Israel breidt nederzettingen uit/Brief aan NOS over de illegaliteit van de nederzettingen

Hier kun je discussieren over Israel breidt nederzettingen uit/Brief aan NOS over de illegaliteit van de nederzettingen.

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/KRITISCH COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

Zie ook

http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-...

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

VOORAF

Wanneer de NOS bericht over Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied
in het algemeen of over Israelische nederzettingenuitbreiding in het byzonder,
valt het mij altijd op, dat de Omroep nergens gewag maakt van het feit, dat deze
nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.[1]
Dit is niet van vandaag.
Ook in het verleden heb ik hier de NOS op aangesproken [2]

In haar recente berichtgeving ''Israel breidt nederzettingen uit'' [3] wordt
er opnieuw op geen enkele wijze gerefereerd aan de illegaliteit van de nederzettingen,
terwijl dat, naast de nu reeds 46 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse
gebieden [sinds 1967] van groot belang is voor het begrip rond het
Midden-Oostenconflict.

Vandaar, dat ik weer in de pen geklommen ben om de NOS Redactie
hierop aan te spreken

Ook het Belgische DeRedactie.be heb ik aangeschreven over hun berichtgeving

Zie ook

http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-1-187-appartementen-in-nederzetti...

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[2]

ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israel-verwerpt-kritiek-op-bouwplancommentaar-...

[3]

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013

http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

BRIEF AAN NOS OVER HAAR BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ''ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT''

Zie

http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-...

Zie ook kritiek van gelijke strekking aan DeRedactie.be

http://www.astridessed.nl/israel-bouwt-1-187-appartementen-in-nederzetti...

AAN DE REDACTIE VAN NOS TELETEKST

UW BERICHTGEVING DD 11 AUGUSTUS ''ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT''

http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

[Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving]

Geachte Redactie

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

In uw berichtgeving dd 11 augustus ''Israel breidt nederzettingen uit'', vermeldt u, dat de Israelische
regering accoord is gegaan met de uitbreiding van nederzettingen in Oost Jeruzalem en de
Westelijke Jordaanoever, zoals u weet beiden [met Gaza [1] door Israel bezette Palestijnse
gebieden sinds 1967.
Nadat u een en ander hebt opgemerkt over het verloop van de vredesbesprekingen, vermeldt
u in uw slotzin, dat de Palestijnse onderhandelaar Erekat zich onlangs beklaagde over het feit, dat Israel
de vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen op bezet gebied. [2]

UW BERICHTGEVING

Met een dergelijke berichtgeving zonder verdere informatie uwerzijds
wekt u ten onrechte de indruk, dat de uitbreiding van de nederzettingenbouw
weliswaar een vervelende, maar verder legale aangelegenheid is,
wat allerminst het geval is.
Ondanks het feit, dat ik u hierop meerdere malen [ik noem een keer [3] heb aangesproken
is er nog steeds geen vermelding uwerzijds van het internationaalrechtelijk
illegale karakter van de nederzettingen, een feit, dat u toch zo langzamerhand bekend moet
zijn.

Niet alleen geeft u zo een vertekend beeld van de huidige realiteit rond het Midden Oosten
conflict, u laadt hiermee de schijn op u, pro Israel berichtgeving te brengen.
Dit is in strijd met uw journalistieke verplichting van objectiviteit en zorgvuldigheid.

TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn
illegaal volgens het Internationaal Recht [4], volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag uit 1907 [5]
Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreiding
ook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979] [6]

Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook
tot het gevolg gehad massale Palestijnse landonteigeningen [7]
zonder enige financiele compensatie.
Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouw
van deze nederzettingen.

EPILOOG

Ik heb u er weer op attent gemaakt.
De Israelische nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht
en wanneer u bericht over deze nederzettingen in welk verband ook, dient
u ter informatie van het teketekstlezend publiek deze informatie te vermelden.

Zo niet, dan blijft u niet alleen ernstig in gebreke in uw journalistieke plicht tot
juiste en zorgvuldige berichtgeving, bovendien laat u de verdenking op zich.
Israelische internationaalrechtelijke schendingen onvermeld te laten wegens
gebrek aan objectiviteit,

Met name vanwege het feit, dat u een van de weinige nieuwsmedia bent, die
de kwestie rond de illegaliteit van de nederzettingen consequent niet noemt.

Van harte hoop ik, dat u daarin van nu af aan verandering zult
brengen en over het Midden Oostenconflict zult
vermelden in overeenstemming met het Internationaal Recht, waarvan u
een schat aan informatie kunt vinden bij Amnesty International
[www.amnesty.org], Human Rights Watch [www.hrw.org], het
Internationale Rode Kruis [www.icrc.org] en Btselem [www.btselem.org]

Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/duiding/596/#12

BRON:

VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[2]

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT

http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

[3]

ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israel-verwerpt-kritiek-op-bouwplancommentaar-...

[4]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[5]

Artikel 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b88...

GEHELE TEKST 4E CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d861...

HAAGS VERDRAG 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[6]

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAARDSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[7]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPEIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013

http://nos.nl/artikel/538916-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

TEKST

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT

Toegevoegd: zondag 11 aug 2013, 12:56
Update: zondag 11 aug 2013, 12:59
De Israëlische regering is akkoord gegaan met de bouw van een kleine 1200 woningen in Joodse nederzettingen. De meeste huizen en appartementen, bijna 800, worden gebouwd in Oost-Jeruzalem, de overige op de Westelijke Jordaanoever.
De toestemming komt drie dagen voor de geplande vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Jeruzalem. Vorige week was er een eerste gesprek onder leiding van de Amerikaanse minister Kerry.
De Palestijnse onderhandelaar Erekat beklaagde zich er onlangs nog over dat Israël de vredesbesprekingen verstoort door verder te bouwen in bezet gebied.


Brief aan de NOS.

Waarom dan op Indymedia?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

-

Klopt.eenzijdige

Klopt.eenzijdige berichtgeving waar ook nog iets anders weggelaten word.
Een steeds grotere groep Israeli's verzet zich tegen dit beleid.
Steeds meer Israeli's onderkennen het feit dat het huidige beleid een doodlopende weg is.
De vriendsschapsbanden met Palestijnen worden door een aantal bewegingen steeds meer aangehaald maar word op geen enkele wijze vermeld in de pers.

Noch de orthodoxe joden,noch Hamas gaat dit proces tegenhouden.
En de internationale pers is niets meer dan een lachertje.
Gelukkig hebben we tegenwoordig andere informatiekanalen.

En toch denk ik dat we van

En toch denk ik dat we van Israel afmoeten. Ik heb geen enkel positief woord te melden over dat kankerland.
Om na WOII rond jerusalem koste wat kost een landje te stichten was destijds gewoon geen goede zet. Netzomin als dat Nederland na WOII allerlei militairen naar Indonesia stuurde. Was ook geen goede zet.

Een laatste koloniale stuipstrekking is dat Israel... kappen ophouden aub.
Nuance: Vanzelfsprekend kunnen Joden die ooit van nederland naar israel zijn geemigreerd terugkeren naar Nederland. Wat 'wij' zijn toch een land gebaseert op 'joods christelijke humanistische' grondslag...? Waarom zou een jood zich hier dan niet thuis kunnen voelen?

omdat hier types als astrid

omdat hier types als astrid essed en gretta duisenberg wonen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Pffft

"Ik heb geen enkel positief woord te melden over dat kankerland." Neuh, kwa geschiedenis kan ik me voorstellen dat de gemiddelde Israelier weinig positief is ingesteld. Vind je het gek?
Ga toch een keer een boek lezen in plaats van een beetje dom wat zitten roepen over dingen waar je kennelijk weinihg van af weet.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

israel wordt ook helemaal

israel wordt ook helemaal niet omringt door middeleeuwse zotten die de vernietiging van israel nastreven.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech