerde, dat u het heeft bestaan om in uw aanbiedingen

folder van 29 october tot 4 november [5] avocado's in de aanbieding had

[en op dit moment van schrijven dus nog heeft] : twee pakken voor 4 euro en WEER afkomstig uit Israel!!

Ik had al een pakje gepakt [avocado's zijn voor mij een delicatesse] en

toen ik zag, dat zij uit Israel kwamen, vol walging weer teruggezet.

Ik zeg het u eerlijk:

Als het geen voedsel was geweest maar een ander product, had ik het

op de grond gesmeten!!

Want dat u geen gehoor gegeven hebt aan mijn eis/oproep [en waarschijnlijk ook van anderen] om uw verkoop van Israelische

producten te staken [6] is Een Ding.

Dat u het Lef hebt om juist op dit dramatische Moment

van de Geschiedenis door te gaan, met droge ogen, Israelische

producten te verkopen, is ronduit schokkend

WAAROM JUIST NU?

Moet ik het u nog uitleggen?

Dat ga ik wel doen, al is het meer dan weerzinwekkend, dat het nog nodig is, sinds het feit, dat Israel een bezettings en apartheidsstaat is, die zich in

de loop der jaren heeft schuldig gemaakt aan onderdrukking, foltering,

administratieve detentie en apartheid [7] al genoeg zou moeten zijn.

Blijkbaar niet voor u!

MISDADIGE ISRAELISCHE INVALLEN IN GAZA

Sinds de verwerpelijke en bloedige 7 october aanval van

Palestijnse verzetsbeweging Hamas [8] heeft Bezettingsstaat Israel als reactie Gaza gebombardeerd [wat trouwens nog steeds doorgaat], waarbij

waarbij

niet alleen Witte fosfor is gebruikt [kijk maar goed wat

Human Rights Watch daarover meldt, noot 9] maar ook geen enkel onderscheid is gemaakt tussen combatanten [militairen

en strijders] en non combatanten [burgers] [10], wat tot duizenden burgerslachtoffers

geleid heeft

Meer dan 7000, volgens de Israelische mensenrechtenorganisatie

Btselem! [11]

En dat was een Btselem bericht van 27 october! [12]

Ondertussen zijn er veel meer doden bijgekomen, vooral ook

in vluchtelingenkamp Jabalia! [13]

Helaas zijn wij met deze Praktijken bij Israelische militaire

invallen in Gaza bekend [14]

Willekeurige militaire aanvallen, een groot aantal burgerdoden [15]

UITHONGERING BURGERBEVOLKING

MENSEN DRINKEN BRAK WATER!!!!!

Maar wat dit alles hier nog monsterachtiger maakt is, dat het hier niet

bij blijft!

Want wat Israel ook heeft gedaan als reactie op de7 october Hamas aanval is een totale Blokkade van Gaza instellen, wat betekent, dat de

burgerbevolking geen gas, water, brandstof en medicijnen ontvangt! [16]

Moet ik uitleggen, dat dit monsterachtig is.

Moet ik uitleggen, dat dit kwaadaardig is?

Moet ik uitleggen, dat dit als ''collectieve straf'' internationaalrechtelijk

verboden is? [17]

Dat uithongering van een burgerbevolking een oorlogsmisdaad is?

[18]

Weet u, dat Gazanen wegens gebrek aan water BRAK WATER drinken

[19], wat natuurijk levensgevaarlijk is?

EPILOOG

Meer hoef ik er niet aan toe te voegen.

U verkoopt nog steeds, ondanks talloze opropoen,

dat niet te doen [20] producten uit een Staat, die sinds 1967 de

Palestijnse gebieden bezet, onderdrukt, zich schuldig maakt

aan foltering, administratieve detentie, landdiefstal via illegale

nederzettingen, apartheid.

En nu wordt de burgerbevolking in Gaza uitgehongerd, van toegang tot water, electriciteit, medicijnen en voedsel afgesneden, mensen

drinken brak water [21] en u hebt het Lef, nog steeds Israelische

producten te verkopen.

Walgelijk vind ik het en ik maak het overal bekend, daarop

kunt u rekenen, digitaal en anderszins.

Stop er dus direct mee, als u niet medeplichtig wilt

zijn aan het faciliteren van Bezettings en Uithongeringsstaat Israel.

EEN SCHANDE IS HET!!!!!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/astrid-essed-stelt-vomar-opnieuw-aan-de-kaak-...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/supermarkt-vomar-stop-met-de-verkoop...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Start een (crowdfundings)

Start een (crowdfundings) actie om de kinderen in Gaza te helpen die hun ouders verloren hebben ipv. Israel te boycotten.

Dan maar hier ... De staat

Dan maar hier ...

De staat Israel is niet opgericht vanuit een kolonialistisch idee of superioriteitswaan, maar als veilig Joods tehuis, waarin Joden zelfstandig hun verdediging op zich zouden nemen. Als zodanig is het geen koloniaal project, maar juist een succesvolle beweging voor nationale autonomie en emancipatie. Als het een kolonie zou zijn, waar is dan het Westerse koloniserende land gebleven? Oh natuurlijk, het is zogenaamd settler colonialism, tja ... al zolang de mensheid bestaat zijn er nederzettingen gesticht. Wil je ook alle oude Griekse en Fenicische kolonies rond de Middellandse Zee gaan ontmantelen?

Oh en er zijn ook Joodse "antizionisten", jawel! Mevrouw Essed weet heel goed dat toen de witte Nederlanders hun zwarte karikatuur dreigden kwijt te raken, ze plotseling allemaal een Surinaamse buurman hadden die Zwarte Piet helemaal niet racistisch vond. Dat er dus binnen een gemeenschap ook verschillende standpunten kunnen bestaan, maar dat het bestaan van die verschillende meningen op zich geen argument is. En als mevrouw Essed nog eens even nadenkt kent ze vast ook wel de discriminatie binnen de eigen kring, de identificatie met de onderdrukker, de zelfhaat die binnen onderdrukte groepen bestaat. Der jüdische Selbsthass is zo ongeveer het eerste standaard voorbeeld van dit fenomeen, dat al in de jaren twintig van de vorige eeuw is omschreven. Het bestaan van Joodse antizionisten bewijst dus helemaal niets.

En ja, inderdaad, de eeuwenlange Jodenvervolgingen in Europa waren de reden waarom het zionisme is ontstaan. Joden hadden echter ook geen behoefte om als tweederangs burger, als dhimmi onder wisselvallig islamitisch bestuur te leven. Misschien was een Joods thuisland in, pak 'm beet, Tirol bijvoorbeeld rechtvaardiger geweest, maar helaas, zo is het niet gegaan. Want helaas: het zionisme is een historische beweging die succesvol is geweest en je kunt die geschiedenis niet meer terug draaien. Waar moeten alle in Israel geboren en getogen Joodse mensen heen? Terug naar Europa? Moeten alle zwarte mensen dan niet ook maar terug naar Afrika? Israel is een realiteit die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Antizionisme is dan ook grote onzin.

Over wat wel of niet antisemitisme is, daarover verschillen de meningen. Persoonlijk vind ik de IHRA working definition wel zo handig.

https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-chart...

Oh, maar dan zouden we zogenaamd geen kritiek meer op Israel kunnen hebben? Is iedere kritiek op Israel antisemitisch? Nee natuurlijk niet, maar het is zo jammer dat er zo weinig kritiek op Israel geleverd wordt die niet op zijn minst een antisemitisch smaakje heeft.

De eenzijdige fixatie op Israel is bijvoorbeeld al tamelijk suspect te noemen. Heeft mevrouw Essed ook maar één van haar boze brieven gewijd aan de Palestijnen in Syrië, toen het regime van de dictator Assad en zijn handlangers bijvoorbeeld het Palestijnse kamp Yarmouk onder vuur namen en daar meer Palestijnen vermoordden dan de Israelische regering destijds in Palestina? Maar toen waren de daders geen Joden, dus dat was minder interessant ...

Nee, ik sluit mijn ogen niet voor de eeuwenlange Europese vervolging van Joden, maar mevrouw Essed sluit wel haar ogen voor zeer veel onrecht dat elders in het Midden-Oosten of elders in de wereld wordt gepleegd. En overigens heeft het ook niet veel zin om op de historische relatieve tolerantie in de islamitische wereld te wijzen, als die wereld al lang niet meer bestaat. Anti-Joodse pogroms kwamen ook al voor in de Arabische wereld vanaf de 19de eeuw. Daarbij koos de toenmalige leider van de Palestijnen, de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Husaini, wel degelijk de kant van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dat is geen zionistische propaganda, dat zijn gewoon historische feiten.

https://www.amazon.nl/Mufti-Jerusalem-Nazis-Berlin-Years/dp/0853038546

Erg fijn dat mevrouw Essed de pogrom van 7 oktober veroordeeld, veel linkse activisten en politici schijnen dat namelijk helemaal niet nodig te vinden. Wat er nu precies legitiem is aan de fascistische organisatie Hamas is mij echter volstrekt onduidelijk. Het moge duidelijk zijn dat er een vóór en een ná 7 oktober is. Natuurlijk kun je allerlei mooie dingen bedenken bij een leus als "Palestine will be free", maar we hebben inmiddels gezien wat Hamas hieronder verstaat. Voor veel Joden, Israelisch of niet, is deze leus onversneden Jodenhaat en een ontkenning van hun bestaansrecht. Ik vind het trouwens opmerkelijk dat deze leus met exact dezelfde techniek op het Mauritshuis werd geprojecteerd als de eerdere antisemitische actie op het Anne Frank-huis - de activisten van Bij1 hebben echt heel goed opgelet!

Mensen als mevrouw Essed weten erg makkelijk uit te maken wie de onderdrukte en wie de onderdrukker is, dus zullen we er hier niet uitkomen wie de "power of definition" zou moeten krijgen. Maar volgens mij moet Palestina in eerste instantie worden bevrijd van Hamas!

Om terug te komen op de verklaring vanuit de Rigaerstrasse: als daarin wordt opgeroepen om ons aan te sluiten bij de Sonnenallee, dan heeft men het over een buitengewoon pijnlijke gebeurtenis in Neukölln in Berlijn, waar pro-Palestijnse mensen de straat opgingen om de pogrom van Hamas te vieren, om snoep uit te delen en vrolijk te zijn na de berichten over de vermoorde mensen in Israel. Zie je ooit beelden van Israeli's of mensen die pro-Israel zijn, die feest vieren na berichten over dode Palestijnse kinderen? Nee, want die zijn er niet. Wat mensen bezield om dit soort feesten te vieren is mij een raadsel en dat geldt voor alle mensen die ze een beetje op een rijtje hebben. Misschien dat mevrouw Essed graag naar dat soort feestjes gaat?

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hamas-angriff-israel-samidoun-ber...

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. fck trolls.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech