Venray volgt Duitse ambassadeur: geen kransen op nazibegraafplaats Ysselsteyn

Hier kun je discussieren over Venray volgt Duitse ambassadeur: geen kransen op nazibegraafplaats Ysselsteyn.
Dat heeft de gemeente bevestigd aan Arthur Graaff, coördinator van de jarenlange protesten tegen die herdenking. De nieuwe Duitse ambassadeur, Nunn, zal daar dit jaar evenmin verschijnen. Dat heeft hij drie weken terug duidelijk gemaakt. De critici van de herdenking noemen dit 'een belangrijke overwinning'.

Twee weken terug beslot de begraafplaats na protesten en een aankoondiging van een demonstratie (waarvoor de gemeente officieel toestemming had verleend) om het nieuwe bezoekerscentrum een half jaar later te openen. De critici verwijten de beheerders vooral dat zij vrijwel geen informatie over de connectie met de holocaust van de dode daders verschaffen en daarmee aan holocaustontkenning doen.

Ook werd er de afghelopen weken een naamsteen verwijderd, waarop stond 'Op deze begraafplaatrs rusten 31.585 Duitse soldaten' (tevens in het Duits). Critici hadden erop gewezen dat het niet om 'Duitse' soldaten, maar nazisoldaten ging, plus SS'ers, diverse Nederlandse oorlogsmisidadigers van de NSB, Landwacht, RAD etc. Bovendien komen de doden uit 40 landen, vooral Oostenrijker, Nederland, Tsh\jechie". Polen, Hoingarije, en zelfs Rusland.

Vorig jaar bleef de oude ambassadeur van Duitsland ambassadeur na een petitie ook weg. Ondertekenaren waren o.m. twee opperabbijnen, nazi-jager Hans Knoop en het vm. concentratiekamp Dachau. Toch plaatste de gemeente toen wel een krans.

Het gaat om de grootste SS-begraafplaats van Europa met zo'n 3.000 SS'ers plus 28.000 Wehrmachtsoldaten en andere daders en medeplichtigen van de holocaust. Deze herdening roept al jaren protesten op omdat die plechtigheid onvermijdelijk ook oorlogsmisdaden en nazidaders eert.

De opvallendste nazi op Ysselsteyn is SS'er Julius Dettmann, die Anne Frank en haar familie en vrienden liet deporteren en vermoorden. De documentatie van de begraafplaats negeert deze wandaden echter al jaren, net als van andere nazi's en oorlogsmisdadigers daar. Behalve Duitse daders liggen er honderdenzware Nederlandse, Oostenrijkse, Tsjechische en andere beulen, Jodenjagers, verraders en NSB'ers.

De protesten komen vooral van de groep 'Herdenk nazi's niet' van de Nederlandse oud-verzetsstrijders van de AFVN-BvA, met steun van o.m. het Centraal Joods Overleg, het Simon Wiesenthal Center voor onderzoek van nazimisdaden in Jerusalem, de nazi-jagers van de FFdjF en de Klarsfeld Foundation in Parijs en de federatie van Europese verzetsgroepen (FIR) in Berlijn.


Re: Venray volgt Duitse ambassadeur: geen kransen op nazibegraaf

Belangrijk is inderdaad dat neo nazis en hedendaagse Europese facios van dit kerkhof geen bedevaartsoord maken en dat ook nooit meer kunnen doen.
NAZIS-RAUS BULLEN RAUS!!

Ga je ook bij de Efteling de

Ga je ook bij de Efteling de bezoekers controleren en iedereen die niet jouw mening aanhangt verbannen? Als je op dit kerkhof kijkt (ik kom er wekelijks) dan komt er voor 999,999% normaal volk. Graaff: kappen met die stemmingmakerij, je moet zelf raus. Weet je wie dit soort dingen ook riepen tussen 1932 en 1945? Weet je waar dit toe geleid heeft? Volgend jaar na Corona komt er weer een normale herdenking. Ongeacht Graaffs fantasie berichten.

Het is evident dat extreem

Het is evident dat extreem rechtse figuren deze webside weer misbruiken voor hun gebruikelijke nazi commentaar en de misselijk makende idiologie van extreem rechts.
Het ontkennen en verwarren van de waarheid is voor deze mensen kennelijk weer het doel.
Rot op van deze side; Dood=dood.
Die grafstenen moeten daar worden weggehaald om verdere nazi bedevaart te voorkomen.

Anoniem reageren

't Blijft merkwaardig dat Arthur grafhorzel Graaff van anderen eist niet anoniem te reageren, maar dat zelf constant doet.
Ook eist hij beleefd gedrag en beleefd taalgebruik. Maar als je bovenstaande leest... Krankzinnigheid alom.

Ruishoekje maar weer? Navraag

Ruishoekje maar weer? Navraag bij gemeente en ambassade leert dat er door Corona geen herdenking is. Dat is alles. Graaff begint steeds meer fakenieuws te typen? Wanneer krijgt deze man éindelijk een publicatieverbod? Dit heeft niets meer met antifascisme te maken. Opruiende leugens van een verwarde man die zelf de weg kwijt is.

Het gedram van Graaff hangt

Het gedram van Graaff hangt velen de keel uit , vooral
als het "nieuws" als los zand aanelkaar hangt en de
waarheid in het geding is. RUIS , RUIS en nog eens RUIS.

Gemente en ambassade niet naar nazibegraafplaats

Leugens en verdraaiing van Droog - het wordt saai

- 'Navraag bij gemeente en ambassade leert dat er door Corona geen herdenking is' - schrijft iemand.

De gem Venray heeft eenregelige verklaring afgegeven zonder vermelding van corona, luidend (ik citeer de volledige inhoud):

"Geachte heer Graaff,
Het antwoord op uw vraag is nee, wij gaan geen krans leggen.
Met vriendelijke groet, Sylvia van Nispen | Senior Adviseur Communicatie | Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray | Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray" T +31 6 34 50 76 37 | I www.venray.nl
.

De gemeente heeft het woord corona is niet gebruikt. Daar is ook geen reden voor sinds de versoepelingen.
Ik zie ook geen bewijs voor een dergelijke verklaring van de Duitse ambassade.

Dan:
"Dit heeft niets meer met antifascisme te maken."

Fout! Op Ysselsteyn liggen voor 99% de daders van het fascisme, van de terreur in NLK, van de holocaust in NL. De beheerder verhult ALLE info en documentatie daarover, m.a.w. zij plegen passieve holocaust-ontkenning door omissie na omissie na omissie.

Voorbeeld: Julius Dettmann - de deporteur van Anne Frank cs, en de moordenaar van Joh. Post. Waarom meldt Ysselsteyn dit niet en nergens? Waarom staat de tern 'holocaust' nergens op hun site of in hun andere documentatie? Pure geschiedvervalsing.
Vergeet niet: de Volksbund heeft mede tot doel om de nazisoldaten zoals van de Wehrmacht te REHABILITEREN. De WM was nl. een nazi-organisatie, door de de nazi's in 1935 opgericht. Alle leden moesten trouw aan Hitler zweren - en die had twee doelen: verovering en nazificering van Europa, en uitroeiing van de Joden.

Dan:
"Opruiende leugens van een verwarde man die zelf de weg kwijt is."

Dat is laster, Droog, en dat weet je. Ik heb voor alles bewijzen - zie bijv. deze pagina.
https://indymedia.nl/node/49353#comment-34274

Je zou wel willen dat ik verward was en de weg kwijt... Helaas...!

Ik citeer even uit je email aan ons van 28 oktober:
"krankzinnige schrijven" --onzin; gekanker --
"Kennelijk lijdt je nu ook al aan ernstige geheugenstoornis" --niets van waar/geen bewijs--
"Vervolgens bestookte je me met persberichten" --niets van waar/geen bewijs--
"tamelijk vreemde inhoud"
"vrijwel niets bleek te kloppen" --niets van waar/geen bewijs--
"om weer nieuwe onzinnige claims op papier te zetten" --niets van waar/geen bewijs--
"stop met je krankzinnige acties" --onzin; gekanker --
"die bij mij (...) en vele anderen alleen maar walging oproepen"
"Die walging geldt óók voor de imbecielen die zich achter je stellen"

Bewijzen ontbreken steeds opnieuw! Kankeren is makkelijk en heel goedkoop, verdraaien ook, aantonen echter moeilijk. Dus zonder bewijzen: wegwezen!

Arthur Graaff

Bah

Schelden met ziektes is niet sjiek. Toch ga ik meneer Graaff zijn volwassen familieleden dit niet toewensen zelfs hemzelf niet. Wel vind ik hem een behoorlijk eng mannetje en raad hem asn geestelijke hulp te overwegen. Dit zit in de meeste zorgpaketten. Btw weet betreffende ambtenaar dat hij het briefgeheim schendt en prive gegevens online zet? Morgen wel.

Graaff, wat is er mis met

Graaff, wat is er mis met jou? Als kind geen liefde gehad? De oorlog is voorbij. Verzoening is beter dan haat.

Ik heb medelijden met je, echt. Wat hierboven staat is alle logica voorbij. Je voert een eenmansstrijd en post niks anders meer dan leugens en probeert mensen te beschadigen die niet meegaan in je waanbeelden. Weet je wie dat ook deed? Ga je schamen! Al je medestanders bestaan ook niet of althans alleen in je eigen fantasie. Hoeveel aliassen hier op IM ga je verder gebruiken om te doen alsof je ook hier zogenaamd nog medestanders hebt? Dit zijn niet meer de ietwat lachwekkende posts van een verwarde gekkie die zich ook nog antifascist noemt, maar des te meer gevaarlijke acties van een radicaliserende en dementerende zot. Je bent een gevaar voor de samenleving.

Sorry, kan hier echt niet op

Sorry, kan hier echt niet op ingaan.
AG

Hoeft ook niet maar zoek toch

Hoeft ook niet maar zoek toch hulp.Voor veel mensen is het duidelijk dat je problemen hebt.
Ja wellicht heb je een 2e graads oorlogstrauma ,
en kun je jezelf daarmee niet helpen.
Zoek a.u.b. hulp en laat jezelf niet verder ontsporen.
Een goed bedoelt advies !!!

Het erkennen van een

Het erkennen van een persoonlijk probleem is voor velen een grens die men maar niet kan slechten. Wie problemen niet accepteert staat ook niet open voor een oplossing. En het is wel evident uit je geschreven stukken dat je grote problemen hebt. Een journalist die zich inzet voor een nobele zaak verdient respect. Maar een journalist die uit rancune en een overduidelijk psychische aandoening steeds verder afglijdt en de realiteit uit het oog is verloren verdient hulp. Ga eens praten met een specialist. Geestelijke gezondheidszorg is belangrijk en het is al lang geen taboe meer.

Pinokkio en Baron van Münchhausen lezen in verbijstering mee

Grafhorzel Graaff stelt: "De beheerder verhult ALLE info en documentatie daarover, m.a.w. zij plegen passieve holocaust-ontkenning door omissie na omissie na omissie."

Hoe zich dat verhoudt met deze groot uitgevoerde teksten in het nieuwe herdenkingscentrum bij de Duitse oorlogsbegraafplaats is me een raadsel:

"“Op 10 mei 1940 valt het nationaal-socialistische Duitse Rijk het Koninkrijk der Nederlanden binnen. Vijf jaren van onderdrukkende bezetting volgen. In deze periode worden de meest ernstige misdaden tegen de menselijkheid begaan, zoals de vervolging van en moord op Joden, Sinti en Roma, andersdenkenden, verzetsstrijders en andere burgers."

(...)

"Bovendien zijn hier, op basis van huidig onderzoek, ongeveer 2.000 tot 3.000 SS-leden en oorlogsmisdadigers en ongeveer 500 Nederlandse collaborateurs die zich op verschillende manieren schuldig hebben gemaakt aan misdaden, begraven. Veel slachtoffers van deze daders hebben géén graf. De daders hebben getracht elke herinnering aan hun slachtoffers uit te wissen. Zij hebben hun slachtoffers, zowel tijdens het leven als na de dood, iedere vorm van respect ontzegd.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Duitse inval in het destijds neutrale Nederland, de bezettingsperiode en de lange fase van militaire bevrijding door de geallieerden vanaf september 1944. Ze beschrijft ook het lijden van de Nederlandse bevolking en van de mensen die door de bezetter werden vervolgd. Tevens vertelt de tentoonstelling over mensen die in Ysselsteyn of elders begraven liggen en wier leven op verschillende manieren verbonden is met de bezettingstijd."

Zie: https://reportersonline.nl/75-jaar-duitse-militaire-begraafplaats-yssels... voor de complete teksten.

Volgens mij is het ook beter

Volgens mij is het ook beter om Arthur Graaff alhier geen platform meer te geven om zijn bizarre persoonlijke obsessies te kunnen uitleven. Hij strijdt niet zozeer tegen fascisme als wel tegen zijn eigen hersenschimmen. Van zijn zogenaamde persberichten klopt minder dan de helft, hij maakt willekeurig mensen uit voor fascist en stalkt deze. Opmerkelijk is ook steeds weer hoe hij over zichzelf schrijft in de derde persoon. Ook denkt hij iedere keer wanneer hij tegenwind krijgt, dat deze afkomstig is van de verslaggever Bart Droog. Graaff is zo ongeveer het prototype van de Nederlander die na de oorlog in het verzet ging en die daar sindsdien in is blijven steken. Met de broodnodige strijd tegen het hedendaagse extreemrechts heeft dit alles helemaal niets te maken, het leidt er alleen maar van af.

Leugens

Beste laffe anonymus,

ik vermoed gezien de stijl, dat u Gaston Vrolings bent.
u liegt, lastert en biedt geen bewijs.
Wanneer heb ik het volgende gedaan?
"hij maakt willekeurig mensen uit voor fascist"
Dat doe ik namelijk nooit.

"en stalkt deze"
Ik ben nooit aangeklaagd noch veroordeeld voor stalking (belaging). U liegt en lastert daarmee.
Gaat u dit terugnemen?
AG

Blablabla. Nee ik ben niet

Blablabla. Nee ik ben niet Gaston Vrolings. Overigens kan iedereen tegenwoordig lezen hoe gestoord jij bent, Graaff.

Als indymedia doorgaat met dit soort 'antifascisten' een platform te bieden, kunnen ze feitelijk ook de berichtgeving van clubs als Pegida plaatsen. Zulke clubs beweren namelijk ook heel erg tegen fascisme te zijn.

Grappig dat u niet

Grappig dat u niet weerspreekt dat u laf bent. Staat genoteerd.
Nu nog even uw naam... o nee, was ook zo, daar bent u te laf voor.
En nog even het bewijs dat ik mensen fascist noem, of stalk.... Nee? Geen bewijs?
Jammer dan.
AG

Ja, ik zal je mijn naam en

Ja, ik zal je mijn naam en adres geven, zodat je bij mijn huis ook kunt komen spoken en bizarre pamfletjes bij mijn buren in de bus kunt doen. Om types als jij op afstand te houden is niet laf, maar wel zo verstandig.

Graaffs gekte

Juist terug van een vierdaagse reis langs Poolse, Duitse en Nederlanse oorlogsbegraafplaatsen en Europa's grootste militariabeurs vond ik een e-mail van Arthur grafhorzel Graaff met nieuwe eisen en dreigementen. Mijn antwoord: "Nuts".

Alles wat hij hierboven schrijft bevestigt m'n eerdere bevindingen over de gek: hij is niet voor rede vatbaar, hij is een wegens huisvredebreuk veroordeeld criminineel. Met hem discussiëren is zinloos. Oud nieuws, allemaal. Nieuw niews is dat hij ook aan achtervolgingingswanen lijdt. Alles wat ik over de gek Graaff heb gepubliceerd, heb ik onder mijn eigen naam gedaan. Er is geen enkele reden waarom ik ook maar iets over deze dwaalgeest onder pseudoniem zou publiceren.

De man is welbeschouwd een doorgedraaide extremistisch nationalist, gewillig werktuig van neo-stalinistisch tuig, haatzaaier van de bovenste plank en... (beter zwijgen over zijn misbruik van zijn familieleden, al dan niet bestaand).

Ondank is 's werelds loon...

Ik bood aan op 27 okt jl:
Heer B. Droog,
ik bied u tot morgen 14:00 uur om uw mail aan mij dd 28 oktober 2021 terug te nemen. Deze mail kan zeer schadelijk voor u uitwerken vanwege toon, stijl en vooral woordkeus. Ik neem vooralsnog niet aan dat u dit echt meent. Mailt u mij: 'Ik neem het terug'. Ik beschouw uw mail dan als niet ontvangen.
Ik dring verder aan op een beleefde en zakelijke bejegening.
A. Graaff

Ondank is 's werelds loon... AG.

In het openbaar dreigementen

In het openbaar dreigementen plaatsen? Is this man Arthur for real? Ik mag toch hopen dat Indymedia hier niet dit soort extreemrechtse praktijken gaat toestaan? Wat heeft dit met antifascisme te maken, dit is No doubt neonazism.

No against fascism! #boycotArthur

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

De Duitse ambassadeur en burgemeester Venray komen wel degelijk

Een onweerlegbaar bewijs voor de verzinsels van grafhorzel Graaff is dit bericht van de Duitse ambassade:
-----------------------------------
Einladung
Volkstrauertag 2021

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Königreich der Niederlande, S.E. Dr. Cyrill Jean Nunn und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. geben sich die Ehre zu einer Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, den 14. November 2021 um 14:00 Uhr
auf der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn einzuladen.

Ab 13:30 Uhr sind Sie herzlich zu einem Kaffee-Empfang eingeladen.

Gedenkstunde:
 Begrüßung durch Botschafter Dr. Cyrill Jean Nunn
 Gedenkworte durch Piet Hein Donner, Staatsminister der Niederlande, Luc Winants, Bürgermeister der Gemeinde Venray und Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender NRW des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Staatsminister a.D., MdL
 Geistliche Worte und Schweigeminute
 Totengedenken

Musikalische Beiträge durch die Bläsergruppe der Karl-Kisters-Realschule in Kleve-Kellen und Mezzosopranistin Emma Brown.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt im Anschluss an das Gedenken zu Kaffee und Kuchen in dem neuen Besucherzentrum ein.

Wir haben uns nach dem Austausch mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde entschieden, zukünftig beim Volkstrauertag auf Kränze oder andern
Blumenschmuck zu verzichten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im beigefügten Brief. [etc.]

Bron: https://venray.raadsinformatie.nl/document/10718390/1/Botschaft%20Bundes... - 29-10-2021.

Geen kransenlegging dus

"Wir haben uns nach dem Austausch mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde entschieden, zukünftig beim Volkstrauertag auf Kränze oder andern
Blumenschmuck zu verzichten.

Dus het klopt wel wat Arthur Graaf schrijft: "geen kransen op nazibegraafplaats Ysselsteyn".

Nee, want dit gaat alleen

Nee, want dit gaat alleen over plaatsing van kransen tijdens Volkstrauertag. De rest van het jaar zullen delegaties van Nederland, Groot-Brittannie, Israël, de Russische Federatie etc. kransen blijven plaatsen. Niet om nazi's te eren, maar als herdenking aan de gruwelen van WO2.

Graaff stelde dat de Duitse ambassadeur afwezig zou zijn - en ook dat blijkt een verzinsel.

Denk dat de discussie over

Denk dat de discussie over het funktioneren van Graaff
als antifascist wel afgesloten kan worden.
Het is duidelijk , gezien meerdere reakties , dat Graaff hulp
zou moeten hebben.
Hoop dat hij dit ook zal krijgen want, hoe je het ook ziet,dit blijft een trieste zaak.
Laten we er nu mee stoppen !

Hij zal zelf niet ophouden

Hij zal zelf niet ophouden helemaal doorgedraaid die ziet niet hoe ver hij is

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vra...

Laten we er nu mee stoppen?

Zolang er imbecielen zijn die Graaff steunen in zijn zieke acties, zit er niets anders op dan kritisch te blijven berichten over 's mans gestoorde activiteiten. En niet alleen dat: ook die imbecielen (lees: de namaak oud-verzetsstrijders van het AFVN) dienen in de gaten gehouden moeten worden. Stalinisten en fascisten - één pot nat.

Leugens en verdraaiing van

Leugens en verdraaiing van Graaff - het wordt saai en strontvervelend.

u liegt, lastert en biedt geen bewijs.
Wanneer heb ik het volgende gedaan?
"hij maakt willekeurig mensen uit voor fascist"
Dat doe ik namelijk nooit.

U maakt mensen uit voor holocaustontkenner, te pas en te onpas, dat is net zo ongepast als mensen ongefundeerd voor nazi uitmaken.
En rechtstreeks maakt u ze misschien niet voor fascist uit, nee, u krijgt een rare smaak in de mond. Het doet u denken aan een bepaalde periode.

"en stalkt deze"
Ik ben nooit aangeklaagd noch veroordeeld voor stalking (belaging). U liegt en lastert daarmee.
Gaat u dit terugnemen?
"Geen bewijs voor grafroof, ik ben nooit veroordeeld"

Omissie na omissie, na omissie.
Als je in een winkel loopt, en je stopt iets in je zak en loopt weg zonder af te rekenen Graaff, wat ben je dan?
Juist, een winkeldief. Als je veroordeeld wordt, maakt dat je slechts een veroordeeld winkeldief. Met hopelijk een bijpassende boete.
Dus als jij iets van een graf of bij een grafmonument weghaalt, wat ben je dan? Juist, een grafrover.
Was niet eens zo moeilijk die verbinding te leggen in hè?
Wat jij beweert is dat wanneer jij bij een kleuterschool gaat staan en je potlood uitvent, maar je kunt op tijd wegkomen op je vouwfietsje en je in de bosjes verstoppen, jij geen schennispleger bent, want je bent niet veroordeeld! Even nuchter proberen na te denken Graaff, je voelt zelf hoop ik aan hoe fout dit allemaal klinkt. Je kunt dit net zover doortrekken als je wilt trouwens. De bevrijders van Berlijn hebben niet geplunderd, gemoord en verkracht, want ze zijn er nooit voor veroordeeld zeker? Het heeft niet te maken met veroordelen, Graaff, maar alles met eigen verantwoording en fatsoen.
Er is bewijs dat je er met een krans vandoor ging en er is bewijs dat je een niet nader te noemen beursorganisator tot in zijn woonplaats en straat lastig viel en je als de eerste de beste struikrover in de bosjes verstopte toen hij het gesprek met je aan wilde gaan. Toon dan ook dat je er twee hebt en zeg hier dat je dat inderdaad gedaan hebt.
Hoe kun jij met droge ogen beweren dat je niet van pad aan het raken bent?
Dat zal ik je uitleggen, je zou eens onderzoek moeten laten doen naar een 'parafile stoornis niet nader gespecificeerd' en dan vooral duidelijk zijn naar de psycholoog dat je er een opmerkelijk genoegen in schept om de woorden Nazi en Holocaust te tikken en te bezigen. Dat het je opwindt hele Wikipedia pagina’s naar de Filistijnen te helpen omdat je er 6 keer per regel het woordje Nazi en Holocaust tussen moet zetten. En dat het je op een bijzondere wijze opwindt mensen te beledigen en allerlei gekke naampjes toe te dichten. Ik doel dan op die wekelijkse vervuiling van je in de ingezonden stukjes op Krapuul. Telkens maar weer de demissionair-MP 'Rutto-de-Grutto noemen. Hoe volwassen ben je dan met je dik 70 jaar? Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met vreemde gedragingen van je te benoemen, maar met een beetje zelfonderzoek kom je er vast wel uit. Anders is er tenminste nog een galeriehouder in Amsterdam die je wel wat hints kan geven en staan er op Youtube wat filmpjes van je merkwaardige krantenwijk in Tilburg, je arrestatie in Houten etc.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech