Plaats een aanvulling

Presentatie aanklacht tegen de gemeente Utrecht

Aankondiging, gepost door: nn op 11/03/2014 03:07:03

Waar: Zalencentrum Utrecht Zuid, Amaliadwarsstraat 2d, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 12/03/2014 - 19:00

Dat het RIVM en het MNP in 2005 publiceerden dat er mogelijk elk jaar 18.000 Nederlanders vroegtijdig overlijden en dat het voor Utrecht betekent dat er elk jaar 300 Utrechters vroegtijdig overlijden, is al jaren bij het gemeentebestuur bekend. Het heeft er evenwel niet toe geleid dat het gemeentebestuur (ook het college 2010-2014 niet) serieuze maatregelen genomen heeft om het autoverkeer terug te dringen.


Uit de ambtelijke mailcorrespondentie die de gemeente na veel juridische
gedoe openbaar moest maken, blijkt het hoofd van de afdeling Juridische
Zaken van de gemeente Utrecht het een riskante zaak te vinden om een
juridische procedure te beginnen wegens het beledigen van de gemeente.

Zoals bekend beschuldigt de SSLU de gemeente al jaren van gesjoemel met
verkeers- en luchtverontreinigingscijfers. Interessant is te lezen waarom
deze hoge ambtenaar zo'n juridische actie riskant vond: in een procedure
bij de civiele rechter zou wel eens kunnen blijken dat de beschuldigingen
terecht waren! En dan zou de gemeente "zich in de eigen voet schieten". Dat
zou de projecten Fly-over en Majellaknoop "nog twijfelachtiger" maken.

Een andere hoge ambtenaar schrijft dat "wij" het er ook over eens zijn dat
het VRU-model rammelt. "Daar kan de civiele rechter wel wat van gaan vinden
op het moment dat je dit op deze manier zou aanpakken". Met het VRU-model
worden verkeersintensiteiten berekend en op basis daarvan wordt de
luchtverontreiniging berekend.

Bij de rechtbank en tegenover het publiek verklaart het gemeentebestuur dat
de gemeente de luchtverontreiniging heel deskundig en integer berekent,
maar hoge ambtenaren van de gemeente zien dat dus anders. Zij blijken te
vrezen dat de rechter, als die er over zou moeten oordelen, tot de
conclusie zou kunnen komen dat de gemeente bedrog pleegt.

Die vrees is terecht. Het gesjoemel met luchtverontreinigingsberekeningen
door de gemeente Utrecht blijkt namelijk nog veel erger dan wij dachten
toen wij besloten beroep in te stellen bij het Europese Hof in Straatsburg.

Uit werkbladen die voor het Actieplan Luchtkwaliteit 2006-2012 en het
(ontwerp)-Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 werden gemaakt, waar wij nu
na veel wobben over beschikken, blijkt dat het effect van het instellen van
de milieuzone voor vrachtwagens werd berekend door voor *alle* vrachtwagens
in de *hele* gemeente Utrecht uit te gaan van een zeer aanzienlijke
reductie van de fijnstofuitstoot. Destijds stond echter vast dat de
milieuzone niet groter zou worden dan de binnenstad + stationsgebied.

Verder blijkt dat het effect van het maatregelenpakket berekend werd door
aanzienlijk verlaagde verkeersintensiteiten (zie bijlage *Toveren met het
rekenmodel*), een sterk verbeterde doorstroming van het verkeer en veel
lagere emissies in te voeren in het rekenmodel. Zo werd met wat simpele
rekentrucs de concentratie NO2 bijvoorbeeld langs de M.L. Kinglaan van 52
microgram/m3 in 2015 teruggerekend naar 40,8 microgram/m3.

Dat het RIVM en het MNP in 2005 publiceerden dat er mogelijk elk jaar
18.000 Nederlanders vroegtijdig overlijden (meerdere jaren te vroeg) en dat
dat voor Utrecht betekent dat er elk jaar 300 Utrechters vroegtijdig
overlijden, is al jaren bij het gemeentebestuur bekend. Het heeft er
evenwel niet toe geleid dat het gemeentebestuur (ook het college 2010-2014
niet) serieuze maatregelen genomen heeft om het autoverkeer terug te
dringen.

De aanzienlijke gezondheidsschade door luchtverontreiniging heeft er ook
niet toe geleid dat het gemeentebestuur maatregelen genomen heeft om er
voor te zorgen dat er niet meer wordt schoongerekend. De gemeenteraad
blijkt het bovendien niet tot haar taak te rekenen de berekeningen van de
ambtelijke dienst te controleren. Ook fracties van coalitie partijen met
vrome verhalen over schone lucht en gezondheid, geven er de voorkeur aan
niet te weten hoe er wordt schoongerekend en hoeveel Utrechters vroegtijdig
sterven door luchtverontreiniging.

Kortom, het instellen van het beroep bij het Europese Hof in Straatsburg
was hard nodig. De SSLU overweegt om daarnaast een civiele procedure tegen
de gemeente te beginnen wegens het bedrog met
luchtverontreinigingsberekeningen.

Tags: ehrm luchtvervuiling utrecht

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech