Brief aan de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties vluchtelingen naar armoede, oorlog,uitzichtloosheid

Hier kun je discussieren over Brief aan de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties vluchtelingen naar armoede, oorlog,uitzichtloosheid.
BRIEF AAN DE VRIES
EN VERBURG/MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
NAAR ARMOEDE, OORLOG, UITZICHTLOOSHEID

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-still-know-what-you-did-l...

EN:

RECHTSZAAK TEGEN ACTIVISTEN, DIE DE MEDEPLICHTIGHEID
AAN DEPORTATIES VAN DE VRIES EN VERBURG AAN DE KAAK STELLEN

Mede de reden, dat ik de brief aan De Vries en Verburg op dit moment
heb geschreven

https://www.indymedia.nl/node/37221

De Vries en Verburg heeft trouwens in het verleden
wel meer brieven van mij ontvangen en zullen
in de toekomst meer kunnen verwachten, hou daarvoor in de gaten:

http://www.astridessed.nl/?s=De+Vries+en+Verburg]

https://www.indymedia.nl/node/37221

AAN
DE VRIES EN VERBURG

Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties op
Kamp Zeist
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.

Geacht Bestuur,

Ik ben u niet vergeten:

I still know what you did last summer…..

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Still_Know_What_You_Did_Last_Summer

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Know_What_You_Did_Last_Summer

Alle gekheid op een stokje:
Die verwijzing naar een vervolgfilm op een spannende film [u moet er
beslist eens naar kijken, de moeite waard….], is om u
duidelijk te maken, dat ook al hebt u de bouw van de gezinsgevangenis
Kamp Zeist voltooid, dat niet betekent, dat alles nu is vergeten.
Vergeet u dat maar!

U raadt het al.
Deze brief gaat, wederom, over
uw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijt
inhouden, maar van totaal andere aard.
Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……

´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.

U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´
op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)
Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´

Scrupules hebt u daarbij geenszins.
Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaard
op Building Holland in de Rai
´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2)
En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´ (3)

Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, ga
ik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historisch
besef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,
sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)

Mensen zijn geen willoze werktuigen.
Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,
eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.

En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!
Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheid
van de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u talloze
malen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis en voor EN na
uw zomervakantie..... (8)

Zonder resultaat.
Je zou toch denken, dat een brief, geschreven twee dagen voor Kerstmis,
enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich een
christelijk imago aanmeet (9).
MIS POES!
Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!

TEN OVERVLOEDE:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN

Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.

Of beter gezegd
Uw medeplichtigheid aan wandaden.

U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven
vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van
herkomst. (10)
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een
Overheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd
dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen
in en uit kunnen lopen. (11])
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven
door
een hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)

Met andere woorden:
Een gevangenis , al is die dan belichaamd
door aardige ”huisjes”
En daar hebt u aan meegewerkt!
SCHANDE!

Ik zal u, nogmaals, een inkijkje geven in het leven in zo’n gesloten
gezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”
genoemd wordt. (13)
Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)

Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels is
uitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)
”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”
…..
……
”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)

Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordt
aangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)

Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissen
is, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,
onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!

U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middels
allerlei acties en brieven van ondergetekende (17)
opgeroepen,
niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,
met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.

Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan op de ingeslagen weg.

Dat is een schandaal, zeker voor
een bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaarde
christelijke principes in Afrika projecten leidt [18],
maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schending
van de rechten van vluchtelingen.

U bent door en door hypocriet.
EN vooral
Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.

WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaire
ellende!

TENSLOTTE

Aanstaande maandag 5 december [denk daar maar aan als u
''Sinterklaas'' viert, hopelijk niet met het racistische karikatuur
''Zwarte Piet''] [19], staan er mensen terecht, die middels het verspreiden
van posters, waarin ze uw misdadige praktijken aan de kaak stelden,
op beschuldiging van ''smaad'' [20]
Mensen uit een stuk, met hun hart op de goede plaats, die
niet tegen onrecht kunnen en iedereen, ongeacht afkomst of status,
een goede toekomst gunnen. [21]

En waarvan worden ze beschuldigd?
Van het verspreiden van posters waarop staat:
''“Bouwbedrijf De Vries en Verburg - uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” [22]

Daarmee zou uw ''eer en/of goede naam'' zijn aangetast. [23]

Om het even populair uit te drukken:
""What nonsense is that''
U HEBT toch gezingsgevangenissen gebouwd, BENT toch ''trots''
op uw werk en hebt toch toegegeven, achter deportaties te staan? [24]

Dan zou u juist trots op zo'n tekst moeten zijn!
En op de resultaten van uw werk [25]

Om op die rechtszaak tegen de strijders tegen het onrecht
terug te komen [26]
Niet zij, maar de Overheid en uw bedrijf, als medeplichtige,
zouden in hun plaats terecht moeten staan.
Voor ieder gezin, dat wordt gedeporteerd naar uitzichtloosheid,
oorlog, vervolging.
Voor de psychische schade, die ook door uw toedoen
wordt berokkend. [27]

In mijn rechtbank zou u er niet goed vanaf komen.
Knoop dat in uw orden!

Wees dus maar blij te leven in een Staat, waar de rechten
van vluchtelingen met voeten worden getreden!

Uw Kwade praktijken hebt u reeds
voltooid.

Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naar
oorlog en uitzichtloosheid.
Door uw medeverantwoordelijkheid.

U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (28) ,
die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam.
In die geest hoop ik, dat u straks van uw Sinterklaasfeest en
later, van Kerstmis, mag genieten.
Weet u nog?
Het feest over het Kind, dat nergens welkom was.... [29]

En denk dan niet teveel aan
al die vluchtelingengezinnen, die worden gedeporteerd
naar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.

Door uw medeplichtigheid aan onrecht.
Door uw misdadige Befehl ist Befehl mentaliteit

Nogmaals:
I still know what you did last summer……

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Still_Know_What_You_Did_Last_Summer

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Know_What_You_Did_Last_Summer

Welterusten, Bestuur met uw ''goede naam'' , slaap zacht! (30)

De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (31)
kunnen trots op u zijn!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-still-know-what-you-did-l...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/12/03/i-still-k...


[troll verwijderd]

[troll verwijderd]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech