'Persona non grata!'

Hier kun je discussieren over 'Persona non grata!'.
De praktijk leert dat er steeds weer een discussie ontstaat over 'persona non grata!' omtrent de Pinksterlanddagen. Het lijkt me toch eenvoudig om voortaan criteria openbaar te maken, op basis waarvan bezoek(st)ers geweigerd kunnen worden. Deze criteria hoeven helemaal niet over personen te gaan maar juist over ongewenst gedrag. Ik heb recent een positieve ervaring op Indymedia gedeeld in een discussie over een vleesverbod. In deze discussie heb ik mijn bewondering nog geuit over de inzet van de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen. Het verbaasd me dat er bij mijn weten opnieuw iemand van het terrein is weggestuurd zonder 'hoor en wederhoor'. Ik twijfel niet over de goede bedoelingen van de 'organisatie' maar ik krijg het idee dat er willekeur kan ontstaan zodra er sprake is van bijvoorbeeld intimidatie of fysieke dreiging. In de beweging zijn er altijd nog voldoende mensen die genuanceerd met elkaar kunnen samenwerken. Ik plaats dit bericht opzettelijk op Indymedia omdat volgens mij heel veel mensen behoefte hebben aan duidelijkheid.


basta

Als er een discussie gestart wordt dan doe ik dat graag zelf! Dankzij een vriend heb ik momenteel betere luidsprekers en kan ik opnieuw naar muziek luisteren ;) wat ik daarvoor niet zodanig heb gehoord. Ik baseer mijn kritiek op uitsluiting van derden tijdens Pinksterlanddagen en naar mijn mening zijn de aanwezigen op Pinksterland a-sociaal geweest omdat ze niet nadrukkelijk de nuance zoeken. Weliswaar zijn er heel veel stumpers maar dat kan niets rechtvaardigen wat er afgelopen zaterdag is gebeurd. Als we in de aanvullingen het volgende beweren: "Ik denk dat Sytx iets heeft opgevangen over een voorval van twee jaar geleden (komt inderdaad ter er sprake in de andere genoemde discussie) dan ga je voor je voorbij aan een essentiele discussie en dat er nergens criteria te vinden zijn voor uitsluiting van bezoek(st)ers op Pinksterlanddagen.

re:

Discussiëren, ga vooral je gang.

Maar ik zie geen enkele reden om de illusie te koesteren dat zoiets vruchtbaar kan verlopen op Indymedia.nl. Dat heeft het in het verleden niet, en zal het ook nu niet (waag ik toch te voorspellen).

Daarvoor heeft het hier een veel te openbaar, en tevens anoniem karakter. Met tig contextloze nn's kun je net zo goed met het eerstvolgende bosje lantaarnpalen gaan praten: Je hebt geen idee met wie je spreekt. Wat is iemands achtergrond, weten ze überhaupt waarover ze het hebben, zitten ze zomaar wat te stangen (en zoals bekend heb je de gemiddelde actievoerder algauw en met heel voorspelbare middelen op de kast) of zit er verder een steekje bij ze los, enzovoort.

Helaas, maar het is niet anders, en ik zie daar ook geen oplossing voor. Maar kruist U vooral nog eens digitaal de degens, en dan zet ik de popcorn vast klaar.

Misschien komt dat, omdat de

Misschien komt dat, omdat de Voorbereidingsgroep weigert te praten? Geen verslag doet en geen inzet toont om problemen die zijn ontstaan op te lossen. Al een persoon die verwijderd is toont zich al een paar jaar bereid om te communiceren en het op te lossen. Alleen weigert de PL. Alleen zij kan hier duidelijkheid in geven en iets doen hier tegen.

re:

Precies. Maar gaan wij daar hier iets aan veranderen? Ik dacht het even niet dus.

In plaats daarvan maak ik m'n borst nat voor de volgende 300 kulpostings. Gefeliciteerd.

Doofpot

Doofpot politiek is natuurlijk beter.

Bedankt voor jullie reacties.

Bedankt voor jullie reacties. Ik heb me gisteren kwaad gemaakt omdat ik tegen onrecht ben. In mijn beleving is er sprake van willekeur en dat zou nooit mogen plaatsvinden op die bijzondere Pinksterlanddagen in Appelscha. Ik snap dat we niet uitgebreid hoeven te discussieren of het goed of fout is en natuurlijk zullen er allerlei onzin reacties geplaatst worden omdat velen zich in anonimiteit kunnen verbergen.

Zoals ik al eerder schreef:

De praktijk leert dat er steeds weer een discussie ontstaat over 'persona non grata!' omtrent de Pinksterlanddagen. Het lijkt me toch eenvoudig om voortaan criteria openbaar te maken, op basis waarvan bezoek(st)ers geweigerd kunnen worden. Deze criteria hoeven helemaal niet over personen te gaan maar juist over ongewenst gedrag. Ik heb recent een positieve ervaring op Indymedia gedeeld in een discussie over een vleesverbod. In deze discussie heb ik mijn bewondering nog geuit over de inzet van de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen. Het verbaasd me dat er bij mijn weten opnieuw iemand van het terrein is weggestuurd zonder 'hoor en wederhoor'. Ik twijfel niet over de goede bedoelingen van de 'organisatie' maar ik krijg het idee dat er willekeur kan ontstaan zodra er sprake is van bijvoorbeeld intimidatie of fysieke dreiging. In de beweging zijn er altijd nog voldoende mensen die genuanceerd met elkaar kunnen samenwerken. Ik plaats dit bericht opzettelijk op Indymedia omdat volgens mij heel veel mensen behoefte hebben aan duidelijkheid.

Aanleiding tot weigeren kan bijvoorbeeld zijn: racisme, sexisme, geweld, infiltratie enzevoort. Het lijkt me niet zo moeilijk om zorgvuldige regels te bedenken die voor iedereen gelden in en buiten de beweging. Iedereen heeft toch wel eens een ervaring gehad met ongewenst gedrag en daar moet toch over gepraat worden om een oplossing te vinden? De voorbereidingsgroep van volgend jaar heeft ruim de tijd om objectieve gedragsregels te bedenken.

aanleiding: geweld?

aanleiding: geweld?

Dan is mijn vraag waarom iemand die gewelddadig deed tegen een ander degene was die zondag kon blijven en degene die de ontvanger was van het geweld moest vertrekken omdat 'het a team hem niet kan beschermen'. Want dát is hoe het deze keer in elkaaar zat. Het a team heeft wat uit te leggen m.i.

Laat me raden. Iemand van de

Laat me raden. Iemand van de steigerpijp crew die boos was of was het iemand die bevriend is met de PL voorbereidingsgroep? Popcorn time!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Geen namen als mensen er zelf niet voor kiezen.

Je bedoeld: Mensen die ook in

Je bedoeld: Mensen die ook in de voorbereidingsgroep zitten.

Voormalig collega's? Hoe

Voormalig collega's? Hoe bedoel je dat?

nn=trol

nn=trol
je-weet-zelf!

re:

ps Weet je, ik dacht we waren toch zelfdenkend, zelf-handelend, enz.

De organisatie van de PL, hun 'A-team', de Vrije Bond voor zover daar een overlap is: Dat zijn natuurlijk geen abstracties, maar echte mensen, van vlees en bloed.

Als nu eens diegenen die het daadwerkelijk iets kan schelen zich actief zouden engageren, spreek die mensen direct aan, word lid van de Vrije Bond & trek daar je bek open, schrijf stukken voor Buiten de Orde, bezoek de Pinksterlanddagen en laat daar van je horen, roer je, pik het niet langer, geef zelf mede richting, kom in opstand: Allicht zou dat nog eens zoden aan de dijk zetten, en hopelijk in solidariteit, zodat we met z'n allen verder komen.

Maar verschiet je kruit niet anoniem op een of ander webforum waar je verdrinkt in de ruis, wat hep dat in godsnaam voor zin. Wijs sowieso het digitale van de hand, herover de straat, letterlijk, zie elkaar onder vier (of X) ogen, eis het dagelijkse leven weer op. Misschien is het al te laat; misschien ook niet.

Er zijn mensen aangesproken,

Er zijn mensen aangesproken, er zijn van allerlei pogingen geweest. Alleen mensen schijten in hun broek van angst dat de kleine scene nog verder uit elkaar valt. De PL wordt verder geregeerd door een stuk of 10 geflipte mensen die zichzelf altijd in denken, niet aan zelfreflectie doen en altijd op zoek zijn naar een vijand. Sektarisch gedrag.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Geen namen tenzij mensen zelf met hun naam online willen.

"Stop now, what's that sound?"

De beweging zal deze keer meer hun best doen om onderling kritiek te ventileren als ik naar de sterren kijk. Ik heb opzettelijk voor de openbaarheid van discussie gekozen. Het is en blijft een vanzelfsprekendheid dat we dat ook blijven doen zodra we elkaar daadwerkelijk ontmoeten en niet op de sociale media. Duwen om maar te vertrekken, dat is ongewenst. Er is altijd 'hoor en wederhoor' nodig en de enkelingen die hun best blijven doen om te bemiddelen, daarvoor dank! Dit en andere incidenten zijn aanleiding om serieus eens na te denken over criteria en bezoekregels voor de Pinksterland dagen maar ook onderling in de beweging. Ik herinner me een ansichtkaart waarin de muis boven op de olifant staat om samen naar de sterren te grijpen. Niets is onmogelijk en daarom blijf ik ook bij de beweging betrokken. Zodra er geen dialoog meer mogelijk is dan naderen we het einde en vooral een dialoog wat helaas tijdens Pinksterlanddagen niet heeft plaatgevonden tijdens het laatste incident. Er zijn en blijven barrieres om samen te werken, toch ben ik een voorstander van samenwerking. Ik ben me dagelijiks bewust van racisme, sexisme, uitsluiting en discriminatie en spuug mijn commentaar zodra ik dat wil!

zeg sytz, wat versta jij

zeg sytz, wat versta jij eigenlijk onder 'beweging'? begrijp niets van deze terminologie. ooit was er sprake van een kraakbeweging, een benaming omdat krakers maatschappelijk draagvlak hadden, maar die tijd is lang voorbij. bijeenkomst appelscha kun je scharen onder de noemer fossiele restanten van wat ooit een beweging was. dus wat bedoel je als je naar de sterren kijkt?

De giraffe en de muis ;)

@ ruisje. Onder beweging versta ik personen die doelbewust voor sociaal bewogen acties kiezen zoals kraken, opkomen voor dierenrechten, acties tegen dwangarbeid, tegen racisme enz. Er zijn nog talloze voorbeelden te noemen dat de actiebeweging aansluiting vindt op een maatschappelijke beweging. Een uitdaging is dat de muis en de olifant samen naar de sterren kunnen blijven grijpen zonder elkaar uit het oog te verliezen en vooral niet het gesprek willen kwijtraken. Tijdens de protest in Keulen in 1999 hebben ze een voorbeeld van een giraffe en de muis verbeeld en misschien vergis ik me met de olifant ;) http://al.uni-koeln.de/anti-gipfel/info1999/Koelner-Anti-Gipfel-Info-199...

In het kort!

Het verbaasde me dat er dit jaar bij mijn weten opnieuw iemand van het terrein is weggestuurd zonder 'hoor en wederhoor'. Ik twijfel niet over de goede bedoelingen van de 'organisatie' maar ik kreeg het idee dat er willekeur kan ontstaan zodra er sprake is van bijvoorbeeld intimidatie of fysieke dreiging.

Het lijkt me niet zo moeilijk om zorgvuldige regels te bedenken die relevant zijn om mensen te weigeren. Iedereen heeft toch wel eens een ervaring gehad met ongewenst gedrag en daar moet toch over gepraat worden om een oplossing te vinden? Aanleiding tot weigeren kan bijvoorbeeld zijn: racisme, sexisme, geweld, infiltratie enzevoort.

Duwen om maar te vertrekken, dat is ongewenst. Er is altijd 'hoor en wederhoor' nodig en de oplossing ligt bij de enkelingen die hun best blijven doen om te bemiddelen. De 'organisatie' van de Pinksterlanddagen is weinig kwalijk te nemen omdat ze ter plekke hun best hebben gedaan voor een dialoog en een constructieve oplossing ter plekke.

De duwer heeft wat mij betreft geen gelijk! Hij forceerde fysiek geweld en was niet bereid tot een constructieve oplossing die de de bemiddelaars van de 'organisatie' hebben voorgesteld. De eerstvolgende Pinksterlanddagen zal er heus wel verbetering plaatsvinden. Het is teleurstellend dat de 'organisatie' verdeeld is geraakt over de praktijk die heeft plaatsgevonden en geen reactie geeft.

hm

nou ja, gezien het feit dat dit niet de eerste keer was dat iets dergelijks gebeurde en het organiserend team allesbehalve lering heeft willen trekken uit de eerste keer (en er dit keer weinig ruimte werd gelaten voor het mediation-team, als ik dat goed begrepen heb) én het allemaal voor de zoveelste keer weer gaat over autoritaire ego's, maakt dat ik me afvraag of er inderdaad verbetering gaat plaatsvinden. Ik heb bepaald niet het gevoel dat dat vanzelfsprekend is, helaas.

Autoritaire types die gasten wegduwen hebben een probleem!

Autoritaire types die gasten wegduwen hebben een probleem!

-

Smeris-methoden.. so much for some ''anarchists''.

Er zit hier een grappige

Er zit hier een grappige relatie tussen de beeldspraak naar sterren kijken en daadwerkelijk naar sterren kijken. Als we naar de sterren kijken, dan is het mogelijk dat de ster waar naar je kijkt al niet meer bestaat in verband met de lichtsnelheid. Misschien is de Pinksterlanddagen wel zo'n bijeenkomst van mensen die niet realiseren dat het afgelopen is met hun beweging en is het licht al lang uit is gegaan.

Mensen zijn volgens mij moe

Mensen zijn volgens mij moe gestreden en zien door alle interne ruzies geen oplossingen meer.

Er mogen inderdaad wel

Er mogen inderdaad wel bordjes met waarschuwingen geplaatst worden rond dit unieke kampeerterrein. En andere voorzieningen om deze bijna uitgestorven diersoort te beschermen. De vraag is alleen: hoe bescherm je dit soort lui tegen zichzelf, cq tegen elkaar? En hoe zorg je ervoor dat de overheid zo dadelijk geen nalatigheid wordt verweten?
Deze laatste gebeurtenis is weer het directe gevolg van de lamlendigheid van de voorbereidingsgroep. Doordat de wantoestand van twee jaar geleden niet behoorlijk is opgelost, is er een precedent geschapen. De boodschap is duidelijk: iedereen mag op het terrein agentje spelen en anderen verwijderen. Het gaat er nu alleen nog maar om, wie met meer is of wie sterker is. Werd er vroeger nog wel eens een sportief spelletje touwtrekken gespeeld, tegenwoordig kent men alleen nog maar het elkaar-van-het-terrein-af-duwen.
Ik zou me als staat dus maar niet ongerust maken over deze anarchisten. Typisch zo'n probleempje dat zichzelf wel oplost!

Als al deze kritiekgevers nou

Als al deze kritiekgevers nou eens in de voorbereidingsgroep gaan voor volgende jaar! Is denk ik zinniger dan hier ventileren. Ik ben benieuwd!

Dat kan en mag dus niet. De

Dat kan en mag dus niet. De heren en dames doen naar goed Russisch voorbeeld een stemming op eigen terrein TIJDENS de PL. Mensen die zich daar dus niet welkom voelen kunnen geen enkele voet aan de grond zetten. De PL organisatie is niet benaderbaar via het internet. Als ze een keer karakter toont, dan organiseert zij een bijeenkomst op neutraal terrein waarbij expliciet IEDEREEN uitgenodigd wordt, dat betekend dus ook de mensen die verwijderd waren.

Zoals eerder gezegd: Het ontbreekt de PL aan visie en ruggengraat, dus je zou een naïeve optimist zijn als je daar nog in gelooft.

Ja lekker, een beetje

Ja lekker, een beetje meeroeren in de stront!

lol, jij gaat zeker ook bij

lol, jij gaat zeker ook bij de pvda om deze weer links te maken?

re:

>En andere voorzieningen om deze bijna uitgestorven diersoort te beschermen.<

Haha, een anarchoduct.

-

Die Filippijnen die hun huur niet meer kunnen betalen, waar moet de poen naartoe. Het werd omgeroepen maar ik stond nog niet in de vreetlijn.

DADA

@ Molotof, ben je de DADA activist? Ik snap weinig van je bijdrages hier op Indymedia.

-

Ik gebruik deze regenachtige dag, net voor een hittegolf, om wat oud spul door te nemen. Kwam iets tegen wat ik nog niet gelezen had. Voorbereidingsgroep, waarom stapte je in het A-team terwijl je zelf al een probleem had met dit persoon. Waar is jullie persoonlijke integriteit, ai ai ai.
Als ik het goed begrepen heb is er bij de laatste editie van de Pinksterlanddagen gedreigd met geweld en had dit het "gewenste" resultaat.
Jij wilt criteria, Mikkie en Mark riepen vorig jaar al op tot heldere procedures.
Is het persoon die dreigde met geweld hier al op aangesproken. Doe ons een evaluatie PL 2015.

www.indymedia.nl/node/21563

Filipijnen

Hoi, je kan storten via onze site: www.xminy.nl. Daar kanje ook meer informatie lezen: https://www.xminy.nl/projecten/steun-onze-vrienden-van-de-filipijnse-gre...

okidoki

okidoki

re:

Inmiddels tevens hier: 'Help de anarchistische infoshop en Food Not Bombs groep op de Filipijnen', https://www.indymedia.nl/node/28348 .

Wat vinden de groepen en

Wat vinden de groepen en individuen die daar een praatje houden of een workshop hier wel niet van? Bijvoorbeeld Groenfront,AAGU en No Border? Kan toch niet zo zijn dat die allemaal wegkijken?

Drip, Drip, Drip

Drip, Drip, Drip"

Eat, sleep and crap
For to prey on your needs
Down a dark street
In backwater Leeds
I seen yer comin'
Come in, lads!
You seen the ad?
Too bad, bad, bad

What you get
Is what you see
It's a trickledown theory
And it's coming to me
Life's a whip-round
And I've got the whip
It's a sinking ship
Drip, drip, drip

Drip, drip, drip goes the water

Take me in
Throw me out
Put me up
Let me down

Dark, satanic
Run-of-the-mill
Sing us a song
And I'll send you the bill
My nicotine grip
My smoking gun
It's how I get my fun
Better run, run, run

Your olfactory nerves
All up the spout
You can't smell a rat
When your rose is out
Rent-to-kill
By any other name
Kiss an old flame
Shame, shame, shame

Drip, drip, drip goes the water

Take me in
Throw me out
Put me up
Let me down

https://www.youtube.com/watch?v=ZC3lWlavNgk

I smell rats when my nose is out!

I smell rats when my nose is out!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech