Geef Teeven wel een podium

Hier kun je discussieren over Geef Teeven wel een podium.
Omdat we Europese landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, vinden we het een goede zaak dat een vertegenwoordiger van één van die Europese landen, staatssecretaris Teeven, aanwezig zal zijn om te reageren.

Dat is ons op fikse verwijten komen te staan. Naïviteit, niet solidair met omgekomen migranten, we zouden er aan bijdragen dat er migranten op de Middellandse Zee omkomen. En nog wel wat korter door de bocht ook.

Ik ben er trots op dat we op de VU onderzoek doen naar de migranten die omkomen op de Middellandse Zee. Het is noodzakelijk om Europese landen aan te spreken op de verplichtingen die ze, op grond van de rechten van de mens, hebben tegenover migranten en tegenover de nabestaanden van omgekomen migranten. Het is een goede zaak als vertegenwoordigers van die landen de handschoen opnemen en reageren. Voor zover ze het bij het verkeerde eind hebben, kan je ze verder aanspreken. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze er wel zijn.

Ik doe dat sinds een paar decennia: overheden aanspreken op hun juridische verantwoordelijkheden tegenover migranten. En ik ben van plan daar nog een paar decennia mee door te gaan. Je moet dat blijven doen, vind ik, omdat overheden steeds opnieuw met mensenrechten geconfronteerd moeten worden.

Andere mensen vinden dat zinloos, en kiezen er voor om andere dingen te doen. Ik kan me daar best iets bij indenken. Maar het is niet verstandig om overheden niet meer aan te spreken op mensenrechten. En het is goed als overheden het gevoel hebben dat ze moeten reageren. Daarom is het goed dat Teeven komt. En daarom is er wel degelijk reden om benieuwd te zijn naar wat hij gaat zeggen.

Iedereen is welkom. Geef je wel op (zie http://steenbergenscriptieprijs.nl/?page_id=11) , anders hebben we niet genoeg koffie.


teeven heeft afgezegd

teeven heeft afgezegd

re:

Tegengeluiden op deze site:

VU Amsterdam: geef Teeven geen podium, https://www.indymedia.nl/node/25699 .
Teeven: “Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”, https://www.indymedia.nl/node/25785 .
Teeven reikt prijs uit bij symposium ''Grensdoden en Mensenrechten''/Brief aan VU, https://www.indymedia.nl/node/25792 .

Doorbraak: 'Doorbraak protesteert tegen deelname van Teeven aan VU-symposium over migratie en mensenrechten', http://www.doorbraak.eu/doorbraak-protesteert-tegen-deelname-van-teeven-... .

Een voorstander: Teeven will hate to give a human rights price against hinself, https://www.indymedia.nl/node/25797 .

mijn reactie hierop, die net als dit ook elders staat

Thomas, je intenties zijn vast niet verkeerd. Maar Teeven confronteren met je bevindingen kan ook door het hem op te sturen. Daarvoor hoef je hem niet voor een debat uit te nodigen, dat hij toch alleen maar voor zijn eigen agenda gebruikt, nl. om alles goed te praten. Die kans moet je hem niet geven. Die doden vallen niet per ongeluk, ze worden ingecalculeerd. Die doden vallen namelijk al zo lang, dat als men dat niet gewild had, er allang een grote ommekeer in de Europese politiek van migratiecontrole had kunnen worden gemaakt, maar integendeel: de buitengrens wordt alleen maar nog meer afgesloten.
Ik geef even een ander voorbeeld: na de dood van Dolmatov werd gesproken over hoe dat had kunnen worden voorkomen. Een van de resultaten was dat het beter was om mensen die suicidaal lijken te zijn nog tijdiger in een isoleercel te stoppen. Dat is dus de conclusie. Geen verbetering, nee, een verslechtering. En zo gaat het met alles. Intussen wordt het wel gepresenteerd als humaan.

Zoals ik al zei: die man is zo glad als ijs. Je verwacht er te veel van. Waar daarentegen méér van valt te verwachten is er een debat van te maken waar andere mensen die hiermee ook bezig zijn, maar dan niet op universitair niveau, maar in de praktijk, uitnodigen. Heb het over hoe we met ons allen van onderop deze praktijken kunnen bestrijden. Ik suggereerde al Watch The Med, vluchtelingen.
Met Teeven in discussie willen gaan wordt een witte mannen met een goede baan onderonsje. Enfin, je hebt hem nu uitgenodigd. Als je dat niet wilt afzeggen, stel ik voor: laat op kosten van de VU een paar bussen voorrijden bij de Vluchtopvang en de Vluchtgarage waar honderden vluchtelingen instappen en laat Teeven met hen dealen in de VU maandag. Geen gedoe van mensen moeten zich opgeven. Maken we er een grote actie van.

Dan is er nog de prijsuitreiking: ik weet niet wie die prijs krijgt, maar als ik in zijn of haar schoenen stond, zou ik Teeven in zijn gezicht spugen voor hij de kans kreeg ook maar een woord tegen me uit te spreken, laat staan iets te overhandigen. In naam van deze man krijgen vele vluchtelingen dagelijks iets heel anders overhandigd: het bevel dit land te verlaten, de mededeling dat ze worden gedeporteerd, het vliegticket waarmee dat plaats gaat vinden, naar landen als Afghanistan, Irak, Somalië. Van mij mag Teeven voelen hoe dat is!

Joke Kaviaar

hmm

Joke,

Ik begrijp waarom je dit zou zeggen, welk persoon zet zich nou meer in voor gedetineerde migranten in Nederland dan jij? Maar begrijp wel dat niet iedereen gezien heeft en meegemaakt heeft wat jij hebt meegemaakt. Door af te raden een debat met Teeven aan te gaan, laat je mensen niet ervaren wat jij ook hebt ervaren in dergelijke situaties: Dat het niet uitmaakt wat je zegt of doet, ze wurmen zich eruit, ontwijken je vragen, doen net of hun neus bloed, geven je gelijk maar handelen er niet naar en voeren vervolgens nog draconischere maatregelen door.

Ik raad dan ook eerder aan om zo iemand als Teeven wel uit te nodigen voor een debat, het liefst met iemand die zwaar geleden heeft onder zijn beleid. Laat het emotioneel zijn en zet op youtube hoe Teeven zich als een ongeïnteresseerde psychopaat gedraagt. Begeleidt dat met commentaar en uitleg van Teevens reactie.

Voer op een ander front, bij detentiecentra, bij kutbedrijven en andere klootzakken directe actie. Ik mis in nederland vaak actie's gericht op de "hearts and Minds" van het gros van de bevolking. De vijand (teeven et al.) doet dat wel! Zo win je een slag, maar verlies je de oorlog.

Voor de rest: ga vooral door met wat je doet, mijn steun heb je!

Hmmm.. ik hou Thomas

Hmmm.. ik hou Thomas Spijkerboer niet bepaald voor een sukkel of iemand die nog weinig heeft meegemaakt en gezien eigenlijk. Ik denk dat hij zo'n universitaire gast die best wel weet dat Teeven dit gaat gebruiken en die denkt dat hij dat kan voorkomen.

Het punt is verder, dat hetgeen jij voorstelt, nl: ....

"Ik raad dan ook eerder aan om zo iemand als Teeven wel uit te nodigen voor een debat, het liefst met iemand die zwaar geleden heeft onder zijn beleid. Laat het emotioneel zijn en zet op youtube hoe Teeven zich als een ongeïnteresseerde psychopaat gedraagt. Begeleidt dat met commentaar en uitleg van Teevens reactie."

... NIET is wat er gaat gebeuren in de VU. Dan had Spijkerboer dus vluchtelingen moeten uitnodigen en dat heeft hij niet gedaan. Ja, ze mogen komen, als ze zich aanmelden. Moest Teeven zich aanmelden? Nee.
Ik heb al gesuggereerd dat Spijkerboer op kosten van de VU een paar bussen huurt om de vluchtelingen van Wij Zijn Hier zelf op te halen bij de Vluchtopvang en de Vluchtgarage om hen naar de VU te brengen. Dan maken we er een grote actie van, heb ik hem geschreven.
Maar tot dusver geen reactie. Dat is natuurlijk allemaal veel te veel werk en dat kost geld en dus wordt dit een onderonsje onder witte mannen met een Nederlands paspoort. Dat ziet Spijkerboer misschien als een uitdaging. Egotrip? Of naïef?

Hoe dan ook zou het een goed idee zijn als er veel mensen heen gaan, veel vluchtelingen ook. Hopelijk heeft het aanzwengelen van deze discussie in elk geval het effect gehad dat dit maandag gebeurt.
Intussen gaan we as. zaterdag weer demonstreren bij de detentiecentra. Bustour naar Kamp Zeist en grensgevang Rotterdam. Er kunnen nog mensen in de bus mee. Aanmelden bij info@no-border.nl.
Meer info op: https://no-border.nl/13-december-no-border-bustour-langs-de-twee-aparthe...

Teeven afgezegd?

Dat geloof ik pas als het officieel bekend wordt gemaakt ergens.

de rol van Thomas Spijkerboer nader belicht

Een stukje geschiedenis.... In verband met Thomas Spijkerboer en zijn uitnodiging van Fred Teeven in de VU: heel verhelderend en met dank aan Doorbraak: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10470f28.htm

"Anders dan sommige radicale critici van dit beleid twijfel ik geen moment aan de integriteit van de voorstanders; uit alles blijkt dat zij
menen met vallen en opstaan op de goede weg te zijn. Ook zij zijn fel gekant tegen racisme, voor een open, multiculturele samenleving die open
staat voor invloeden van buitenaf. Juist om overwegingen van die aard bepleiten zij hun beleid. En vanwege hun integriteit durf ik hen aan te
spreken op een contra-productieve offspin van hun stellingname."

Socioloog Thomas Spijkerboer presenteert zichzelf op discussiebijeenkomsten graag als woordvoerder van de critici van het asielbeleid. Vorig jaar zei hij nog in De Balie dat Nederland het beste asielbeleid heeft, maar dat het nog beter moet. Na lezing van het boek "Grensoverschrijdingen", dat hij samen met Sarah van Walsum schreef, ben ik ervan overtuigd dat hij dat nog meent ook.

Zijn hoofdstuk over het "mythische debat" rond het Europese asielbeleid is het meest ontluisterend. "Voor- en tegenstanders staan als versteende
rotsen tegenover elkaar", beweert hij verdrietig. "Zo komen we niet verder." Dat vindt Spijkerboer zonde. En onnodig, want uiteindelijk
"gaat het hier slechts om verschillen in nadruk". Uiteindelijk zijn "we" het allemaal eigenlijk best eens, concludeert hij na een uitgebreide
analyse. "We" zijn, volgens de socioloog, immers allemaal liberalen en delen allemaal "het geloof in de democratie en de rechtsstaat".

Spijkerboer komt tot zijn versie van het einde van de geschiedenis door de opvattingen van de "objecten" van het asielbeleid, de migranten zelf,
gemakshalve buiten beschouwing te laten. Ook de stellingnamen van de restanten van links wuift hij weg met een zin over "de bommenfractie",
waarbij hij vermoedelijk doelt op RARA. Spijkerboer bejubelt zo de inmiddels potdicht getimmerde racistische consensus bij de Nederlandse
bestuurlijke en intellectuele elite. Vandaar ook dat de wetenschapper zelf niet in staat is om het racisme van de beleidsmakers te onderkennen.

hm

Meld er dan wel even bij dat de betreffende boekrecensie die je aanhaalt dateert van zestien jaar geleden. Ik ben benieuwd of Thomas Spijkerboer er na al die tijd (inclusief veranderingen in het beleid en eigen ontwikkeling van Thomas zelf in deze materie) er nog steeds hetzelfde in staat als toen.

nogmaals....

Dhjana: dit is de reactie van Spijkerboer op de aandacht voor zijn boek:

Thomas Spijkerboer: "Wat fijn om te zien dat er weer eens aandacht wordt
besteed aan een boek dat mijn onlangs overleden collega Sarah van Walsum
en ik in 1997 publiceerden! Maar het stuk dat hier wordt afgedrukt is
dus ook een jaar of 15 oud. Het boek is alleen nog antiquarisch
verkrijgbaar - al blijf het natuurlijk wel een echte aanrader."

Beantwoord je vraag wel, lijkt me.

bah

oke, getver, ben ik weer zo naief om in iemands ontwikkeling te geloven. jammer weer *zucht*

re:

Als er op mij een poging tot karaktermoord zou worden gepleegd middels de mening van een recensent (!) van anderhalf decennium geleden, zou ik allicht ook wat korzelig reageren.

Wie in een glazen huis woont... Zo weet ik van nog wel wat lijken in de kast waarvan ik tot nu toe zo kies ben geweest die voor me te houden, ondanks mijn bedenkingen van tijd tot tijd. (Het zal je niet zijn ontgaan dat niet iedere respondent zo kies is.) Maar ik vind het in het heden dan ook werkelijk niet zo enorm terzake doend, en anders probeer ik dat niet te vinden.

Maar als puntje bij paaltje komt is het dan zo ook nog wel een keer. 'Nuff said.

Karaktermoord? Nee. En komt Teeven nu wel of niet?

Karaktermoord vind ik wat al te stellig. De inhoud van het boek toen relateert aan de houding nu. Daarbij geeft Thomas nu zelf aan nog altijd achter de inhoud van het boek van toen te staan.

Ik denk dat de inhoud van het boek wel aangeeft dat hij inderdaad niet zo tegen het systeem van migratiecontrole an sich is, en met die gedachte kun je dus idd zeggen dat het zinnig is om er met Teeven over van gedachten te wisselen: hoe kan het beter? Vanuit dat uitgangspunt ongetwijfeld volkomen logisch. Maar niet mijn uitgangspunt. En ik vind dat dus een witte mannen met een paspoort onderonsje, waarbij vluchtelingen niet zijn uitgenodigd, of je moet: "je moet je aanmelden", en dan pas op het moment dat er wat protest komt dat door een paar schrijv*ers wordt verwoord, een uitnodiging vinden.

Ik heb al meermalen geschreven: Teeven is een schrijftafelmoordenaar. Zolang je met dit beleid doorgaat, terwijl je al vele jaren weet dat het levens kost, dan ben je voor de doden verantwoordelijk. En met moordenaars ga je niet debatteren. Je gaat ze zeker niet in staat stellen om alles goed te praten.

Overigens: Komt Teeven wel of niet? Er wordt gezegd dat Thomas woensdagmiddag bij de demonstratie "Geen vrouw in de kou" gezegd heeft dat ie niet komt. Maar Thomas schrijft nadat hij dit gezegd heeft wel zijn artikel, zonder daar iets over te zeggen. Ik vind dat dubieus. Waarom zou je het in de wandelgangen wel zeggen, maar in je artikel niet? Wat is de bedoeling? Twijfel zaaien of het zinnig is om te komen om protest te laten horen? Want: komt Teeven nu wel of niet?

Iedereen is welkom

Teeven is iets meer welkom dan z'n slachtoffers. Kleinigheidje.

spijkermat

"Een slimme manier om mensen passief en gehoorzaam te houden is het spectrum van aanvaardbare meningen strikt te beperken, maar binnen dit spectrum een zeer levendig debat - zelfs de meer dissidente standpunten aan te moedigen. Dat geeft mensen het gevoel dat er vrijelijk meningen worden uitgewisseld, terwijl de vooronderstellingen van het systeem de hele tijd worden versterkt doordat de reikwijdte van het debat is vastgelegd" aldus noam chomsky.

Zie ook: verdeel en heers-tactiek

Doden door Fort Europa een 'onbedoeld neveneffect'!?

Doden door Fort Europa een 'onbedoeld neveneffect'!?
https://www.indymedia.nl/node/25843

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech