Bits of Freedom jaarlijkse donateursdag!

Hier kun je discussieren over Bits of Freedom jaarlijkse donateursdag!.
De overheid heeft nieuwe plannen om internetverkeer af te tappen en websites te filteren. Bedrijven gaan vrolijk door met het verkopen van jouw persoonlijke informatie, zonder dat jij dat weet of kan controleren. Bits of Freedom komt daarom op voor de online rechten van alle internetters. Maar dat kunnen we niet alleen!

Daarom roepen we vandaag alle Nederlanders op om de strijd voor internetvrijheid te steunen en donateur te worden van Bits of Freedom.
En ik wil jou vragen om ons daarbij te helpen. Hoe? In de eerste plaats door zelf donateur te worden natuurlijk. Kijk op bof.nl/do-your-bit hoe je internetvrijheid kunt helpen. Maar je kunt ons ook helpen door onze oproep verder te verspreiden. Plaats onze banners op je site, zet onze poster op Facebook, of print hem uit en hang hem op. Of blog, tweet, mail, bel: met alles wat je kunt doen om aandacht te vragen voor internetvrijheid help je ons enorm. Kijk voor banners en posters op https://www.bof.nl/2012/10/30/posters-en-banners-voor-internetvrijheid/ en voor meer informatie over onze donateursactie op https://www.bof.nl/2012/10/30/help-internetvrijheid-en-doneer-je-vrienden/

Alvast erg bedankt voor je aandacht en hulp! En als je meer informatie wil, of vragen hebt: aarzel niet om contact op te nemen.


BOF is een conformistische

BOF is een conformistische groep die de legitimiteit van de staat nooit in twijfel zou trekken. Reken niet op hen om met revolutionaire ideeën te komen, zij behouden liever de status-quo met daaroverheen een zoet sausje Internetprivacy a-la jaren '90.

Geinige club maar gaat niet ver genoeg.

Helemaal mee eens.

Helemaal mee eens.

Indymedia reaguurders zijn

Indymedia reaguurders zijn een dogmatische groep die nooit echt iets zou onderzoeken. Reken niet op hen om met doordachte ideeën te komen, zij behouden liever hun status-quo met daaroverheen een zoet sausje radicaliteit a-la jaren '90

Geinige club maar er komt niet echt wat zinnigs uit.

Het ging er dus om deze zin

Het ging er dus om deze zin uit te schakelen:
Reken niet op hen om met revolutionaire ideeën te komen
Whahaha !!

Re: Bits of Freedom jaarlijkse donateursdag!

Waar was BOF met jokekaviaar.nl?

Re: Bits of Freedom jaarlijkse donateursdag!

en met de intimidatie bij Puscii of de volledige take-down van Squat.net

en jij ?

En waar was jij bij de honderden zaken waar BoF zich mee bezig heeft gehouden?

waar was BOF tijdens jokekaviaar.nl...?

De vraag van bovenstaande persoon stel ik me ook al een slordige 14 maanden, namelijk sinds kort na mijn arrestatie door de Nationale Recherche op 13 september 2011, waarna ik drie dagen in volledige beperkingen werd vastgehouden, waarbij huiszoeking werd gedaan (fishing expedition) en van alles in beslag werd genomen. Dat alles vanwege 'opruiing' en nog wel met 'terroristisch oogmerk'. "reden": vier opinie artikelen over migratiepolitiek op mijn website evenals op indymedia.

Ja, ik heb me afgevraagd waarom Bits of Freedom niet reageerde toen het landelijk parket van het OM hierover met een persbericht uitkwam. Waarom geen kritische vragen als een schrijfster en internet publiciste met dit soort zaken wordt geconfronteerd. Al was het maar een mail naar betrokken schrijfster: "hee, wij zijn van BOF, wat is er gebeurd?". Je zou toch denken: het is hun field of expertise..?

Niets van dat al. Totale stilte terwijl hier op Indymedia en elders op internet indertijd steun op gang kwam in de vorm van steunverklaringen, mirrors, en (oproepen tot) verspreiding van de teksten.

14 maanden, zo lang duurt het al dat justitie mij onder druk probeert te zetten om de teksten van het internet te halen, om mij te pressen mijn toon te matigen, of liever nog helemaal niet meer te schrijven en te publiceren. Maar dat beetje vrijheid, dat bit of freedom, om te kunnen schrijven wat ik wil, is mij te dierbaar om er mee op te houden, en dus kan ik niets anders doen dan de druk te trotseren, wat daarvan ook de consequentie mag zijn.

11 maanden geleden is het, dat justitie vervolgens mijn website off line haalde, met een zgn. notice en take-down bevel. De ISP gehoorzaamde braaf. Opnieuw heeft toen het OM een persbericht uitgebracht. En opnieuw deed BOF het zwijgen toe. Waarom toch?
Een dag later was de site weer online. "inclusief de opruiende teksten" aldus een proces verbaal dat hierover in het dossier zit.

De steungroep 13 september heeft herhaaldelijk getracht BOF te benaderen om te reageren, om er iets mee te doen, maar niets van dat al.

Ik heb daarom zo een vermoeden dat BOF het niet aandurft om het voor mij op te nemen, maar dan vergeet BOF dat het niet alleen om mij gaat.

Dit is namelijk een testcase van het landelijk parket van het OM: Voor het eerst wordt iemand ervan beschuldigd iets geschreven te hebben met 'terroristisch oogmerk'. De zaak is dus zonder precedent. Deze zaak ís het precedent. Het is ook het enige wat het landelijk parket heeft kunnen verzinnen om de zgn. 'asielextremisten' aan te pakken, hetgeen waarvoor ovj Schram van het landelijk parket speciaal is aangesteld.

Ik citeer uit het onvolledige dossier in de zaak tegen mij:

De doelstellingen van het opsporingsonderzoek:
Voor het onderzoek Gulkana zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
Het nemen van strafvorderlijke beslissingen gericht op:

1. Doen ophouden feit
2. Ontmoedigen verdachte en groepering
3. Signaal afgeven aan verdachte, groepering en bevolking

Dit laat zien dat het OM er alles aan is gelegen om de zaak tegen mij te gebruiken niet alleen om mij de mond te snoeren maar om meer mensen de mond te snoeren.

De zaak is bovendien een testcase om
1. juridisch uit te proberen hoever men het wetsartikel opruiing kan oprekken én het begrip 'met terroristisch oogmerk'
2. te kijken of ze hiermee wegkomen, m.a.w. hoeveel verzet levert het arresteren en censureren van een internetpubliciste op.

Daarnaast is justitie duidelijk bezig om een scheidslijn te trekken tussen wat zij noemen de 'trusted media' (volkskrant e.d.) en alle andere media, dwz de bloggers, online magazines etc. In het kader daarvan is deze zaak óók een testcase: Ik vind namelijk dat ik mezelf moet kunnen beroepen op de vrijheden die volgens de wet een columnist zich kan permitteren, nl. in het kader van opinievorming de zaken scherp stellen. En dát is dus wat de staat niet wil, dat we dat allemáál maar mógen. Het is voorbehouden aan de columnisten met naamsbekendheid en een contract met een grote krant.

Dit alles is dus waarom ik vind dat BOF zich wél met mijn zaak zou moeten bezighouden. Daar komt bij dat BOF zeer terecht de ontwikkeling van Clean IT kritisch volgt. Men is namelijk bang dat de staat met gemak allerlei uitingen maar als terrorisme zal aanmerken om onwelgevallige meningen te kunnen censureren. Laat dát nou precies zijn wat in mijn zaak nu al gebeurt. Temeer dus reden voor BOF om nog vóór Clean It een feit wordt, nu al op de achterste poten te staan.

Want als niemand, en zeker een organisatie als BOF, zich wat aantrekt van wat justitie in mijn zaak uitprobeert, dan dendert de machine door en is mijn zaak nog maar het begin.

ja ben het met je eens hoor,

ja ben het met je eens hoor, waar is BOF. Maar evenzo belangrijk is de vraag: waar is "de beweging" met een reactie? Een steungroep die af en toe wat dingen schrijft is nuttig, maar waar was de algemene woede over wat er gebeurde op 13 september dat zomaar iemand gearresteerd kon worden met als oogmerk terrorisme voor wat zij op een blog schreef?
Waar is het besef dat de zaak en het onderzoek betreffende Joke Kaviaar iedereen aangaat die zich begeeft in protest bewegingen, dan wel begaan is met het lot van dier, mens en milieu?

Met andere woorden: Hoe gaan we verder dan wat klagen op bepaalde organisaties, maar hoe zien we de vervolging van JK in een breder radicaal perspectief? Een perspectief waarbij we zij aan zij met Joke en anderen (denk bijv ook aan de Barchem arrestanten - http://www.svat.nl/barchem4/index.html (ook hier is het erg stil over en is er vrijwel niets nieuws over de rechtzaken te lezen, SVAT doe eens wat!) - en zij die in de toekomst met justitie te maken zullen krijgen) gaan staan, en waarbij we een collectieve visie ontwikkelen om de manifestaties van staatsrepressie te verbinden met een bredere antikapitalistische strijd.

Ik denk dat de steungroep (13 september) hier ook meer een eerste bijdrage zou moeten geven en bijvoorbeeld oproepen tot een grotere vergadering hierover. Het is leuk dat de steungroep (aan de berichten en de website 13-september.nl te zien vooral Joke zelf) een update doet over het zogenaamde "Gulkana" onderzoek, maar is het niet de taak van een dergelijke steungroep dergelijke repressie meer politiek te trekken? Het in een bredere context te plaatsen? Niet alleen in schrift op te roepen tot solidariteit, maar ook echt daden hier zoe zetten?
En BOF hierbij bijvoorbeeld proberen te betrekken, evenals andere groepen?

Het komt op mij als buitenstaander namelijk wat raar over om zo hard op 1 organisatie (BOF) te vitten, terwijl echt bijna "iedereen" binnen "links" zo apathisch stil is...

groeten en solidariteit,
een kameraad.

dank, goede ideeën

Hallo kameraad

Er moet idd meer gebeuren en ik ben blij dat je dit oppert. Ik zit al 14 maanden met die zaak, nationale recherche doet nog steeds onderzoek, de ovj geeft geen informatie, noch missende dossierstukken prijs, en veel mensen denken dat het met deze zaak niet zo'n vaart zal lopen, of beschuldigen mij van aandachttrekkerij als ik de zaak weer eens voor het voetlicht breng. Dat is dus het probleem. Ik vind het ook heel triest dat we verder niks horen van onze kameraden dierenrechtenactivisten die met uitlevering worden bedreigd, misschien zelfs uitgeleverd zijn al. Wel een bericht over de rechtzaak van de Barchem 4 gezien laatst waarin ze een krankzinnig vonnis kregen van 15 maanden, vele jaren na de arrestatie van destijds.

grt. joke

Ik wil hier even op inhaken.

Ik wil hier even op inhaken, want ik bespeur een zekere vrijblijvendheid in GANS de antiautoritaire radicale en revolutionaire linkse beweging. Ooit (in de jaren '80 van de vorige eeuw meer specifiek) is er een artikel verschenen met een treffende / schijnende* (* = kruis aan wat van toepassing is) titel "vrijblijvendheid of daadwerkelijk verzet" verschenen, waarbij de titel alleen al heel goed weergeeft waar het werkelijk om zou moeten draaien!

Want wat er feitelijk aan de hand is, met gans het radicaal / revolutionair links verzet, is dat velen de consequenties niet door durven, kunnen of willen doortrekken van hun (= onze) eigen ideologie. Nogthans IS die ideologie, het radicaal / revolutionair links gedachtegoed, onze ideologie. Dat ontkennen is zelfontkenning. Want dat is hetgeen ons bindt, dat is hetgeen ons tot een (noodzakelijke weliswaar) collectivisering zou moeten doen leiden uiteindelijk.

Die consequentie ("daadwerkelijk verzet" als consequentie) doortrekken, impliceert dan ook (feitelijk) een in theorie bestaande solidariteit met "hen die de repressie aan den lijve ondergaan", een praktijk mee durven en willen te geven. Solidariteit is namelijk een wapen!

Daarbij zijn de middelen om die praktische solidariteit te bewerkstelligen onderschikt aan die solidariteit zelve. Daarmee wordt bedoeld dat een demo daarin (om die solidariteit praktisch vorm te geven) niet onderschikt is aan, noch overstijgend aan bijvoorbeeld verfbommen of "vuur & vlammen -voor elke staat-"; in letterlijke of figuurlijke zin: make your choice.

Natuurlijk besef ook ik wel, dat we met onze radicaal / revolutionair linkse beweging ons in een zelfde soort verdediging hebben laten drukken, als waar gematigd (en vooral parlementair) links zich (ook) in heeft laten drukken. Het verschil is echter wel, dat de verdediging waarin gematigd links in is terecht gekomen, komt doordat links failliet is verklaard sinds het vallen van de muur, kan geconstateerd worden. Daarentegen is onze verdediging gestoeld op die vrijblijvendheid en niet op het failliet van het (radicaal / revolutionair) links gedachtegoed zelf.

Ter verduidelijking: nadat de muur gevallen is, heeft het rechtse neoliberale gedachtegoed hun positie kunnen bestendigen. Daardoor kon gematigd links niets anders dan in de verdediging te gaan en om überhaupt nog een plek vinden in het verschoven politieke landschap, naar rechts opschuiven. Het “gat” tussen gematigd links en radicaal / revolutionair links is daarmee alsmaar groter geworden. Daardoor juist kan alles wat niet meer voldoet aan het gematigd linkse gedachtegoed dan ook zo gemakkelijk gecriminaliseerd worden. Repressie is de praktische uitwerking van die criminalisering. Gematigd links heeft er dan ook alle belangen bij, het radicaal / revolutionair links mee te criminaliseren. Want doet het dat niet, dan verspeeld het de positie die het in het politieke spectrum inmiddels ingenomen heeft.

De verdedigende positie die gematigd links dan ook ingenomen heeft, uit zich door vooral niet kritisch te reageren, nee, erger nog: het mee te ondersteunen van die ingezette criminalisering campagne van het radicaal / revolutionair verzet die rechts (met steeds meer succes) in praktijk weet te realiseren. Het rechtse neoliberale gedachtegoed is dan ook de harten (de "breinen") aan het veroveren.

Terug komend op die vrijblijvendheid binnen het radicaal / revolutionair links gedachtegoed in relatie met die verdedigende positie, kan gesteld worden dat zolang we ons in die verdedigende positie blijven wentelen, we dan ook nooit een factor van betekenis kunnen gaan vervullen. De enige manier om dat te bereiken en te doorbreken is dan ook de confrontatie aan te gaan, het conflict te zoeken. Die offensieve politiek die ons eigen is, die eigen is aan de radicaal / revolutionair linkse gedachtegoed, een praktijk mee geven in woord, maar ook in daad. Maar zolang die vrijblijvendheid daarin de hoofdrol speelt, zal die praktijk altijd gedoemd zijn te mislukken.

Daadwerkelijk verzet kan absoluut niet als men er vrijblijvend in staat. Dat heeft onze recente geschiedenis bewezen. Als een kaartenhuis is onze radicaal / revolutionair linkse beweging die daadwerkelijk verzet pleegde in elkaar gedonderd; we stonden er allen bij en keken er naar. Doordat we juist niet de consequenties doorgetrokken hadden, niet de verantwoordelijkheid genomen hadden om de opgedane ervaringen te evalueren, we elkaar niet konden aanspreken op eventuele gemaakte fouten om lessen te trekken uit die eventueel gemaakte fouten en daarmee dat verzet een toekomst mee te geven, stortte het in, hebben we ons in de verdediging laten drukken.

Opvallend is ook, dat heden ten dage voornamelijk gematigd linkse (maar ook ronduit rechtse elementen; de zo genoemde “links vermomde rechtsen”, wat links praten is maar rechts handelen) buitenparlementairen zich steeds meer gaan moeien met ons radicale / revolutionaire verzet. Waarbij ik vrees te moeten constateren dat ook een aantal elementen van de recentelijk erbij gekomen Occupy daarin een beduidende rol in gespeeld hebben (en in spelen). Dit ook, hetzelfde als de voorgenoemde gematigde linkse meer parlementair gerichte stromingen, omdat men hun positie die men veroverd heeft binnen het politieke spectrum niet op wil en kan (en mag, in hun optiek dan) geven. Het moeien bestaat er onder andere in, dat ook zij het radicaal / revolutionair verzet mee afkeuren en daardoor ook bijdragen aan diezelfde verdergaande criminalisering ingezet door rechts. Waakzaamheid is en blijft dan ook geboden!

Ik durf daarmee dus te poneren dat we meer en meer geïnfiltreerd worden door die gematigd linkse buitenparlementairen en dat dit (in een aantal gevallen zelfs) als een vorm van collaboratie met het neoliberale gedachtegoed genoemd kan worden. Dit kan, omdat we het zelf toestaan. Dit kan, omdat we onze rangen niet gesloten hebben. Dit kan, omdat we er zelf veel te vrijblijvend in staan. Dit kan, omdat we zelf een een politiek voeren gebaseerd op die eerder genoemde verdedigende houding in te nemen.

Opvallend daarin is ook, dat we zelf haast niet meer dat offensieve radicale / revolutionair links verzet in woorden durven / kunnen weergeven. Een paar uitzonderingen daargelaten dan (onder andere Joke dus), die dan ook alle wind van voren krijgen. Vergelijk de bewegingsbladen van de jaren '80 maar eens met wat er tegenwoordig gepubliceerd wordt. De desillusie van een aantal van hen, die destijds ook actief waren en daardoor zijn afgehaakt nu, is weeral terug te voeren op die vrijblijvendheid.

Toch zijn we wel in staat, mits we realiseren dat het juist de overeenkomsten zijn in plaats van de nadruk op de verschillen te leggen, die offensieve politiek van weleer op een volgend niveau te brengen. Daarvoor is het wel een vereiste een juiste analyse te maken. Om vandaar uit consequenties te trekken, elkaar leren aan te spreken daarop, de gematigden terug op hun plek zetten (want compromissen aangaan is afbreuk doen aan de eigen te voeren confrontatiepolitiek) en dat ook confronterend naar buiten toe communiceren.

Wat dan een aanzuigende werking gaat hebben; waar dan ook duidelijke voorwaarden aan verbonden kunnen worden. Waardoor juist die confronterende en offensieve eigen politiek impact gaat hebben. No time to waste zou daarin de leidraad moeten zijn, het wordt namelijk alsmaar moeilijker gemaakt om juist onze identiteit openlijk naar buiten te communiceren. De gestelde eisen gaan vervolgens ook naar binnen toe moeten doorwerken. Alleen dan kunnen we in staat zijn om te groeien, om uit die verdedigende positie te geraken.

Revolutie kom niet, revolutie maak je!

Ik kan me de kritiek

Ik kan me de kritiek voorstellen.
Anderzijds is het niet fair om alle problemen in deze maatschappij
bij BOF neer te leggen.
De eerste groep die aangesproken zou moeten worden
op wegduik gedrag is de Nederlandse arbeidersklasse.
Het is te begrijpen dat men hier later in aktie komt dan elders
omdat het welvaartsniveau in Nederland hoog was in vergelijking
met een aantal andere landen.
Het is ook een feit dat de arbeidersklasse vanwege een
gebrek aan klassenbewustzijn altijd achter de feiten aanloopt.

Anderzijds zijn er nu al zoveel verslechteringen doorgevoerd
in Nederland, dat de arbeiders zich daar achter
niet meer kunnen verschuilen.

De zoveelste website oprichten is eigenlijk de grootste valkuil
die er bestaat in Nederland.
Men wil niet de echte strijd aangaan, dus dan maar weer
een volgende kritische website.
Dat lost het probleem echt niet op.

Er is maar 1 manier om de politieke strijd aan te gaan.
De arbeidersklasse in Nederland moet zich onafhankelijk
organiseren in een eigen politieke partij.
De aangewezen partij daarvoor is
The Socialist Equality Party (SEP.).
Website: www.WSWS.org
Er dient ook in Nederland een afdeling te worden opgericht.
1. Een socialistisch programma.
2. Een internationale strategie.
3. Een revolutionaire socialistische partrij.

jaren 80 LOL

jaren 80 LOL

Ik heb wel iets met de jaren

Ik heb wel iets met de jaren 80 LOL.
Toen was ik aktief in een progressieve beweging.
Het is wel LOL om er dan dezer jaren achter
te komen dat die organisatie niet ver genoeg
ging in de theorie en praktijk.
Voortschrijdend inzicht.
Daarvan is zeker sprake.
Alle pseudo groepen van de 1980 jaren
zijn bij mij nu volledig door de mand gevallen.
Ze zijn volledig ontmaskerd door de SEP.
The Socialist Equality Party bevestigt wat
velen al jaren vermoedden.
Dat we bedrogen worden door sociaal-democraten
in de politieke partij en FNV.
Mooiste voorbeeld Wim Kok.
The SEP plaatst alles in het juiste perspectief.
Met het juiste perspectief heb je de toekomst in handen.

jammer

Jammer dat je het zo ziet Joke. Wie zich niet met jouw zaak in het bijzonder bezighoudt doet niks, of in ieder geval niks zinnigs. Een beetje een beperkte visie helaas. Je hebt er zelf voor gekozen over het randje van de wet te gaan, met oproepen tot geweld en bedreiging. Prima, niks mis mee, de situatie vraagt er ook om. Maar door jezelf buiten de wet te plaatsen kun je geen openlijke steun meer verwachten van organisaties die de wetgeving in toom proberen te houden en blijven wijzen op de gevaren van wetgeving die gaat komen. Is dat erg ? Welnee, de strijd zal van vele fronten moeten komen, daar speel jij een rol in, de steungroep maar zeker ook BoF en vele anderen. Ieder met zijn eigen strategie en het is allemaal keihard nodig. Doe je eigen ding zou ik zeggen, daar ben je blijkbaar goed in, maar laat anderen ook in hun waarde als die andere methodes kiezen.

Voor de goede orde, ik heb niks met BoF te maken en wij kennen elkaar ook niet.

Helemaal mee eens. Oproep tot

Helemaal mee eens.
Oproep tot geweld en bedreiging kan natuurlijk
absoluut niet door de beugel.
Dan kun je niet schrijven:
Prima niets mis mee.
Daar is van alles mis mee.
Als je zo wanhopig bent, heb je de verkeerde keuze
gemaakt. Het is sowieso zinloos om je te beperken
tot een enkel onderwerp.
Je moet het bundelen tot een geheel,
tot een socialistische strijd.
Doe je dat niet, dan is blijkbaar je eigen ego
belangrijker dan de gemeenschapszin.
Het doet me denken aan een vroegere situatie.
Een zoon nam de fietsenzaak over van vader
maar wilde dat helemaal niet en was er
ook niet geschikt voor.
Hij moest een nieuwe uitlaat plaatsen op een bromfiets.
Hij zwoegde zich een kwartslag in het rond
en liep rood aan in het gezicht door alle inspanningen.
"Het lukt niet !" riep hij.
Toen maar naar een andere zaak gegaan.
Het probleem bleek simpel op te lossen.
De zoon had gewoon het verkeerde
model uitlaat gepakt.
Zo gaat het met velen die zgn. voor een betere
maatschappij strijden maar gevangen zitten
in hun eigen vicieuze cirkel en het liefst anderen
meesleuren in hun bekrompen denken.

Ga jij nu ook in de stoel van

Ga jij nu ook in de stoel van justitie zitten en hetzelfde oordeel vellen? Rechten gestudeerd? Meer verstand ervan dan mijn advocaten soms? Heb je die teksten wel eens gelezen?

Nu goed, hier is je kans:
http://www.jokekaviaar.nl/RARA.html
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd
http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#hard_leers

Voorts heb ik dit soort dingen nooit gezegd die jij me in de mond legt: "Wie zich niet met jouw zaak in het bijzonder bezighoudt doet niks, of in ieder geval niks zinnigs".

Joke ik denk dat die persoon

Joke ik denk dat die persoon bedoelt dat je misschien
teveel gefixeerd bent op een bepaald punt.
Vertel eens Joke.
Hoe denk jij over de noodzaak voor arbeiders
om zich politiek te organiseren ?
Hoe sta je daar persoonlijk tegenover ?
Die vraag houd me al langer bezig.
Of strijd je voor kapitalisme
met een menselijk gezicht ?

jonge jonge wat wil je nou

jonge jonge wat wil je nou eigenlijk? kan ook wel zeggen dat jij alleen maar met arbeidersstrijd bezig bent en je blijkbaar totaal niet interesseert voor mensen zonder papieren die hier in dit land het leven onmogelijk wordt gemaakt. ieder z'n focus, en wat jij doet is een reden zoeken om af te zeiken. rare vragen die je stelt,

"Of strijd je voor kapitalisme
met een menselijk gezicht ?"

hoepel toch op zeg, hier word ik echt nijdig van, wat een onzin, hoe kom je op het idee!

Joke ik wilde graag een

Joke ik wilde graag een antwoord en dat heb je me gegeven.
Daarvoor ben ik je zeer erkentelijk.
Je bent er volkomen duidelijk in.
Uiteraard respecteer ik dat jij een andere opvatting hebt dan mij.
ik vind het strijden voor slechts een enkel onderwerp
persoonlijk een heilloze weg.
Je plaatst jezelf daarmee in een isolement vind ik.
Het gaat om veel meer zaken in de samenleving.
Als je niet vanuit die samenhang ten strijde trekt.
kom je naar mijn mening niet veel verder.

"dat jij alleen maar met arbeidersstrijd bezig bent en je blijkbaar totaal niet interesseert
voor mensen zonder papieren die hier in dit land het leven onmogelijk wordt gemaakt" .
Dan snap je het echt niet Joke.
De website www.WSWS.org geeft juist heel veel aandacht aan dit soort zaken
maar niet vanuit woede maar vanuit een politiek perspectief.

Bedankt voor jouw oprechtheid.

arbeidersstrijd is een beetje

arbeidersstrijd is een beetje een raar begrip in deze tijd. Dat deed nog wel ter zake toen begin 19e eeuw er nog een echte arbeidersklasse was. Sinds de jaren 60 is het politieke perspectief voor radicale politiek verschoven naar de consumptie-sfeer, dus muziek en DIY radicaliseerden veel mensen. Nu 20e eeuw is het enige perspectief dat nog veel mensen zou kunnen binden om te strijden tegen onrecht, onze gezamenlijke precariteit: dus wel een baan, maar zonder vast contract, een een groeiende groep mensen die zonder baan zitten, of steeds een baan voor 1 dag, dmv flexwerk, dan diegene die geen baan hebben, in de bak zitten, of niet over de juiste papieren beschikken.

Zij die straks nog wel een vaste baan hebben, zullen hem met alle kosten verdedigen, ook al valt de wereld aan alle kanten uit elkaar. Ga maar eens werken bij die paar fabrieken die er nog zijn in Nederland. De "arbeiders" zijn daar veelal zo conservatief als de pest. Daar kan je weinig van verwachten. Juist mensen die doorhebben en in hun dagelijkse leven hebben gevoeld hoe het is om door het kapitalistische systeem uitgekotst te worden, juist die zijn benaderbaar voor anti-kapitalistische alternatieven. Dus niet de haves, maar de have-nots, of de have-a-bits...

btw: ook al zou JK zich op 1 ding richten denk ik dat iedereen vooral moet doen waar hij/zij politiek een perspectief in zit. Dat dit per persoon verschilt lijkt me nogal logisch. En dat JK alleen maar vanuit woede zou handelen? Dan moet je die stukken van haar nog maar eens lezen. Veel woede inderdaad, maar evenzo ook wel degelijk analyses van wat er allemaal gebeurd in de huidige maatschappij.
Dat soort stukken schrijven, zouden meer mensen moeten doen.

WSWS-fan waarom schijf je zelf niet een opiniestuk, met een politiek perspectief? Ik zou hier zeker geinteresseerd in zijn. Maar met alleen maar roepen dat WSWS het heeeeeeleeeeemaaaaal is daar wordt ik wel een beetje moe van, als je verder niet zoveel te vertellen hebt.

Lees bijv ook eens wat anders dan WSWS. Over de switch van labor, naar consumptie, tot precarity:
http://anarchista.files.wordpress.com/2011/08/crimethinc_work_pt1.pdf
of
http://five.fibreculturejournal.org/fcj-022-from-precarity-to-precarious...

Hartelijk dank voor jouw

Hartelijk dank voor jouw reactie.
Bij die links haakte ik meteen af
bij de eerste blik.
Ergens heb je wel gelijk om mij te vragen
zelf een opiniestuk te schrijven.
Tot op heden heb ik dat niet gedaan
omdat ik zoiets niet doe zonder
een publiek dat interesse toont.
Bovendien werkt het blijkbaar op de zenuwen
van een aantal personen die niet meer
gewend zijn aan de arbeiderstaal.
Dat merk ik tenminste op Indymedia.

Beste nn, waarom denk je dat

Beste nn, waarom denk je dat arbeiderstaal mensen niet zou interesseren?
ik denk alleen dat de arbeidersstrijd hier in Nederland niet de strijd is waar het politieke perspectief ligt, om de redenen die ik eerder al aangaf: als half Nederland de barricades op zou gaan, zullen het veelal de overgebleven arbeiders zijn die tot op het laatste moment het systeem zullen verdedigen tegen hen die geen baan hebben of op een andere manier erg precair zijn.
Helaas is het zo - en de geschiedenis leert - dat de meerderheid van de mensen pas in verzet komt als het hen persoonlijk raakt. En dat zullen in eerste instantie geen arbeiders zijn.

nn, je neemt veel moeite om reacties te geven, maar waarom dan geen opiniestuk? En waarom probeer je niet te reageren op mijn argumenten dat het met de arbeidersstrijd in Nederland weinig voorstelt?

ik vind het geweldig dat er

ik vind het geweldig dat er iemand is die met mij in discussie wil gaan
op een echt fatsoenlijke manier.
Om te beginnen met je laatste zin.
Ik kan je slechts volledig gelijk geven.
Iemand zei een keer tegen mij:
Waarom zoude we dat doen ?
Ze hebben ons volledig teleurgesteld in de 1980 jaren.
Daarmee wordt de leiding van PvdA en FNV bedoeld.
Het is heel goed te begrijpen (zelfs ik heb het onderschat)
dat we na 80 jaren opnieuw de klassenstrijd moeten aangaan.
We dachten er definitief van verlost te zijn.
We hadden beter moeten weten.
Henk Sneevliet beschreef het verraad van de NVV en SDAP
al in 1935. Maar we dachten: Dat was toen !

Clubs als Socialistisch Alternatief, Vonk NL en
de Internationale Socialisten versterken allen
de valse illusies in de SP en de FNV.
Socialistisch Alternatief maakte het onlangs zelfs zo bont
dat men schreef dat de SP bij voldoende stemmen zelfs
het socialisme zou kunnen invoeren in Nederland.
Dit slaat echt kan noch wal.
Daarom dient begonnen te worden aan de arbeiders
uit te leggen hoe de daadwerkelijke krachtsverhoudingen
liggen in Nederland en welke rol bepaalde organisaties
in de sociaal-democratie echt spelen.

De arbeidersklasse moet zich ONAFHANKELIJK iorganiseren.
Met een eigen politieke partij.
Een politieke partij die geen subsidies krijgt van de staat
maar betaald wordt door de eigen achterban.

De mensen willen niet in beweging komen ?
Het gaat om het aanbieden van het juiste perspectief
zodat arbeiders zien dat er daadwerkelijk een weg vooruit is.
Nu wordt men continue bedrogen,
zelfs door buitenparlementair links.
Tevens wordt men dagelijks geindoctrineerd.
De regionale media spelen daarin ook een belangrijke rol.

Kan dit veranderen ? Zeker weten.
Het is een continue proces.
Er is geen gemakkelijke weg helaas
zoals het kopen van een brood in de supermarkt.
Het is een strijd die opoffering vraagt.
Het kost tijd en energie en veel inzet.
Je krijgt er ook veel warmte voor terug.

Het is wel een feit dat Nederland niet tot de meest
revolutionaire landen behoort. Dat is een feit.
Het is bijzonder interessant om uit te zoeken
hoe het zover heeft kunnen komen.
Dan zal zeker ook blijken dat de machthebbers
veel doortrapter zijn dan we voor mogelijk hielden.
Een Eerste Kamerlid CDA refereerde onlangs
aan Hanns Rauter, de hoogste SS officier in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Alles wijst er op dat de machthebbers het scenario
van de 1930 jaren weer gaan volgen.
SEP schrijft dat dit internationaal gebeurt en schrijft
dat ze geen andere oplossing hebben dan
desastreuze bezuinigingen, armoede en oorlog.
Ze hebben niets geleerd van de 1930 jaren.
Ondanks de praatjes van henzelf dat ze er wel van geleerd
hebben en dat het nu allemaal beter zal gaan.
Uit niets blijkt dat dit zo is.
Kijk maar naar Griekenland bijvoorbeeld.
Veel info over de gevolgen van de catastrofale bezuinigingen
daar wordt ons doelbewust niet medegedeeld.

Voor de arbeidersklasse is de situatie totaal anders
dan in de 1930 jaren.
Henk Sneevliet zat met zijn medestrijders in de RSAP
in een groot isolement.
Door internet zijn er nu veel meer mogelijkheden.
Hoog opgeleide mensen zijn bereid de strijd aan te gaan
voor het democratisch socialisme.
Dat doen ze met het juiste perspectief
en met een enorme theoretische kennis.
Kennis maakt macht.

Wat betreft het schrijven van een opiniestuk,
wil ik dat wel op Indymedia plaatsen als Indymedia
daar zelf mee akkoord gaat.
Het heeft geen zin als het enkele uren
later weer verwijderd wordt.

ik wacht je opiniestuk af. Ik

ik wacht je opiniestuk af. Ik zou niet weten waarom de indymedia redactie het zou verwijderen. Is dit eerder gebeurd dan?
en nog steeds vraag ik me af wie je nu precies voor ogen hebt met "de arbeiders". Als je dat in je opiniestuk zou willen definiëren dan zou dat erg fijn zijn.

Ik zal een poging wagen voor

Ik zal een poging wagen voor een opiniestuk
en op Indymedia plaatsen.
Er zijn inderdaad artikelen van mij verwijderd
maar dat was wel Copy & Paste en niet
door mijzelf geschreven.
Met de arbeiders bedoel ik de gewone bevolking.
Ook wel bekend als "Jan met de Pet."
.

niet zo kort door de bocht ajb

Het is niet strijden voor een enkel onderwerp, het is een totaalstrijd waar een element wordt uitgehaald om op te focussen. Dat doen heel veel mensen en het is dus tamelijk flauw om dat als punt neer te zetten om mij op aan te vallen. Het is in al die focus van belang telkens de bigger picture voor het voetlicht te werpen. Indien iedereen dat doet komt alles samen. Connecting the dots, ik ben er helemaal voor. Niet zo kort door de bocht dus, graag.

Ja, ik heb je stukken gelezen

Ja, ik heb je stukken gelezen en ik lees het erin, daarvoor hoef ik geen rechten te studeren. Ik zit ook niet in de stoel van justitie want ik kom jou er niet voor ophalen en verooordelen, ik wijs er slechts op dat de uitspraken het voor veel mensen lastig maakt jou te steunen. Jij zet het weg alsof ze dat niet zouden durven, maar het sluit gewoon niet aan bij de dingen die zij doen. Verder leg ik je niks in de mond want het is mijn eigen conclusie die ik trek, wellicht heb ik me daarin teveel laten leiden door de opinie-post die de steungroep plaatste, dat waren inderdaad niet jouw woorden.

Laat ik het erbij houden dat ik vind dat BoF in ieder geval heel veel goede dingen doet. Zou fijn zijn dat ook eens te horen want het is weer een en al negativiteit hier.

is de wet de maatstaf?

Je was het zelf die begon over de wet, dus die kreeg je van me terug. Je doet precies hetzelfde als wat de ovj in deze zaak doet: je eigen interpetatie geven en conclusies trekken. Prima hoor allemaal, ik schrijf, jij leest. Maar in juridische zin slaat dit helemaal nergens op. Het dossier in deze zaak is zodanig geconstrueerd dat het mij moet afschilderen als een gevaarlijke extremist, hetgeen wordt onderbouwd door een vele pagina's tellend document van de KLPD vol van zgn. mutaties in het politiesysteem over.... blokkades, bezettingen, demonstraties... Ik ben echt een extremist, zo concludeert de nationale recherche hieruit.

In dit land is wat ooit nog werd betiteld als 'burgerlijke ongehoorzaamheid' gaandeweg 'extremisme' geworden. Het is mijn mening over asiel- en migratiepolitiek, over het kapitalisme, die in deze zaak wordt aangevoerd als 'bewijs' voor de bedoeling van mijn stukken. Ik ben een 'fel tegenstander', en dús kan het niet anders zijn dat dat de stukken 'opruiend' bedoeld zijn. Wel, voorzover ik oproep tot iets, is dat noodzakelijk en gerechtvaardigd verzet tegen een gewelddadig en moordzuchtig overheidsbeleid waartoe ik oproep, in meer of minder bedekte termen, soms met provocerend taalgebruik, retorische vragen, maar hoe dan ook: altijd beargumenteerd. Want laten we wel wezen, wat is dat eigenlijk, geweld?

Is het affakkelen van een kantoor van de IND geweld?
Is de verfactie bij Leers door Geen bloed aan mijn handen geweld?
Is het geweld als ik een hek kapotknip, een muur beschrijf met leuzen?
Is het alles geweld alleen maar omdat de wet dat bepaald heeft?
Is geweld toegestaan en dus geen geweld als het bij wet geregeld is?
Is het opjagen en opsluiten van mensen geweld?
Is het deporteren van mensen geweld?
Is het geweld om mensen op straat te gooien, in de vrieskou, zonder eten?

Mijn stelling is: wat de overheid geweld noemt, valt in het niets bij de gewelddadige machinerie die de overheid er zelf op na houdt, en dus is dit 'geweld', om ter verduidelijking van de vergelijking in overheidstermen te spreken, 'proportioneel'.

Als jouw criterium is dat het 'lastig is' om mij 'te steunen' omdat ik volgens het OM de wet overtreed, hoe wil je dan omgaan met bv. de strafbaarstelling van illegaliteit? Het is met alles zo, dat als ergens een wet van gemaakt wordt, dat de gezagsgetrouwe burger onmiddelijk volgt en zegt: het mág niet, dus kan ik jou erop aanspreken dat je strafbaar bent. Zie de ID plicht. Zoveel verzet in het begin. Nu roept een ieder dat wie zijn ID bewijs niet bij zich heeft er zelf om vraagt op opgepakt te worden. Nu nog zetten veel mensen zich in voor 'illegalen', verandert dat als zij strafbaar zijn gemaakt alleen maar omdat zij hier als mens bestaan?

Voor mij is de wet niet eens een criterium. Ik kijk niet eerst naar de wet of iets wel mag of niet. Daarmee verspeel ik blijkbaar solidariteit en steun bij al die mensen die dit criterium wel aanleggen. Ik maak(te) me geen illusies over BOF, beantwoordde hier slechts de vraag van iemand die vroeg 'waar was BOF met jokekaviaar.nl'. Wetten veranderen en worden uitgebreid, hun interpetatie telkens opgerekt doordat het landelijk parket dit mede tot taak heeft: de wetten oprekken door telkens proefballonnetjes op te laten. Ooit zou wat ik schrijf nog als mening vrij zijn geweest, nu is mijn mening opruiing en dus strafbaar. Zo gaat dat. En dus is het 'lastig' om mij 'te steunen'. Als mensen dat lastig vinden, tja, dan moeten ze het niet doen. De hele migratiestrijd is ook lastig, toch doen we dat ook. Kraken is ook lastig, want strafbaar gemaakt, toch doen mensen dat ook. Als strijd ophield bij de grenzen van de wet, was het verzet allang gestaakt.

Re: Bits of Freedom jaarlijkse donateursdag!

Het gaat niet alleen om hetgeen hierboven wordt genoemd.
Nog steeds blijft ongenoemd dat het ongehoord is dat
burgers ongewild en zonder inspraak dwangmatig op
de landelijke tv kunnen worden uitgezonden.

PowNed was al een keer op bezoek bij buitenlanders
die furieus reageerden toen ze het mannetje
van PowNed opnieuw zagen.
"Geen camera !" , schreeuwden ze.
"We hebben veel last gehad van de vorige uitzending !"
De tv uitzending was deze week.

De persoon van PowNed was zich bewust dat hij
zo'n reactie kon verwachten en monteerde daarom
bij de 2e keer een verborgen camera in zijn jas.

De buitenlanders wantrouwden hem heel erg de 2e keer.
Zover te zien was, werd de aanwezigheid van de
verborgen camera niet vermeld.
In plaats daarvan zegt de medewerker van PowNed:
Rustig man. Rustig Rustig.

In Undercover in Nederland zei een persoon
die in de tv uitzending kwam:
Waarom de tv camera erbij ?
Het antwoord was:
Om misstanden vast te leggen.
En voor de rest werkt de presentator PRO DEO ?

Het is een feit dat degenen die dwangmatig op tv
komen, worden misbruikt als tv slaaf
en als GRATIS arbeidskracht.
Je bent in feite een DWANGARBEIDER op dat moment.

Vroeger zeiden ze;
Het is duur om een tv programma te maken.
Nu plukken ze de mensen GRATIS
en DWANGMATIG van de straat.
Dit is een vorm van extreem-rechts
en voelt als N.S.B.
Jouw zelfbeschikkingsrecht word je ontnomen
en daarmee de rechten van
de parlementaire democratie
als het om dit onderwerp gaat.

Dat PowNed / GeenStijl bij praktisch elke demonstratie
aanwezig is, is een pure provocatie
van de heersende klasse.
Bedoeld om te intimideren, om vast te leggen
wie er demonstreert.
Die persoon vervolgens landelijk in beeld brengen.
Echt extreem-rechts.

Deze praktijken worden volop gesteund
door de PvdA en SP.

Maar ga vooral zo door op deze manier.
De VVD wil deze praktijken steeds meer
tot landelijk beieid maken.
De D.D.R. is het grote voorbeeld.
Kortom men overspeelt de eigen hand
wetende blijkbaar dat het einde
van het kapitalisme in zicht komt.
Dan toch nog maar even
de laatste geintjes toepassen
zolang het nog kan.

hee mafkees, schrijf jij

hee mafkees, schrijf jij altijd zo, alsof je geratel gedichten moeten voorstellen

het is bloedirritant om te moeten lezen

Ik verbaas me dat je

Ik verbaas me dat je schrijft: MOETEN LEZEN.
Wie verplicht je dan ?
Verder zeg je niets over de inhoud.
Alleen over de schrijfstijl.
Die manier van denken herken ik
van een vroegere situatie elders.
ik denk dat het bij jou irritatie opwekt
omdat ik wellicht de eerste Nederlander
ben die het bekijkt vanuit dit perspectief.
Je kunt mensen lang voor de gek houden
maar op een gegeven moment
is het afgelopen met de flauwekul.
Iemand mogen filmen omdat het openbare ruimte is ?
Het is grote waanzin dat te verkondigen.
Het is een poging anderen om de tuin te leiden
met een one liner.

wat jij doet is geen

wat jij doet is geen schrijfstijl maar een trucje om je tekst op te laten vallen. gebruik je inhoud om gelezen te worden. niet een trucje. dat is waarom ik dit zeg.

Ik ben me er niet van bewust

Ik ben me er niet van bewust dat ik een trucje gebruik.
Ik houd de tekst smaller maar dat doe ik doelbewust
en niet als een trucje om op te vallen.
Wel leuk dat je beheerst reageert.
Ik heb voor mijzelf genoeg bewijzen op niveau
om er zeker van te zijn dat mijn teksten wel overkomen
bij de lezers.
Het gaat me primair om de inhoud
en daar sta ik volledig achter.
Dat het altijd beter kan, is zeker.

bzz

Je moet toch wel lachen om zo'n NN met herkenbare schrijfstijl die de WSW presenteert als de nieuwe heiland.

Heb je die gisteren ontdekt? Enfin, de groetjes.

Ik ben misbruikt door de

Ik ben misbruikt door de landelijke media.
Dit maakte me ontzettend kwaad.
Vijftig jaar lang kon ik normaal communiceren
met de politiek en media.
Ik ben gewend openlijk mijn mening te geven.
De media gaan er blijkbaar vanuit dat dit
voorbehouden is aan hen.
Zij mogen wel hoog van de toren blazen
maar als je op dezelfde manier reageert,
wordt de wereld te klein voor hen.
Het was voor mij een zeer schokkende ervaring.

In 1990 ben ik gestopt met de politiek en was
niet van plan opnieuw te beginnen.
Dit kon ik echter niet over mijn kant laten gaan.

ik dacht: via de media terugslaan lukt niet.
Wel via de politiek.

Vervolgens heb ik 2 jaar lang alle politieke strmingen
aan een onderzoek onderworpen.

Welke politieke stroming is opgewassen tegen
hetgeen ik heb meegemaakt.
Na 2 jaar was ik er uit. Dit is het.

Toch heb ik wel enige kritische kanttekeningen.
Als je zegt: iedereen een basisinkomen van 1500 euro,
dan bedoel je dus ook een kind van 7 jaar.
M.a.w. daar moet een leeftijd bij vermeld worden.
Bij Inkomen staat dat een maximum van 20.000 euro
per maand genoeg is. Dit is ook niet verstandig.
Je moet daarbij geen bedrag noemen want dat kan
de indruk wekken dat jezelf ook een bureucraat bent.
Er moet slechts staan dat de inkomnsverschillen
terug moeten naar 1 staat op 4.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech