Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

Hier kun je discussieren over Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme.
WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME
VAN JUDENFRAGE TOT MAROKKANENPROBLEEM

Zie ook

http://www.astridessed.nl/wildersdood-grensrechter-door-marokkanenproble...

www.astridessed.nl

''In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?''

PVV
PVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klave...

''Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem''

Twitter PVV leider G Wilders

https://twitter.com/geertwilderspvv

Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_466...

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Dat PVV leider G Wilders munt zou slaan uit de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen, die door enkele
spelers [ volgens de media twee van Marokkaanse komaf en een Antilliaan] van de club ''Nieuw Sloten'' werd mishandeld [1], viel te verwachten
In een reactie op de tragische gebeurtenis noemde hij voetbalgeweld een ''Marokkanenprobleem'' [2] en zijn partij, de PVV stelde er
middels fractielid J.J. van Klaveren zelfs Kamervragen [3] over

Een van de vragen, die daarbij werd gesteld, luidde als volgt

''In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?'' [3]

Nu kan gemakkelijk worden aangetoond, dat voetbalgeweld voor het grootste deel ligt bij de traditionele supportersgroepen [4]
en relatief weinig voorkomt onder Marokkaanse jongeren [5] en dat bij deze giftige [er waren er meer] Kamervragen en de Wilders opmerking
over het ''Marokkanenprobleem'' de ogen wordt gesloten voor het feit, dat jongerencriminaliteit onder zowel autochtone als
allochtone jongeren voorkomt en dat het uitstaande heeft met een complexiteit van sociaal-maatschappelijke problematiek
Maar daar gaat het hier niet om
Feit is, dat Wilders met een dergelijke nieuwe Marokkanenhetze erin slaagt, het politiek-maatschappelijke
debat te beinvloeden [6], waardoor niet eens meer het oog springt, dat een dergelijk debat uit den boze is, omdat de
generaliserende aandacht wordt gelegd bij een specifieke bevolkingsgroep als oorzaak
van een maatschappelijk probleem
Puur racisme dus, dat reeds zover de samenleving is ingeslopen [7] en zo politiek-maatschappelijk is
geaccepteerd [8], dat het niet eens meer doordringt tot grote delen van de publlieke opinie

Hoog tijd dus, om de aandacht te verleggen naar waar het hier werkelijk om gaat, het
racistische gedachtegoed van de PVV

HET ZONDEBOKMODEL VAN DE PVV

De PVV is een extreem-rechtse [9] en racistische partij, die
niet alleen uitgaat van de ''superioriteit'' van de ''Westerse Beschaving'', maar op
extreem provocerende wijze haar aanvallen richt op moslims, ''niet-westerse'' allochtonen
en vluchtelingen [10]
Zo laat zij zich in beledigende zin uit over de Islam en moslims, in negatief generaliserende zin
over Marokkanen, andere allochtonen en vluchtelingen [criminelen en profiteurs] en
bestaat het zelfs, modellen uit het Derde Rijk over te nemen, door mensen te
vergelijken met dieren [11]
Daar is nog bijgekomen de hetze tegen Oost-Europese arbeiders, die
hoe kan het ook anders in de ogen van racisten, alleen maar voor
ellende en overlast in Nederland zouden zorgen
Vandaar het door de PVV opgerichte ''Meldpunt voor Polen'' [12], waarover Wilders
''trots'' meldt, dat er meer dan 40 000 ''klachten'' zijn binnengekomen [13]
Hiermee zaait Wilders op gevaarlijke wijze haat tegen ''niet westerse'' allochtonen
en Oost-Europeanen.

Die PVV staat verder voor een uiterst repressief Staatsbeleid door preventief
fouilleren in het hele land te willen invoeren, voorstander te zijn van
minimunstraffen en administratieve detentie voor terreurverdachten te willen
invoeren [14]
Zij schrikt er niet voor terug, Guantanamo Bay af te schilderen als lichtend voorbeeld [15]

Met een dergelijk griezelig gedachtegoed is hij niet alleen een bedreiging voor ''niet westerse''
inwoners in Nederland, maar ook voor de rechtsstaat, omdat hij elementaire rechten als
het gelijkheidsprincipe en Godsdienstvrijheid [16] zwaar onder druk zet

Ook is hij een bedreiging voor Nederlandse ''autochtonen'', omdat hij door
zijn hetzebeleid verdeeldheid zaait tussen ''allochtonen'' en ''autochtonen'', wat
een vreedzaam samenleven steeds verder onder druk zet

POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

Nog gevaarlijker is, dat hij, in tegenstelling tot Janmaat [17], leider voormalige Centrumpartij,
politiek en maatschappelijk bepaald niet geisloleerd staat
Zo heeft de rechtbank de rechtsstaat een uiterst twijfelachtige dienst bewezen door Wilders
in 2011 vrij te spreken van discriminatie en aanzetten tot haat
Hiermee legitimeerde de rechtbank in feite het racistische gif van Wilders [18]

Ook in media en politiek is hij een geaccepteerde speler
Door de media wordt hem regelmatig om zijn ''mening'' gevraagd en wordt hij
voor debatten uitgenodigd en in de politiek [Tweede Kamer] waren er, behalve Pechtold,
slechts weinigen, die de guts hebben, hem openlijk als racist te benoemen [19]

In de politiek hebben met name linkse partijen hem ongeoorloofde ruimte gegeven door
hem niet te bestrijden [20] en worden zijn standpunten steeds meer door andere partijen
overgenomen [21]
Een berucht voorbeeld is hierbij het Boerkaverbod [22]

En dan niet te vergeten de samenwerking met de PVV, die een gedoogfunctie kreeg in het
kabinet Rutte Verhagen [23]

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 waait er in Europa een gevaarlijke extreem-rechtse en racistische wind,
met twee van de griezeligste voorbeelden de aanslagen van Breivik [24] en de opkomst
van de Griekse neo nazi partij, de Gouden Dageraad [25]

Zo ernstig als in Griekenland is de situatie in Nederland gelukkig
niet en al evenmin is de PVV zo extreem als die Gouden Dageraad, die openlijk migranten fysiek aanvalt [26]

Maar een racistische politieke stoker als G Wilders, die nauwelijks tegengas krijgt van politiek
en maatschappij, kan een gevaarlijke bijdrage leveren aan het gevaar waaraan allochtone gemeenschappen nu al blootstaan

Zaak is, om op effectieve en strijdbare wijze in verzet te gaan tegen dit racistische gif, zoals nu al
gedaan wordt door buitenparlementaire linkse organisaties, migrantenorganisaties en organisaties en individuen, die
strijden tegen het inhumane asielbeleid

Ik heb niet voor niets in het begin van mijn betoog een link gelegd tussen de door de Judenfrage van de nazi's [27] en
de uitspraak van Wilders ''Marokkanenprobleem'', omdat het uit dezelfde gevaarlijke koker komt

Die van het agressieve en racistische zondebokmodel, dat in laatste instantie het recht van minderheden om te bestaan
aanvalt en aantast

Niemand zegt, dat het nu zover zal komen in Nederland/Europa

Maar dat betekent niet, dat waakzaamheid tegen de mensvijandige ideologie van rechts extremisme en racisme niet
geboden is

Want als de Geest eenmaal uit de fles is, weet niemand, waar het eindigt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

VOLKSKRANT
CLUB MELDT OVERLIJDEN MISHANDELDE GRENSRECHTER
3 DECEMBER 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3357554/20...

NOS
MISHANDELDE GRENSRECHTER DOOD
3 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/447357-mishandelde-grensrechter-dood.html

NOS
JUNIOREN MOLESTEREN GRENSRECHTER
2 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/447116-junioren-molesteren-grensrechter.html

[2]

RTL NIEUWS
WILDERS: DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM
5 DECEMBER 2012

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/05/binne...

PVVl ''ALMERE'' MAROKKANENPROBLEEM
5 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/448183-pvv-almere-marokkanenprobleem.html

RTL NIEUWS
WILDERS: DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM
5 DECEMBER 2012

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/05/binne...

TELEGRAAF
WILDERS: DIT IS EEN MAROKKANENKWESTIE
5 DECEMBER 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21134713/__PVV__Dit_is_een_Marokkanen...

[3]

PVV
PVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klave...

[4]

NRC
STRAATGEWELD
VOETBALGEWELD

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Straatgeweld/voetbalgeweld.html

''Bij de supportersverenigingen van de Nederlandse voetbalclubs zijn ze niet sterk vertegenwoordigd. „Ze zijn er wel. En we hebben natuurlijk ook wel enkele supporters op onze lijsten bij het CIV”, zegt Groenevelt.
„Maar dan heeft het zeker niets met etnische achtergrond te maken. Ze gedragen zich niet anders dan Nederlandse voetbalvandalen. Er zijn trouwens ook geen Marokaanse supportersverenigingen van, bijvoorbeeld, voetbalclubs als Ajax of Feijenoord.”

Bron:

NRC
STADION IS PODIUM VOOR FRUSTRATIES
23 MEI 2007

http://vorige.nrc.nl/sport/article1800083.ece/Stadion_is_podium_voor_fru...

[5]

''Bij de supportersverenigingen van de Nederlandse voetbalclubs zijn ze niet sterk vertegenwoordigd. „Ze zijn er wel. En we hebben natuurlijk ook wel enkele supporters op onze lijsten bij het CIV”, zegt Groenevelt.
„Maar dan heeft het zeker niets met etnische achtergrond te maken. Ze gedragen zich niet anders dan Nederlandse voetbalvandalen. Er zijn trouwens ook geen Marokaanse supportersverenigingen van, bijvoorbeeld, voetbalclubs als Ajax of Feijenoord.”

Bron:

NRC
STADION IS PODIUM VOOR FRUSTRATIES
23 MEI 2007

http://vorige.nrc.nl/sport/article1800083.ece/Stadion_is_podium_voor_fru...

[6]

''Hoogleraar maatschappelijke opvoedstukken Mischa de Winter en journalist Abdeljalil Kaddour analyseren dit
voetbalgeweld
Is het volgens hem een Marokkanenprobleem kan het net zo goed voorkomen bij autochtone jongeren?''

Bron:

PAUW EN WITTEMAN
DEBAT OVER OORZAAK VOETBALGEWELD
5 DECEMBER 2012

http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5Bt...

[7]

FRONTAAL NAAKT
KU KLUXLAND
PETER BREEDVELD
6 DECEMBER 2012

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ku-kluxland.html

SOCIALISME.NU
NEDERLAND HEEFT EEN RACISMEPROBLEEM
12 DECEMBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/32505/nederland-heeft-een-racismeprobleem/

FRONTAAL NAAKT
MAROKKANENPROBLEEM
HASSNAE BOUAZZA
8 DECEMBER 2012

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/marokkanenprobleem.html

DISCUSSIE OVER MAROKKANENPROBLEEM IS ZINLOOS
9 DECEMBER 2012
EWOUD BUTTER

http://www.republiekallochtonie.nl/discussie-over-marokkanenprobleem-is-...

[8]

TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/...

EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_g...

Hoever PVV al is doorgedrongen en de samenleving
Zie

EKUDOS
PVV'ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKEN MAASTRICHT/MOREEL DIEPTEPUNT
BAGATELLISERING RACISME PVV
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/347903/pvver_dion_graus_krijgt_rol_in_flikk...

[9]

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[10]

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
APRIL 2007
ASTRID ESSED

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_g...

[11]

WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wil...

[12]

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpunt_over_polenhaatzaaiend_e...

[13]

NOS
PVV: 40 000 KLACHTEN OVER POLEN
13 DECEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/451058-pvv-40000-klachten-over-polen.html

[14]

EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_g...

AMNESTY INTERNATIONAL
ADMINISTRATIEVE DETENTIE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedi...

''Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen. ''

[15]

PVV WEBSITE
PVV/WILDERS
GUANTANAMO BAY/COLUMN

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6...

[16]

EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodsch...

[17]

WIKIPEDIA
HANS JANMAAT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

[18]

EKUDOS
VRIJSPRAAK WILDERS/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/309085/vrijspraak_wildersrechtbank_geeft_vr...

[19]

''Alexander Pechtold heeft al geruime tijd geen enkel probleem om kleur te bekennen. Hij zei eerder: "Geert Wilders is een racist en extreem-rechts".''

JOOP.NL
DOORBREEK DE ANGST VOOR WILDERS
RENE DANEN

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/1882_doorbreek_de_angst_voor_w...

[20]

''Pechtold analyseerde in november in een toespraak op het D66-congres scherp de positie van andere partijen. Volgens hem zit progressief Nederland in een kramp van nieuwe politieke correctheid, van het niet durven benoemen. Pechtold zei: "Wilders maakt niet alleen zijn kiezers bang, hij maakt ook zijn tegenstanders bang. En dat laat ik mij niet gebeuren."

Bron:

JOOP.NL
DOORBREEK DE ANGST VOOR WILDERS
RENE DANEN

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/1882_doorbreek_de_angst_voor_w...

''De linkse partijen valt hierin veel te verwijten
Juist hen
In plaats van de natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen racisne, die , die zij zouden moeten zijn, lieten zij geen gelegenheid voorbij gaan om het PVV/
Wilders racisme te relativeren, pappen en nat te houden en geen stelling te nemen 6
Wat natuurlijk wel een stellingname was
Zo weigerden zij steun aan de landelijke anti-racisme demonstratie in 2008
omdat deze zich zou richten tegen hun ''collega-parlementarier'' 7

Vooral voormalig Groen-Links fractievoorzitter Femke Halsema had er een
handje van, Wilders ''de hand boven het hoofd te houden'' door te verwijzen
naar het ''teveel anti Wilders'' karakter van acties en uitspraken''

Bron:

EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/363396/verkiezingen_2012pvv_als_politieke_g...

[21]

''Het is een gevaarlijke ontwikkeling, dat criminaliseren en over een kam scheren van bevolkingsgroepen, waaronder nu de Oost-Europeanen, steeds meer gemeengoed wordt
Vrijwel zonder enig principieel protest van de parlementaire politieke partijen, waarvan sommigen wanneer het zo uitkomt, PVV standpunten overnemen

ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN
NOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL:

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpunt_over_polenhaatzaaiend_e...

[22]

EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodsch...

[23]

EKUDOS
KABINET RUTTE/VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITS;UITING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/271421/kabinet_rutte_verhagen_beedigdbewind...

EKUDOS
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/263239/minderheidscoalitie_cdavvd_met_gedoo...

[24]

EKUDOS
AANSLAGEN NOORWEGEN GEVOLG VOORTWOEKEREND POPULISME IN EUROPA
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_noorwegen_gevolg__populism...

[25]

VOLKSKRANT
GOUDEN DAGERAAD: NEO FASCISTEN BELOVEN ''WARE'' GRIEKEN NIEUWE WAARDIGHEID
7 MEI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/325188...

TROUW
GOUDEN DAGERAAD GEBRUIKT DE LEER VAN DE ''UBERMENSCH''
21 SEPTEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3319986/2012/09...

DUITSLAND DESTIJDS.....GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG....EN MORGEN?
PETER STORM
23 NOVEMBER 2012

http://www.ravotr.nl/2012/11/13/duitsland-destijd-griekenland-vandaag-de...

DE WERELD MORGEN/HUMAN RIGHTS WATCH LUIDT DE ALARMBEL
OVER GOUDEN DAGERAAD
16 JULI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/16/human-rights-watch-luid...

[26]

JOOP.NL
KNOKPLOEGEN GOUDEN DAGERAAD HOUDEN HUIS OP GRIEKSE MARKTEN
8 SEPTEMBER 2012

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/15885_knokploeg_gouden_dageraad...

[27]

WIKIPEDIA
JEWISH QUESTION

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_question


er zijn dan ook helemaal geen

er zijn dan ook helemaal geen problemen met bepaalde groepen jongeren in de grote nederlandse en europeese steden.
dat zuigt wilders uit zijn duim om jullie te pesten,snap dat nou eens!
iedereen die het beestje bij de naam durft te noemen is een racist,punt.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.persoonlijke aanval is geen discussie

Dringend verzoek om

Dringend verzoek om bovenstaande walgelijke persoonlijke aanval op iemand (Astrid in dit geval) te verwijderen (en dan kan deze post ook mee verwijderd worden).

Bij voorbaat dank.

Stukjes van Astrid Essed zijn

Stukjes van Astrid Essed zijn een persoonlijke aanval op het menselijke verstand.

Een mening die niet gedeeld

Een mening die niet gedeeld word.
Censuur is nooit een oplossing.
Een discussie kan verhelderend werken.
Ik kan dan ook de mening van de reaguurder delen.
Een soort tegengif injecteren tegen tunnelvisie kan geen kwaad denk ik.

Er is een probleem met marokkanen maar geen marokkanen probleem.

Ze zou zich misschien wat

Ze zou zich misschien wat drukker mogen gaan maken om het gif wat geinjecteert word door vele extreme islam bewegingen in deze jongeren.
En waar die bewegingen voor staan mogen ze zo in Egypte gaan ervaren.
Als je het eens ben met een dergelijke "cultuur" lijkt het me niet geheel onverstandig je heil buiten Europa te gaan zoeken.
Vrijheid betekent ook dat je dit soort excessen durft te benoemen, en je weerbaar op gaat stellen om het gif buiten de deur te houden.

Steeds meer vooral jonge marokkanen komen onder invloed van een stelletje haatzaaiers die vanuit hun kazernes (moskeeen) en binnen huiskamertjes deze gastjes lopen te hersenspoelen.
De aanval op die grensrechter is een goed voorbeeld hoe dit haatdenken leidt tot misstanden die we niet langer meer gaan tolereren.
Het ontkennen van dit soort problemen speelt extreem rechts in de kaart.
De bijeengeraapte rotzooi van Essed is niets meer dan een handreiking aan deze.

Ik ben dan ook van mening dat het plaatsen van dergelijke onzin de linkse bewegingen geen goed doen.

wat meer discussie over de

wat meer discussie over de islam binnen linkse kringen zou geen kwaad kunnen denk ik.
het is nog steeds een blinde vlek bij links zo blijkt keer op keer.
over ieder geloof mag je grapjes maken en/of belachelijk maken,maar haal het niet in je hoofd om iets over moslims te zeggen.
zeg je zoiets als kutchristenen dan is dat vaak geen probleem maar zeg je kutmoslims dan ben je meteen een rascist en extreem rechts.
waar komt dat toch vandaan dat binnen "links"mensen meteen gaan steigeren als je kritiek levert op de islam?

ik zelf walg van de islam net zo als ik walg van iedere godsdienst,allen zijn immers gestoelt op onderdrukking.
iedereen die het nieuws een beetje volgt ontkomt niet aan de lange tenen van moslims,keer op keer zijn zij het die zich beledigd voelen.
een spotprentje volstaat om de vlam in de moslimpan te doen slaan.
kerstbomen (kunnen mij gestolen worden)worden uit publieke ruimte zoals scholen geweerd,want onze lieve moslims zouden daar weleens aanstoot aan kunnen geven.dit is toch van de zotte om steeds maar weer in te leveren voor een paar idioten met een sprookjesboek?
als wilders spreekt over islamisering heeft hij toch echt een punt je kunt er niet omheen de islamisering in europa is een feit of je het nu leuk vind of niet.
zo zijn er in frankrijk tussen 2000 en 2012 zo"n 500 moskees bijgebouwd en gebruiken moslims de openbare ruimte in bijvoorbeeld parijs om op straat in grote groepen te bidden.
in belgie zijn er al scholen waar de engelse les plaats heeft gemaakt voor arabische les en in nederland zoals gezegd wordt de kerstboom in bijvoorbeeld de haagse hoge school in de ban gedaan.
een goede ontwikkeling?neen!

staan in amsterdam mensen van sharia for holland hun haat te versprijden dan kun je een blaadje horen vallen geen protesten vanuit afa of links,maar ook geen protesten van de zogenaamde gematigde moslims,zwijgen is toestemmen?
ook uit dierenrechten organisaties blijft het steeds weer muisstil als het gaat over ritueel slachten of over verdoofd slachten want dat vinden de moslims en ook de joden niet leuk.
laatst was er nog wat te doen over kippenslachterijen waarbij ze de spanning op het stroombad waar de kippen doorgaan wilden verhogen zodat de kippen geheel verdoofd werden,de moslims stonden weer op hun achterste benen want dan zouden de kippen niet langer halal zijn.
zelfs in de bajes heb je in de gezamelijke keuken twee frietpannen waarvan eentje halal is.
en als slagroom op de taart krijgen we strakt in nederlandse pretparken een aparte islamitische gebedsruimte,een beetje raar toch?

voor mij staat de islam gelijk aan intolerantie,onderdrukking en haat en als ik daardoor het stempel extreem rechts krijg dan zal ik dat stempel accepteren.

no gods,no masters no masters,no slaves!

Mijn links georienteerde

Mijn links georienteerde overtuiging zegt mij dat ik me weerbaar moet opstellen tegen het tuig die onder de naam van Allah de wereld wil gaan onderdrukken.
Kijk wat dat betreft hoe ze van Egypte (moslimbroeders ) de zoveelste hel maken.
Ze zullen in Europa geen basis creeren voor hun verderfelijke overtuigingen.

Daarbij verdienen alle moslims die deze criminelen doorzien onze steun.

hey islam-bash spammer zo kan

hey islam-bash spammer zo kan ie wel weer.Heb je echt niets beter te doen? schijf een stuk ofzo in plaats van de comment troll uit te hangen. we kennen je kritiek op astrid, maar zijn het er alleen niet mee eens.
Je draait mee in de gekte van Wilders.
de linkse beweging dient het op te nemen voor onderdrukte groepen, en de algehele moslimbasherij die ten toon gezt wordt door jou kan dan ook in dit licht gezien worden.
Ga lekker iets doen binnen "met de beesten tegen de dieren" van die paar fossielen die nog rondzwerven bij extreem rechts. Links ben je in ieder geval niet...

waarom

Waarom kan je niet links zijn en inderdaad een probleem zien in hoe de islam zich ontwikkeld? Ik ben altijd antitheïst geweest, Elk geloof is onderdrukkend, elk geloof is een pest, ook de islam. En ik krijg stilaan genoeg van het geknuffel naar de islam toe vanuit de linkse beweging. Als mij dat in de ogen van de linkse witte kindjes en studentjes minder anarchist maakt,... tja ik ga er niet van wakker liggen, maar het is niet correct we hebben voor een groot deel het juk van de christelijke kerk af kunnen werpen (hoewel ook daar waakzaamheid geboden blijft) maar omarmen met de blinde glimlach een minstens even groot gevaar.

onderdrukte groepen

Vrouwen,homo's,grensrechters...

en niet te vergeten...

rechtse keyboard warriors... Poor things.

als je reageert doe het dan

als je reageert doe het dan voor jezelf in plaats je te verschuilen achter "we"of vind je dat veiliger of zo?
en daarbij raad ik je aan om je eerst een beetje in te lezen voordat je vreemde dingen als "met de beesten tegen de dieren"uitkraamt.
misschien dat ik je reaktie dan wat serieuzer zou nemen.

Hoe zou het toch komen dat

Hoe zou het toch komen dat die moslim-knuffelaars vooral in Oud-Zuid en de Grachtengordel wonen?

Ach,wat is er mis met het

Ach,wat is er mis met het knuffelen van moslims :)
Ik ben bereid iedereen te knuffelen die mij in mijn waarde laat.
Bovenstaande reacties berusten op pakketten van eigen waarheden die allang achterhaald zijn, maar die nog steeds tot elke prijs beschermd worden.
Het Christendom,de Islam,Links en Rechts, het Communisme,Kapitalisme,Anarchisme gaan allemaal voorgoed het afvoerputje in.
Religie en politiek gaan plaats maken voor een gezamenlijk spiritueel streven naar een wereld waarin we (mens en natuur) weer gaan vinden.

Go off the grid.
Ook in Nederland word er al langere tijd op de achtergrond met de nodige voorzichtigheid en verantwoording de basis gelegd voor een verandering die onze wereld voorgoed gaat veranderen.

en daarvoor hoeven we ons

en daarvoor hoeven we ons slechts aan te sluiten bij "met de beesten tegen de dieren" kom er nu bij en ontvang een gratis vaandel.

U bedoelt de partij van de

U bedoelt de partij van de dieren :)
Zeg het eens,wat is daar mis mee ?
Een one issue partij met een eerlijke boodschap.
Je moet het ze niet kwalijk nemen dat ze in hun korte bestaan meer bereikt hebben dan het gemiddelde anarchistenclubje.

Maar deze reactie even terzijde.
Ik heb de discussies rondom Essed gevolgd en na grondige analyse mij afgevraagd waar ze nu heen wil !
Dat ze een voorliefde heeft voor figuren die de extreme islam prediken is duidelijk.

Het respecteren van de rechten van de mens,het vluchtelingenprobleem enz word meerdere malen aangehaald.
Helaas leveren haar plakkertjes geen enkele oplossing voor de problemen rondom deze materie.
Ook de debatten van de afgelopen jaren in de diverse kraakpandjes hebben niets meer opgeleverd dan een hoop gezwets zonder enig resultaat.
De positie van de asielzoekers zijn ondertussen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.

Zou het misschien zo kunnen zijn dat er een aantal schreeuwerds plaats moeten gaan maken voor mensen die wel op een meer verantwoorde manier kunnen inzetten,wil je nog enigzins serieus over willen komen ?
Moet je tot elke prijs achter figuren blijven staan die met hun eindeloze gezwets in de ruimte het links activisme tot een lachertje maakt ?

Ga hier eens over nadenken zonder gelijk te lopen schreeuwen en bashen van reaguurders die zich hier terecht zorgen over maken.

En jij die onder uu een reactie heeft geplaatst !
Jij bent met je inhoudsloze reactie een goed voorbeeld wat betreft een soort achterlijkheid die de linkse bewegingen geen dienst bewijst.
De tijd dat elke idioot met zijn geschreeuw een positie binnen die bewegingen wil verdedigen is voorgoed voorbij.
Aanpakkers zijn er nodig. En dat op een doordachte en verantwoorde manier.
Nederig en ten dienste van.....

nn

nn

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech