De jaren gaan voorbij maar de vragen blijven rijzen

Hier kun je discussieren over De jaren gaan voorbij maar de vragen blijven rijzen.
Zoals ondertussen al meer dan een jaar bekend is deze website 1 van de platforms die gebruikt wordt door Vrije Bond voor het promoten van financieringsactiviteiten voor leden van extreem-rechtse paramilitaire groeperingen in Oost-Europa, waaronder DUK (Pravy Sektor) en Bratstvo.[1] Het beheer van Indymedia is al evenlang op de hoogte van deze informatie, het feit dat ze het artikel van verleden jaar erover naar de ruis verplaatst hebben[2] toont immers aan dat ze het gelezen hebben en bekend zijn met de informatie. Nochtans hebben we in het jaar sindsdien meermaals op Indymedia verdere promotie van deze financieringsactiviteiten gezien.

Het (helpen) financieren van politieke paramilitaire groeperingen is noodzakelijkerwijs een politieke activiteit, dat is, het beheer van Indymedia heeft een politieke keuze gemaakt om de website ter beschikking te stellen voor de promotie van deze financieringsactiviteiten. Als we het politiek programma van bvb DUK (Pravy Sektor) erop nalezen[3] dan lijkt dit nochtans toch weinig consistent te zijn met anarchistische, of linkse in het algemeen, politiek. Weinig verbazingwekkend natuurlijk, gezien deze groepen overal - buiten blijkbaar bij wat Nederlandse clubjes die zichzelf anarchistisch wanen - als extreem-rechts bekend staan. Er rijzen dus enkele vragen voor het beheer van Indymedia:

1) Op welke basis werd er beslist om de website ter beschikking te stellen voor de promotie van financieringsactiviteiten voor leden van deze groeperingen?

2) Op welke basis werd er beslist om, als men dat dan toch gaat doen, er niet op zijn minst een notitie van het beheer bij te zetten om mensen terdege te informeren, iets als "Opmerking van het beheer: De groepen in kwestie staan bekend als extreem-rechts" bvb?

1. https://www.indymedia.nl/node/52304 en verdere informatie ook bvb hier:
https://www.facebook.com/groups/531237307356785/posts/1554043508409488/
https://www.facebook.com/groups/531237307356785/posts/1597935610686944/
https://www.facebook.com/groups/531237307356785/posts/1602553643558474/

2. Dat wanneer een voormalig lid van een organisatie zich uitspreekt tegen zulke praktijken van zijn voormalige organisatie dit rechtstreeks naar de ruis verplaatst wordt is ook een interessante observatie op zich.

3. https://pravyysektor.info/programa-nacionalnogo-vyzvolennya-ta-derzhavot...


Herhaling van een discussie

Herhaling van een discussie van tijd geleden toen dezelfde warrige post werd gezet https://www.indymedia.nl/node/52305 waarin een of andere pro-putin troll De vrije Bond af wil fakkelen omdat ze oproepen om verzet tegen invasie in Oekraine te steunen. Er is niets nieuws te melden, en dezlfde foute verbanden worden gelegd. Natuurlijk zitten er fascistische groepen bij het Oekrainse kamp. Ook bij het Russische trouwens. Dat weet iedereen.

Zever in pakjes. De "een of

Zever in pakjes. De "een of andere pro-putin troll" is een voormalig lid van Vrije Bond die de organisatie verlaten heeft omwille van haar beslissing om extreem-rechtse groepen te financieren. Ten tweede zijn er helemaal geen "foute verbanden" - de organisaties die gefinancieerd worden (waaronder DUK en Bratstvo) zijn extreem-rechts, en dit is ook al veelvuldig met harde bewijzen aangetoond, waarvan er in deze tekst meermaals geciteerd en naar verwezen werd. Maar natuurlijk negeer je dat bewijs allemaal en begint wat willekeurig te lullen over "een of andere pro-putin troll" die zogezegd "de Vrije Bond wil fakkelen" om dat ze "oproepen om verzet tegen de invasie in Oekraine te steunen."

Als voormalig lid van Vrije Bond die de organisatie verleden jaar verlaten heeft omwille van die keuze van haar zal ik het volgende duidelijk stellen:

De Vrije Bond financieert extreem-rechtse paramilitaire groepen. Dus niet iets vaag algemeen van "er zitten fascistische groepen in het Oekrainse kamp" maar "de *specifieke* groepen waarvan Vrije Bond leden financieert zijn extreem-rechts".

Maar zoals verwacht is de tekst weer in de ruis geplaatst (ondanks de harde bewijzen die geleverd werden) dus we zien hier opnieuw de rol die het beheer van Indymedia speelt hierin.

Het is alleszins interessant

Het is alleszins interessant dat je verkiest om de bewijzen compleet te negeren en gewoon wat uit je nek te lullen.

Yuri Samoylenko. Gefincancieerd door Vrije Bond? Ja of nee? Aanvoerder bij DUK (Pravy Sektor) en voormalig agent van de Speciale Politie? Ja of nee?

Sergey Petrovichev. Gefinancieeerd door Vrije Bond? Ja of nee? Lid van OUN en ook voormalig agent van de Speciale Politie? Ja of nee?

Is DUK (Pravy Sektor) extreem-rechts? Ja of nee? Is OUN extreem-rechts? Ja of nee?

En we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan. Maar dat doe je natuurlijk liever niet, want dan moet je het over de bewijzen hebben, dus liever rechtstreeks de ruis in zodat zeker niemand anders misschien eens op het idee zou komen om voor zichzelf de bewijzen na te gaan.

Eigenlijk, om even op te

Eigenlijk, om even op te merken hoe populair de job van agent van de Speciale Politie is bij de "anarchisten" daar (zowel Petrovichev als Samoylenko, en nog anderen) en daarnaast het gedrag te leggen van zowel Vrije Bond zelf als het beheer van Indymedia, vraag ik me af of deze job misschien niet even populair is bij de "anarchisten" van Nederland.

Laatst, is er helemaal niets

Laatst, is er helemaal niets "warrig" aan deze tekst. Dat is gewoon je eigen polemiek om het niet over de inhoud (en de geleverde bewijzen) te moeten hebben en in de plaats wat uit je nek kan beginnen lullen over vermeende motieven die je de auteur toeschrijft ("pro-putin troll" die "de vrije bond wil af fakkelen" omdat ze "oproepen om verzet tegen de invasie in oekraine te steunen" enzo).

Maar goed, jullie doen maar, ik steek er ook mijn tijd niet verder in - de Centrale Indymedia voor Anarchie doet haar goesting maar. Voor de mensen die wél eventueel voor zichzelf graag eens de inhoud van de tekst en de bewijzen ervoor willen nagaan: Er werden oa verschillende links naar facebook posts erover geboden, die op hun beurt volledig gedocumenteerd zijn.

Er wordt dus van ons verwacht

Er wordt dus van ons verwacht dat, bvb voor die Yuri gast, we zomaar moeten geloven dat zowel Pravy Sektor zélf als zijn vrouw "foute verbanden" leggen tussen hem en DUK? Nochtans wordt er geen enkel bewijs gegeven dat die verbanden fout zouden zijn, noch wordt er zelfs maar de moeite genomen om een reden te geven waarom deze mensen zulke foute verbanden zouden leggen. En we moeten dan ook zomaar geloven dat OUN zelf foute verbanden legt tussen die Petrovichev gast en hun groep, en zelfs dat een IWA afdeling foute verbanden zou leggen tussen die Dmitry Petrov en haar eigen voormalige leden die ze jaren geleden uitgesloten hebben omwille van hun ethno-nationalistische opvattingen? En dat allemaal zonder het minste bewijs of reden?

Dan kunnen we enkel hopen dat indymedia snel contact opneemt met Pravy Sektor, OUN, de vrouw van Yuri, IWA, etc om hen uit te leggen zo geen verbanden meer te leggen. Want foute verbanden pak je niet enkel aan door teksten die ernaar verwijzen in de ruis te zetten, maar die pak je aan bij de bron!

Een mens vraagt zich soms toch af bij wie zoiets eigenlijk pakt? Waarschijnlijk bij hetzelfde soort mensen dat denkt dat agent van de Speciale Politie een populaire job is bij anarchisten.

Warrig omdat het in feite om

Warrig omdat het in feite om een oude kwestie gaat die al op 14 juli 2022 (precies een jaar geleden) gepost werd, en toen beslecht, maar nu zonder dat er iets nieuws te melden is, weer opgerakeld wordt. Waar het om bleek te gaan was dat de Vrije Bond toen reclame had gemaakt voor geldinzameling voor verzet tegen de Russische invasie van Oekraine door een campange die The Solidarity Fund heet (https://operation-solidarity.org/solidarity/). Dit werd kennelijk gedaan nadat AGA ( en dus niet de VB) de oproep had opgepikt van een groep uit Antwerpen (Anarchistisch Collectief Antwerpen). Dus als er al iemand tot de orde geroepen moest worden, was het dat collectief uit Antwerpen. Want de groepen die zich tegen de Russische aanval verzetten is natuurlijk een groot wespennest en kennelijk waren er ook extreemrechtse groepen die geld uit die solidariteitspot ontvingen. Dat is inderdaad goed om te weten, maar het zal ook duidelijk zijn dat AGA noch Vrije Bond daar iets mee te maken hadden (misschien die lui uit Antwerpen, maar het is goed mogelijk dat die het ook niet wisten). Sinds die tijd is er niets meer van die operation solidarity vernomen, dus waarom dit nu weer opgerakeld moet worden, is een raadsel. Tenzij je het een probleem vindt dat anarchisten uberhaupt gewapend verzet steunen, maar dan moet je dat zeggen.

25/5/2023 hier op indymedia:

25/5/2023 hier op indymedia: "All these events will be a fundraiser for Solidarity Collectives
https://www.solidaritycollectives.org"

https://www.indymedia.nl/node/53434

Solidarity Collectives is de verderzetting van Operation Solidarity, na een naamsverandering en wat andere zaken. De voorbeelden die hier aangehaald werden (Yuri Samoylenko en Sergey Petrovichev) kan men gemakkelijk terug vinden in een video filmpje van Solidarity Collectives, zoals je kan zien als je de links in de OP tekst erop naleest. Dus nee, niet een oude kwestie maar een huidige. Anders gezegd, een aanhoudende kwestie.

Je hebt het verder over "groepen die zich tegen de Russische aanval verzetten" maar dat is natuurlijk ook een wespennest wat je daarmee bedoelt, dat is zo een beschrijving waar vanalles en nog wat onder kan vallen. Het idee leek te zijn van een hele hoop mensen in Donetsk en Luhansk in essentie van straat te kidnappen met busjes enzo en die in wat loopgraven gaan smijten. En dan er met RPG's enzo op te gaan schieten. Toch als ik op de informatie van anarchisten ter plaatse (50% tot 100% in de publieke diensten https://www.aitrus.info/node/5934) en de mijnwerkersvakbond ter plaatse (https://t.me/Alexander_Vaskovsky/283) afga en dat dan vergelijk met het promotiemateriaal en argumentatie dat indertijd voor dit project geboden werd (bvb "We want to go and kill some Russian pigs, because they are really fucking retarded" tijdstip 13:32 hier https://www.youtube.com/watch?v=nsodbPkjO3c).

"zich tegen de Russische

"zich tegen de Russische aanval verzetten" - mooie woorden, maar zelfs mooie woorden kunnen iets minder mooie concrete realiteiten verhullen. Hoedanook, voor zover ik weet zijn kameraden er toch al in geslaagd van minstens 4000 mijnwerkers ondergedoken te kunnen houden van de mobilisatie zelfs met de jacht van de militaire politie op mensen, dus ik weet nu niet hoe groot een probleem dat zou zijn voor zij die voor het regime in Kiev vechten. Het hangt er allemaal vanaf of het begrip "zich tegen de Russische aanval verzetten" politiek al iets beter ingekleurd geraakt is dan orgasmeren op de rondvliegende "handjes en voetjes" van onze kameraden in Donetsk (zie het in vorige reactie aangehaalde promotiemateriaal voor dit project). Het is maar dat, als die gasten er blijven in slagen ondergedoken te blijven dat die hun handjes en voetjes dan niet ter beschikking gaan staan natuurlijk he.

Dat de tweede tekst de eerste exact een jaar later opvolgt klopt, ik heb nu ook weer opnieuw een notificatie gezet voor volgend jaar (14/7/2024) en dan zal ik nog eens komen kijken of we deze dingen al mogen bekritiseren op indymedia of niet. Zou het feit dat er nu erkend wordt dat de informatie in de tekst wél feitelijk correct is iets veranderen aan of het in de ruis moet?

"Dat is inderdaad goed om te

"Dat is inderdaad goed om te weten, maar het zal ook duidelijk zijn dat AGA noch Vrije Bond daar iets mee te maken hadden (misschien die lui uit Antwerpen, maar het is goed mogelijk dat die het ook niet wisten)."

De groep in Antwerpen werd daarvan ingelicht al in maart 2022, en is daar meermaals op aangesproken geweest sindsdien. Ik heb in mei 2022 mijn lidmaatschap van Vrije Bond opgezegd exact om die reden, met name dat er beslist werd om niet alleen niet te stoppen met het financieren van extreem-rechtse groepen maar bovendien dat het publiek daarvan niet ingelicht zou worden terwijl hen wel om geld ervoor gevraagd werd. Dus nee, ze weten het al voor meer dan een jaar, en zijn gewoon verder blijven doen ermee. Dus voor mijn part moogt ge hier staan doen van "we weten van niets" zoveel als ge wilt, ik weet wel goed genoeg waarom ik al in mei 2022 die stomme org gedumpt heb. Bovendien dateert de vorige tekst hierover op indymedia al van juli 2022, dus hoewel er geen harde bewijzen zijn dat ze het daarvoor al wisten (grotendeels omdat de groep in Antwerpen systematisch alle informatie daarover gewist heeft op hun socials, waar die discussie eerst gevoerd werd) kunt ge niet gaan beweren dat ze het na juli 2022 nog steeds niet wisten, het staat hier immers letterlijk publiek op indymedia te lezen - en iedereen kan gemakkelijk zien dat sindsdien deze activiteiten onverminderd door zijn blijven gaan.

De situatie is exact zoals beschreven werd in de vorige tekst hier op indymedia: er werd *bewust* beslist om extreem-rechtse groepen te helpen financieren en er werd *bewust* beslist om dit verborgen te houden voor het publiek.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech