2.Dh5 Festival: Defeating Dystopia?

Hier kun je discussieren over 2.Dh5 Festival: Defeating Dystopia?.
(English below)

=: Defeating Dystopia? :=

Er vindt een verregaande ontwrichting in de maatschappij plaats als gevolg van ecologische, economische en sociale crises en de extreemrechtse en techno-dystopische reacties hier op. Je zou kunnen stellen dat voor verdrukten en geëxploiteerden de huidige realiteit al een dystopie is. Dit neemt niet weg dat als huidige trends zich doorzetten, zoals lijkt te gebeuren, deze situatie alleen maar zal verergeren.

“The probability of apocalypse soon cannot be realistically estimated, but it is surely too high for any sane person to contemplate with equanimity.” ― Noam Chomsky

Betekent het onder ogen zien van deze realiteit dat we onze hoop voor een vrije en solidaire wereld moeten opgeven? Raymond Williams schreef: “To be truly radical is to make hope possible, rather than despair convincing.” Maar is het niet naïef om nog vast te houden aan hoop, als we onze huidige machteloosheid om iets fundamenteels aan de omstandigheden te veranderen erkennen? Is de droom van ‘een andere wereld is mogelijk’ niet precies dat: een droom? Moeten we misschien op zoek gaan naar een nieuwe manier om door te vechten en onze waardigheid te behouden? De toekomst recht in de ogen durven kijken om de afgrond in te scheeuwen: “Kom maar dan!”?

“Well of course I get depressed sometimes, yes I do.” ― Angela Davis

Soms kan dit machteloze gevoel overweldigend worden en verlammend werken. Dit willen we juist voorkomen door samen te komen om dit collectief bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. We hopen dat dit een bevrijdende werking heeft en ons inspireert om samen de strijd door te zetten.

Want als er ergens hoop te vinden is het wel in verzet. In de strijd. Juist daar zijn prefiguraties van een radicaal andere toekomst en vluchtige verschijningen van utopieën te vinden. Ook heeft zeker niet iedereen de hoop opgegeven. Van de hernieuwde interesse in afrofuturisme tot ideeën van de commons, post-work en zelfs ‘fully automated luxury communism’; hoopvolle ideeën genoeg.

Naast het thema ‘Defeating Dystopia?’ zullen er zoals gebruikelijk enkele tientallen workshops, discussies en lezingen plaatsvinden over strategieën en inhoudelijke verdieping rondom feminisme, queer, antiracisme, antifacisme, dekolonialisme, arbeidsstrijd, antimilitarisme, internationale solidariteit, milieustrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en/of alle kruisingen daartussen.

Frantz Fanon schreef: “Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it.” Ondanks alles zijn wij de generatie die de uiteindelijke impact van de huidige crises zullen bepalen. Laten we bij deze editie van 2.Dh5 hier samen naar op zoek gaan.

https://www.2dh5.nl/

:: English ::

=: Defeating Dystopia? :=

The fourteenth edition of the yearly 2.Dh5 festival is coming to BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht in February of 2020, with the theme “Defeating Dystopia?”

Society is being disintegrated by ecological, economic and social crises and the extreme right and techno-dystopian reaction to these developments. For the oppressed and exploited our current reality is already a dystopia. Nonetheless, if current trends continue, as seems to be the case, this situation will only deteriorate further.

“The probability of apocalypse soon cannot be realistically estimated, but it is surely too high for any sane person to contemplate with equanimity.” ― Noam Chomsky

Does this realisation mean we should toss aside our hopes for a free and caring world? Raymond Williams wrote: “To be truly radical is to make hope possible, rather than despair convincing.” But is it not naive to hold on to hope when we acknowledge our current powerlessness to change anything fundamental about our trajectory? Is the dream that ‘another world is possible’ not exactly that: a dream? Should we not be looking for a new way to continue the struggle while retaining our dignity? Look the future straight in the eye and scream into the abyss: “Bring it on!”?

“Well of course I get depressed sometimes, yes I do.” ― Angela Davis

At times, this feeling of powerlessness can become overwhelming and paralysing. We aim to prevent this by tackling this feeling head-on and discussing it collectively, to break open the taboo that surrounds it. We hope this will have a liberating effect, and inspire us to continue the struggle, no matter the odds.

Because if there is hope to be found, we will find it in resistance. In the struggle. It is there that prefiguration of radically different futures and fleeting utopias take shape. Besides, far from everyone has given up hope. From renewed interest in Afro-futurism to the commons, post-work and even fully automated luxury communism; hopeful ideas abound.

Next to the theme “Defeating Dystopia?”, the festival will host several dozen workshops, discussion and talks about strategies, in depth exploration and action around feminism, queer, anti-racism, anti-fascism, de-colonisation, anti-militarism, international solidarity, climate/ecology, labour & class struggles, migration/no-border, internet freedom/privacy, right to the city/gentrification and all their intersections.

Frantz Fanon wrote: “Each generation must, out of relative obscurity, discover its mission, fulfill it, or betray it.” Despite everything, we are the generation that will determine the impact of the current crises. Let’s use this edition of the 2.Dh5 festival to figure out how to make this change.

https://www.2dh5.nl/en


" en ons inspireert om samen

" en ons inspireert om samen de strijd door te zetten " ??? Samen met wie dan ? Wie kunnen er in Nederland in aantal aanzienlijke mensen massa op de been krijgen / mobiliseren ? Wat zijn de issues in de media ? het is toch voor al niks aan de hand en zich vast klampen aan een " kinderfeest " dat toch voor al de boodschap geeft inmiddels aan kinderen dat je geen rekening hoeft te houden met de gevoelens van anderen.
De mensen zo als ik die alleen nog met moeite wat goedkoop voedsel kunnen kopen en verder niks of erger nog zelfs dat niet ? Tegen wie gaat hun / onze haat zich keren. Ik kan alleen maar opnieuw waarschuwen tegen die semi intellectuele oefeningen van een wat al te pretentieuze kleine minderheid in kader jaarlijkse 2dh5 of hoe het zich noemt dat jaar na jaar de boodschap geeft dat jullie schijt hebben aan " gewone " mensen problemen.
Ik zie ze niet terug in de gebruikelijke opsomming feminisme, queer, antiracisme, antifacisme, dekolonialisme, arbeidsstrijd, antimilitarisme, internationale solidariteit, milieustrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie . Waar is bijvoorbeeld hoe kan ik de boodschappen betalen nu en in de toekomst want ik heb geen betaald werk en zal dat ook niet meer krijgen ? Die boomerang van intens schandalig weigeren verder te kijken dan het enge kleine kringetje zal keihard terug komen. Ik durf te stellen dat niet een letterlijk niet een van de onderwerpen in de opsomming bij de grote massa in Nederland leeft want andere zorgen andere prioriteiten zo als hoe betaal ik de boodschappen. En dan nog heel arrogant blijven beweren dat verandering mogelijk is . Die verandering zal / door niet van jullie van 2dh5 komen.

He, je zou toch niet meer

He, je zou toch niet meer posten hier? Of ben je het alweer vergeten omdat je dronken bent?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Wrong topic.

Variatie op een reactie van

Variatie op een reactie van Doorbraak LAAT ONS MET RUST blijkbaar. Nee El Trollo i will continue . Dronkenschap is mij vreemd ik ben namelijk volwassen en jij denkt van uit je eigen ervaring nou die zal dan wel dronken zijn want je bent zelluf altijd dronken dus daarom enz. Mijn idee is je moet het amusement gehalte van Indymedia.nl niet onderschatten. Het is wel grappig wat er word gepost op Indy dus kom ik er zo nu en dan weer eens terug. De Doorbraak site is ook wel grappig maar iets minder ik vind de filmpjes met die van Doorbraak met zes gehoorapparaten extra grappig. Daar staan ze weer in de regen te demonstreren ze weten van geen ophouden Het Heilige Vuur. Kijk toch weer life is absurd ik bedoel maar daar is alles mee gezegd. Even de captcha invullen dat moet je er dan maar voor over hebben. Die captcha is ingevoerd toen de politie en justitie gingen klagen bij indy want die willen wel de boozzwichten kunnen opsporen en indymedia.nl doet daar aan mede. Collaboratie ! Storm word wakkerrr !

buitenstaanders

Inderdaad kan ik mij herinneren dat 2dH5 ooit als doelstelling had om mensen van buiten de scene te inspireren en bij "onze"
aktiviteiten te betrekken. Ik kan me niet herinneren dat die buitenstaanders in significante aantallen bij 2dH5 opdoken..

Wat "gewone-mensen-thema's" betreft moeten we ons misschien maar als individuen bij voor14.nl aanmelden

"Soms kan dit machteloze

"Soms kan dit machteloze gevoel overweldigend worden en verlammend werken. Dit willen we juist voorkomen door samen te komen om dit collectief bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. We hopen dat dit een bevrijdende werking heeft en ons inspireert om samen de strijd door te zetten,"

" Maar is het niet naïef om nog vast te houden aan hoop, als we onze huidige machteloosheid om iets fundamenteels aan de omstandigheden te veranderen erkennen?"

Wordt het een therapie sessie voor diegene die depressief zijn geworden? Wat een negativiteit en hopeloosheid zeg. Past wel in de hype dat anno 2019 iedereen een trauma heeft.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech