Verklaring over toegankelijkheid van de M31 demo in Utrecht

Hier kun je discussieren over Verklaring over toegankelijkheid van de M31 demo in Utrecht.
De demonstratie van 31 maart is onderdeel van de strijd tegen het
kapitalisme en al haar instituties. Het doel van de demonstratie is
het zichtbaar maken van verzet tegen het systeem zelf en het tonen van
internationale solidariteit met alle slachtoffers van de crisis.
Daaronder vallen bijvoorbeeld de Grieken die hard door economische en
politieke maatregelen worden getroffen, maar ook dichter bij huis de
getroffenen van de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Net
zoals in alle andere landen moet ook hier de bevolking opdraaien voor
het wanbeleid van de machtigen. Daarom staan wij allemaal aan dezelfde
kant.

Wij willen graag een radikaal geluid laten horen op een demonstratie
die breed toegankelijk is. Mensen die denken dat verzet tegen
kapitalisme op enige manier afhankelijk is van afkomst, ras of
nationaliteit staan deze toegankelijkheid in de weg. Daarnaast zal ingaan op
provocaties van de politie afdoen aan onze boodschap en er zijn andere
tijden en plaatsen voor. Laten we er een strijdbare dag van maken!


Daarnaast zal ingaan

Daarnaast zal ingaan op
provocaties van de politie afdoen aan onze boodschap en er zijn andere
tijden en plaatsen voor. Laten we er een strijdbare dag van maken!

2 vragen
1 welke boodschap gaat het om? het anti kapitalisme heeft vele kanten, en die vallen niet allemaal in mijn denkbeeld.
2 is niet zozeer een vraag maar een opmerking
wat een onzin zeg, als het zo moet, kom ik wel niet. hoe kun je nou op voorhand al zeggen dat we onzelf niet moeten verdedigen tegen dat blauwe tuig! provocaties van de smeris betent vaak, demo stoppen, mensen oppakken die niet naar hun gemieren neuk willen luisteren en natuurlijk, demo kapot slaan, en inrijden met paarden. goed om te weten dat deze demo door socialisten? georganiseert word, iedereen die uit de toom vald mag afgelevert worden aan onze vrienden van de politie?
slechte en bedenkelijke oproep. die niet door mij gestuind word

beetje solidariteit mag wel !!!!

ik als socialist ga zeker naar deze demo

en als mijn anarchistische, socialistische of wat voor kameraden geslagen of geprovoceerd wordt door het blauwe tuig zal ik ze verdedigen.

we strijden alleen op deze demo tegen het kapitalisme DUS VOOR HET ZELFDE laten we dan daar ook staan als een.

een beetje solidariteit mag wel hoor !!!!!

Info site?

Info site?

solidariteit?

We zouden op deze demo TEGEN hetzelfde niet VOOR hetzelfde strijden. Elke vorm van productie brengt specialisatie met zich mee, ook in het socialisme. Deze specialisatie brengt een hiërarchie met zich mee, en alle problemen die daar bij horen.
Als dat niet genoeg is kost het produceren van goederen zal ook altijd energie, energie die uit de natuur gehaald word, denk aan olie, kolen,metalen,mineralen exe. dit brengt een dusdanige schade toe aan ons leef milieu dat onze en onze mede bewoners van deze planeet hun levens, in gevaar zijn.
Dus als ik tegen het kapitalisme strijd, strijd ik zeker niet voor een ander systeem dat onderdrukking met zich mee brengt, ik strijd voor een wereld waarin geld geen rol speelt, waar de natuur de goederen produceert, en waarin eenieder(mens dier plant berg beek...) zijn leven kan indelen zoals zij wilt.
Het is een vreemd idee om solidair te zijn met mensen die precies hetzelfde willen na "de revolutie" als wat er nu gaande is, alleen in een vriendelijker jasje. We houden onszelf voor de gek als we denken te kunnen samenwerken.
Mijn solidariteit gaat uit naar eenieder die in dit systeem opgesloten zit, opgesloten in gevangenissen of in hun een kamer appartementje in Rijswijk en niet eens genoeg geld bij elkaar kunnen werken voor een warme maaltijd, de mensen en dieren die uitgekotst door de maatschappij, op straat moeten leven, en de zogenaamde "illegaal" die geen kant op kan in Fort Europa. Mijn solidariteit gaat uit naar eenieder die niet bang is om verschillen in tactieken te erkennen en inzien welke waarde dat heeft. Maar niet naar een organisatie die al voor de aanvangst van een demo tactieken uitsluit. Die demo's zullen nooit meer dan een rondje om de kerk zijn.

vraagje

Je schrijft "Elke vorm van productie brengt specialisatie met zich mee" om vervolgens door te gaan over de impact van productie van goederen op de natuur. Daarbij stel je productie an sich als centraal punt van de wereldproblematiek, echter zonder met alternatieven te komen.
Nu vraag ik me toch sterk af hoe je je een maatschappij voor je ziet waarin niet wordt geproduceerd. Tenzij je een soort volkomen nihilistisch utopie nastreeft waarin we ons terugplaatsen in de prehistorie lijkt dat me toch lastig.

'Veelheid aan tactieken'?

De fout die volgens mij vaak bij 'het accepteren van een veelheid van tactieken' wordt gemaakt, is dat sommige tactieken meer/of andere gevolgen hebben dan andere. En dat een 'veelheid' niet betekend dat altijd alles geoorloofd is. Zo bestaan er verschillende mogelijkheden om een doel te bereiken en ook is niet elk middel op elk moment efficiënt. De manier waarop deze, laat ik zeggen, dogma wordt toegepast is echt frappant. Het lijkt er namelijk op dat het argument van 'een veelheid aan tactieken' - iets dat ik onderschrijf - verworden is tot 'everything goes of anders niet'.

Wat resulteert is dat die gene die bereid zijn tot een confrontatie op elk moment, vaak niet meer bereid zijn de gevolgen van hun acties voor anderen in acht te nemen. Hoe kan je op zo'n moment nog solidariteit verwachten van mensen die voor een andere strategie of tactiek kiezen? Hoeveel is er nog over van die diversiteit op zo'n moment?

Je kunt het er niet mee eens zijn; prima. En je kunt je eigen ding doen; prima. Maar anderen meeslepen in jou eigen ding zonder je met de ander te beraden, plannen te maken en dingen op elkaar af te stemmen is autoritair, onsolidair en wellicht ook ontactisch. Het leid tot isolement.

De Nederlandse situatie is verre van ideaal als het gaat om de strijd aan gaan met het systeem. En dat is onder andere te vinden in het feit dat er slechts weinig (links libertair)-radicalen zijn en we tegenover een professioneel, gemilitariseerd (politie)leger staan dat bereid is om alles in te zetten om het systeem te beschermen. Je kapot rennen tegen de muur van repressie is niet alleen dom, maar ook zonde. Want ik ben van mening dat onze beweging nog heel wat in haar mars heeft. En dat we groeien op alle vlakken, onze ideeën, verbanden, tactieken, discussies, alles. Laten we dan ook niet constant alleen met modder gooien maar vooral ook kijken wat de mogelijkheden zijn en ook het moeilijke pakket waarin we ons bevinden nemen zoals het is, en daar iets aan doen.

Ik denk dat de demonstratie van 31 maart daarin een stap is. Een stap in een heel stil Nederland waarmee er eindelijk weer eens een anti-kapitalistische boodschap in de straten te horen en te zien is. 31 Maart lijkt me daarbij ook geen eindpunt. Maar een stapje in een lange tocht. Ja, laten we die gevangenissen bestormen. Laten we de grenzen afbreken. Maar daar hebben we wel meer mensen voor nodig dan de 300 die er op 1 mei waren. Laten we medestanders zoeken zodat we die strijd wellicht in de toekomst een opstapje kunnen geven en de confrontatie effectiever aan kunnen gaan. En het middel aanpassen op de situatie en bedachtzaam handelen.

Volgens mij is het dan ook dit en niet meer dan waar de organisatie voor oproept. De 'onnodigheid' van de provocatie is aan de geprovoceerde te beoordelen in beginne. Aangezien het een heel verband aan anarchisten is die de demo organiseert, verwacht ik dat zij niet meer dan verwachten dan dat de geprovoceerde in eerste instantie zelf nadenkt over haar of zijn reactie. En daar ook zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Maar aangezien we wel collectief de straat op gaan, moeten we hier ook samen op reageren. Samen voor elkaar staan.

geweldig!

Eindelijk heb ik het licht gezien! Een einde aan eeuwenlange onderdrukking... Vrijheid voor de bergbeken!

M31

Mijn bedenkingen over deze demo worden gezien de verklaring groter en groter.
De voorgaande reactie deel ik dan ook.
Ik ga dan ook maar eens verder demoshoppen :)

Wat volgens mij erg

Wat volgens mij erg belangrijk is, is dat mensen hier dingen echt heel erg in hun eigen straatje interpreteren.
Volgens mij betekend ingaan op provocatie en je verdedigen tegen een aanval van de politie twee totaal verschillende
dingen...

Op het moment dat je aangevallen wordt zal volgens mij niemand je in de weg staan jezelf of je kameraden te beschermen.
Dat lees ik ook nergens terug in de verklaring. Enigste dat er staat is de vraag of men zich niet ONNODIG wil laten provoceren.

ingaan op provocaties. vanaf

ingaan op provocaties. vanaf welk punt is het toegestaan ons demonstratie recht wel te verdedigen? als we onze vlaggen stokken in moeten leveren, banners weg moeten, geen gezichts bescherming, geen lichaams bescherming, of als iedereen zijn idee moet tonen, iedereen op de foto staat? sorry maar na 1 mei in Utrecht is geen van deze dingen acceptabel en moeten we als deze dingen gebeuren terug vechten, organisatie vind dit blijkbaar niet een optie, jammer! zelfverdediging tegen de smeris is meer dan alleen bij fysieke provocaties maar die werd in de oproep niet uitgesloten dus wilde ik het benoemen.

edit: ID niet idee

edit: ID niet idee

Heb je ergens gelezen dat de

Heb je ergens gelezen dat de organisatie zegt dat je geen vlaggen(stokken) mee mag nemen? Spandoeken niet mogen? Ergens iets over beperkingen gelezen? Nee.

nee dat zecht de organisatie

nee dat zecht de organisatie niet, maar herrinder jij je 1 mei in utrecht nog? ik had het over de provocaties van de smeris, lees het stukje nog maar is goed door.

Ik geloof dat iedereen 1 mei

Ik geloof dat iedereen 1 mei zich goed herinnerd en dat de meeste mensen inzien dat al wil je nog zo graag vechten voor je spandoek dat je in zo'n situatie gaat verliezen van de smeris. Die ME'ers hebben er allemaal voor getraind en weten van elkaar hoe ze gaan reageren, deze voordelen hebben wij gewoon niet. Het zou leuk zijn als er duizenden mensen komen, dan heb je tenminste nog een kans om te winnen, maar dat is wel erg positief ingeschat.

Als mensen erop blijven staan, zonder dat vooraf te overleggen, bij de minste provocatie stenen te gaan gooien of ruiten in te slaan komen er binnenkort niet meer dan 5 mensen op demo's . Dan kun je wel iets beters met je tijd gaan doen dan demonstreren. Als je geen enkele moment krijgt om je boodschap naar buiten te brengen maar je zit wel weer onder de blauwe plekken of bent weer 6 uur of meer van je tijd kwijt dan denk je de volgende keer wel twee keer na voor je weer gaat demonstreren.

Dit alles nog afgezien van het verschrikkelijk slechte gooiwerk wat je vaak ziet en demonstranten die andere demonstranten raken met een stok terwijl ze de politie proberen te raken. Of terwijl je weet dat de situatie gespannen is en er paarden zijn gewoon de breedste straat die je ziet inmarcheren. De laatste keer in Nederland dat de smeris volledig moest terugtrekken was fucking '82, en met zulk soort kennis bewust de confrontatie aangaan zonder brede voorbereiding? Volgens mij heb je dan een bord voor je kop.

Beter bedenk in zo'n situatie vooraf dat een geweldadige confrontatie in zo'n situatie de laatste optie moet zijn. Tuurlijk ga je geen spandoek, vlag of kameraad inleveren en dan zit er niks anders op. Je moet ook niet over je heen laten lopen. Je moet gewoon komen en je vlaggestok meenemen komende zaterdag. Wanneer je er bent, beter denk je gewoon na, blijf je rustig en probeer te deescaleren. En zo gauw zij beginnen te slaan kun je niks anders doen dan terugslaan.

terugtrekken politie

Volgens mij was de laatste keer Hoek van Holland 2009. Maar toen gingen ze wel schieten, dus dat lijkt me ook niet zo'n bijster slim idee. Als ze weer zaken in beslag gaan nemen of agressief gaan doen zou ik gewoon de demo afblazen en groots de pers opzoeken dat vrijheid van meningsuiting in het Utrecht van Wolffsen blijkbaar nog steeds niet teogestaan is. Bereik je uiteindelijk veel meer mee dan je in elkaar laten meppen.

Erg bedankt voor deze

Erg bedankt voor deze verklaring. Is voor mij wel een moitvatie om wel te gaan, gezien slechte ervaringen met 1 mei demo.
Misschien dat bij anderen hun revolutionaire hart hier harder door gaat kloppen, ik vond 1 mei 2011 ontzettend demotiverend en angstig.

Bergbeken

Maar die arme bergbeken... Wie bekommert zich om hun lot?

Bergbeken? Maak een wandeling!

Er heeft hier iemand iets met bergbeken. Moet je niet lekker een wandeling in de bergen gaan maken als je daar zo van houd? In plaats van een discussie op Indymedia verstoren?

Oh, die bergbeken...

Wij strijden onversaagd voort en pas als de laatste bergbeek bevrijd is van de tirannie der kanaliseerders en kan stromen zoals zij wil, zullen wij rusten! Pas als ieder mens, dier, plant, beek, berg zijn of haar leven kan indelen zoals hij of zij wil! Hoe verzin je het? Geniaal...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech