REGELS VOOR EEN GROEP S DEMONSTRATIE EN ENKEL MAN DEMONSTRATIE

Hier kun je discussieren over REGELS VOOR EEN GROEP S DEMONSTRATIE EN ENKEL MAN DEMONSTRATIE.
DIT FORMULIER GELD VOORNAMELIJK VOOR GROEP DEMONSTRATIE OP POLITIE AANGEWEZEN PLEK
EN GEDEELTELIJK VOOR EEN 1 MAN OF VROUW DEMONSTRATIE OP ZELF AANGEWEZEN PLEK.

1 MAN OF VROUW DEMONSTRATIE OF AD HOK DEMONSTREREN HOEVEN GEEN MELDING TE MAKEN BIJ BURGEMEESTER,POLITIE OF GEMEENTE DAT HIJ / ZIJ GAAT DEMONSTREREN OP DE ZELF AANGEWEZEN PLEK

Iedereen mag een demonstratie of manifestatie organiseren. Maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Zo is het verplicht om een demonstratie, betoging of manifestatie te melden bij de burgemeester. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren gebeuren.

Veiligheidsmaatregelen

Als u de demonstratie of manifestatie op tijd aanmeldt, dan kan de burgemeester veiligheidsmaatregelen nemen als dat nodig is. De burgemeester kan bijvoorbeeld bepalen dat u zich aan een bepaalde route moet houden. In bijzondere gevallen kan de burgemeester een demonstratie verbieden. Deze regel- en wetgeving staat in de Wet openbare manifestaties en in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Voorschoten.

Regels tijdens de demonstratie

Verder moet u zich als organisatie van een demonstratie of manifestatie aan de volgende regels houden :

• Voorafgaande aan de demonstratie maakt een contact persoon zich ter plaatse bekend aan de politie.

• De route van de demonstratie moet van te voren worden aangegeven bij de gemeente of de politie.

• Het mee voeren van stoffen en goederen in welke vorm dan ook die geschikt zijn om lichamelijk letsel aan derden toe te brengen is verboden.

• U mag geen wegen, kruispunten en / of splitsingen blokkeren.

• U moet de plek waar u de demonstratie of manifestatie houdt schoon achter laten.

• Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en / of veiligheid moet u opvolgen.

• Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto’s en openbaar vervoer.

• Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. De politie bepaalt hoe hard het geluid mag zijn.

• De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.

• Als u flyers uitdeelt en mensen gooien ze op de grond, moet u ze zelf opruimen.

• U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie of manifestatie.

• U moet erop letten dat deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen en / of gebruiken.

• Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van spandoeken.

• U mag met de demonstratie of manifestatie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken.

• De demonstratie of manifestatie mag niet op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden.
Regels openbare ruimte

Een demonstratie of manifestatie kan plaatsvinden in de openbare ruimte. Doorgaande routes, belangrijke knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of instellingen mogen niet geblokkeerd worden.
Toezicht door politie Bij de meeste demonstraties en manifestaties is politie aanwezig. Bij strafbare feiten, overtreding van de regels voor demonstraties en manifestaties of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie op.

Als de organisatie geen orde kan houden, kan de burgemeester de demonstratie laten stoppen.
Melden manifestatie of demonstratie U kunt een manifestatie alleen persoonlijk melden op het gemeentehuis of op het politie bureau. Op het gemeentehuis kunt u vragen naar Linda den Hollander
( telefoonnummer ( 071 ) 5 600 722 ). U dient hier voor een volledig ingevuld kennisgeving s formulier mee te nemen en uw legitimatie bewijs. Aanmelden is niet op een andere manier mogelijk, omdat de aanmelding ondertekend moet zijn.

Bron : http://www.voorschoten.nl/wonen_leven_en_werken/veiligheid/demonstraties...


Demonstreren als Grote Groep of als enkel persoon

Kijk ook op nationale ombudsman in den haag voor nog meer informatie over het demonstreren als groep of als enkel persoon zie volgende link > http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/dossier/dossier-demonstreren

en nationale ombudsman Demonstratie kaart om zo met je mee te nemen naar een demonstratie wanneer nodig deze te gebruiken.Als de politie even de weg kwijt is met de regels van de wet gebruik dan deze kaart.

zie onder aangegeven link voor de nationale ombudsman Demonstratie kaart

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/demonstratie...

Demonstreren is een grondrecht

VRIJHEID VAN MENING S UITING

Demonstreren is een grondrecht. Het is een manier voor de burger om deel te nemen aan het democratisch proces. Beperking van de demonstratievrijheid mag dan ook alleen wanneer dat noodzakelijk is in het kader van volks gezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde. Signalen dat er onder demonstranten onvrede bestaat en onduidelijkheid is over het optreden van Politie Haaglanden bij demonstraties, waren voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek uit eigen beweging te starten naar de invulling van de demonstratievrijheid in regio Haaglanden. Het onderzoek heeft geleid tot een demonstratiekaart waarop de spelregels op een rij zijn gezet voor demonstraties. Helderheid over rechten en plichten rond demonstraties kan volgens de Nationale ombudsman onnodige irritatie voorkomen bij politie en demonstrant. Zo kan nog beter recht worden gedaan aan de in de Grondwet verankerde demonstratie vrijheid

REGELS ROND DEMONSTRATIE GROEP OF ENKEL PERSOON

xhairy ik had enige tijd geleden nationale ombudsman Demonstratie kaarten overlegt aan Occupy te Den Haag,maar vond het ook belangrijk dat meerdere Occupy ers in nederland de regels kende zodat deze niet meer zo maar van hun demonstratie plek kunnen worden weg gestuurd door eventuele creatieve agenten die een loopje nemen met iemand zijn of haar rechten wat ik al enige tijd heb mee gemaakt vandaar dat ik deze informatie nu hier beschikbaar stel voor occupy nederland en iedereen die een demonstratie wil voorbereiden.

ik hoop dat iedereen hier wat aan heeft en happy Demonstratie gewenst aan deze kant.

PS > er is geen vergunning nodig voor een megafoon dus als daar over wordt begonnen word klopt dat niet

hier is zo n voorbeeld

hier is zo n voorbeeld wanneer er fouten worden gemaakt bij een demonstratie

Zie volgende link van de nationale ombudsman hier onder aangegeven

www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/20110347__r_2010.12184__22...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech