bewoner vluchtgarage overleden

Nieuws, gepost door: Wij Zijn Hier op 25/08/2014 08:01:52

Wanneer: 25/08/2014 - 14:30

Ons verdriet is groot. Een van onze broers is gisterenavond overleden. Nasir Galid was 32 jaar en een vluchteling afkomstig uit Somalië. Na een zeer te betreuren ruzie in de Vluchtgarage raakte hij gewond; hij overleed in het AMC na vijf dagen in coma gelegen te hebben.

De vluchtelingen in de Vluchtgarage leven onder grote spanning en hele slechte leefomstandigheden. Er zijn geen toereikende basisvoorzieningen en de dagelijkse stress onder de vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfstatus hebben, is groot. Hun toekomst is onzeker en de situatie is uitzichtloos. Ze kunnen geen kant op en hebben geen mogelijkheid om zelf iets aan hun situatie te verbeteren. Al meerdere malen luidden organisaties als Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, Stichting Los en diverse lokale en landelijke politieke partijen de noodklok.

Ook de supporters van Wij Zijn Hier hebben steeds hun ongerustheid over de situatie geuit. De verschrikkelijke omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak dat conflicten hoog oplopen. Dit valt de vluchtelingen niet aan te rekenen. Zij verdienen goede opvang en een goede psychologische behandeling voor hen die dit hard nodig hebben.

Alle vluchtelingen en supporters van Wij Zijn Hier zijn intens verdrietig en denken aan Nasir en zijn familie. Wij zijn nu druk met het regelen van zijn begrafenis. Wij hopen dat wij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van onze broer en dat Nasir een goede rustplaats zal krijgen. Zodra er meer informatie is over de uitvaartdienst en wat er verder nodig is laten wij dat weten.

Iedereen bedankt voor uw steun, medeleven en respect.

Moge Nasir rusten in vrede.

Wij Zijn Hier groepWie: 
We Are Here

Our grief is immense. One of our brothers died yesterday evening. Nasir Gulid was 32 years of age and a refugee from Somalia. After a very unfortunate quarrel in the Vluchtgarage he was badly injured; He died in the AMC after being held in a coma for five days.

The refugees in the Vluchtgarage live under great tension and very bad living conditions. There are no adequate basic needs and the daily stress among the refugees, who have no residence status in Netherlands is, huge. Their future is uncertain and the situation is hopeless. They have nowhere to go and have no means and options to take control to improve their situation. NGO's such as Amnesty International, the College voor de Rechten van de Mens, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, Stichting Los and various local and national political parties talked about this urgent situation and asked the government to help these people on several occusions the last two years, and especially the bad situation in the Vluchtgarage has been stressed over the last months.

Also supporters of We Are Here consistently expressed their concern about the situation. The terrible conditions are the main cause for rising conflicts. This cannot be imputed to the refugees. They deserve proper care and a good psychological treatment for those who desperately need that.

All refugees and supporters of We Are Here are intensely sad and think of Nasir and his family. We are now busy with arranging his funeral. We hope that we can say farewell to our brother with dignity and that he will get a good place to rest. When we have more information on the funeral service and anything that might be needed we will inform you.

Thank you all for your support, compassion and respect.

May Nasir rest in peace.

We Are Here groupWie: 
nn

Ook de advocaat van Nasir Galid was bezorgt, heeft noodoproepen gedaan en is juridische procedures gestart:

Van AT5
De advocaat van Galid reageert geschokt en laat weten zeker vier brieven te hebben gestuurd naar de gemeente, waarin hij zijn zorgen over de toestand van zijn cliënt duidelijk maakte. 'Ik ben geen dokter maar ik zag dat hij ernstig in de war was en de situatie niet goed meer aan kon. Wat wil je ook, met zoveel man met zulke stress en problematiek op een klein kamertje. Het kon niet anders dan misgaan'.

http://www.at5.nl/artikelen/133662/asielzoeker-vluchtgarage-overleden-na...

http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/37...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Door: Pieter Smit, 0687637944

Hamza (Nazir Gilad) had een status die hem vorig jaar is afgenomen, waardoor hij op straat kwam te staan. Na enige omzwervingen, belandde hij bij de groep Wij Zijn Hier en zodoende kwam hij uiteindelijk in de Vluchtgarage terecht.

Diverse Somali's (en anderen in onze groep asielzoekers) hebben de diagnose PTSS (posttraumatische stress-stoornis). Mijn inschatting is dat er daarnaast enkele mensen met heftige PTSS uberhaupt niet in beeld zijn / waren, omdat ze zich nooit veilig genoeg gevoeld hebben om hulp te vragen of accepteren.

De eindeloze onzekerheid over asielaanvragen verergert de psychiatrische problemen enorm, zo concludeerde psychiater Kees Laban (zie onder streep).

De staatssecretaris citeert dit onderzoek graag als hij probeert de asielprocedure te verkorten. Maar niet als er nagedacht moet worden over die groep die echt niet terug kan zonder reeel risico op een onmenselijke situatie, maar die volgens de NL-regels geen recht (meer) heeft op asiel.

Overigens hebben inmiddels vele in NL afgewezen Somalische asielzoekers in Duitsland de facto bescherming gekregen tegen het NEDERLANDSE asielbeleid. Duitsland stuurt nauwelijks nog Somali's terug naar NL, omdat ze het NL asielbeleid (mensen terugsturen naar Somalie, of mensen klinkeren zonder enige mogelijkheid om aan eten en een dak te komen) niet menselijk vinden. Dit is nu twee keer door een rechter bevestigd en sinds dien krijgen tientallen stilletjes een status in Duitsland.

Wij hebben helaas inmiddels ruime ervaring met PTSS. De angst voor terugkeer naar het land waar het soms direct levensbedreigende geweld ervaren werd, en mogelijk weer ervaren zal worden, in combinatie met een leefsituatie waarin je helemaal niets kan doen om je eigen leven in te richten, dwingen je in de psychologische state of mind van de 'sitting duck', waarin sommigen hun uiterste best doen om de angst te blijven ontkennen, waardoor het via het onbewuste en 's nachts dubbel en dwars terugkomt. En dat is - vooral als het wat langer duurt - psychisch enorm schadelijk.

Veel PTSS-sers kampen dan ook met slaapgebrek, draaien hun dag-nacht ritme om en doen van alles om toch in slaap te komen. Overigens is PTSS heel goed te behandelen, als er maar een enigszins veilige omgeving is.

Daarnaast is het geld op, en zijn er telkens reeele zorgen over het eten van morgen. Hamza was nu vele kilo's lichter dan toen hij zich zomer 2013 bij de groep aansloot.

Dat is de context waarin de met terugkeer bedreigde personen met elkaar samenleven.

En waarin dit drama plaatsvond.

Pieter.

https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHier

---------------------

Kees Laban, psychiater, Cogis-publicatie.

http://www.cogis.nl/uploads/documents/356.pdf

Onderzoek

Het zijn de ervaringen die (Psychiater) Kees Laban in deze periode had met zijn behandeling van asielzoekers die de basis vormen voor het proefschrift waarop hij onlangs promoveerde. Gaandeweg had hij grote verschillen opgemerkt in de ernst van de psychische stoornissen van enerzijds asielzoekers die bij hem in behandeling kwamen na een relatief korte tijd in de asielprocedure, en anderzijds van cliënten die veel langere tijd in deze procedure verkeerden. Hij besloot hier een wetenschappelijke verklaring voor te zoeken.

Onder begeleiding van prof De Jong van de VU Amsterdam werd een landelijk onderzoek opgezet waarin uitgebreid metingen werden verricht onder twee groepen Irakese asielzoekers aan de hand van in het Arabisch gestelde vragenlijsten. Het onderzoek leverde een belangwekkende maar schrijnende uitkomst op: de groep die langer dan twee jaar in de asielprocedure had moeten wachten, en daarmee veel langer was blootgesteld aan spanningen en onzekerheden, en al die tijd niet had mogen werken op grond van de Nederlandse wetgeving, bleek aan veel ernstiger psychische stoornissen te lijden dan de groep Irakezen die 'slechts' zes maanden in de procedure had doorgebracht.

Niet alleen krijgt de individuele asielzoeker door een langer durende procedure met meer en grotere psychische problemen te kampen, ook de integratie van groepen asielzoekers die op dergelijke belastende manier worden behandeld, zal, zo voorziet Laban, veel moeizamer verlopen. En daarmee wordt, in breder perspectief, ook een probleem gecreëerd voor de Nederlandse maatschappij.Wie: 
nn

advocaat Pim Fischer legt uit op Radio 1:

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-08-27/12:00

op 12:10:40Wie: 
nn

Kamervragen over de situatie in de Vluchtgarage en Vluchtgebouw. Lees meer informatie daarover in dit artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/372.... Lees de berichtgeving over het Vluchtgebouw in Amsterdam Nieuw-West op Indymedia: https://www.indymedia.nl/node/24380.Wie: 
nn

Donderdag 28 augustus, spreken leden van Wij Zijn Hier in de gemeenteraad, voor de Raadscommissie Algemene Zaken. Vluchtelingen uit verschillende locaties zullen spreken: Ilhaam, Bayissa, Ali Juma, Mouthena, Abebe, Fuad. Jasper Klapwijk spreekt namens de Raad van Kerken en Alied Blom als een van de supporters. Ieder heeft 3 minuten spreektijd.

Het inspreekhalfuur is van 13.45 uur tot 14.15. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan deze bijwonen vanaf de publieke tribune. Aanvang 13:30. Adres: Amstel 1, in de Raadzaal. De vergadering is ook live te volgen via http://amsterdam.raadsinformatie.nl/live.

- - - -

Eveneens zijn er kamervragen gesteld door GroenLinks (Bram van Ojik) aan staatssecretaris Teeven:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht in de Volkskrant van 27 augustus 2014 over het overlijden en ernstig gewond raken van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam?

2. Is de Staatssecretaris, nu eens te meer blijkt dat uitgeprocedeerde asielzoekers ernstige risico’s lopen als hun bed, bad en brood onthouden wordt, bereid om met onmiddellijke ingang maatregelen te nemen zodat uitgeprocedeerde asielzoekers toegang hebben tot bed, bad en brood en niet in mensonwaardige omstandigheden hoeven te leven?

3. Bent u bereid deze vragen met spoed te beantwoorden, uiterlijk voor dinsdag 2 september 2014

https://groenlinks.nl/nieuws/laat-gemeenten-uitgeprocedeerde-asielzoeker...Wie: 
nn

door Pieter Smit, gepubliceerd als ingezonden brief in het Parool van 29 aug. 2014

'Vertrouw me nou,' zei burgemeester Eberhard van der Laan in 2013 tegen de uitgeprocedeerde asielzoekers van de Vluchtgroep. Een jaar later ontmaskerde Van der Laan zichzelf, vindt Pieter Smit, vrijwilliger bij Wij Zijn Hier.

Op sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: 'Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!'

Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over diezelfde mensen en dezelfde opvang: 'Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt doordat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.' Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.

Overleven
Er passeerde daarna nog een hele stoet aan onjuistheden. Van der Laan was boos, zei hij, omdat de vluchtelingen geweigerd hadden zich te laten keuren voor medische opvang. Het omgekeerde is waar: de vluchtelingen waren al gekeurd, maar de burgemeester wilde zo veel mogelijk van hen op straat zetten. Dus moesten ze gekeurd worden met de vraag: wie van hen kunnen op straat overleven? Aanvankelijk weigerde de GGD hieraan mee te werken.

De burgemeester suggereerde ook dat diverse mensen die wel tekenden medische opvang hadden gekregen. Ook dat is onjuist: geen enkele afgewezen vluchteling heeft medische opvang gekregen. In plaats daarvan kregen enkelen na een paar weken daklozenopvang maximaal twaalf weken onderdak in een uitzetcentrum, allemaal met terugkeerregime. Daarna moesten ze weer, onbehandeld, op straat.

Maar ik was werkelijk geschokt toen de burgemeester stelde dat gebleken was dat zestig mensen hadden teruggekund; doordat ze dat weigerden, was het experiment mislukt. Hierdoor konden de bewoners van de Vluchtgarage niet doorschuiven naar de Vluchthaven. Hij suggereerde dat Hamza, de asielzoeker uit de Vluchtgarage die na een vechtpartij overleed, misschien nog geleefd zou hebben als die zestig niet geweigerd hadden.

Onmenselijke situatie
Al jaren roepen Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de Verenigde Naties en een lange stoet Europese rechters en instituties dat veel afgewezen asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd, vanwege een reëel risico in een onmenselijke situatie terecht te komen.

Dat lapt staatssecretaris Fred Teeven finaal aan zijn laars. En in zijn kielzog Van der Laan. Ze verwijzen steeds naar het buitenschuldloket, waar je je pas mag melden als je tekent voor terugkeerdwang. De onmenselijkheid van het terugkeertraject begint al in Nederland.

De belangrijkste uitkomst van het experiment Havenstraat was dat bleek dat van de zestig die op grond van de huidige asielregels terug zouden hebben gemoeten, twee derde niet terug kon. Ofwel doordat hun land weigerde mee te werken of vanwege die onmenselijke situatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een burgemeester die vaak gepassioneerd over de afgewezenen spreekt, er op dit punt niet in slaagt de werkelijkheid onder ogen te zien.

Hamza zag die werkelijkheid wel onder ogen. Elke dag. Nu is hij dood.
= = =Wie: 
nn

Details for the funeral of Nasir (Hamza)
Monday September 1, 2014 - 13:00 pm.
Westgaarde, Ookmeerweg 273-275, Amsterdam Osdorp.

Everybody is very welcome to join to bring a last greeting to Hamza or to bring condolences. For the refugees of We Are Here transportation is arranged. Everybody else is asked to come with own transportation.

Note: Nasir's family has asked for no media at the funeral. After the funeral at the Sadaka the media is welcome.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech