Helden van Nooit verft standbeelden die racisme verheerlijken

Hier kun je discussieren over Helden van Nooit verft standbeelden die racisme verheerlijken.
Onder andere een standbeeld van Piet Hein en Witte de With. Volgens de groep verheerlijken deze standbeelden aanvoerders van een koloniaal verleden waarin Nederland rijk is geworden van slavernij.

De claim stond op facebook en is inmiddels verwijderd.


Sukkels!

Piet Hein had helemaal niets met slavernij van doen.

Moet Piet Hein vrezen voor zijn lot? Ja dus

https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/moet-piet-hein-vrezen-voor-zijn-lot
Met de slavenhandel had Hein niets van doen. De West Indische Compagnie nam pas zes jaar na de dood van Hein afscheid van het gebod dat ‘slavenhandel voor christenen een ongeoorloofde vorm van handel is’.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off topic.

reactie

als kunstenaar moet ik lachen om dergelijk goedkoop fundamentalisme. in het geniep van alles beschadigen en besmeuren, kansloos gedoe. maak zelf iets wat tot nadenken stemt i.p.v. misplaatst meeliften op de hype van de dag. "kunstcollectief", bah!

"kunstcollectief"

Zelfde soort lui die vooraan stonden bij de kristalnacht.

Helden van nooit

Ongetwijfeld witter dan witte frust mannetjes.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

HULDE/WEG MET DIE KOLONIALE MASSAMOORDENAARS!/EN CHURCHILL OOK!

HULDE!/GA ZO DOOR!/WEG MET DIE KOLONIALE MOORDENAARS!
ADHESIEBETUIGING

Geachte ''Helden van Nooit''

Ik ken jullie niet en jullie mij niet, maar ik spreek van harte mijn adhesiebetuiging uit met jullie moedige acties [waarin anderen jullie zijn voorgegaan] om beelden neer te halen van koloniale machtswellustelingen, handelsgeestgekkies en vooral:
slavenhandelaars en massamoordenaars.
Het werd hoog tijd, dat er weer eens iets gebeurde.
Ik heb jullie verklaring [onder P/S] gelezen] was onder de indruk en sta er volledig achter!

PIET HEIN/KOLONIALE VECHTJAS EN MASSAMOORDENAAR

Piet Hein, zo blijkt uit zijn levensloop, was zowel in dienst geweest van de WIC [West Indische Compagnie] als de VOC [Vereenigde Oost Indische Compagnie, in diensttreding 1607]
Het bekendst is hij door het ''stelen'' van het [door de Spanjaarden van de Indianen geroofde] zilver, de zogenaamde zilvervloot [1628, Slag in de Baai van Matanzas]
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_(zeevaarder)#Derde_tocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_(zeevaarder)
Was dat nog een gevalletje ''dief steelt van dief'', al waren beiden natuurlijk koloniale dieven, die geen van beiden recht hadden op de aan de Indianen geroofde buit [uit Peru], een regelrechte massamoordenaar werd de man door zijn aandeel bij het optreden op Banda.
Hein was toen in dienst van de VOC [WIC zou later volgen, in diensttreding 1623]

UITMOORDING KAMPONG LABETAKKE OP BANDA

Omdat de Bandanezen niet bereid waren op voorwaarden in te gaan van verre Europese Westerlingen, die niets in dat toenmalig deel van het latere ''Indie'' te zoeken hadden, hun nootmuskaat te verhandelen, zoals de Europeanen dat wilden en zich dus niet onder druk lieten zetten, liep het uit de hand.
Nadat drie ''onderhandelaars'' van de Nederlandse koloniale vloot [ze kwamen uiteraard niet zonder machtsvertoon] waaraan ook Piet Hein was verbonden, waren gedood op instigatie van dorpshoofden, gingen de koloniale Schurken ongeremd los en moordden geheel de kampong Labetakke uit, in 1609.
Daaraan nam deze Piet Hein deel.

HEIN WAS DUS EEN MOORDENAAR!
EN MOORDENAARS HOREN NIET GEEERD TE WORDEN!

EEN ANDERE KOLONIALE BLOEDJAS, FOLTERAAR EN MOORDENAAR WITTE DE WITH:

Een al even fijne achtergrond als Piet Hein had deze Witte de With, een zogenaamde ''vlootvoogd'' uit die fraaie Bloed Eeuw, de Zeventiende Eeuw, vroeger ''Gouden Eeuw'' genoemd.
Hij trad ook in dienst van de VOC [in 1616], en nam als zodanig ook witte mensen [uiteraard de onderlaag van de samenleving] te grazen.
Zo nam hij deel aan wat Wikipedia noemde de ''scherpe ondervraging'' van de muiters van de West Friesland
Dat het om folteringen ging, blijkt uit deze Wikipedia zin
''In september 1616 assisteerde hij bij de scherpe ondervraging van de muiters van de West-Friesland. Er is wel gesuggereerd dat het deelnemen aan de martelingen van invloed geweest is op zijn karakter, evenals het aanschouwen van de terechtstelling, onder andere door vierendelen en radbraken, van de veroordeelden na de aankomst bij Bantam op 13 november.''
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With#Rond_de_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With

Leuke jongen

Maar er was meer leuks en hier komt de echte koloniale bloedjas om de hoek kijken:
De man werd rond 1617 hofmeester en lijfknecht van massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen, maakte in 1618 als korporaal het beleg van Jakatra [huidige Jakarta, hoofdstad van Indonesie] mee en nam deel aan de verwoesting van de stad.
MOOI!
Plunderaar en moordenaar dus!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With#Rond_de_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With

ZILVERVLOOT/PIET HEIN/GANGSTERS ONTMOETEN ELKAAR!

Soort zoekt soort
Blijkt hier maar weer uit!
Rond 1628 nam de Schurk dienst bij de WIC en kruiste zo het pad van Piet Hein.
Ook hij nam in 1628 deel aan de verovering van ''De Zilvervloot'' [ Slag in de Baai van Matanzas]
Verdient dus net zo'n ''heldendicht'' als Piet Hein
http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/z-liedjes/zilvervloot.htm

EN
Voor de rest van de man een koloniale houwdegen, die in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden oorlog voerde met andere koloniale bloedjassen en tegenstanders, met name Spanje.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With#Brazili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With

Dus met andere woorden:
Koloniale dief vecht met koloniale dief

https://www.doorbraak.eu/gebladerte/11493f97.htm

Ik kan er nog wel meer over zeggen [lees maar morgen of maandag mijn artikel op mijn website], maar denk mijn punt wel duidelijk te hebben gemaakt.

KORTOM
HELDEN VAN NOOIT HEBBEN GELIJK!

DIEVEN, MOORDENAARS, FOLTERAARS EN KOLONIALE VECHTJASSEN VERDIENEN GEEN EERBETOON, MAAR PUBLIEKE MINACHTING

DUS:

TEAR DOWN THOSE COLONIALISTS.

Oja en by the way:

Dit voor RechtsGekkies

Ik juich de bekladding van het standbeeld van Sir W Churchill van harte toe!

Niet alleen was hij de architect van tapijtbombardementen op Duitse steden, waarbij BEWUST burgerdoelen werden getarget:
Hij was tevens een verklaard racist/kolonialist en had een bijna abnormale obsessie met aanvallen door middel van gifgas

U gelooft mij niet?

Lees dan maar dit!

''I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised tribes. The moral effect should be so good that the loss of life should be reduced to a minimum. It is not necessary to use only the most deadly gasses: gasses can be used which cause great inconvenience and would spread a lively terror and yet would leave no serious permanent effects on most of those affected.

https://web.archive.org/web/20150110002152/http://www.globalresearch.ca/...

MISDADIGERS ALS OUD KOLONIALE VECHTJASSEN ALS PIET HEIN, WITTE DE WITH, MICHIEL DE RUYTER EN JAN PIETERSZOON COEN HOREN TE WORDEN UITGEBANNEN UIT DE PUBLIEKE RUIMTE!
GEEN STANDBEELDEN, MAAR THE HALL OF SHAME

EN HUN ''MODERNE'' ERFGENAMEN ALS CHURCHILL OOK!

https://www.astridessed.nl/michiel-de-ruyter-zetbaas-van-de-nederlandse-...

https://www.astridessed.nl/urk-wil-j-p-coenstraat-massamoordenaars-op-vo...

ACTIEGROEP HELDEN VAN NOOIT, BEDANKT!
EN GA ZO DOOR!

TEAR DOWN THOSE STATUES!

Astrid Essed

P/S

VERKLARING VAN ACTIEGROEP HELDEN VAN NOOIT OVER BEKLADDING BEELD PIET PIETERSZ HEIN

https://www.doorbraak.eu/verklaring-van-actiegroep-helden-van-nooit-over...

Piet Pietersz Hein was een Nederlandse sleutelfiguur in het vrijmaken van de weg voor de transatlantische mensenhandel in tot slaaf gemaakte West-Afrikanen. Een moordenaar en een dief die stal van samenlevingen in onder andere Mozambique, Goa, Java, en de Molukse Banda-eilanden, allemaal met toestemming en onder toezicht van de Nederlandse Staten-Generaal. Hein hoort niet op een voetstuk, want Hein is nooit een held geweest. In de 17e en 18e eeuw stond Hein bekend als een van de meest agressieve vechtadmiraals onder de Nederlandse zeerovers – een reputatie die hij mede te danken had aan een vergeldingsactie op de Molukse Banda-eilanden. In 1609, toen Bandanese dorpshoofden drie Europese handelaren doodden omdat de handelaren de vestiging van een fort probeerden af te dwingen, werd het gehele dorp, onder Heins bevel, door de Nederlanders uitgemoord. In 1629 beroofde Hein de Spaanse Zilvervloot van een buit die bestond uit gestolen schatten afkomstig uit Honduras, Mexico, Venezuela en Colombia. Deze geroofde rijkdom, waaronder duizenden ponden goud, zilver, parels, verfstoffen, huiden en kruiden, werd in z’n geheel meegenomen naar Amsterdam waar een enkel gestolen object tot op de dag vandaag in het bezit is van het Rijksmuseum. Maar waarom? Dieven zijn géén rechtmatige eigenaar van geroofde rijkdom. Met Heins roofgoederen bekostigde de West-Indische Compagnie (WIC) in 1630 een vloot die Pernambuco in Noord-Brazilië overviel en in bezit nam: een bezetting die de Nederlandse mensenhandel in het Atlantische gebied op gang bracht. Om de reeds aanwezige werkkampen van suikerplantages en suikermolens (opgezet door de Portugezen) te bemannen, drongen de koloniale terroristen aan op een massale toevoer van tot slaaf gemaakte dwangarbeiders. Als gevolg gaf de WIC-directie vanuit Amsterdam de dehumaniserende opdracht om bij alle WIC-handelsposten langs de West-Afrikaanse kust tot slaaf gemaakte mensen als handelswaren in te kopen. Zo werd Nederland, in de periode van 1636 tot 1648, de grootste handelaar van tot slaaf gemaakte mensen in het Atlantische gebied. De verheerlijking van de rol die Hein heeft gespeeld als zeerover en als wegbereider voor de immense Nederlandse mensenhandel in tot slaaf gemaakte West-Afrikanen, spreekt boekdelen over de eurocentrische focus van de Nederlandse canon. Het standbeeld van de rovende moordenaar is daarbij een schaamteloos vertoon van koloniale nostalgie. Deze koloniale benadering van de geschiedenis is deel van het institutioneel racisme dat zwarte en niet-zwarte gemeenschappen van kleur tot op de dag van vandaag onderdrukt. Want wiens verleden wordt hier centraal gesteld, en wiens leed gaat hiervan ten koste? De geschiedenis dient herschreven te worden. Piet Hein is een held van nooit!

Helden Van Nooit op Instagram

ASTRID

Tijd dat in Rome alle beelden van KOLONIALE BLOEDJAS Julius Caesar tegen de vlakte gaan. Colosseum moet ook plat want daar werden christenen en slaven voor de leeuwen gegooit. Doet me als christen iedere keer pijn als ik er langs loop.

re

gegooid

IS, goed bezig toch ASTRID?

TEAR DOWN THOSE STATUES!
Koloniale overblijfselen opgeblazen in Syrië.
Dit blijft nog over van het eens zo betoverende Palmyra
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170305_02762802?pid=6261103

@Astrid

Fawlty Towers mag ook al niet meer. Next boekverbranding?

ASTRID

SCHRIJFTAFEL VANDAAL ASTRID E. gaat natuurlijk weer iedere discussie uit de weg.

Standbeeld van racist Ghandi neergehaald

A statue of Mahatma Gandhi, the famed Indian independence leader, has been removed from a university campus in Ghana's capital, Accra.
https://www.bbc.com/news/world-africa-46552614

Wat dacht je van die

Wat dacht je van die walgelijke piramiden. Gebouwd op rivieren van slavenbloed. Weg ermee en vervangen door vrijplaatsen voor anarchisten en vrijdenkers, veilige haven voor alle mensen die nakomelingen zijn van de verderfelijke slavenhouders uit het verleden.

Calls to remove 'racist' Gandhi statue in Leicester

The online petition accuses the Indian independence campaigner of being "a fascist, racist and sexual predator".
https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-53025407

Opnieuw standbeeld besmeurd met rode verf

Na het beeld van Gandhi aan de Churchill-laan, is nu ook het Monument Nederlands-Indië op het Olympiaplein besmeurd met rode verf. Er wordt verwezen naar de omstreden generaal Jo van Heutsz, naar wie het monument eerder was vernoemd.
https://www.at5.nl/artikelen/202781/opnieuw-standbeeld-besmeurd-met-rode...

Altaar Zwarte Madonna beklad met BLM

BREDA - De Poolse gemeenschap in Breda is diep gekwetst nu de Mariakapel aan de Wilhelminasingel is beklad met graffiti van Black Lives Matters. ,,Uitgerekend de mozaïek van de Zwarte Madonna. Waarom een religieus monument?”
https://www.bndestem.nl/breda/altaar-zwarte-madonna-beklad-met-blm-polen...

Groenbeheerder doet naam Afrikaantjes in de ban

WINTERSWIJK - Groenbeheerder ROVA in Winterswijk doet de bloemennaam 'Afrikaantjes' in de ban. Het bedrijf vindt de naam niet meer passen bij deze tijd. De bloemen heten voortaan 'tagetes', de officiële wetenschappelijke naam van de planten.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2454568/Groenbeheerder-doet-naam-...

Beeld van Elieser beklad met oranje verf

Bij de Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel is woensdagavond het beeld van Elieser beklad. Twee mannen besmeurden het standbeeld omstreeks 19.30 uur met de letters WLM, wat staat voor White Lives Matter. De politie doet onderzoek.
https://www.parool.nl/amsterdam/beeld-van-elieser-beklad-met-oranje-verf...

Hazes onthoofd

Legobeeld van Hazes op de Dam weggehaald na vernieling.
https://www.parool.nl/amsterdam/legobeeld-van-hazes-op-de-dam-weggehaald...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech