EU, een gepasseerd station.

Opinie, gepost door: Wouter ter Heide. op 22/10/2012 10:02:40

Onze tijd van mondialisering vraagt om opschaling Europees 'Nooit-Weer-Ideaal'.

Zoals gebruikelijk draaide de afgelopen Eurotop om de vraag naar economisch herstel. Daardoor zijn onze dames en heren regeringsleiders volledig voorbijgegaan aan de vraag of het ideaal van de Europese eenwording niet opgeschaald moet worden naar mondiale eenwording. Voor wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, is het immers zonneklaar dat de tijd van de europeanisering langzaam maar zeker wordt ingehaald door die van de mondialisering! In dat (toekomst-)licht bezien is de EU nu al als een gepasseerd station te beschouwen.
Dit houdt in feite in dat Eurotoppen geen perspectief te bieden hebben, waardoor te voorzien is dat het Europese project op zeker moment schipbreuk zal lijden. Door de ruiterlijke erkenning daarvan moet Brussel in staat zijn het roer bijtijds om te gooien en een ruimere koers te gaan varen. Daarvoor zal de ideële basis van het Europese project, ‘Nooit-Meer-Oorlog’, verruimd moeten worden, ofwel aangepast moeten worden aan onze mondialiserende tijd.
Voor het welslagen van deze diepingrijpende en verstrekkende politieke operatie is de medewerking van de media onontbeerlijk is, ervan uitgaande dat the medium the message is. In wezen hebben onze media dan ook de sleutel in handen voor het bij de tijd brengen van de publieke opinie, waarvan de druk onontbeerlijk is om het beleid te mondialiseren en daarmee de crisis het hoofd te bieden, op geweldloze of democratische wijze. Tot het gebruiken van die informatieve sleutel zijn onze media helaas niet te dwingen, hoe groot het mondiaal of algemeen belang ook is dat daarmee wordt gediend.

Tags: Eurotoppen mondialisering Nooit-Meer-Oorlog.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech