Demonstratie dames van plezier Utrecht voor behoud werkruimte

Nieuws, gepost door: Wessel Koopmans op 09/07/2013 07:08:28

Wanneer: 09/07/2013 - 19:49

Vanmiddag van ongeveer 17:00 uur tot 18:30 uur hebben ongeveer honderd dames van plezier (dvp's oftewel hoeren) die werken op het Zandpad en in de Hardebollenstraat samen met een handjevol sympathisanten gedemonstreerd bij het gemeentehuis van Utrecht voor het behoud van hun werkruimtes.

Vanmiddag van ongeveer 17:00 uur tot 18:30 uur hebben ongeveer honderd dames van plezier (dvp's oftewel hoeren) die werken op het Zandpad en in de Hardebollenstraat samen met een handjevol sympathisanten gedemonstreerd bij het gemeentehuis van Utrecht voor het behoud van hun werkruimtes.

Vanwege beschuldigingen aan het adres van de verhuurders zijn bijna de helft van de werkruimtes al gesloten en dreigen ook de overgebleven ramen te worden gesloten door de gemeente die nu ook de vergunning van de laatste (en grootste) verhuurder wil intrekken. De dames van plezier worden hiermee de dupe gemaakt een conflict tussen de gemeente en de verhuurders. Het gaat om ongeveer honderdvijftig dvp's die inmiddels al werkloos zijn geworden door de eerdere sluitingen en tweehonderddertig die dat binnenkort dreigen te worden.

Het doel van de demonstratie was om 185 handtekeningen van de dvp's die nu nog werken (de overgrote meerderheid dus) aan te bieden aan de burgemeester. De burgemeester ontving een delegatie van de dvp's en hun juriste en beloofde in een gesprek dat hij een door de dvp's in te dienen plan voor een oplossing "serieus" zal bekijken.

Ik heb onlangs een artikel gepubliceerd over deze kwestie https://www.indymedia.nl/node/17233 en wilde daarom graag aan de demonstratie meedoen. Maar de wekker was stuk, mijn band was lek en de brug stond open. Daardoor arriveerde ik pas rond 17:45 uur bij het gemeentehuis, waar ik tot mijn vreugde een kleurrijke en rumoerige demonstratie aantrof. De meeste demonstranten droegen carnavalsmaskers voor hun privacy en hadden enkele spandoeken met "Zandpad moet blijven!", en "U bent pooier, u stuurt me de straat op!!". Leuzen die geschreeuwd werden waren o.a. "Zandpad, Zandpad!" en "open, open!" De sfeer was behoorlijk strijdbaar en vastberaden. De dvp's begrijpen dat ze niet kunnen vertrouwen op alle mooie beloftes van de politiek en dat ze zelf in aktie moeten komen om hun werkplekken te behouden. De burgemeester heeft nu dus toegezegd dat hij serieus naar hun plan zal kijken. Ik vind het een beetje raar dat de burgemeester hen verantwoordelijk maakt om met een oplossing te komen, maar ik ben er van overtuigd dat zij met een goed plan zullen komen. Laat de burgemeester het niet wagen om hun plan wat zij nu gaan opstellen af te schieten, want het zijn leeuwinnen, wat ik vanmiddag mee heb mogen maken. Utrecht is nog niet van hen af!

Rond 18:30 uur werd er nog een klein stukje door de winkelstraten gelopen waarna de demonstratie beëindigd werd. Het lijkt me interessant om te vermelden dat ik met een raadslid van de SP gesproken heb die ook aanwezig was. Volgens hem hoeft Wegra niet veroordeeld te worden in een strafproces om de vergunning in te trekken. Hij vergeleek de situatie met een cafe waar cocaïne gesnoven wordt. We agreed to disagree. Verder wil hij snel werkruimtes bij bouwen als alternatief voor de gesloten bootjes en wil hij in de toekomst een maximum huurprijs aan de voorwaarden voor de vergunning verbinden. Goede plannen, behalve dat de bootjes toch dicht gaan in dit scenario.

Hier de berichten van de lokale media over de demo
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1032982
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3473042/2013/07/09/Wo...

Wat ik in mijn vorige artikel schreef over de media geldt duidelijk niet voor de lokale media want zowel AD als RTVU laten de dvp's goed aan het woord. De demo was ook even op het NOS-journaal, maar ik kom niet op die website vanwege de cookies-blokkade

Tags: prostitutie protest

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
Wessel

Utrecht, 9 juli 2013

Geachte heer Wolfsen,

Na op 2 mei jl. 118 handtekeningen te hebben aangeboden, bieden wij er nu, namens de vrouwen van de overige boten, 184 aan.
Wij vragen u om het Zandpad open te houden. Wij willen de goede redenen, die de gemeente heeft om de vergunningen in te trekken, niet in twijfel trekken. Wij vragen de gemeente echter de ramen niet te sluiten, voordat er een oplossing is gevonden voor de ruim 300 vrouwen, die er werken.
De enige oplossing, die wij zien, is de ramen toch open te houden, al dan niet in een andere vorm. Zoals u weet, werken wij aan een coöperatie voor zelfstandige vrouwen en heeft zich een andere exploitant gemeld bij de gemeente.
Andere oplossingen zijn er niet. De gangbare sociale netwerken bieden geen uitkomst voor ons. De enige oplossing is ons te laten werken in alle trots en ons brood te laten verdienen.
Anders bent u er schuldig aan, dat een groot aantal vrouwen in de illegaliteit belandt en dat het beleid van de gemeente Utrecht mensenhandel juist in de hand werkt.
De gemeente heeft dit probleem aan kunnen zien komen en had eerder aan de gevolgen moeten denken.
Het is nog niet te laat. Houd de werkplekken open. Maak ons niet slachtoffer!
Op 2 mei jl. gaf u ons nog als alternatief om bij Wegra te gaan werken of op de Europalaan. Wegra dreigt u nu ook te sluiten. Op de Europalaan werken alleen heroïneverslaafden, vaak zonder vergunning. U kunt toch niet serieus menen, dat de Europalaan een alternatief is voor het veilige Zandpad?
Ook zijn de werkplekken in andere steden inmiddels niet meer beschikbaar.
Velen van ons hebben familie en andere verplichtingen in het buitenland. Ook hebben wij vaste lasten in Nederland net als iedere andere werkende: huur, belastingen etc…
Als, vaak, buitenlandse zelfstandige, kunnen wij nergens aankloppen voor sociale hulp. Wij worden aan ons lot overgelaten. De gemeente biedt geen hulp. En er is ook geen hulp beschikbaar behalve voor daklozen.  Dat willen wij niet worden. Het enige, wat wij willen, is ons vak uitoefenen en in alle trots, ons brood verdienen en onze verplichtingen nakomen.
Wij verwachten van de gemeente, dat ze haar verplichtingen jegens haar bewoners ook nakomt!

PERSBERICHT
Utrecht, 7 juli 2013
Enkele maanden geleden sloot burgemeester Wolfsen verschillende boten aan
het Zandpad, waardoor ruim honderd prostituees hun werkplek verloren. Nu
dreigt ook de laatste exploitant zijn vergunning te verliezen. In totaal komen er
dan zo’n 300 prostituees op straat te staan.
Een van de meest dwingende argumenten hiervoor is, dat de exploitanten
vrouwenhandel zouden hebben gefaciliteerd. Niemand wil, dat er dwang, geweld,
of misbruik plaatsvindt en dat moet aangepakt worden, maar dit moet toch al
langer bij de gemeente bekend zijn geweest? En tot op heden zijn geen
aanhoudingen verricht, wat bij de vrouwen van het Zandpad de vraag oproept of
de sluiting wel opweegt tegen het leed dat hen is aangedaan. Rekeningen gaan
immers door; huur, belastingen, kinderen, familie in het thuisland, etc… Van de
ene dag op de andere zijn ze hun werkplek en hun inkomen kwijt. Vraag is wie
door deze maatregel getroffen worden: de exploitanten, die immers flinke
reserves hebben kunnen opbouwen, of de vrouwen?
Sommigen zijn de illegaliteit ingegaan met alle gevaren, die dat met zich
meebrengt voor hun veiligheid. Bij anderen staan de “beschermers” al op de
stoep. Een averechts effect van het besluit van burgemeester Wolfsen.
Vandaar, dat enkele vrouwen zich hebben gewend tot Marjan Wijers, deskundige
op het gebied van vrouwenhandel. Samen waren ze net op het gemeentehuis om
te bespreken hoe de ramen van de eerder gesloten boten weer open zouden
kunnen, toen ze te horen kregen, dat de exploitant van de overige boten ook zijn
vergunning kwijt zou raken. Nog eens 200 prostituees, die hun werkplek
verliezen en het risico lopen de illegaliteit in te verdwijnen.
Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt. De vrouwen zijn van plan een
coöperatie op te richten, waarin zij zelfstandig en zonder tussenkomst van een
exploitant, kunnen werken. Burgemeester Wolfsen heeft aangegeven hier positief
tegenover te staan.
De vrouwen hopen dat dit pilot-project zo snel mogelijk bij één boot kan worden
ingevoerd om vervolgens als model te dienen voor de overige boten. De
prostituees hebben haast. Zij realiseren zich ook, dat het opzetten van een
coöperatie tijd nodig heeft en niet in één keer voor de 300 gedwongen werkeloze
prostituees een oplossing kan vormen. Vandaar, dat zij burgemeester Wolfsen
vragen om de boten vooralsnog niet te sluiten. Op dinsdag 9 juli a.s. om 17.30
bieden zij hiervoor een petitie aan de burgemeester aan.
Een coöperatie zou tegemoet kunnen komen aan de wensen van de gemeente
voor beter toezicht op degenen, die er werken en op de omgeving. Het versterkt
de positie van de vrouwen, waardoor misstanden worden voorkomen. Ook zou
een coöperatie ervoor kunnen zorgen, dat de exorbitante huren van bijna €
3.000, -- per maand voor een dagdeel wat realistischer worden.
De heer Wolfsen is al overtuigd. Nu maar hopen dat de eigenaren van de boten
willen meewerken. Zij zijn echter ook degenen, die net hun exploitatievergunning
zijn kwijtgeraakt.
Dit bericht is namens alle dames die op het Zandpad werken.Wie: 
Wessel

- Er wordt geen capcha code gevraagd bij aanvullingen
- Door op preview te klikken springt de ingevulde titel weer terug naar "Re: titel artikel"
(moest bij mijn eerste aanvulling zijn "verklaringen gemeente en burgemeester")
- In het discussiegedeelte valt de inleiding weg (heb hierop al geanticipeerd door deze dubbel te posten)
- Verder gaat het allemaal super makkelijk en handig!

(deze aanvulling mag verwijderd worden)Wie: 
Wessel Koopmans

De gemeente heeft besloten de vergunning in te trekken per 25 juli
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033356/gemeente-seksboten-zandpad-25-ju...

Alle mooie praatjes van de burgemeester en de politiek om een coöperatie van de dames van plezier te steunen zijn dus niets waard gebleken. Het is immers niet mogelijk om de nieuwe opzet van de redlight zones in twee weken rond te krijgen. Eenmaal dicht is alles kapot - dames werkloos, klanten weg - en als de nieuwe opzet er zou komen (ik geloof niet dat Utrecht dit echt mogelijk wil maken, maar stel dat) zou het jaren duren om alles weer op te bouwen.

meer berichten:
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3474239/2013/07/11/Pr...
http://www.destadutrecht.nl/economie/nieuws/5730/nieuwe-exploitant-zandp...Wie: 
Wessel

Berichten lokale media:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033475/exmedewerker-wegra-ik-zal-onschu...
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033356/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1032844/
http://www.duic.nl/nieuws/46260/ook-laatste-seksboten-bij-zandpad-moeten...

De politieke partijen hebben nog niet gereageerd op het laatste nieuws dat de vergunning per 25 juli is beëindigd.Wie: 
Wessel

De politie en de marechausse hebben vanmiddag met een "gerichte actie", die "niets te maken heeft met de voorgenomen sluiting", in verschillende (volgens het nrc-bericht alle) werkruimtes op het Zandpad huiszoeking gedaan. Twee mannen zijn gearresteerd op verdenking van mensenhandel.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033721/politie-doorzoekt-prostitutiebot...
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3475342/2013/07/13/Pr...
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/13/twee-arrestaties-bij-actie-tegen-men...
http://www.nu.nl/binnenland/3525457/prostitutieboten-in-utrecht-doorzoch...

ander bericht:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033712/Wie: 
Wessel

RTVU: "Als de gemeente Utrecht niet snel met een oplossing komt om het Zandpad open te houden gaan de prostituees die daar werken een tent opzetten voor het stadhuis."
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033992/prostituees-zandpad-dreigen-met-...

Nu.nl (e.a.): " De gemeente Utrecht moet onderzoeken of ze de huur kan overnemen van de werkplekken van de raamprostituees in de stad. Door dat te doen kan de gemeente voorkomen dat 300 vrouwen volgende week op straat komen te staan. Dat schrijven de vrouwen samen met deskundigen en klanten maandag in een ,,dringend advies" aan burgemeester Aleid Wolfsen."
http://www.nu.nl/binnenland/3526505/prostituees-willen-utrecht-huur-over...
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3475989/20...
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3475989/2013/07/15/Pr...Wie: 
Wessel

Michel Eggermont van de SP heeft in een geheime raadszitting vanavond het voorstel gedaan voor de plaatsing van noodcontainers tegenover de bootjes op het Zandpad. Dit bericht RTVU:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1035035/noodcontainers-voor-prostituees-...

Zie voor mijn commentaar het discussiegedeelte.

Verder had ik deze link een beetje laat opgemerkt, maar bij deze:
Verklaring van het college: Utrecht trekt vergunningen in van exploitant raamprostitutie
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=12564&persberichtID=390269&type=pers

Idem.Wie: 
Wessel

Het plan van de SP voor noodcontainers is afgewezen door de gemeenteraad:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1035035
http://www.duic.nl/nieuws/46673/noodcontainers-geen-oplossing-voor-vrouw...

Het bedrijf wat de bootjes wil overnemen is hoopvol over een snelle oplossing.
(dit is eigenlijk geen echt nieuws, maar voor de volledigheid)
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1035313/seksboten-zandpad-snel-weer-open...

Op Zandpad.nl worden de dames geronseld voor onzelfstandig werk in legale clubs (met vergunning). Het is voor zelfstandige dvp's zeer moeilijk om vergunningen rond te krijgen. Dan maar naar een baas?

Er is een weblog van start gegaan: https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/

Op Hookers.nl zijn al 20 pagina's gewijd aan de situatie. Zie bijvoorbeeld dit artikel:
http://www.hookers.nl/showthread.php?t=273801&s=d2c1c01f282fe309922946e6...Wie: 
Wessel

Wil Post, juridisch adviseur prostituees: “Ik hoor alleen nog van Wolfsen via de media”
http://www.duic.nl/nieuws/46724/wil-post-wolfsen-ziet-samenwerking-met-p...
Kort geding om sluiting seksplekken Utrecht
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1035517/kort-geding-om-sluiting-seksplek...
'Geen kortetermijnoplossing voor sluiting prostitutieboten'
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/5755/geen-kortetermijnoploss...Wie: 
Wessel

Volgens dit bericht heeft de gemeente een bedrijf ingehuurd om de mogelijkheden van een coöperatie te onderzoeken. Het bedrijf laat weten dat dit minstens weken gaat duren:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1039796/utrecht-laat-mogelijkheden-voor-...

Dit bericht over loverboy praktijken beschouw ik als stemmingmakerij omdat het vrijwel geen informatie bevat en ook een zoekaktie naar de bron niks opleverde:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1038211/veel-bulgaarse-prostituees-zandp...

Volgens dit bericht gaat de door de dames aangekondigde aktie waarschijnlijk niet door:
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/5771/leegloop-zandpad-is-al-...

De politieke partijen hebben nog steeds niet gereageerd. Of er nog achterkamertjes overleg gaande is weet ik niet. De klok tikt. Veel schade is al aangericht, maar het definitieve einde kan nog worden afgewend. Twee dagen...Wie: 
Wessel

Dames Zandpad de dupe van sluiting zonder bewijs
https://www.indymedia.nl/node/17838Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech