Voor zwart-rode hesjes!

Hier kun je discussieren over Voor zwart-rode hesjes!.
Voor zwart-rode hesjes!
Door: Léon (Alternative-Libertaire Luik)
Sinds enkele dagen vloeien er liters inkt vanwege “de gele hesjes”, en dat vanwege meer of minder goede redenen. Zij worden soms omschreven als racistische, seksistische en homofobe reactionairen (naar aanleiding van een aantal schokkende gebeurtenissen, vooral in Frankrijk), soms als gewelddadige “slopers” die zich verzetten tegen de ordediensten, en zelfs soms als een groep pacifistische burgers met een onduidelijke politieke lijn.
Dus wie zijn nu echt de gele hesjes? Persoonlijk, in plaats van te vertrouwen op de reguliere media, gaf ik er de voorkeur aan om betrokken te raken bij de beweging (waar ik nu al een paar dagen deel van uit maak).
We moeten ons echter eerst afvragen wat de redenen zijn die hebben geleid tot deze mobilisatie: dat wil zeggen een verhoging van de brandstofprijzen. Voor velen lijkt dit belachelijk (vooral in de context van de voortdurende aanvallen op onze sociale verworvenheden), maar als je iets nabijer kijkt is het complexer. Allereerst worden veel mensen gedwongen om hun auto vaak te gebruiken (en voor lange afstanden). Denk aan mensen die op het platteland wonen of aan mensen die ver van hun huis werken (en voor velen is het duidelijk dat het Openbaar Vervoer steeds minder een alternatief is). Kortom, voor veel mensen is dit weer een lelijke aanslag op hun portemonnee (en overduidelijk een aanslag te veel).
Meteen werden er oproepen tot mobilisatie gelanceerd via sociale netwerken (zoals in Frankrijk) en ze werden duidelijk opgevolgd! In Feluy, Sclessin,Wandre, Erquellines, Wierde of Tertre organiseren groepen zichzelf spontaan via de sociale netwerken en wisselen ze om de beurt dag en nacht posten af om de toegang tot brandstofdepots te blokkeren. (En soms andere actievormen zoals filter blokkades op autosnelwegen).
Heel snel (om niet te zeggen direct) richtte de woede zich niet enkel meer op de prijs van brandstof, maar eerder op de daling van de koopkracht in het algemeen (dit punt kwam vaak naar voren in de discussies die ik voerde tijdens blokkades, de beroemde “druppel die de emmer deed overlopen”)
In het prille begin was de beweging eerder pacifistisch en burgerlijk georiënteerd. Het omvatte alle lagen van de bevolking, van de kleine baas tot de gemiddelde werknemer. Het is echter belangrijk op te merken dat het overgrote deel bestaat uit werkers en mensen in precaire omstandigheden (groepen die duidelijk harder getroffen worden door de autoritaire maatregelen en nieuwe belastingen). Sterker nog, ik hoor vaak grote verontwaardiging tegen de regering en het feit dat de overheid de meest welgestelden uit de wind houdt, en dat ten koste van de werknemers). Dus, zelfs als de woede aanwezig is, is het nog steeds moeilijk om te weten waar de beweging naar toe gaat (gebrek aan homogeniteit, politisering en organisatie, maar dat kan heel snel veranderen).
Bovendien zagen we tijdens blokkades al scheuren en veranderingen in de beweging ontstaan. Ten eerste zijn er regelmatig meningsverschillen over de strijdmethodes: sommigen willen de regels respecteren, anderen geven de voorkeur aan een “nette boedelscheiding” tussen de verschillende delen van de beweging, zelfs als ze hardere of illegale methoden willen gebruiken. Persoonlijk ben ik er zeker van dat als de beweging beslist om binnen de lijntjes te blijven kleuren, zij gedoemd is te mislukken (omdat deurwaarders en politie steeds vaker opduiken om blokkades zowel snachts als overdag te verhinderen)
In dezelfde geest is er veel discussie over de rol van de politie. Sommigen in de beweging hebben nog steeds veel sympathie voor die laatsten (ik hoor vaak het argument “ja, maar het zijn werknemers zoals wij en ook zij lijden onder de bezuinigingen”). Anderen daarentegen, die las zij het contact met de politie nog niet volledig hebben opgezegd, zijn geschokt en boos als ze zien dat de politie hun mede gele hesjes met de wapenstok slaat of willekeurig arresteert, en hun blokkade opheft. Het is duidelijk dat velen nog steeds niet volledig begrijpen dat de politie gewoon haar rol vervuld, en die rol is antagonistisch voor de belangen van onze klasse, en daarom is de politie de natuurlijk vijand van elke sociale beweging. (maar de politie , met wapenstok en waterkanon, verduidelijkt langzaam de zaken….)
Kortom, als we de gele hesjes zouden moeten definiëren, zouden we kunnen zeggen dat het een uiterst heterogene en spontane sociale beweging is waarvan de politieke (en ideologische) lijn en de vorderingen tamelijk vaag zijn. Ik zou echter mijn verslag hierover niet willen stoppen, en alleen maar voor deze zaak willen pleiten.
Allereerst, zelfs al zouden er veel reactionaire elementen in de beweging aanwezig zijn, is dat niet meer dan een spiegel van onze huidige samenleving. Het is zeker dat er in de huidige context seksisme, racisme en homofobie is in de arbeidersklasse en bij de precairen, maar het is juist daarom des te belangrijker om aan deze beweging deel te nemen, om elementen van feminisme, antiracisme, anti-kapitalisme enz. in de beweging in te brengen.
Ten tweede , zelfs als ik op voornamelijk sociale netwerken verschrikkelijke dingen zag (zoals een groep gele hesjes in Frankrijk, die een vrachtwagen met migranten tegen hield, om hen dan aan de politie over te leveren) dan nog kunnen we niet zeggen dat de beweging als zodanig (omdat het noch homogeen noch georganiseerd of gecentraliseerd is). Verder zie ik ook heel mooie daden van solidariteit tijdens de blokkades: mensen die om beurt ons eten en warme dranken brengen, maar ook pallets en autobanden om onze barricades te onderhouden, bewoners uit de buurt die ons thee of soep, of woorden van steun brengen, buurtjongeren, sommigen onder hen racistisch (en gewoon boos op de politie die hen stigmatiseert) die zich mee in het protest mengen.
Kortom, het is wat mij betreft een legitieme beweging van woede, die zeker ondersteunt dient te worden. Of het nu ongeorganiseerd is, of er nu reactionaire elementen zijn of anderszins, dat zou ons des te meer moeten motiveren om zich bij hen te voegen om enkele discussies te kunnen voeren over de waarden en praktijken van de beweging (en dit juist om de reactionairen tegen te gaan). Indien wij deze nieuwe beweging blijven negeren laten we de weg volledig open voor rechts of extreem rechts om de beweging over te nemen. (De Belgische, extreem rechtse groepering “Nation” bijvoorbeeld was eerst tegen deze beweging, maar geeft nu haar volledige steun en brengt haar stinkende en reactionaire ideeën mee). Bovendien is het gevaar van deze toenadering van fascisten des te belangrijker in een situatie desorganisatie en ideologische vaagheid. (want op het moment zijn het nog vaak de grootste bekken en de zelfverklaarde chefs die de lakens uitdelen).
Aan de andere kant is het zeker dat, als de beweging wil overleven, zij zichzelf moet organiseren en democratisch structureren. (Zoals in Frankrijk, waar op verschillende plaatsen algemene vergaderingen hebben plaatsgevonden, en groepen begonnen zijn zich te structureren). Het is ook zeker dat als wij de beweging in de juiste richting willen zien gaan, zij haar meest reactionaire elementen moet elimineren door haar ideologische en politieke lijn te verduidelijken (en dat kunnen wij helpen door de strijd mee aan te gaan, en een effectieve en linkse solidariteit mee de beweging in te brengen).
In feite is deze beweging buitengewoon belangrijk, en het gaat erom om de kracht en de intensiteit te zien die de beweging in een paar dagen kon realiseren. Het is op dit moment een uiting van rauwe woede (met heel weinig politisering erachter), maar het is een woede gemotiveerd door de juiste redenen! Daarom is het belangrijk voor revolutionair en syndicalistisch links om deel te nemen aan de beweging om de legitieme inspanningen te ondersteunen van een worstelende klasse die het beu is om vertrapt te worden door marionettenleiders in dienst van de grote bazen.
Daarbovenop hebben veel mensen tijdens de blokkades (en vooral mensen die veel nederlagen van de vakbond hebben meegemaakt) teleurstelling en woede getoond over de vakbonden, door wie zij zich verraden en verlaten voelen (ik denk met name aan een ex-metaalwerker met wie ik sprak en die een grote verbittering heeft over wat hij als een nederlaag en verraad heeft ondervonden bij de sluiting van Arcelor Mittal; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal ).
Laten we, kort samengevat, bewijzen dat militante vakbondsmensen zich bekommeren om hun strijd, en klaar staan om te vechten met hun beweging! Als we vanaf nu niet willen dat deze spontaan grommende beweging in de kiem sterft, en voor de zoveelste keer wrok en pessimisme genereert, moeten wij, strijdende en militante vakbondsleden van de revolutionaire linkerzijde absoluut een effectieve solidariteit opbouwen in deze strijd, en dat zonder langer te wachten op marsbevelen van onze leiders.
We zien elkaar op de barricades
Nawoord vertaler: inmiddels is de beweging na Frankrijk en Wallonië ook aan het overslaan naar Vlaanderen: de eerste “gele hesjes” acties staan voor donderdag op het programma!


Noodzaak om auwauwauto te

Noodzaak om auwauwauto te rijden ? De burgerman en vrouw doen niet makkelijk afstand van hun auwauwauto. De eis voor beter openbaar vervoer en werk in de buurt van wonen is zo krachtenloos als weinigen dat ov en beperkte mobiliteit willen gebruiken. Bovendien de eis voor beter ov. is afwezig bij die gele hesjes ? Ik zie te veel lege bussen rijden ook in de Nederlandse regio. Dat leid alleen maar tot nog schraler ov opheffen van haltes en lijnen ook in NL. Hoe krijg je de burger man en vrouw uit hun auto ? Beter en vooral goedkoper en / of " gratis " ov en maak de auto zo duur dat het onbetaalbaar word. daar bij het transport van goederen met de auto en vrachtwagen over grote afstanden ook dat is min of meer afgedwongen door de auto industrie idem personen vervoer. De auto lobby zal het wel fijn vinden als de brandstof prijs omlaag. Waarom rijd er vrijwel altijd een persoon namelijk de bestuurder in een auto en zijn de drie overige zitplaatsen altijd leeg ? Ik zag een " ondernemer " met een webwinkel in cosmetica onderweg met de auto naar een klant in een item over de gele hesjes. Ze zou lijden onder de verhoogde brandstof prijs. Koop je troep bij een plaatselijke fysieke winkel en niet online zeg ik dan. Of maak je eigen cosmetica rotzooi.
Waarom geen auto ? Bijv. vanwege de enorme vervuiling ruimte gebrek verspilling grondstoffen enz.

Wat een onzin. Buiten de

Wat een onzin. Buiten de grote steden is het vrijwel onmogelijk zonder een auto te leven en te werken. Dat heeft z'n wortels in de manier waarop onze steden en dorpen zijn gebouwd, en hoe die samenhangen met de plekken waar we werken. Dat verander je niet van de ene dag op de andere, en meer OV is geen oplossing want dan moet je door bijna elke straat een bus laten rijden (wat min of meer kan in de grote steden vanwege de grote bevolkingsdichtheid maar daarbuiten dus niet).

Bovendien heeft het een element van vrijheid om je eigen vervoersmiddel te hebben, dat zo snel gaat als een auto. Dat had ook allang elektrisch gekund.

Veel dingen kunnen beter geregeld worden, maar de schuld neerleggen bij mensen die zich de pleuris in werken om een ok leven te bieden aan hun families, en te dreigen hun al beperkte vrijheid nog verder te verminderen, dan sta je gewoon aan de verkeerde kant.

weg met de auto

Natuurlijk kun je een goed ov-systeem, inclusief goed voor- en natransport van deur tot deur niet in één week opzetten, zelfs niet in een jaar. Maar het kan wel veel beter en dit kun je ook eisen. De meeste autoritten in Nederland zijn ook niet op een platteland zonder OV, maar in en tussen stedelijke gebieden. De huidige situatie met die miljoenen personenauto's kan echter nooit duurzaam worden en is gewoon asociaal. Het kost teveel energie, ook als dit elektrisch is, er zijn teveel grondstoffen voor nodig en het gebruik teveel schaarse ruimte. Bovendien is een automobilist die op een plattelandsweg met 80 km per uur op je af komt rijden (liefst met groot licht) net zoiets als iemand die met een geladen pistool op je af loopt. Bijna altijd gaat ie net langs je en is het alleen de schrik, maar het kan ook fout gaan. Een automobilist met zijn kopje koffie, radio, airbag en klimaatbeheersing denkt nooit over dat soort dingen na.

Strijd voor een betere verdeling van de welvaart. Strijd voor winkels, scholen, doktersposten, etc. in je omgeving. Maar strijd ook voor een verhoging van de prijs van diesel en benzine. Een leefbaar milieu en klimaat zijn geen luxeartikelen maar een noodzaak.

Een auto is voor veel mensen

Een auto is voor veel mensen ook geen luxe-artikel maar een noodzaak. Een verhoging van de prijs van diesel en benzine eisen voordat jouw utopische OV-systeem bestaat of bestaand auto's zijn vervangen door die op iets anders rijden, daarmee maak je vijanden van arbeiders. De rijken zijn dan de lachende derde, want die kunnen de diesel en benzine alsnog betalen, en arbeiders en groenen zijn mooi tegen elkaar uitgespeeld. Vervolgens gaan ze lekker verder met mensen uitbuiten en de wereld de klote in helpen.

dit gaat helemaal niet over het klimaat

Bovendien gaat het hier niet eens om wie voor de kosten van een energietransitie gaat opdraaien, en dat het gewoon fout is dat de rekening bij het volk wordt gelegd ipv de mensen die het kunnen betalen (en het meest hebben geprofiteerd van de vernietiging van de natuur). De regering Macron is daar helemaal niet serieus mee bezig. Dit is gewoon op een slimme manier geld pikken van het volk, waarmee ze proberen (en minstens deels slagen) om links buitenspel te zetten door het te framen als iets dat goed is voor het milieu. Tegelijkertijd heeft Macron juist belasting op de rijksten verlaagd. Linkse mensen die in deze val trappen en afstand nemen van de gele hesjes als geheel of daar zelfs tegen ageren, collaboreren dus met de elite in het stelen van het volk om aan de rijken te geven.

nu ook in nederland

Ik lees dat er volgende week ook in nederland "gele hesjes" demo's komen. Zelf kan ik die dag niet, maar ik vind wel dat we het ons als links niet kunnen veroorloven daar buiten te blijven. Als het aanslaat is er kennelijk eindelijk iets waar veel "gewone mensen" zich druk om maken en die moeten niet in het sprookje gaan/blijven geloven dat het "alt-right" voor hun belangen opkomt.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech