english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
ID plicht vrgt om misbruik
Krijtje en Joke - 17.09.2006 14:32

ID plicht vrgt om misbruik en moet worden afgeschaft.

Joke Kaviaar en Krijtje van de Stoep blijven hun preventieve arrestaties (te Leiden) aanklagen die plaatsvonden op 8 mei j.l. toen minister Verdonk Leiden zou bezoeken.
De Leidse raadsfractie van Groen Links gaat vervolgvragen stellen aan burgemeester Lenferink over de arrestatie van Krijtje, die excuses van de districtschef en een mededeling van sepot heeft gekregen.
Joke wordt vervolgd: wegens ID weigeren n 'belemmering'.


Het blijft NEE!
Het blijft NEE!

8 mei 2006: Wij zouden elkaar ontmoeten achter het Leidse station. Nog zeker een kwartier lopen naar het caf waar Rita Verdonk zou spreken. Daar zouden wij gaan staan. Met protestborden. Het mocht niet zo zijn.

eerdere artikelen op indymedia in chronologische volgorde:
 http://www.indymedia.nl/nl/2006/05/36172.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2006/05/36487.shtml
 http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/37791.shtml

Brigadier Kluts zag Krijtje lopen. Volgens het proces verbaal zag hij een deel van de tekst van een (met vuilniszak bedekt) bord dat zij droeg. Daarop verzon hij een reden om naar haar identiteitsbewijs te vragen, om zich niet op het terrein van de vrijheid van meningsuiting te hoeven begeven: het controleren van openstaande boetes. Terecht weigerde Krijtje, zo heeft de politie nu zelf in een excuusbrief aan haar erkend, en de zaak tegen haar wordt geseponeerd: de agent had haar gegevens namelijk zlf kunnen opvragen. Hij kende immers haar naam en woonplaats.

Eind goed, al goed? Nee.

Want meer bakzeil wil men niet halen. Joke, die de onterechte arrestatie zag gebeuren, wist toen al; dit klopt niet. En dus vroeg ze naar de reden voor aanhouding, kreeg als antwoord van Kluts dat hij Krijtje kende, en bleef staan om getuige te zijn van het voorval.

Na de aanhouding van Krijtje liep zij weg. Maar Kluts kwam achter haar aan en vorderde haar identiteitsbewijs. Op de vraag waarom, zei hij: "omdat ik wil weten wie dat is, met wie Krijtje contact heeft,"

Een ongeoorloofde vordering tot legitimatie, die goed in een controlestaat past, en dus ook werd geweigerd. Echter, deze door Kluts opgegeven 'reden' is in de dagvaarding die Joke heeft gekregen zorgvuldig weggewerkt. Ook in het proces verbaal van Kluts komt het niet voor.

Om een veroordeling wegens ID weigeren te bewerkstelligen is de volgende constructie verzonnen: Joke zou zich schuldig hebben gemaakt aan belemmering, aldus de dagvaarding, door te vragen "waarom is mijn vriendin aangehouden", en door niet meteen een tas los te laten die brigadier Kluts meende te mogen afpakken, zonder overigens er eerst om te hebben gevraagd.

De beschuldiging is op zijn zachts gezegd nogal vreemd. Immers, van deze verdenking was ook naderhand op het politiebureau geen sprake! Noch Kluts zelf, noch de hulpofficier waarvoor Joke werd voorgeleid, bracht het ter sprake.

Met deze constructie van een achteraf bedacht 'strafbaar feit' kan het ID vorderen in haar geval alsnog worden gelegitimeerd. Oftewel: Doet u mij maar twee beschuldigingen voor de prijs van n! We verzinnen wel wat.

De datum voor de rechtzitting bij de politierechter moet nog worden vastgesteld (werd eerder uitgesteld), maar duidelijk is wel, dat met de excuusbrief aan Krijtje deze zaak nog allerminst is afgedaan. De rechtzaak zal worden aangegrepen om de ID plicht alszodanig aan te klagen.

Want zolang de politie zich in alle mogelijke bochten blijft wringen om op valse gronden ID bewijzen te vorderen, teneinde zodoende protesten te verhinderen of identiteit van mogelijke demonstranten te kunnen achterhalen, zullen mensen ID vorderingen blijven weigeren.

Net zolang totdat deze dictatoriale wet is afgeschaft. Want deze wet vrgt om misbruik.

Krijtje van der Stoep
 anti-sgp@gmx.net
Joke Kaviaar
 info@jokekaviaar.nl

Meer over ID plicht: zie website ID-nee

Website: http://www.id-nee.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
link naar persbericht Groen Links Leiden 
JK - 18.09.2006 01:23

 http://www.groenlinks.nl/lokaal/leiden/nieuws/identificatie
persbericht 
Krijtje - 19.09.2006 10:46

Het feit dat we zo verschillend behandeld worden, en dat Groen Links in hun persbericht alleen de geseponeerde zaak belichtte was voor Joke en mij aanleiding om zelf toch weer even de pers te benaderen. Onderstaand stukkie is aan de lokale krantjes verstuurd:

Persbericht:
Preventief gearresteerde vrouwen ongelijk behandeld:
"De twee vrouwen die preventief gearresteerd zijn
te Leiden op 8 mei j.l. toen minister Verdonk
Leiden zou bezoeken worden totaal verschillend behandeld door justitie en de districtsleiding van politie Hollands Midden.

De vrouw die door brigadier X. Kluts als eerste gevorderd werd haar identiteitsbewijs te laten zien en na weigering gearresteerd werd heeft inmiddels excuses van de
districtschef en een mededeling van sepot ontvangen.
Haar vriendin die zo solidair was als kritische getuige aanwezig te zijn bij dit feit heeft echter nog steeds geen excuses ontvangen van de
districtschef politie Hollands Midden, terwijl zij toch evengoed
preventief gearresteerd is geweest zodat Verdonk zonder tegengeluid
ontvangen kon worden! Ook is duidelijk dat de tweede vrouw dubbel vervolgd zal
worden.
Beiden vinden het zeer vreemd dat de ene zaak geseponeerd wordt en dat de andere persoon
(die blijkbaar terecht kritische vragen stelde aan agent X. Kluts toen
deze Krijtje arresteerde) dubbel vervolgd wordt. (i.d. plicht en
"belemmering".)

Terwijl alles wat ze gedaan heeft was:vragen naar de reden voor aanhouding van haar vriendin. Toen X. Kluts daarop antwoordde dat hij de vrouw arresteerde "omdat hij haar kende", en bleef ze terecht
staan om getuige te zijn van het voorval.

Na de aanhouding van haar vriendin liep zij rustig weg. Maar Kluts kwam achter haar aan
en vorderde haar identiteitsbewijs. Op de vraag waarom, zei hij: "omdat ik
wil weten wie dat is, met wie mijn arrestant contact heeft."

Zonder dat er een schikkingsvoorstel aan vooraf is gegaan is de tweede arrestant voor 5
oktober a.s. voor de rechter geroepen. Haar advocaat heeft om praktische
redenen uitstel aangevraagd.

Ook bij de tweede arrestant was dus sprake van
een ongeoorloofde vordering tot legitimatie, die goed in een controlestaat
past, en dus ook werd geweigerd. Echter, deze door Kluts opgegeven 'reden'
is in de dagvaarding die ze heeft gekregen zorgvuldig weggewerkt. Ook in
het proces verbaal van Kluts komt het niet voor.

Om een veroordeling wegens ID weigeren te bewerkstelligen is de volgende
constructie verzonnen: De tweede arrestant zou zich schuldig hebben gemaakt aan
belemmering, aldus de dagvaarding, door te vragen "waarom is mijn vriendin
aangehouden", en door niet meteen een tas los te laten die brigadier Kluts
meende te mogen afpakken, zonder overigens er eerst gewoon om te hebben
gevraagd.

De beschuldiging is verbazend. Immers, van deze verdenking was ook naderhand op het politiebureau geen sprake! Noch Kluts zelf, noch de hulpofficier waarvoor zij werd voorgeleid, bracht het ter sprake.

Groen Links is voornemens vervolgvragen te stellen over de geseponeerde zaak. Beide vrouwen hebben Groen Links verzocht in de vervolgvragen ook vragen te stellen over het vorderen van identiteitsbewijs van de tweede persoon, die immers ook als onschuldige burger opgepakt is door politie Hollands Midden.Waar blijven de excuses van de districtschef aan haar adres?

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.