Code Rood publiceert statement in solidariteit met Kick Out Zwarte Piet

Hier kun je discussieren over Code Rood publiceert statement in solidariteit met Kick Out Zwarte Piet.
Toon je solidair en steun KOZP financieel, voor alle rechtszaken en acties.

De afgelopen weken is net als vorige jaren rondom de intocht van Sinterklaas een beerput aan racisme pijnlijk blootgelegd. Mensen die zich publiekelijk uitspreken tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en voor een Sinterklaasfeest voor iedereen zijn vanuit racistische motieven op grote schaal belasterd, geïntimideerd en aangevallen. Deze verwerpelijke gebeurtenissen zijn onderdeel van een groter geheel aan racistische ‘incidenten’ die duidelijk vallen in een zorgwekkend jaarlijks terugkerend patroon.

Van Eindhoven tot aan Groningen en van Rotterdam tot aan Leeuwarden werden demonstraties van de anti-racisme demonstranten van KOZP op schokkende wijze aangevallen en bedreigd door agressieve omstanders, hooligans, rechtsextremisten en neo-nazi’s. In sommige gevallen werden KOZP demonstranten in meer of mindere mate gefaciliteerd en beschermd door gemeentes en politie. Maar in meerdere gevallen zoals in Den Haag, Nijmegen, Den Helder en Rotterdam kozen lokale politici en politie er voor om de anti-racistische demonstraties op verscheidene manieren te hinderen of onmogelijk te maken. Racisme komt dus niet alleen van de kant van extremistische belagers, maar wordt gefaciliteerd door instituties die genormaliseerde racistische vertoningen beschermen en niet de anti-racistische demonstranten. Het is belangrijk dat we dit erkennen en ons er luid en duidelijk over uitspreken. Wegkijken is geen optie.

Racisme, onderdrukking, uitbuiting, de vernietiging van leefomgevingen en klimaatverandering staan niet los van elkaar. Het is van groot belang dat we ons verdiepen in de systemen die klimaatchaos veroorzaken. Het klimaatprobleem is geen probleem van de afgelopen paar jaar, maar het gevolg van eeuwenlange zeer gewelddadige koloniale overheersing en uitbuiting van mens en natuur. In 2017 voerden wij actie bij de OBA kolenoverslag in Amsterdam, de tweede grootste kolenhaven van Europa. De OBA importeert zogenaamde bloedkolen uit mijnen uit Colombia en Zuid-Afrika. In deze winningsgebieden zijn duizenden mensen van hun land en leven beroofd voor bloedgeld. In 2018 voerden we actie tegen Shell in Groningen. Een bedrijf dat overal ter wereld fossiele brandstoffen op criminele en destructieve wijze rooft uit het leefgebied van mensen met grote gevolgen voor de lokale bevolking en het klimaat. Zo meldt Amnesty dat Shell een rol speelde bij meerdere moorden, verkrachtingen, martelingen en verbrandingen van dorpen door paramilitaire eenheden in het Nigeriaanse Ogoniland.

Ook de gevolgen van klimaatdestructie zijn niet eerlijk verdeeld: Wereldwijd ervaren inheemse en niet-witte mensen de meeste en ernstigste gevolgen. Zij lijden het meest onder geweld, vervuiling, overstromingen, droogtes, toenemend extreem natuurgeweld en ontbossing. Miljoenen mensen (grotendeels van kleur) per jaar zijn in de afgelopen decennia ontheemd door klimaatrampen en de cijfers stijgen alsmaar.

De klimaatbeweging en de anti-racisme beweging zijn inherent aan elkaar verbonden. Klimaatrechtvaardigheid kan alleen gerealiseerd worden als we onderliggende patronen van racisme, onderdrukking en uitbuiting herkennen, erkennen en aanpakken. Wij roepen iedereen in de beweging op zich solidair te tonen met de anti-racisme strijders van Nederland en zich actief uit te spreken tegen racisme en de racistische karikatuur zwarte piet.

Wat doen wij zelf?

Om anti-racistisch te zijn, zullen we ook naar onszelf moeten kijken. Ook binnen onze beweging is het belangrijk dat we witte privileges en (vormen van) racisme leren herkennen en actief bestrijden. Dat gaat niet vanzelf. Het is van belang dat wij, en met name witte mensen, de ongemakkelijkheid niet uit de weg gaan, dat witte mensen leren luisteren naar de ervaringen van mensen van kleur. Zodat we kunnen leren en groeien als mensen en als beweging. Zwarte Piet is onderdeel van de koloniale structuur in Nederland. Velen van ons zijn hier bewust van geworden door het dappere activisme van KOZP, Zwarte Piet Is Racisme en mensen als Quinsy Gario, Jessy de Abreu, Mitchell Esajas, Naomi Pieter, Olave Basabose, Jerry Afriyie, Arzu Aslan, maar ook door dekoloniale activisten binnen Code Rood zoals Talissa Soto en Chihiro Geuzebroek, naast vele anderen. Wij zijn hier dankbaar voor. De komende tijd zullen we verdere plannen uitwerken voor structurele trainingen op het gebied van racisme, diversiteit, privileges en macht.

—Deze tekst geeft invulling aan het doel om ons in te zetten voor ‘een klimaatbeweging die zich verbreedt door samenwerking te zoeken met andere groepen die ook strijden voor een meer rechtvaardige wereld’, zoals omschreven in het Code Rood raamwerk uit 2016—


Goed bezig, Code Rood!

Goed bezig, Code Rood!

Re: Code Rood publiceert statement in solidariteit met Kick Out

Wat doen wij?

Nog roomser zijn dan een zwarte kous met jullie 'topless' verbod voor mannen.

Re: Code Rood publiceert statement in solidariteit met Kick Out

Er was geen sprake van een verbod maar een verzoek om te reflecteren en hier bewust mee om gaan. Zoals uit de tekst hier onder blijkt die in het kamp-boekje stond. Als je het hier niet mee eens bent, zou je dan kunnen aangeven welke argumenten jij hier voor hebt? Wat zou jij zelf voorstellen dat (betere) manieren zouden zijn voor Code Rood om via een actiekamp bij te dragen aan het afbreken van patronen van seksisme binnen onze eigen beweging?

TOP-LESS
Wat heeft een naakt bovenlichaam te maken met privileges? Als het warm is doen veel mensen hun T-shirts uit. Dit kan heerlijk fris en vrij voelen, maar het heeft ook met bredere maatschappelijke patronen van privilege en onderdrukking te maken, omdat sommigen hier vrijer in zijn dan anderen. Daarnaast kan het rond-lopen met ontbloot bovenlichaam door de een oncomfortabel zijn voor andere mensen. Omdat niet iedereen zich bewust zal zijn van de gevoeligheden rondom dit onderwerp hebben we voor ons samenzijn op het kamp onderstaande richtlijn met toelichting opgesteld.

In onze samenleving is een mannelijk naakt boven-lichaam dat voldoet aan de Westerse schoonheids-idealen sociaal geaccepteerd, terwijl de lichamen van vrouwen en trans/non-binaire personen worden geobjectificeerd en gesexualiseerd. Kiezen zij ervoor topless rond te lopen dan worden ze geconfronteerd met gestaar, commentaar en afwijzende beoorde-ling. Terwijl mannen relatief vrij zijn hun t-shirt uit te trekken moeten tepels van vrouwen bedekt worden in openbare ruimtes.

Verder leven we in een samenleving waar seksueel geweld geen uitzondering is maar een realiteit. Voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel ge-weld kan de ongewenste confrontatie met een mannelijk naakt bovenlichaam emotionele stress veroorzaken.

We hopen dat dit kamp een plek kan zijn waar we ons bewust zijn/worden van privileges en kunnen experimenteren met alternatieven. Hier moeten we ook grenzen herkennen, en in het bijzonder die van ande-ren. Het kamp is geen utopie, maar een manier om daar te komen.

In verband met bovenstaande overwegingen vragen we iedereen om na te denken voordat je je T-shirt uit doet. Wanneer je je t-shirt wilt uittrekken, vraag dan even aan de mensen om je heen of ze het oké vinden. Gedurende plenaire sessies, workshops, tijdens eet-momenten en in de EHBO-tent, meditatie-tent en de info-tent wordt iedereen verzocht bovenkleding aan te houden

bah, wat een regressieve nonsens!

Wauw, mooie poging zeg om een inperking van vrijheid te framen als iets progressiefs. Waar zijn de tijden gebleven dat buitenparlementair links en anarchisten zeiden "het is verboden om te verbieden," "vrijheid blijheid", tekeer gingen tegen preutsheid etc?

Dat sommige mensen aangestaard, becommentarieerd en afgewezen worden als ze hun shirt uittrekken, betekent toch niet dat niemand hun shirt zou moeten uittrekken? Dat we iedereen moeten becommentariëren en afwijzen als ze hun shirt uittrekken? Wat een absurditeit! Integendeel, we moeten er dan juist voor gaan dat iedereen ongestoord hun shirt kan uittrekken!!!

Dat sommige mensen een naar gevoel krijgen als ze iemand zonder shirt zien (wat trouwens ook de reden is dat sommige mensen het uitrekken van shirts door vrouwen en trans/non-binaire mensen afwijzen!), dan is dat het probleem. Dat nare gevoel. Daar moeten we dan mee leren omgaan, niet de vrijheid gaan beperken!

Nee natuurlijk is het kamp geen utopie, maar op deze manier kom je daar zeker ook niet. Je verwijdert jezelf alleen maar meer van de utopie op deze manier, door juist de ruimte die mensen te hebben om te experimenteren in te perken vanwege het risico dat iemand's gevoelens gekrenkt worden. Dat risico is er ALTIJD, zeker als je iets doet dat niet binnen de normaliteit valt. En de normaliteit, dat willen we toch juist doorbreken?

JAK

Omdat jij onderdrukt wordt, moet ik maar ook ervaren hoe het is om onderdrukt te zijn. Wat een laffe angstcultuur en rare gedachtekronkels. Dit heeft niets maar dan ook niets te maken met vrouwen'bevrijding' of emancipatie, maar de beredenering waarmee eeuwenlang mensen werden onderdrukt.

Misschien is het goed om te

Misschien is het goed om te benadrukken dat deze richtlijn bedoeld is voor de periode en op de plek van het kamp, zeker niet als ijzeren wet die overal en altijd zou moeten gelden. Dat zou het inderdaad lastig maken om uiteindelijk 'de normaliteit te doorbreken'.

Persoonlijk zie ik het als volgt: natuurlijk is het vervelend en ongemakkelijk als je tijdelijk niet zonder er bij stil te staan van 100% van je mannelijke privileges kan genieten ;-) Maar als gevolg is deze (aan tijd en plaats gebonden) richtlijn ook op te vatten als een effectieve manier reflectie op en discussie over patronen van seksisme te bevorderen. En uiteindelijk is dat toch een mooi resultaat, met als prijs een relatief klein ongemak?

Maar dat is dus totale onzin,

Maar dat is dus totale onzin, het gaat niet om 'oh nee ik kan tijdelijk niet van mijn mannelijke privileges genieten', het gaat er om dat er een algemeen verbod op het uittrekken van een shirt wordt uitgevaardigd. Dit omdat mensen er een naar gevoel bij zouden kunnen krijgen. Sorry, maar wanneer je "er is een KANS dat iemand er een vervelend GEVOEL bij kan krijgen" genoeg vindt om vrijheid te beperken, dan ben je echt heel raar bezig. Dat gaat in negatieve zin veel verder dan het burgerlijke "mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint," en werkt dus absoluut de verkeerde kant op. Leuk als je dat kan redchtvaardigen met mooi klinkende abstracties, maar dat verandert helemaal niks aan wat je concreet doet. Sowieso is de term privilege ontzettend problematisch, wat in dit geval heel duidelijk wordt. Want privilege klinkt negatief dus wil je er van af, terwijl het doel toch niet moet zijn dat niemand zijn shirt meer mag uittrekken maar dat iedereen dat ongestoord zou moeten kunnen doen als ze dat willen?

Dat het tijdelijk voor op het kamp is maakt het er niet beter op, zeker aangezien dit soort plekken juist de enige plekken zijn waarin buitenparlementair links samenleven/anarchisme daadwerkelijk realiteit wordt. De rest is de burgerlijke/kapitalistische realiteit. Blijkt die op dit punt vrijer te zijn.. goed, dan komen we dus weer op het punt dat op de grond van het mogelijk ontstaan van vervelende gevoelens bij een ander vrijheid beperken een ontzettend slecht idee is!

Hoe dit voor reflectie en discussie over patronen van seksisme zorgt zie ik trouwens ook niet. Eerder nog zorgt het voor een afkeer voor deze reflectie en discussie onder mensen, aangezien het een inperking van hun vrijheid mee wordt gerechtvaardigd. Inperkingen van vrijheid zijn frustrerend. Traditioneel is het onze beweging die deze frustratie in iets constructiefs probeert om te zetten, en onze vrijheid vergroot. Waarbij onderdrukkende ideologieën en structuren worden aangevallen. Nu wordt er precies het tegenovergestelde gedaan. Waanzin!!

"Er was geen sprake van een

"Er was geen sprake van een verbod maar een verzoek om te reflecteren"

Volgens mij heb je de afgelopen jaren gemist dat met dit soort vage abstracties en wollige taal heel wat mensen slachtoffer zijn geworden bij de Pinksterlanddagen,Binnenpret,OCCI en ACU verwijderd en ja, zelfs verbannen. Bespaar maar dus dit soort dingen, want het vertrouwen is meermaals geschaad hier mee.

Van de ervaringen tijdens de

Van de ervaringen tijdens de PL, Binnenpret, OCCI en ACU waar naar verwezen wordt weet ik inderdaad niet het fijne van. Deze richtlijn staat daar grotendeels los van, en is het eerder geformuleerd onder invloed van de topless-discussie in Duitsland tijdens Ende Gelande / Klimacamp im Rheinland. Deze foto die genomen is van het boekje voor het 2016 Rijnland klimaatkamp illustreert dit.

Dat dit discussie oproept is begrijpelijk. Als je de originele tekst leest is dit ook duidelijk een van de doelstellingen. Het is wel prettig als dat op een respectvolle manier kan gebeuren, aangezien we vast allemaal de beste bedoelingen hebben! Als er een nieuw kamp gaat komen volgend jaar, wat nog niet zeker is, zal er zeker ruimte zijn om hier verder over te praten. Of als je dit als urgent wilt aankaarten, kun je het ook tijdens een van de lokale bijeenkomsten naar voren brengen. En op basis van de collectieve conclusies van dat moment eventueel aanpassingen voorstellen om bepaalde onderdelen anders/beter te verwoorden, of gewoon voor afschaffing van de richtlijn pleiten.

Nadat deze bovenstaande

Nadat deze bovenstaande argumenten niet onderuit geschopt zijn, maar letterlijk gedecimeerd blijft het verdacht stil. De mannen waarschijnlijk uit angst voor de sociale repressie en uitsluiting als zij niet mee marcheren in de linie. Ziet er gezond uit deze 'discussies' en repressie voor een mogelijke ongezonde 'angst' voor vrouwen die een bloot bovenlichaam zien als 'gevaar'/'trigger'.

Tja en met dit soort 'goed

Tja en met dit soort 'goed bedoelde' repressie of dat nu een man of een vrouw is, jaag je heel wat mensen weg tot zelfs naar de gele hesjes, zoals je in een ander draadje kan lezen. Haal je hoofd uit je genderstudieboeken en kijk eens wat je daadwerkelijk zegt en wat voor impact dat heeft op de werkelijkheid.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech