1 Mei manifestatie Tilburg GAAT NIET DOOR

Hier kun je discussieren over 1 Mei manifestatie Tilburg GAAT NIET DOOR.
Op 1 Mei, Dag van de Arbeid, stond een manifestatie gepland onder het motto: Solidariteit in coronatijd. Het idee was om een demonstratieve bijeenkomst te houden, met sprekers over uiteenlo0pende onderwerpen,en ook muziek. Dit alles om de noodzaak van solidariteit te onderstrepen: een solidariteit die we nodig hebben tegen degenen die ons onderwerpen aan winstbejag, milieuvernietiging,onderdrukking en haat. 1 Mei Tilburg, de organisator van de actie, ziet zich echter met bloedend hart genoodzaakt deze manifestatie af te blazen.

De reden is de corona-pandemie. het gevaar dat die voor iedereen oplevert en de druk die dit alles blijft zetten over het al overbelaste zorgpersoneel. Het aantal besmettingen en zieke mensen is enorm. Ziekenhuizen en ICs puilen uit. Code Zwart is eigenlijk al een feit, al wordt die nog steeds niet officieel uitgeroepen.

Organisatorendenken dat het een verkeerd signaal is als we nu mensen in een flinke groep samen laten komen, ook al doen die mensen dat voorzichtig. Er is het besmettingsrisico ter plekke. Er is ook het reizen van en naar de manifestatie: lag niet elke bezoeker komt uit de binnenstad van Tilburg, sommigen zullen per OV van en naar de actie gaan, en de toch al te drukke treinen en bussen nog wat voller maken. We dragen met een samenkomst mogelijk bij aan de besmettingsrisico’s, en we stralen ermee uit dat grotere samenkomsten verantwoord zijn, terwijl ze dat momenteel niet zijn.

1 Mei Tilburg wil solidariteit in coronatijd. Dat betekent nu echter vooral: solidair met al die zieke mensen, met alle mensen die vanwege te grote gezondheidsrisico’s al meer dan een jaar binnen blijven, solidair vooral ook met de mensen in de zorg die we het beste kunnen helpen door ze niet nog meer werk te bezorgen. Tot elke prijs onze manifestatie doorzetten, voelt wat 1 Mei Tilburg betreft niet solidair met het zorgpersoneel. Solidariteit in coronatijd betekent voor de organisatoren daarom: afzien van deze 1 Mei-manifestatie. Vandaar het besluit om die te cancelen.

Dat betekent niet dat er helemaal geen 1 Mei wordt gevierd! We doen dat in Tilburg alleen deze keer niet in groepsverband op straat. Maar de organisatie roept mensen met nadruk op om op eigen wijze, digitaal door het delen van relevante teksten en muziek, en offline bijvoorbeeld door alleen of in tweetallen solidariteitsboodschappen te verspreiden via stoepkrijt, het ophangen van spandoeken en dergelijke. Onze manifestatie wordt afgeblazen. Maar 1 Mei, Dag van de Arbeid, dag van de van solidariteit, gaat door!

Een Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg


En zo blijven wij ons

En zo blijven wij ons opsluiten, monddood en machteloos maken terwijl staat en kapitaal doorgaan met mensenlevens te vermorzelen. Al leidt het afblazen van deze actie tot een paar minder besmettingen, dat is hoogstens een druppel op een gloeiende plaat die er voor zorgt dat de overheid de maatregelen nog sneller kan versoepelen omdat de maatschappij dan net niet meer ontwricht raakt.

Het enige signaal dat dit stuurt is dat we liever schone handen hebben dan effectief dingen veranderen, en dat de dreiging van een paar doden ons terug onze kooi in jaagt. Zo winnen we natuurlijk nooit.

CrimeThinc zei het aan het begin vd crisis al, en tijdens BLM. Ja, wees voorzichtig. Nee, het kapitaal is het niet waard om gezondheidsrisico voor te lopen. Maar sommige dingen zijn dat wel!

erg kort door de bocht

Het is wel duidelijk dat hierover erg verschillend wordt gedacht, maar deze reactie gaat wel heel erg kort door de bocht:

"Al leidt het afblazen van deze actie tot een paar minder besmettingen, dat is hoogstens een druppel op een gloeiende plaat die er voor zorgt dat de overheid de maatregelen nog sneller kan versoepelen omdat de maatschappij dan net niet meer ontwricht raakt."
Ok, dus enerzijds een druppel op een gloeiende plaat maar anderzijds zou die ene druppel genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de overheid maatregelen nog sneller kan versoepelen? Dat is een redenatie die mank gaat. Iets heeft effect of geen effect. Denk je echt dat de overheid sneller versoepelt omdat een groepje mensen een demonstratie cancelt omdat ze niet voor de dood van anderen verantwoordelijk wil zijn? Want dat kan het betekenen, die 'paar minder besmettingen'. Deze overheid voert al vanaf maart 2020 beleid dat tot doel heeft zoveel mogelijk mensen besmet te laten raken. Dit heeft geleid tot lockdown na lockdown en versoepeling na versoepeling en altijd veel te snel en dus ongeloofwaardigheid en dus massaal feestgedruis op 27 april. Je legt de verantwoordelijkheid bij de verkeerde hier.

Het beoogde effect van dit cancelen staat volledig los van de afhankelijkheid van wat de staat doet. Het gaat erom dat mensen niet dezelfde shit als de staat willen uithalen, nl. onverantwoord 'versoepelen'. Dat versoepelen betekent namelijk vooral dat kwetsbare nog niet gevaccineerde mensen nog langer zichzelf in hun huis moeten opsluiten en dan luidt weer de vraag: over wiens vrijheid gaat dit eigenlijk? Je kunt wel zeggen dat 'wij ons opsluiten' maar je nergens wat van aan trekken 'want de staat.. etc.' betekent andere mensen opsluiten. Sinds wanneer vinden wij dat ok?
'Monddood' maken? Wie heeft het over niks meer zeggen? 'Machteloos'? Kijk eens hoe een groep fanatieke twitteraars er vanachter hun pc, laptop en foon in is geslaagd zoveel ophef te veroorzaken dat het Bredase experiment niet doorging, gewoon door een petitie van een zorgverlener viral te laten gaan! Niet op straat zijn betekent nog niet dat mensen niks doen. En er zijn ook veel mensen die het risico niet kunnen nemen, die de straat niet op gaan. Dat wil nog niet zeggen dat ze niks doen.

'liever schone handen'. dat klinkt ook als een oneerlijk verwijt en bovendien als: het is oke als je vuile handen maakt?? Sinds wanneer?
'de dreiging van een paar doden' . Ah.. oke, offer mensen maar op dan. Dan ben je geen haar beter dat de staat die het collateral damage van doden accepteert voor crimineel beleid van 'gecontroleerd laten rondgaan' van het virus. Anarchisme gaat nog altijd ook om prefiguratie: als je nu bereid bent om mensen op te offeren, wat zegt dat over de maatschappij die je beoogt?

Tot slot je laatste regel: 'het kapitaal is het niet waard om gezondheidsrisico voor te lopen. Maar sommige dingen zijn dat wel!'. Ok, en wat dan? Een bescheiden 1 mei demonstratie in Tilburg? Is dat gezondheidsrisico waard? En wie bepaalt dat dan? Jij? En bepaal je ook dat die mensen in de ziekenhuizen zich maar kapot moeten werken omdat je het risico wel acceptabel vindt? Solidariteit, wat is dat?

Al met al is en blijft het toch elke keer afwegen: hoe groot is het belang van een actie of demonstratie, hoeveel risico ben je voor jezelf en voor anderen bereid om te nemen in het licht daarvan? De BLM demo's na de moord op George FLoyd waren bijvoorbeeld wel heel erg belangrjik. Wereldwijd. Als je niet bereid bent om die afweging te maken en alleen maar wilt roepen 'alles moet doorgaan anders laten we ons opsluiten, monddood maken en machteloos maken' dan zullen vooral kwetsbare mensen onder ons denken: nou dank je wel voor het vertrouwen, dank je wel dat JIJ ons wilt opofferen voor eender welke demonstratie of actie want dat klinkt zo stoer en zo lekker revolutionair. Pff.

Ik wil hiermee beslist niet zeggen dat je niks zou moeten organiseren, maar kijk wel eerst even of het echt zo belangrijk is dat je vindt dat je ervoor levens/gezondheid van mensen op het spel moet zetten. En ook of je er wat aan kan doen om het zo veilig mogelijk voor mensen te maken. In dit geval leidde die afweging tot het cancelen van een demonstratie, want voor het geval je het niet hebt opgemerkt: de overheid probeert weliswaar het te verhullen, maar het is allang 'code zwart'.

Anarchistische boekenbeurs,

Anarchistische boekenbeurs, pinksterlanddagen, 1 mei in tilburg. Doe niet alsof we alleen 1actietje afzeggen. Het is een trend. En een gevaarlijke. Straatacties zijn een essentieel deel van onze beweging. En bovendien minder riskant dan vergaderingen binnen, die net zo essentieel zijn. Technologie heeft zijn grenzen. Een online vergadering is ook veel minder effectief in plannen en gezamelijkheid dan een fysieke. Je noemt Breda, maar dat ging om massa's mensen die elkaar ten minste deels ook dagelijks zien (de zorgwerkers bijvoorbeeld). Die hebben hun momenten van bijeenkomen al ingebakken in het systeem, omdat het systeem hun gezamenlijke arbeid nodig heeft. Dat geldt niet voor ons. Het beste voor het systeem is als we zo ver mogelijk uit elkaar blijven. En veel van ons gaan daar blijkbaar mee akkoord, terwijl we wel (gedwongen) op onze werkplekken blijven samenkomen, het OV daarvoor moeten nemen, etc.

Ik zeg ook niet dat je 0 maatregelen moet nemen, doden maar gewoon moet accepteren. Dat we zomaar bereid moeten zijn tot offers. Maar, (1) onze beweging in de koelkast zetten geeft een systeem vrij spel dat mensen massaal opoffert, en (2) als de dreiging van een paar doden je doet ophouden met je strijd, dan heb je bij voorbaat al verloren. Want die dreiging komt, sowieso, vanuut het systeem dat zijn macht koste wat kost wil behouden. En ja, die dreiging zal waarschijnlijk ook gericht zijn op onze vrienden, familie etc buiten onze beweging. En we kunnen alleen maar winnen als we niet voor die chantage zwichten (en tegelijkertijd alles op alles zetten om elkaar te beschermen, zonder het project voor bevrijding op te geven).

reactie

"Maar, (1) onze beweging in de koelkast zetten geeft een systeem vrij spel dat mensen massaal opoffert". De verklaring pleit helemaal niet voor het stop zetten van de beweging. De verklaring waarin de actie wordt gecanceld zegt expliciet dit: "Dat betekent niet dat er helemaal geen 1 Mei wordt gevierd! We doen dat in Tilburg alleen deze keer niet in groepsverband op straat. Maar de organisatie roept mensen met nadruk op om op eigen wijze, digitaal door het delen van relevante teksten en muziek, en offline bijvoorbeeld door alleen of in tweetallen solidariteitsboodschappen te verspreiden via stoepkrijt, het ophangen van spandoeken en dergelijke. Onze manifestatie wordt afgeblazen." je kunt dat te weinig vinden, te slap of wat dan ook. maar het is niet fair om te doen alsof de verklaring pleit voor het "in de koelkast zetten van de beweging.

"en (2) als de dreiging van een paar doden je doet ophouden met je strijd, dan heb je bij voorbaat al verloren." De verklaring pleit helemaal niet voor het ophouden met je strijd. Sterker nog, de verklaring roept expliciet op de strijd voort te zetten. ter discussie staat de manier waarop. Opsteller(s) van de verklaring zien juist in het demonstratief afblazen van de manifestatie een gebaar van solidariteit jegens mensen in de zorg. Je kunt het met die keus oneens zijn, maar het is een keus die beargumenteerd wordt, niet als het afzien van strijd, maar als het voeren van strijd met een ander middel.

De slotzin: "alles op alles zetten om elkaar te beschermen, zonder het project voor bevrijding op te geven". Ja, en dat is dan ook precies wat de verklaring probeert: 1 Mei, dat symbool van dat project van bevrijding, op een andere manier vieren.

Je kunt de keus om de 1 Mei manifestatie in Tilburg te cancelen onjuist vinden. Daar zijn argumenten voor te vinden. Maar ook dan is het niet nodig om de opsteller(s) van de verklaring zaken toe te dichten als het afzien van strijd en het opgeven van het project van bevrijding. Daar is - als je de tekst eerlijk leest - geen sprake van.

Het afblazen van dat Fieldlab

Het afblazen van dat Fieldlab evenement was te danken aan de dreiging van grotendeels extreemrechtse demonstranten die daar stennis wilden gaan schoppen. Erg naief om te denken dat dit via een online petitie verwezenlijkt is. Misschien moet je zelf nodig weer eens onder je steen vandaan kruipen, jezelf opsluiten is niet gezond.

het fieldlab ding in breda is

het fieldlab ding in breda is afgeblazen door dreiging van extreem rechts die daar wouden rellen? dat heb ik helemaal gemist dan, zijn daar bronnen van? zo ja zou je die hier willen plaatsen. bedankt.

Wappies zouden daar voor de

Wappies zouden daar voor de deur gaan demonstreren omdat ze tegen testen zijn.

Meerdere media schrijft

Meerdere media schrijft daarover.

"Het geluid van demonstraties zwol aan. En nog steeds. De onvoorspelbaarheid en de grilligheid maakte dat de politie de veiligheid niet kan waarborgen."

https://www.bndestem.nl/breda/breda-dreigde-vol-te-stromen-tijdens-538-o...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech