Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat

Hier kun je discussieren over Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat.
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE VAN DE BELGISCHE STAAT

Geachte Redactie en lezers

Op 7 juni anno Domini 2012 werd Fouad Belkacem, woordvoerder van de islamitische organisatie
Sharia4Belgium, in zijn woning aangehouden door een arrestatieteam [1]
Aanleiding was zijn commentaar op de rellen in Molenbeek, die plaatsvonden vanwege
de arrestatie van een moslima in Niqaab [2]
In Belgie is immers het dragen van Boerka's en Niqaabs sinds juli 2011 verboden [3]
In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeek
protest te staan, waarbij een politiebureau was vernield en enkele agenten gewond waren
geraakt
Ook prees hij de gearresteerde vrouw, die aan een politieagente een
kopstoot had uitgedeeld
Verder riep hij moslims op in het geweer te komen tegen deze misdaad [Boerkaverbod]
en zich te verzetten tegen iedereen, die een vinger uitsteekt naar een moslima,
die wordt bedreigd
Een vorm van zelfverdediging dus, al is het nogal bloemrijk verwoord
Het is trouwens merkwaardig, dat de vrouw, die de kopstoot
gaf, niet werd aangehouden en Belkacem, die haar daad verheerlijkte, wel [4]
Overigens wordt Belkacem ook vaak aangeduid met de naam ''Abu Imran'' [Arabisch
voor ''vader van Imran. Imran is de zoon van Belkacem]
Sharia4Belgium is opgericht op 3 maart 2010

I

DE AANKLACHT

De aanklacht tegen hem luidde:het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen ''niet-moslims'' [5]
ondanks het feit, dat hier sprake was van een reactie NADAT de rellen al hadden plaatsgevonden

II

O, O, O, WAT ZIJN WE EENSGEZIND!
POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE MASSAHYSTERIE ROND SHARIA4BELGIUM

DAT was het sein voor de nationale Belgische massahysterie, waarbij
politiek, pers, veiligheids en maatschappelijke organisaties over elkaar heen
struikelden om het grote ''gevaar'' van Sharia4Belgium te benadrukken en
aan de kaak te stellen
Een militaire aanval van een buitenlandse Mogendheid was er niets bij

Onder andere premier Di Rupo, de Franstalige Parti Socialiste, De sociaal democraten
[SPA] en de Belgische Veiligheidsdienst vroegen om een verbod
van Sharia4Belgium, wat trouwens al eerder was geeist [6]
In het Parlement werd er luid gekraaid om de ''late aanhouding'' van Belkacem,
wat werd gedeeld door het extreen-rechtse Vlaams Belang [7]
Vlaams Belang en minister Turtelboom van ''Justitie'' vonden elkaar ook
in het streven, Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen [8]
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding diende een klacht
tegen Sharia4Belgium in [9]
Het enige genuanceerde geluid was te horen van Mohammed Chakkar, woordvoerder
van de Federatie van Marokkaanse verenigingen, die weliswaar Sharia4Belgium hekelde
maar ook kritisch stond tegenover de politieke hysterie zoals hierboven beschreven [10]

Ook de pers liet zich niet onbetuigd
Media en perscommentaren struikelden over elkaar om het ''gevaarlijke''
karakter van Sharia4Belgium te benadrukken
Zo werd er gewag gemaakt
van de ''gevaarlijke'' en ''radicale'' boodschappen van Sharia4Belgium, waarbij
termen als een ''razende'' en ''tierende'' Belkacem niet werden geschuwd [11]

III

HET ''GEVAAR'' VAN SHARIA4BELGIUM
FUNDAMENTALISME OF ''GEWELDDADIG EXTREMISME''
FEITEN EN FICTIE

Politiiek, Veiligheidsdiensten, Pers, het zogeheten Centrum voor Gelijke Kansen en
voor Racismebestrijding en anderen
blazen beurtelings warm en koud over het ''gevaarlijke'' en ''extremistische'' karakter van
Sharia4Belgium,
eisen een verbod van de organisatie en doen minstens alsof er een militaire aanval
op Belgisch grondgebied wordt gelanceerd
Maar hoe ''gevaarlijk'' is Sharia4Belgium nu werkelijk?

Om dat te beoordelen moet naar de standpunten en doelstellingen
gekeken worden, zowel op de website als in activiteiten/uitspraken

1

Doelstellingen Sharia4Belgium

De intentie van Sharia4Belgium is de verspreiding van de Islam ''in haar zuiverste
vorm'' [12] met als einddoel de vorming van een Islamitische Staat in Belgie en ook
in de rest van de wereld, waarin de
Sharia [de Islamitische Wetgeving] geldt [13]

Een duidelijke missiedrang dus, die even ongevaarlijk is als die
van christenfundamentalistische of andere fundamentalistische stromingen
Het valt dan ook onder vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid

Een voorbeeld van de Belgische politieke hysterie is in dit verband de arrestatie van
''islamisten'' [Sharia4Belgium/toevoeging Astrid Essed] in Antwerpen, die blaadjes
uitdeelden en mensen probeerden te overtuigen van hun religieuze gelijk
Ik citeer Elsevier

''
''In de namiddag deed een aantal mensen hun beklag bij de politie over het gedrag van de moslimactivisten. Die deelden pamfletten uit in de Offerandestraat, nabij het Centraal Station van Antwerpen.
Ook probeerden ze voorbijgangers te overtuigen van de voordelen van het islamitische geloof en van de nadelen van de westerse samenleving. [14]

Als dat strafbaar is, zou men in Belgie ook Jehova Getuigen en andere christenbekeerders
moeten oppakken, want die doen niet anders
En ook zij kunnen soms heel vervelend en opdringerig worden

2

De website:

Ik heb de website van Sharia4Belgium doorgespit en ben nergens enige oproep
tot geweld tegengekomen [15]
Wat ik wel aantrof waren behalve de reeds genoemde doelstelling,
een aantal artikelen en thema's zoals over de Moslimvrouw,
Democratie, de Tien Factoren, die tot Ongeloof Leiden [16],
die vanuit orthodox religieus oogpunt worden belicht.
De democratie wordt vanuit religieus oogpunt verworpen

Een ander aspect is de maatschappijkritiek uit, zoals op materialisme, de wijze waarop
met ouderen wordt omgegaan en het gebruiken van de vrouw als sex en lustobject [17]

Dit is allemaal vrijheid van meningsuiting
Geen extremisme, maar orthodox fundamentalisme, spreekt uit de website

3

Enkele Sharia4Belgium incidenten uitgelicht

Dat de Belgische Staat Sharia4Belgium incidenten opblaast
tot onzinnige proporties blijkt wel uit enkele door mij
uitgelichte incidenten/uitlatingen van Sharia4Belgium

Het Atomium incident

Op een youtube filmpje werd door Belkacem opgeroepen, het Atomium
af te breken, als Belgie een Islamitische Staat was geworden [18]
Volgens Belkacem had hij daar nooit toe opgeroepen, omdat
het fimpje zou zijn bewerkt [19]
Maar ook al was het wel zo, dan kan dat toch bezwaarlijk als bedreigend worden
genoemd, gezien de verwijzing naar Belgie, 'wanneer het een Islamitische Staat zou zijn''
Zo gespeend van politieke realiteitszin kan de Belgische Staat toch niet zijn
Toch werd het incident enorm opgeblazen [20]

Het incident de Crem

Toegegeven, Sharia4Belgium heeft zich in youtube filnpjes in felle taal
uitgelaten over de minister van Defensie de Crem vanwege diens politiek-militaire
verantwoordelijkheid voor de Belgische deelname aan
de Westerse militaire interventie in Libie [21]
Er werd de wens uitgesproken, dat Allah zijn vrouw weduwe zou maken
Heftige taal, maar een doodsbedreiging, zoals dat er door de pers/politiek en Belgische
Justitie van gemaakt werd, is zwaar overdreven [22]

Het incident Morel

Na de dood van de aan kanker overleden ex Vlaams Belang politica Marie Rose
Morel deed Sharia4Belgium voorman Belkacem de uitspraak, dat haar dood
''een straf van Allah'' was
Ook verheugde hij zich over de lijdensweg van Morel
Volgens Belkacem mocht Vlaams Belang politicus Filip
de Winter, Bert de Wever, voorzitter van de Nieuwe Vlaamse Alliantie en
PVV leider Wilders, hetzelfde lot als Morel treffen [22]
Dit veroorzaakte grote ophef
O.a. het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding liet zich
hierover verontwaardigd uit [23]

Ik ben het met het Centrum voor Gelijke Kansen eens, dat het zich verheugen
over de slechte gezondheidstoestand van iemand choquerend is
MAAR WAT IK CHOQUEREND AAN HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN
VOND WAS, DAT ZIJ HET RACISTISCHE EN EXTREEM-RECHTSE GEDACHTEGOED VAN
HET VLAAMS BELANG EEN ''POLITIEKE OPINIE'' NOEMDE
Ik citeer:
''De uitspraken getuigen voor het Centrum van bijzonder slechte smaak en zijn choquerend. Bovendien leggen ze een zware hypotheek op iedere vorm van maatschappelijk debat tussen personen met verschillende politieke opinies.''
[24]

Hoe choquerend ook, ik volg de aanklacht ''aanzetten tot haat'' en de ''belaging van de nabestaanden
van Morel niet en vind het dan ook onzinnig, dat vervolging is
ingesteld tegen Belkacem en medestander Anjem Choudary [van de in Engeland verboden
organisatie Islam4UK]
Uiteindelijk werden zij beiden veroordeeld ''wegens het aanzetten tot haat tegen niet moslims''
Bij Belkacem kwam dan nog belaging van de nabestaanden van Morel
Belkacem kreeg 2 jaar cel en 550 euro boete, maar zijn onmiddellijke aanhouding
werd niet bevolen
Choudary werd veroordeeld tot een jaar cel, maar van hem werd wel zijn aanhouding
bevolen
Overigens kon de Officier van Justitie in deze zaak er ook wel wat van, door
niet bepaald juridische taal uit te slaan in zijn betoog, dat bovendien riekt naar populisme en
beledigend is voor de religieuze beleving van Sharia4Belgium
Ik citeer
''Procureur Vanneste noemde Belkacem "de lont in het kruitvat".
''"Met zijn wansmakelijk, haatdragend en pseudoreligieus gewauwel zet hij moslims aan tot haat. Het is nu wachten tot een andere dwaas tot de actie overgaat. Maar hij is ook heel dubbelzinnig: in 1997 aanvaardde hij de Belgische nationaliteit. Hij valt onze staat aan, maar blijft toch hier. Waarom vertrekt hij niet naar een religieus land in plaats van hier tussen al die aanhangers van de duivel te blijven wonen?"
[25]

Aanleiding Belgische nationale hysterie:
Incident rellen Molenbeek

Naar aanleiding van de arrestatie van een moslima in Niqaab braken in Molenbeek
rellen uit, waarbj een politiebureau werd vernield en enkele agenten gewond raakten
Sharia4Belgium woordvoerder Belkacem, die daarna werd aangehouden, verklaarde
achter het Molenbeek protest te staan en prees de gearresteerde
moslima, die de agente een kopstoot gaf
De aanklacht ''aanzetten tot geweld'' lijkt eerder politiek gemotiveerd te zijn
dan juridisch kloppend, aangezien hij zijn lovende commentaar pad NA AFLOOP
VAN DE RELLEN gegeven had

IV

WIE ZIJN HIER DE HAATZAAIERS?
DOELWITTEN VAN SHARIA4BELGIUM

Het gedachtegoed is duidelijk fundamentalistisch, maar niet gewelddadig
De gedane uitlatingen zijn, als het personen betreft, verre van fraai
Het is immers inhumaan, iemand, die op sterven ligt, nog een trap na te geven
en over anderen ernstige ziektes af te roepen
Maar niet strafbaar op zich

Maar los daarvan, tegen wie richt Sharia4Belgium nu eigenlijk haar aanvallen?
Wie dieper analyseert ziet, dat zij gericht zijn tegen het extreem-rechtse Vlaams Belang,
de besmette Belgische militaire deelname aan de Westerse militaire interventie
in Libie, de Belgische deelname aan de oorlog/bezetting van Afghanistan [26] EN
de Belgische Staatsdiscriminatie
Daarbij dringt zich de vraag op, wie de werkelijke haatzaaiers hier zijn, Sharia4Belgium,
die reageert of haar doelwitten, die het politieke toneel bepalen?

DE WERKELIJKE HAATZAAIERS
VLAAMS BELANG

Naast de Belgische politiek-militair verantwoordelijken [zoals de Crem] voor het
Westerse militaire optreden in Afghanistan, Irak en Libie, dat duizenden burgerslachtoffers
heeft gekost [27] zijn Vlaams Belang en de Belgische Staatsdiscriminatie doelwit
van Sharia4Belgium

1

Vlaams Belang
Gedachtegoed:

''De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden.

Vlaams Belang/Beginselverklaring, 4

Sharia4Belgium richt haar peilen op kopstukken uit
Vlaams Belang, zoals Filip de Winter en ex Vlaams Belang politica Morel [28]
De manier waarop is verkeerd [dodelijke ziekte van Morel], maar de kritiek
is meer dan gerechtvaardigd
In de pers en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding wordt er gesproken
over een ''bekende'' politica, alsof Morel tot een gewone politieke partij zou behoren
Het tegendeel is waar [29]

Zij heeft behoord tot een virulent racistische en extreem-rechtse partij, het Vlaams
Belang
Politieke erfgenaam en opvolger van het in 2004 wegens racisme veroordeelde
Vlaams Blok [30]
De naam is gewijzigd
Het racisme niets veranderd
Dezelfde kopstukken keerden terug

Het Vlaams Belang is een xenofobe en racistische partij, die het zondebokmodel
hanteert, door systematisch allochtonen, moslims en vluchtelingen als
criminelen, gelukzoekers, profiteurs en/of terroristen [dit vooral bij moslims]
neer te zetten
Ook ontkent zij de culturele rechten van de ''vreemdelingen'' [ook wel
inwijkelingen genoemd] door het verwerpen van de multiculturele samenleving
Het devies van het Vlaams Belang is:immers:
aanpassen of oprotten en met aanpassen wordt bedoeld een totale assimilatie
aan wat zij beschouwt als de ''Belgische cultuur''
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zij in haar partijprogramma stelt, dat het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding moet worden opgeheven,
omdat diens activiteiten de ''vrijheid van meningsuiting'' [lees vrijbrief voor racisme]
in de weg zou staan [31]

Recente stunts Vlaams Belang:

Niet alleen de ideologie van Vlaams Belang is gevaarlijk, maar vooral ook
de uitvoering daarvan
Recentelijk is deze club weer eens op onaangename wijze in het nieuws gekomen

Het halal incident:

Drie militanten van Vlaams Belang verstoorden op dinsdag 12 juni een door een school in Schoten georganiseerde barbecue, waar halal vlees werd geserveerd met de bedoeling, zo
12 en 13 jarigen in contact te brengen met de multiculturele samenleving
De Vlaams Belangers klommen over de schoolmuren en dwongen leerlingen
op intimiderende wijze Zwan worstjes te eten
De directeur was zeer verontwaardigd en de leerlingen gechoqueerd
Ik citeer directeur:
'''De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval', zegt adjunct-directeur Jacques Gits. 'Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot.'
Tegen de drie ''heren'' van Vlaams Belang is een klacht ingediend wegens huisvredebreuk
Volgens Vlaams Belang kopstuk Filip de Winter was dit ''grappig'' bedoeld [32]

Vlaams Belang beloning voor het aangeven van mensen:

Dezelfde Filip de Winter, die het intimideren van scholieren zo ''grappig'' vindt, heeft
namens Steden tegen Islamisering, waarvan hij voorzitter is, een beloning
van 250 euro uitgelooft voor iedereen, die een moslima met Boerka ''spot'' en aangeeft
bij de politie [33]
Hij noemt het een ''ludieke actie''
Ik noem dat aanzetten tot mensenjacht en haat
Een zelfde minderwaardige oproep tot het aangeven van mensen had het Vlaams Belang
trouwens gedaan met het starten van een Meldpunt Illegaliteit [34]

Merkwaardig is het dan ook, dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding, die te pas en te onpas Sharia4Belgium veroordeelt [35], relatief
mild is voor het Vlaams Belang
Zo was haar reactie op het halal incident te gematigd naar mijn mening [36]

En waarom niet tegen Vlaams Belang een artikel geschreven van hetzelfde
polemische niveau als tegen Sharia4Belgium over het bestraffen van haatzaaierij? [37]
Dit riekt naar meten met twee maten, zeker omdat het Centrum het gedachtegoed van
Vkaans Belang heeft aangeduid als ''politieke opinie''. alsof het een gewione partij
betrof [38]

HET WORDT TIJD, DAT HET CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EEN
AANKLACHT INDIENT TEGEN HET VLAAMS BELANG WEGENS AANZETTEN
TOT HAAT EN DISCRIMINATIE
Het is immers haar wettelijke verplichting, racisme te bestrijden

In het verleden heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de veroordeling van het
Vlaams Blok, dat in een andere vorm als Vlaams Belang teruggekomen is [39]

WIE ZIJN DE WERKELIJKE HAATZAAIERS
STAATSDISCRIMINATIE

Gevaarlijker dan het Vlaams Belang is de door de wet bedreven discriminatie,
omdat deze een schijn van legitimiteit op zich laat
Een vorm van discriminatie is de ongelijke behandeling van vluchtelingen en
asielxoekers in vergelijking tot Belgische staatsburgers

Voorbeeld:

Geen enkele Belg wordt gedetineerrd als hij/zij geen strafbaar feit heeft gepleegd
of daarvan wordt verdacht
De ''wettelijke'' regeling voor ''vreendelingen'' staat echter WEL de opsluiting
van illegale vreemdelingen in detentiecentra toe, die zich aan geen enkel strafbaar feit hebben
schuldig gemaakt
Dat is discriminatie

Het Boerkaverbod

Het in juli 2011 in Belgie ingevoerde Boerkaverbod, waarbij het dragen van
gezichtsbedekkende kleding [Boerka en Niqaab] verboden zijn, is discriminerend,
omdat het een verbod op een kledingwijze is en een schending van de Godsdienstvrijheid

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hebben
het dan ook scherp veroordeeld [40]
Ook is dit Boerkaverbod een uiting van de sinds 11 september 2001 steeds meer toenenende
anti Islamhetze en populisme, waardoor Europa steeds meer wordt vergiftigd

Terecht protesteert Sharia4Belgium dan ook tegen dit Boerkaverbod en heeft er op haar website
ook over geschreven [41]
Het Boerkaverbod vormde aanleiding tot de rellen in Molenbeek, waar dan weer Belkacem
commentaar op gaf, wat leidde tot zijn arrestatie

Nieuwslezeres met hoofddoek geweerd van VRT

Hoofddoeken zijn in Belgie niet verboden
Toch tracht de Overheid de hoofddoek te weren bij bepaalde beroepen
Een beschamend voorbeeld is het weren van een nieuwslezeres met hoofddoek bij VRT,
De Belgische Staatstelevisie
Op woensdag 13 juni verklaarde minister Freya Van den Bossche namens de
Vlaamse regering Peeters in het Parlement het volgende
'''Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet' [42]

Aanleiding was een opmerking van collega-minister Ingrid Lieten (Media). [43] Die had in een interview gezegd dat zijzelf geen bezwaar zou hebben tegen een VRT-journaallezeres met een hoofddoek.
Alleen de progressieve partij Groen schaarde zich in het parlementsdebat achter Lieten [44]
Dat minister Freya Van den Bossche zonder blikken of bozen durft te beweren,
dat een nieuwslezeres met hoofddoek niet kan en dit kennelijk beleid binnen de
Vlaamse regering is, laat wel zien, hoe Belgie steeds meer vergiftigd wordt door
het extreem-rechtse populisme
Want een dergelijk beleid is discriminerend en heeft niets uitstaande met ''objectiviteit''
of ''neutraliteit'', zoals de Openbare Omroep heeft beweerd [45]
De journalistieke objectiviteit staat immers los van de al dan niet religieus geinspireerde
kleding van de nieuwslezeressen of lezers

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een rapport deze ''discriminatie in naam van de neutraliteit''
ontmaskerd [46]

Een compliment voor minister Lieten en Groen, dat zij de moed hebben gehad,
op te roeien tegen deze parlementaire modderstroom van populisme!

ET VOILA, DE WERKELIJKE HAATZAAIERS:
HET VLAAMS BELANG, DAT OPHITST EN DE BELGISCHE STAAT,
DIE DISCRIMINERENDE WETTEN SLAAT!
DOOR SHARIA4BELGIUM TE CRIMINALISEREN WORDT HIERVAN DE AANDACHT
AFGELEID!

V

STAATSHETZE TEGEN BELKACEM
DISCRIMINATIE EN WILLEKEUR ALS BASISWAARDEN VAN MINISTER TURTELBOOM
DE ENE BELG IS EEN BEETJE GELIJKER DAN DE ANDERE

''Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. ''

Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet''

Artikel 10, Belgische Grondwet

''Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.''

Artikel 11, Belgische Grondwet

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

Dat de meeste politici stonden te juichen bij de arrestatie van Belkacem en samen met
de Veiligheidsdienst en het Bureau voor Gelijkheid van Kansen om de eer streden
om Sharia4Belgium als de grote interne Vijand van Belgie voor te stellen was te
verwachten, gezien het verziekte populistische klimaat, dat zelfs geen nieuwslezeres
met een hoofddoek verdraagt

Dat een minister echter zo ver zou gaan in het schenden van het gelijkheidsprincipe en
het recht op een eerlijke behandeling, is behoorlijk uniek
Wel, aan minister Turtelboom [Open VLD] van Justitie komt deze twijfelachtige eer toe

Maatregelen Turtelboom:

1

Strafuitvoering Belkacem

Na de arrestatie van Belkacem besliste minister Turtelboom, dat hij een eerdere
veroordeling van zes maanden effectief moest uitzitten [47]
Hiermee ging ze in tegen haar eigen rondzendbrief dat
korte celstraffen wegens plaatsgebrek niet moeten worden uitgevoerd [48]
Het is waar, dat zij hiervan kan afwijken en een andere beslissing kan nemen [49],
maar het was toevallig wel zo, DAT BELKACEM DE ENIGE WAS BIJ WIE
TURTELBOOM DEZE BESLISSING GENOMEN HEEFT [50]
Dat riekt naar discriminatie en een politieke afrekening op onwelgevallig
gedachtegoed [51]
De motivatie, die zij voor haar beslissing gaf, bevestigde dit alleen maar
Want verder dan een vage verklaring, dat Belkacem ''onze basiswaarden'' aantastte, en
het overbekende verwijzen naar de ''Openbare Veiligheid''
kwam zij niet [52]

Ze kreeg dan ook een storm van protest over zich heen, waardoor zij toezegde, terug te
komen op haar rondzendbrief
Nu zouden dan vaker kortere straffen worden uitgevoerd [53]

2

Het ontnemen van de nationaliteit van Belkacem

Met de pogingen tot het ontnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit [54]
zet Turtelboom wel een bizar en zwaar middel in tegen iemand, die in
Belgie is geboren en getogen en geen ernstige misdrijven op zijn naam
heeft staan

Want in de gevallen, dat de Belgische nationaliteit in het verleden aan buitenlanders
is ontnomen, ging het hetzij om een terreurstempel, hetzij om een ander
van redelijk zwaar misdrijf
Na de Tweede Wereldoorlog werden collaborateurs van hun nationaliteit ontdaan

Belkacem heeft echter slechts lichte vergrijpen op zijn naam staan

Wanneer hij de Belgische nationaliteit zou verliezen, heeft dat ook nog eens
ernstige consequenties voor hem, omdat hij kan worden uitgeleverd aan Marokko,
waar hij is veroordeeld in een drugszaak

Dat is dan weer het discriminerende:
Belgische Staatsburgers worden niet uitgeleverd
Een geboren autochtone Belg kan dus niet worden uitgeleverd, maar een buitenlander,
die de Belgische nationaliteit heeft gekregen, kan daarvan worden ontdaan en
Kop van Jut zijn

Ook al ben je dus in Belgie geboren en getogen, zoals Belkacem, je bent toch maar
half Belg als het eropaan komt

Overigens beslist niet de minister, maar gaat het via een gerechtelijke procedure
Deskundigen zeggen, dat deze zaak wel jaren kan aanslepen

Maar hoe dan ook, van de kant van de minister
riekt er wel erg naar, dat hier gewoon sprake is van een politieke
afrekening
Belkacem en Sharia4Belgium schreeuwen iets te luid en hakken in de rotte
plekken van de Belgische Staat [Vlaams Belang, Het Boerkaverbod] en moeten dus het terrein verlaten
Daarom ook gaat de Staat zo hard voor een verbod op Sharia4Belgium

VI

JURIDISCHE MAATREGELEN TEGEN SHARIA4BELGIUM

In een opgerekte ontwerpwet de ''Wet tegen privemilities'', waaronder ook gerekend worden
''verenigingen, die door hun aard het karakter krijgen van strijdgroepen'' of zij ''die
oproepen tot geweld bij betogingen'' wil de Belgische Staat Sharia4Belgium verbieden
Een kwalijker voorbeeld van het oprekken van een wet is er haast niet
Ten eerste IS sharia4Belgium geen ''private militie''' of ''gewapende strijdgroep''
Ten tweede gebruiken zij geen geweld
En ten derde lijkt de wet speciaal toegesneden op Sharia4Belgium, wat discriminerend
is

Politieke partijen als Vlaams Belang komen in aanmerking om verboden te worden,
maar die blijven buiten schot
Ondanks het duidelijke racistische karakter kan Vlaams Belang vrolijk doorgaan met
haatzaaierij

MAAR DE HETZE TEGEN HET NIET GEWELDDADIGE SHARIA4BELGIUM BEWIJST
DES TE MEER, DAT VRIJE MENINGSUITING SLECHTS POPULISTEN EN RACISTEN
GELDT EN DAT ZIJ, DIE DE VINGER OP DE ZERE PLEK LEGGEN, WORDEN
GECRIMINALISEERD

EPILOOG:

Buiten kijf is, dat een aantal uitspraken van Sharia4Belgium, zeker waar het het
overlijden van de Vlaams Belang politica Morel betreft, verre van fraai te noemen zijn
Ook haar mening over het ''naar het ziekenhuis slaan'' van agenten en de verwondingen,
die de agente heeft opgelopen door de kopstoot van de Niqaab dragende moslima, zijn
controversieel te noemen

Maar zeker de mening over geweld tegen de politie kun je ook aantreffen
op websites van diverse politieke signatuur en hoe men er ook over denkt, het valt nog altijd
onder vrijheid van meningsuiting

De hypocrisie van de Belgische Staat en het meten met twee maten is aan'de orde'
gesteld
Maar vanwaar gaat de Belgische Staat zo hard op een beweging als Sharia4Belgium,
die relatief geringe aanhang heeft?

De Belgische Staat gaat hard op Sharia4Belgium, omdat deze, afgezien van
religieus fundamentalisme, enkele zere plekken binnen de Belgische Staat blootlegt,
zoals de Belgische militaire medeplichtigheid aan de bezetting van Afghanistan,
de stilaan acceptatie van het extreem-rechtse Vlaams Belang in het politieke
landschap en de Belgische Staatsdiscriminatie in de vorm van het Boerkaverbod

Om deze redenen kan Sharia4Belgium door de Belgische Staat als bedreiging
worden gezien zoals voorheen de inmiddels van het politieke toneel
verdwenen AEL Belgie, hoe verschillend beide bewegingen ook van elkaar mogen'
zijn [56]

Maar de Boodschap, die de Belgische Staat ons de afgelopen periode
heeft gegeven, is duidelijk
Wel vrijheid van mening voor notoire racisten als het Vlaams Belang, die
ongestoord door kunnen haatzaaien, maar vervolging, in de meest overtrokken
en potsierlijke aanklachten van verzet tegen islamofobisch en discriminatoir
gedachtegoed

Mahatma Gandhi zei het al

''De Westerse Beschaving''
Dat zou een goed idee zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

[1]

NIEUWS.BE
BELKACEM AANGEHOUDEN NA RELLEN MOLENBEEK
7 JUNI 2012

http://www.nieuws.be/nieuws/Belkacem_aangehouden_na_rellen_in_Molenbeek_...

TROUW
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3267310/2012/06...

AD
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3267310/2012/06/07/...

NOS
ZEGSMAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
7 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/381088-zegsman-sharia4belgium-opgepakt.html

NU.NL
LEIDER SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT OM HAATZAAIEN
7 JUNI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2829105/leider-sharia4belgium-opgepakt-haatz...

REACTIE SHARIA4BELGIUM:

''Sharia4Belgium ontkent op te roepen tot geweld, maar vindt wel dat 'de Belgische regering moslims blijft aanvallen'. Volgens Mujahid is de enige misdaad die Belkacem pleegde dan ook 'het proberen ontmaskeren van deze democratie'.

Bron:

DE STANDAARD
SHARIA4BELGIUM: ABU IMRAM HEEFT NOOIT OPGEROEPEN TOT GEWELD
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_217

'''Voor alle duidelijkheid: wat de rechtbank ook zegt of zal zeggen, ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Het enige wat ik doe, is Allah smeken om de zondaars te straffen. Of dat nu Marie-Rose Morel of Filip Dewinter is. Of Pieter De Crem, die de oorlog in Afghanistan sponsort.'''

Bron:

DE STANDAARD
WIE IS FOUAD BELKACEM, ALIAS ABOU IMRAN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_064

SHARIA4BELGIUM BOOS NA AANHOUDING WOORDVOERDER
VIDEO ONDER BRON:

DE STANDAARD
SHARIA4BELGIUM: ABU IMRAM HEEFT NOOIT OPGEROEPEN TOT GEWELD
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_217

ECHTE/VERMEENDE SLECHTE BEHANDELING BELCAKEM IN
GEVANGENIS

''Gisteren gingen de ouders hun zoon bezoeken in de Antwerpse gevangenis. ‘Hij wordt daar als een monster behandeld. Vastgeketend aan zijn benen, zonder eten en drinken. Het is triest. Hij zit in zak en as.'

Bron:

NIEUWSBLAD.BE
FOUAD, STOP ERMEE
9 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120608_00178045

NIEUWSBLAD.BE
BELKACEM WORDT BEHANDELD ZOALS ALLE GEDETINEERDEN
10 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120610_086

[2]

REACTIE BELKACEM OP ARRESTATIE MOSLIMA IN NIQAAB:

VIDEO ''SHARIA4BELGIUM VORIGE WEEK
EEN BRUG TE VER ''
DEZE VIDEO IS AAN TE TREFFEN OP:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

[3]

BOERKAVERBOD IN BELGIE

ELSEVIER
BELGIE VOERT BURQAVERBOD OP 23 JULI IN
13 JULI 2011

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/304833/Belgie-voert-burqave...

[4]

VIDEOBOODSCHAP BELKACEM OP 1 JUNI, NAAR AANLEIDING VAN DE RELLEN
IN MOLENBEEK IN VERBAND MET DE ARRESTATIE VAN EEN VROUW IN
NIQAAB.
BELKACEM ZEGT:

''Dit is wat ervan is overgebleven''
Hierbij verwijst hij naar de sluier van de gearresteerde vrouw

Dan merkt hij de volgende zinsneden op [ tevens de vervolgingsreden]

''Er zijn een groep moslims opgestaan, die een politiekantoor hebben
vernield en die enkele politieagenten naar het ziekenhuis hebben geslagen.
Wij veroordelen deze daad niet
Wij verheerlijken deze daad zelfs

Op een persconferentie nav de rellen merkt Belkacem op:

''In het tumult heeft zij een politieagente geraakt en heeft zij haar neus en twee
tanden gebroken
Wij zijn daar fier op
Wij zijn fier op onze zuster, die dat gedaan heeft''

Bron:

VIDEO ''SHARIA4BELGIUM VORIGE WEEK
EEN BRUG TE VER ''
DEZE VIDEO IS AAN TE TREFFEN OP:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

NOGAL BLOEMRIJKE OPROEP TOT VERDEDIGING EER MOSLIMS

"Dus broeders en zusters wordt wakker en sta op en ga in tegen deze misdaad en verdedig de eer van onze broeders en zusters en vervloek en vernietig en breek, met Gods wil, elkeen die met een vinger of een hand komt aan een zuster moslima".

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

''In de drukte rond Sharia4Belgium wordt bovendien wel eens vergeten dat de daden erger zijn dan de woorden die aanzetten tot die daden. En soms wordt ook wel eens vergeten dat in het strafrecht - en ook in de werkelijkheid - iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en zich niet moet verschuilen achter een "aanstoker". Daarom blijft het merkwaardig dat het nikabmeisje dat een kopstoot gaf aan twee agenten niét werd aangehouden en Fouad Belkacem die haar daad achteraf verheerlijkte en nog wat olie op het vuur goot, wél. Er kunnen goede redenen zijn voor deze verschillende behandeling, maar het blijft merkwaardig, want in beide gevallen was er vrees voor herhaling.''

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[5]

AANKLACHT TEGEN BELKACEM:

''

''Belkacem werd donderdag gearresteerd en aangehouden op verdenking van het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen niet-moslims. In een videoboodschap uitte hij zijn ongenoegen over de controle en identificatie van een vrouw in nikab in Sint-Jans-Molenbeek een dag eerder. Hij sprak vol lof over de kopstoot die de vrouw aan een politieagente gaf en riep andere moslims op hun eer te verdedigen en tot gewelddadige actie over te gaan.''

Bron:

TIJD.BE
SHARIA4BELGIUM WOORDVOERDER FOUAD BELKACEM BLIJFT AANGEHOUDEN
12 JUNI 2012

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Sharia4Belgium_woordv...

[6]

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340608/Belgische-premier-Di...

''De Vlaamse partijen van de federale regering zijn het onderling niet eens over een verbod op organisaties als Sharia4Belgium. De sp.a dient een wetsvoorstel in dat zulk verbod mogelijk moet maken, maar Open Vld vindt dat eerder de personen in plaats van de organisaties geviseerd moeten worden.''

HLN.BE
VLAAMSE REGERING VERDEELD OVER VERBOD SHARIA4BELGIUM
10 JUNI 2012

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1451630/2012/06/1...

GAZET VAN ANTWERPEN
OOK PS WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
4 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1184313/ook-ps-wil-sharia4belgium...

GAZET VAN ANTWERPEN
SHARIA4BELGIUM MOET VERBODEN WORDEN
26 MAART 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/sharia4belgium-moet-verboden-word...

[7]

''
Nog in het parlement heeft premier Di Rupo gezegd dat hij blij is met de aanhouding van de woordvoerder van Sharia4Belgium. Hij wil samen met het parlement kijken of onze wetten nog moeten worden verscherpt om dergelijke organisaties sneller een halt te kunnen toeroepen.
In het parlement kwamen haast alle partijen aan het woord om de daden van Sharia4Belgium te verwerpen. De oppositie was tegelijkertijd ook hard. Onder meer Jean-Marie Dedecker vroeg zich af waarom men de organisatie zo lang had laten doen.''

Bron:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

DE STANDAARD
VLAAMS BELANG VINDT ARRESTATIE BELKACEM TE LAAT
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_065

[8]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

''Het Vlaams Belang herhaalt zijn eis om Fouad Belkacem, alias Abu Imran, de nationaliteit gewoon af te nemen. Doe het nu!''

Bron:

VLAAMS BELANG
BELKACEM HEEFT DUBBELE NATIONALITEIT, PAK HEM
DE BELGISCHE GEWOON AF
5 JUNI 2012

http://www.vlaamsbelangschoten.org/media/f444.html

[9]

CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
CENTRUM DIENT OPNIEUW KLACHT IN TEGEN SHARIA4BELGIUM
7 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=711

CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
[OPINIE] OPROEPEN TOT HAAT IS VERBODEN EN WORDT BESTRAFT
11 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=712&se...

[10]

''Hij pleit voor een krachtdadige aanpak, maar hekelt ook de "politieke hysterie" rond woordvoerder Fouad Belkacem. "In plaats van als hysterisch kakelende kippen te roepen om uitlevering aan Marokko, een sneller optreden van het gerecht of het afpakken van iemands nationaliteit, moeten politici koelbloedig en rustig onze wetten en regels bekijken om onze democratie te verdedigen tegen marginale haatzaaiers."

Bron:

DE REDACTIE.BE
BELGISCHE IMAMS WIJZEN EXTREMISTISCH GEWELD AF
9 JUNI 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1325777

[11]

NOS
KOPSTUK SHARIA4BELGIUM VEROORDEELD
10 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/audio/339611-kopstuk-sharia4belgium-veroordeeld.html

[12]

''
De groep Sharia4Belgium is opgericht om de Islaam te presenteren in haar zuiverste vorm,
volgens de Aqeedah en Minhaaj van Ahloel wal Djamaa'ah. Dit is de islamitische
leer volgens de Qur'aan van Allaah en de Soennah van de Profeet Mohammed (Vrede en
Zegeningen zij met hem)''

WEBSITE SHARIA4BELGIUM
WIE ZIJN WIJ?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[13]

''Sharia4Belgium steeft ernaar om op te roepen naar de Sharia in Belgie en de rest van
de wereld, om het aan haar mensen uit te leggen en om deze ook daadwerkelijk in te
voeren. Zij hebben het niet nodig om een regering omver te werpen, als een groot deel
van de Nederlanders haar Heer erkent en hiermede ook Zijn eerlijke en barmhartige
wetgeving, dan zullen zij diegenenm die zich nu naast Hem denken te plaatsen, zelf
wegjagen''

WEBSITE SHARIA4BELGIUM
WIE ZIJN WIJ?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[14]

ELSEVIER
ISLAMISTEN SHARIA4BELGIUM GEARRESTEERD IN ANTWERPEN

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/326320/Islamisten-Sharia4Be...

[15]

ZIE WEBSITE ZOLANG DEZE NIET DOOR DE BELGISCHE STAAT EN/OF AANHANG
UIT DE LUCHT IS GENOMEN

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&I...

[16]

SHARIA4BELGIUM
DE TIEN FACTOREN, DIE TOT ONGELOOF LEIDEN

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[17]

SHARIA4BELGIUM
''O WESTERSE VROUW, BEVRIJD JEZELF VAN ONDERDRUKKING''

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[18]

NOS
KOPSTUK SHARIA4BELGIUM VEROORDEELD
10 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/audio/339611-kopstuk-sharia4belgium-veroordeeld.html

[19]

ERASMIX
''IK HEB NOOIT GEDREIGD, HET ATOMIUM AF TE BREKEN''
INTERVIEW MET BELKACEM

http://www.erasmix.be/index.php?option=com_content&view=article&id=605:i...

[20]

''Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft kennis genomen van het nieuwe filmpje van Sharia4Belgium, waarin men oproept om België te zuiveren van afgoderij en monumenten zoals het Atomium af te breken.

Bron:

SHARIA4BELGIUM EN ATOMIUM: CENTRUM NEEMT KENNIS VAN
NIEUWE FILMPJE
19 DECEMBER 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=636

[21]

KRITIEK OP DE WESTERSE MILITAIRE INTERVENTIE IN LIBIE

HLN.BE
SHARIA4BELGIUM ZIET DE CREM LIEVER DOOD DAN LEVEND
25 NAART 2011

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1241196/2011/03/25/Sh...

[22]

GAZET VAN ANTWERPEN
SHARIA4BELGIUM NOEMT DOOD MOREL 'STRAF VAN ALLAH
9 FEBRUARI 2011

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1016857/shariah4belgium-noemt-doo...

HET BELANG VAN LIMBURG
ALLAH DWONG MOREL TOT HOOFDDOEK EN BESTRAFT HAAR
IN HET HELLEVUUR
14 JANUARI 2011

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1008150/allah-dwong-morel-tot-ho...

GAZET VAN ANTWERPEN
HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

[23]

REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER
MARIE ROSE MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[24]

REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER
MARIE ROSE MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[25]

DE REDACTIE.BE
PARKET VERVOLGT WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM
13 MEI 2011

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.1023231

GAZET VAN ANTWERPEN/HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

''Belkacem moet Filip Dewinter, Frank Vanhecke en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een symbolische schadevergoeding van één euro betalen.

Bron:

TWEE JAAR CEL VOOR WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1392757/2012/02/1...

[26]

''In een filmpje vroeg hij in camouflagebroek en met geweerschoten op de achtergrond aan Allah dat de moslims naar de poort van Brussel te laten oprukken om minister van Defensie Pieter De Crem een lesje te leren.''

Toevoeging Astrid Essed:
Hiermee doelt Belkacem op de door minister De Crem gepromote oorlogspolitiek
tav Belgische deelname aan de oorlog/bezetting van Afghanistan en de Westerse
militaire interventie in Libie

Bron voor filmpje Belkacem

GAZET VAN ANTWERPEN/HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

OORLOGSPOLITIEK MINISTER VAN DEFENSIE, CREM

AFGHANISTAN:

''Alleen vanuit Groen! en de sp.a – dankzij Dirk Van der Maelen – komt er scherpe kritiek op het onvoorwaardelijke oorlogsbeleid van minister Pieter De Crem. Zij zijn de enigen die de moed opbrengen om de uitzichtloosheid van die oorlogsdeelname aan de kaak te stellen''

Bron:

VREDE.BE
FREDDY DE PAUW
NAVO OP AFGHAANS THUISFRONT IN DEFENSIEF
5 OCTOBER 2009

http://www.vrede.be/nieuws/53-azie/1744-navo-op-afghaans-thuisfront-in-d...

DE CREM, DE NAVO EN DE ''RECHTVAARDIGE OORLOG''
DAVID KUMS
SEPTEMBER 2008

http://www.intal.be/files/DeCrem_Navo_oorlogAfghanistan.pdf

LIBIE

''De eerste fase van de internationale militaire interventie in Libië wordt geleid vanaf een Amerikaanse militaire basis bij het Duitse Ramstein. Dat heeft de Belgische minister van Defensie Pieter De Crem vandaag gezegd op de Vlaamse televisie. De Amerikanen doen daar de coördinatie met nationale cellen. ''

Bron:

VOLKSKRANT
INTERVENTIES IN LIBIE WORDEN GECOORDINEERD VANUIT DUITSLAND
20 MAART 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/VK-Dossier-De-opstand-in-Libie/artic...

''In het makke parlement kon Defensieminister De Crem dan ook apetrots aankondigen dat 97 procent van de Belgische bommen doel trof. Dat Tripoli en andere steden onder een regen van bommen werd bedolven, leek geen enkele parlementariër te inspireren tot een kritische houding. Het was inderdaad 'One Hell of a Humanitarian Mission'.

Bron:

LUDO DE BRABANDER
PAYBACK TIME
6 SEPTEMBER 2011

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/06/libi-payback-time

[27]

'''Voor alle duidelijkheid: wat de rechtbank ook zegt of zal zeggen, ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Het enige wat ik doe, is Allah smeken om de zondaars te straffen. Of dat nu Marie-Rose Morel of Filip Dewinter is. Of Pieter De Crem, die de oorlog in Afghanistan sponsort.'''

Bron:

DE STANDAARD
WIE IS FOUAD BELKACEM, ALIAS ABOU IMRAN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_064

''5. Er zijn meer dan 600 Belgische militairen op het terrein en zes F-16 gevechtsvliegtuigen. Deze vliegtuigen nemen ook deel aan gevechtsoperaties, meer bepaald aan het offensief in Kandahar. Vliegtuigbommen zijn verantwoordelijk voor heel wat dodelijke burgerslachtoffers.''

UITPERS
LUDO DE BRABANDER
9 JAAR OORLOG IN AFGHANISTAN
NOVEMBER 2010

http://www.uitpers.be/discussie_view.php?id=2833

''De zogenaamde VS en NAVO ''excuses'' na weer een reeks Afghaanse burgerdoden
brengen de doden niet tot leven en zijn lachwekkend, als zij niet zo stuitend waren
........................................................................
''Tijdens de Afghanistan oorlog hebben de Amerikanen zich schuldig gemaakt
aan grootschalige oorlogsmisdaden door het gebruik van de internationaal
verboden clusterbommen
Ten gevolge daarvan zijn meer dan 3000 Afghaanse burgerdoden gevallen''

EKUDOS
TALIBAN ZWEERT WRAAK NA BLOEDBAD/OORLOGSMISDADEN
INHERENT AAN VS BEZETTING AFGHANISTAN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/340598/taliban_zweert_wraak_na_bloedbadoorl...

ZIE VERDER NOOT 26

[28]

MOREL HEEFT VLAAMS BELANG DD 15 JULI 2010 VERLATEN VANWEGE INTERNE
PARTIJTWISTEN

WIKIPEDIA
MARIE ROSE MOREL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Rose_Morel

[29]

''Het gaat hier om Marie-Rose Morel, niet over moeder Theresa. Morel was één van de grootste vijanden van de hoofddoek en van de islam. Morel zei dat ze niet zou rusten tot alle hoofddoeken uit het straatbeeld waren verdwenen.''

Bron:

ERASMIX
''IK HEB NOOIT GEDREIGD, HET ATOMIUM AF TE BREKEN''
INTERVIEW MET BELKACEM

http://www.erasmix.be/index.php?option=com_content&view=article&id=605:i...

[30]

''De rechter oordeelde dat uit de publicaties van de partij bleek dat het Vlaams Blok “openlijk en systematisch het zondebokprincipe hanteert”, en vreemdelingen behandelt als ”criminelen, boosdoeners, profiteurs, ongeïntegreerde fanatiekelingen en een bedreiging van het volk”. Daarmee was de partij in overtreding met de Antiracismewet. ''

ART. 1
BELGIE: VLAAMS BLOK VEROORDEELD WEGENS RACISME

http://www.art1.nl/artikel/1909-Belgie_Vlaams_Blok_veroordeeld_wegens_ra...

[31]

VEROORDELING RACISTISCHE PUBLICATIE IN PARTIJBLAD: REACTIE CENTRUM
4 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=708&se...

VOORBEELD VAN HAATZAAIERIJ IS
ARTIKEL OP WEBSITE VLAAMS BELANG
ELFDE GEBOD: MOSLIMS KNUFFELEN
23 JUNI 2012

http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9449

BLOCKBUSTER.BE
VLAAMS BELANG: NIEUWE NAAM, ZELFDE RACISME

http://www.blokbuster.be/2004/1511belang.html

''In een nieuwe folder die het Vlaams Belang in negentien Brusselse gemeenten verspreidt worden migranten verantwoordelijk gesteld voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking. Het Vlaams Belang tapt hiermee uit hetzelfde racistisch vat als het Blok destijds en geeft daarmee aan, zeven jaar na datum, de toen opgelopen veroordeling naast zich neer te leggen.''

LIGA VOOR MENSENRECHTEN
HET BLOK AAN HET BEEN VAN VLAAMS BELANG
27 MEI 2011

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/het_blok_aan_...

BEGINSELVERKLARING VLAAMS BELANG, 4
DE MULTICULTURELE VERGISSING ONGEDAAN MAKEN

http://www.vlaamsbelang.org/beginselverklaring/

PARTIJPROGRAMMA VLAAMS BELANG

http://www.vlaamsbelang.org/files/200806_programma.pdf

''Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.''

Bron:

NOS
VLAAMS BELANG START OOK MELDPUNT
10 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/360786-vlaams-belang-start-ook-meldpunt.html

DE MORGEN.BE
OVER RACISME SLUIT JE GEEN COMPROMIS
21 FEBRUARI 2011

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1225503/201...

BLOCKWATCH.BE
CORDON SANITAIRE DOM? HET ALTERNATIEF IS NOG DOMMER!
10 OCTOBER 2005

http://www.blokwatch.be/content/view/470/51/lang,nl/

''In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”

HET ZONDEBOKMECHANISME
15 JUNI 2005

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=159

[32]

HALAL INCIDENT

HET PAROOL
VLAAMS BELANGERS INTIMIDEREN KINDEREN OP HALAL BARBECUE
14 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270980/201...

ANTI FASCISTISCH FRONT/VERZET
VB INVAL IN SCHOTEN. DE WINTER: ''HET WAS GRAPPIG BEDOELD''
15 JUNI 2012

http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/06/14/vb-inval-in-schoten-dewinte...

[33]

NOS
250 EURO VOOR BOERKAVERKLIKKERS
5 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/380400-250-euro-voor-boerkaverklikkers.html

[34]

NOS
VLAAMS BELANG START OOK MELDPUNT
10 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/360786-vlaams-belang-start-ook-meldpunt.html

[35]

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN OVER SHARIA4BELGIUM

http://www.diversiteit.be/?hide_form=1&action=zoek_advanced&search%5Bwoo...

ZIE OOK WEBSITE CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN MET ALS SEARCH
ONDERWERP ''SHARIA4BELGIUM''

www.diversiteit.be

[36]

ENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACIISMEBESTRIJDING:

VLAAMS BELANG VERSTOORT SCHOOL BBQ: REACTIE CENTRUM
15 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=713

[37]

[OPINIE] OPROEPEN TOT HAAT IS VERBODEN EN WORDT GESTRAFT
JOZEF DE WITTE/DIRECTEUR CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN
EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
11 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=712

[38]

''De uitspraken getuigen voor het Centrum van bijzonder slechte smaak en zijn choquerend. Bovendien leggen ze een zware hypotheek op iedere vorm van maatschappelijk debat tussen personen met verschillende politieke opinies.''

''REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER MARIE ROSE
MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[39]

''Het Gentse Hof van Beroep heeft op 21 april 2004 drie vzw's van het Vlaams Blok veroordeeld wegens inbreuken op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (de zaak werd rechtstreeks aangespannen door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Liga voor Mensenrechten).

VEROORDELING DOOR HET GENTSE HOF WEGENS RACISME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok#Veroordeling_door_het_Gentse_Ho...

Bron:

WIKIPEDIA
VLAAMS BLOK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok

[40]

BOERKAVERBOD IN BELGIE

ELSEVIER
BELGIE VOERT BURQAVERBOD OP 23 JULI IN
13 JULI 2011

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/304833/Belgie-voert-burqave...

''De termen boerka en nikab (ook wel niqaab) worden vaak door elkaar gebruikt. De nikab is echter een kledingstuk dat voor het gezicht kan worden gedragen. Ook dit kledingstuk kan het gezicht in zijn geheel bedekken. Het kledingstuk zit echter niet vast aan andere kledingstukken, zoals bij de boerka waar de gezichtsbedekking deel uit maakt van het gehele kledingstuk.

Bron:

WIKIPEDIA
BOERKA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_(islam)

''De ogen zijn bij de nikab meestal zichtbaar. Het verschil met de boerka is dat in plaats van een gaasje, de ogen volledig zichtbaar zijn d.m.v. een opening.''

Bron:

WIKIPEDIA
NIKAB

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikab

HUMAN RIGHTS WATCH
BELGIUM: MUSLIM VEIL BAN WOULD VIOLATE RIGHTS
21 APRIL 2010

http://www.hrw.org/news/2010/04/21/belgium-muslim-veil-ban-would-violate...

AMNESTY INTERNATIONAL
BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/boerkaverbod

KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodsch...

[41]

Hoeveel dames zitten er gedwongen in de prostitutie? Prostitutie, bij wet toegestaan.
Hoeveel.doden per jaar in het verkeer? Alcohol, bij wet toegestaan.
Hoeveel verzieken hun hersencellen door drugs? Drugs, bij wet toegestaan
Hoeveel komen om door longkanker na een rookverleden? Sigaretten, bij wet toegestaan

Bovenstaande zaken gaan of gepaard met dood, of met gedwongen mensenhandel.....
Echter, niets daarvan is bij wet verboden
.......................
.......................
Vrijheid van geloofsovertuiging alleen wanneer Belgie dat wil [in vergelijking met
andere bedekkingsvormen bij andere religieuze overtuigingen
Ofwel hypocriet gedrag aan den top

Bron:

SHARIA4BELGIUM
VERBOD OP NIQAAB?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[42]

''Bij de Vlaamse omroep VRT mag geen nieuwslezeres op tv komen met een hoofddoek. 'Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet', zei de minister Freya Van den Bossche vandaag stellig in het parlement namens de Vlaamse regering.

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

WIKIPEDIA
FREYA VAN DEN BOSSCHE, MINISTER IN DE VLAAMSE REGERING
PEETERS
Zij sprak zich uit tegen een nieuwslezeres met hoofddoek bij VRT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Freya_Van_den_Bossche

Zie gewraakte uitspraak:

Bron:

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

[43]

WIKIPEDIA

INGRID LIETEN
De minister, die geen bezwaar heeft tegen een nieuwslezeres met een
hoofddoek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Lieten

[44]

ZIE 42

[45]

''Aanleiding was een opmerking van collega-minister Ingrid Lieten (Media). Die had in een interview gezegd dat zijzelf geen bezwaar zou hebben tegen een VRT-journaallezeres met een hoofddoek. De openbare omroep zei direct dat zoiets strijdig is met de neutraliteit en objectiviteit van de omroep.''

Bron:

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

[46]

HUMAN RIGHTS WATCH
DISCRIMINATION IN THE NAME OF NEUTRALITY
HEADSCARF BANS FOR TEACHERS AND CIVIL SERVANTS IN GERMANY
26 FEBRUARY 2009

http://www.hrw.org/reports/2009/02/25/discrimination-name-neutrality

[47

[47]

BRUSSELNIEUWS.BE
BELKACEM BLIJFT NOG ZEKER ZES MAANDEN IN DE CEL
10 JUNI 2012

http://www.brusselnieuws.be/artikel/belkacem-blijft-nog-zeker-zes-maande...

Zondag zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op ATV dat zij een eerdere straf van zes maanden zal laten uitvoeren. Dat was nogal verrassend.

Normaal gezien worden straffen onder de zes maanden niet meer uitgevoerd. De veroordeelde wordt onmiddellijk vrijgelaten, er moet bv. niet onderzocht worden of hij gevaarlijk is, of hij werk heeft, of er recidivegevaar is. Dat leert een circulaire van 17 januari 2005. (De "automatische" vrijlating geldt niet voor illegalen, mensen die op een uitlevering wachten, plaatsvervangende gevangenisstraffen en gedetineerden die ter beschikking van de regering zijn gesteld, zo meldt de circulaire, nvdr).

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[48]

TIJD.BE
SHARIA4BELGIUM WOORDVOERDER FOUAD BELKACEM BLIJFT AANGEHOUDEN
12 JUNI 2012

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Sharia4Belgium_woordv...

[49]

''Omdat de minister van Justitie zelf beslist over de uitvoering van straffen onder de drie jaar, kan zij beslissen dat een straf niet, geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Ze kan ook beslissen dat betrokkene een enkelband krijgt. Straffen boven de drie jaar worden uitgevoerd door de strafuitvoeringsrechtbanken, straffen onder de drie jaar nog altijd niet. Turtelboom is dus bevoegd, er is geen schending van het beginsel van de scheiding der machten. In principe gaan de korte straffen in 2013 echter naar de strafuitvoeringsrechtbanken (zie: hier, nvdr). Maar wellicht wordt die datum ook nog uitgesteld.''

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[50]

GAZET VAN ANTWERPEN
ER ZIT SLECHTS EEN GEVANGENE MET EEN STRAF ONDER DE ZES
MAANDEN IN DE CEL
19 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1193399/er-zit-slechts-een-gevang...

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

[51]

''
s dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom's optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?

Belkacem's advocaat Walter Damen vindt van wel. "Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom's beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur."

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[52]

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

[53]

Minister van Justitie Annemie Turtelboom scoorde deze week goede punten met haar beslissing om een korte celstraf van Fouad Belkacem toch te doen uitvoeren. Normaal gezien gebeurt dat immers niet, maar voor de leider van Sharia4Belgium maakte ze een uitzondering. Om redenen van openbare veiligheid.Ze kreeg er ook veel kritiek voor. "Willekeur", zo heette het. Maar alle politici steunden haar, zelfs de groenen. En dat laatste is beslist een trendbreuk.

Bron;
GAZET VAN ANTWERPEN
TURTELBOOM WIL KORTE STRAFFEN UITVOEREN
15 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1191184/turtelboom-wil-kor...

[54]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

ZIE VOOR ONTNEMEN NATIONALITEIT, NUMMER 7 UIT:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

NIEUWSBLAD.BE
UITWIJZING BELCAKEM KAN NOG JAREN AANSLEPEN
9 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120608_00178046

[55]

HET BELANG VAN LIMBURG
ANTI SHARIA4BELGIUM-WET KLAAR
19 JUNI 2012

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1193168/milquet-heeft-ant-sharia...

[56]

KNACK.BE
SHARIA4BELGIUM LEGITIMEERT HET RACISME (ABOU JAJAH]
7 JUNI 2012

http://www.knack.be/nieuws/belgie/sharia4belgium-legitimeert-het-racisme...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Eenregelige kreet. Doe's wat moeite om een comment te schrijven ipv schelden.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Inhoudsloos persoonlijk aanval op OP.

Sharia4

Veel tijd in dit artikel gestoken maar al eerder hebben we kunnen constateren dat de aanhangers van Sharia4 niets meer zijn dan een stelletje relnichten die voor eigen parochie spreken.
Binnen de moslimwereld word dit zooitje voor geen meter serieus genomen.
Eerst school afmaken en dan nog even de koran op de juiste manier leren interpreteren.

De problemen in Europa met de moslims begonnen pas echt toen dit soort gasten/bewegingen zich begonnen te manifesteren.
De islam kent helaas aanhangers die ten koste van alle vrijheden iedereen hun geloof willen opdringen waarbij intimidatie en bedreigingen aan de orde van de dag zijn.
Helaas voor hun hebben wij al reeds ervaring gehad met het christendom, die zich ooit op eenzelfde manier gedroeg en hebben wij hier uit geleerd.

De wereld staat momenteel voor grotere problemen waarbij we ieders religie toch maar even naar hun eigen huiskamers moeten verwijzen.

En de schrijver of schrijfster van het artikel zou er misschien beter aan doen om iets serieuzere zaken aan te gaan pakken.

dit doet toch een beetje

dit doet toch een beetje denken aan 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend'
met een gezamenlijke tegenstander is het soms de moeite om kleine meningsverschillen aan de kant te schuiven voor het 'groter goed'

voor mij gaat dat in deze niet op, s4b heeft daarvoor stellingen die zo haaks op mijn overtuiging staan dat ik die niet kan combineren. en als de vijand van je vijand je vriend is, dan kan je in deze de hele zooi wat mij betreft ook omdraaien. een pot nat

Sharia4

Astrid Essed als verdedigster van de extreme fundamentelisten.
Een Vlaams blok en een PVV zijn democratisch gekozen bewegingen en als zodanig te controleren.
Uiteraard is dit altijd voor verbetering vatbaar maar een vergelijk met Sharia4 is niet te maken.
Dit is al de zoveelste keer dat je met je artikelen verwijst naar dit soort bewegingen en figuren.
Zou je even wat meer willen vertellen over de achtergrond hiervan ?

Ik krijg nml de indruk dat je ergens bij betrokken ben geraakt waar velen van ons niets mee te maken willen hebben.
Het mag duidelijk zijn dat de meesten van ons tegen elke vorm van racisme zijn en daarbij alles zeer kritisch bekijken.
Waarom krijg ik bij jou artikelen zo'n vervelend gevoel Astrid ?

En ga nu weer niet lopen roepen dat dit een persoonlijke aanval is oid !
Iets meer transparantie en helderheid graag over het hoe en waarom van dit soort voorbeelden graag.

"Geen extremisme, maar

"Geen extremisme, maar orthodox fundamentalisme, spreekt uit de website"

orthodox fundamentalisme is een pleonasme.. ik neem aan dat de auteur zelf een moslimfundamentalist is anders valt het niet te begrypen waarom ze onderscheidt maakt tussen extremisme en fundamentalisme.. alsof de standpunten van moslimfundamentalisten niet extremistisch zyn..

Astrid Essed

Dat klopt,vandaar mijn vraag aan Astrid waar ze mee bezig is.
Ik hoop dan ook op een antwoord daar podiumvervuiling voorkomen moet worden.
Al eerder zijn er kritische vragen aan de orde geweest die werden afgedaan als bashen,persoonlijke aanvallen waarbij mensen ook werden uitgemaakt voor overheidsratten.

Het is algemeen bekend dat dergelijke fundamentalistische bewegingen een poot tussen de deur willen krijgen bij sommige anarchistische/links-radicale bewegingen. Een goed voorbeeld hiervan is een artikel wat Hizb ut Tahrir enkele maanden geleden op Indymedia plaatsten.
Indymedia heeft duidelijk laten blijken hier niet van gediend te zijn en de reactie per direct verwijderd.

Gezien de laatste artikelen van Astrid ben ik er niet meer van overtuigd dat zij onafhankelijk onderzoek doet naar misstanden wat bv mensenrechten betreft.
Je begrijpt dat ik hoop dat ik ongelijk heb, daar we hier niet op staan te wachten.

Kom op R., doe je niet dommer

Kom op R., doe je niet dommer voor dan je bent. Je weet heus wel dat er heel wat verschil kan worden gelegd tussen fundamentalisme en extremisme. Over het algemeen (in het publieke debat zoals in diverse media te vinden) wordt 'fundamentalisme' meer geassocieerd met een inhoudelijke, filosofische grondslag, terwijl 'extremisme' meestal verwijst naar een vorm van handelen of gedrag.
Voor de rest kan ik je verzekeren dat de auteur geen moslimfundamentalist is zoals je provocerend stelt. Ze schrijft ook een artikel over de hypocrisie van de Belgische staat, maar helaas hebben of willen veel lezers niet het verschil zien. Voorts is het helaas voor een enigszins geoefende media-consument (een krantenlezer zegmaar) al te makkelijk om uit de reacties af te lezen dat de meeste commentaren op haar betoog worden geschreven vanuit het rechtse, islamophobe hoek. Die zijn er op uit om, zoals een van hen schrijft in een ander comment, "een poot tussen de deur [te] krijgen bij sommige anarchistische/links-radicale bewegingen". En als ze dat niet lukt hebben ze in ieder geval lekker flink lopen stoken in een onderwerp die uiteraard moeilijk is, en waar dus linkse bewegingen geen baat bij hebben als die over-gesimplificeerd wordt.
Ik zou het fijn vinden als die trollen elders gaan lopen zeiken, en als mensen die het met Astrid Essed niet eens zijn omdat ze bijv. het handelen van de Belgische staat ten opzichte van Sharia4belgie wel doortastend en democratisch vinden, een serieuze comment daarover schrijven ipv van constant als kippen zonder koppen te verzanden in platte veroordeling van het 'islam-fundamentalisme'. Het meeste zuur daarbij is dat die mensen niet door hebben dat ze hiermee , in tegenstelling tot Astrid Essed, juist die fundis in de kaart spelen.

Sharia4

Met deze reactie kan ik helaas niets en heb ik nog steeds geantwoord gehad op mijn vragen.
Het enige is dat we naast bashen,overheidsratten enz enz nu weer voor trollen uitgemaakt worden :)
Ook word een oprechte en eerlijke vraag uitgelegd als stoken !
We hebben het optreden van Sharia4 in Amsterdam duidelijk kunnen volgen als mede een intervieuw van deze gastjes in Belgie waarbij we onze eigen conclusies hebben getrokken.
Daar Astrid meent steeds opnieuw dergelijke figuren/bewegingen als voorbeeld te nemen in haar artikelen kan ik nu al melden dat wij menen hier grote afstand van te moeten nemen.
" Fundi's " krijgen van ons evenals Neo-Nazi's geen enkele vorm van positieve aandacht daar wij onze energie liever besteden aan het effectief bestrijden van racisme en ongelijkheid op een manier die op lange en korte termijn te verantwoorden is.
Hierbij stoppen we dan ook met reageren.

effectief bestrijden van

effectief bestrijden van racisme en ongelijkheid op een manier die op lange en korte termijn te verantwoorden is.

ongelijkheid in religie kun je niet bestrijden, net zoals er ongelijkheid in wetenschap en taalkunde is. Ik heb hier al eerder over geschreven maar dit is UITERAARD weg gehaald. IM hanteert een valse manier van discriminatie en een valse definitie van ongelijkheid.

@censors

Waarom is de oproep aan Astrid Essed om zelf een burka aan te trekken uit solidariteit met de onderdrukte moslim fundamentalistische vrouwen een persoonlijke aanval.

Zucht. Die oproep was op de

Zucht. Die oproep was op de persoon geformuleerd ("He astrid ga 's een burka aantrekken"). Voor de rest is censuur een discretionaire machtsmiddel en je moet blij zijn dat ze bij Indymedia enige moeite doen om uit te leggen waarom ze dingen weghalen. Als je het echt niet snapt of wil snappen, staat het je natuurlijk vrij om overal op internet verder wazig te gaan reaguren en feminisme te verwarren met het burka-verbod.

wat is een discretionaire

wat is een discretionaire machtsmiddel nou weer?

en waarom is het teveel gevraagd als de redactie af en toe tekst en uitleg moet geven. Ik vind het niks meer dan logisch.

IM

Ik wil wel even aangeven dat het me op is gevallen dat redactie IM wel steeds meer zijn uiterste best doet op onafhankelijke wijze antwoord te geven op vragen van reaguurders.
Op zich zijn ze dat ons niet verplicht, dus beschouw ik dit als een vorm van publieksvriendelijkheid die te waarderen is.
En met de vragen rondom de artikelen van Astrid Esset willen ze vlgs mij hun onafhankelijkheid dmv kritisch bekijken en spiegelen deze ook voor langere termijn garanderen ?
Deze kritiek/vragen kan je niet langer afdoen als bashen e.d. maar dienen serieus te worden genomen teneinde religie en politieke overtuigingen buitenspel te zetten en te houden.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off topic.

@ nn, het gaat niet om

@ nn, het gaat niet om woordassociaties, maar om woordbetekenissen.. islamitisch fundamentalisme is extremistisch omdat de islamitische rechtsleer rabiaat in oppositie is met gelykheidsbeginselen en universele mensenrechten.. het is discriminerend en intolerant jegens vrouwen, queers en zo'n beetje alle niet-moslims..

dat er niet of nauwelyks gereageerd wordt op esseds betoog over de belgische overheid komt mischien omdat sommige lezers de toonzetting van haar artikel niet koosjer vinden waarin enerzyds de belgische overheid wordt weggezet als hypocriet en discriminerend terwyl hypocrisie en discriminatie iets is wat je by s4b terugziet.. ik vind het selectief van essed dat ze alleen haar pylen richt op de belgische overheid, maar ondertussen het gedachtegoed van s4b bagatelliseerd.. het is dan niet zo vreemd dat sommige lezers zich afvragen waar ze nou eigenlyk staat.. dat heeft verder niks te maken met trollen of aanvallen op de persoon..

Essed e.a.

Het artikel van Astrid.E, en ook de manier waarop Joke.K zich profileert op IM doet mij het ergste vermoedden.
Tot nu toe heeft hun actieve deelname alleen maar geleid tot iets waar niemand iets aan heeft gehad ,behalve diegenen...........
Vul de rest zelf maar in.

het is mede dankzy de inzet

het is mede dankzy de inzet van joke kaviaar (zowel voor als achter de schermen) dat er überhaupt actie gevoerd wordt tegen dat inhumane migratie- en detentiebeleid in nederland, dus kom niet aanzetten dat niemand iets aan haar deelname heeft.. haar persoon heeft trouwens niets te maken met deze discussie..

precies

Helemaal mee eens. Misschien zijn dat soort commentaren niets meer dan iemands persoonlijke wrok? Van ene Dirk J. ? De strekking ervan en het erbijhalen van Joke Kaviaar doet een belletje rinkelen.

discussie

Probleem met Astrid Essed is dat ze overal haar artikelen spammt maar verder iedere discussie uit de weg gaat.

@vr, 29/06/2012 - 21:14 — nn

Goedkoop om critici als rechtse islamophoben af te schilderen.

Sharia4

Het artikel van A.Esset heeft geen enkele meerwaarde en kan rechtstreeks naar de prullenmand verwezen worden.
Heb ook even ingescand op eerdere artikelen van haar hand en begin daar een lijn in te ontdekken waardoor IM toch maar even moet gaan nachecken of de auteur dit podium kan blijven gebruiken ?
Er zijn momenteel 2 figuren die prominent aanwezig zijn op IM, en net iets te actief zijn in bepaalde groepen waarbij ze een hoofdrol opeisen onderwerp van onderzoek.
De uiteindelijke gevolgen van hun optreden in de media geven aan dat er iets goed fout zit.

dubbele maat.

Inderdaad loopt de belgische staat hier weer in hun hypocriete pas. De vergelijking tussen s4b en het vlaams blok kan zeker opgaan, maar wanneer je gaat kijken naar een nog veel relevanter voorbeeld bijvoorbeeld de rechtzaak van de rechtsextremisten van bbet (bloed bodem eer trouw). Dit was een zeer radicale fascistische beweging die bestond uit een groot deel militairen. Bij de bbet leden zijn tijdens huiszoekingen een heel arsenaal aan wapens, bommen en drugs gevonden. Alsook concrete plannen voor verschillende aanslagen. De "leider" thomas boutens, heeft trouwens ook een breivik style manifest geschreven (white freedom fighter). Dit is allemaal bekend en bewezen. Deze mensen zijn een tijdlang een bedreiging geweest voor de Belgische staat, en voor de gehele vrede in belgie.
Mensen die zich een beetje inlezen in het bbet dossier zullen al snel doorhebben dat deze organisatie vele malen extremistischer was dan s4b ooit geweest is. Toch vinden gerecht, noch politiek dit blijkbaar dringend genoeg om aan echt aan de rechtzaak te beginnen. Telkens de rechtzaak zou moeten van start gaan, wordt deze weer een tijdje uitgesteld. Op die manier wordt de ernst van de zaak, een het gevaar van van een beweging als bbet door gerecht en staat geminimaliseerd.
Waarom diezelfde staat en gerecht dan zo hoog van de toren blaast in het s4b dossier is op zijn minst vreemd te noemen. Uiteraard zijn er in oktober verkiezingen, en in het huidige rechtse klimaat denken politici gemakkelijk te kunnen scoren door nu mee op de islamofobe anti s4b kar te springen.
Terwijl de feiten in het s4b dossier toch veel minder zwaar wegen dan die in het bbet dossier, ook invloed van het belgische leger is uiteraard niet uit te sluiten. (daar een groot deel van de bbet'ers militairen zijn, zij hun trainingen op militair domein hielden, en waar kwamen die wapens en munitie vandaan?)
Dus ja in belgie wordt er (weer maar eens) met twee maten en gewichten gewogen. Extreem rechtse partijen kunnen welig hun lijn nog wat meer naar rechts trekken (zie de nieuwe campagne van het vb.) (zie de anti halal aktie in een school in schoten.)
Rechts extremistische aktiegroepen worden op alle niveaus een hand boven het hoofd gehouden. Terwijl linkse groepen steeds meer en meer (met extreem politiegeweld) onderdrukt worden, en gemakkelijke doelwitten als s4b op een populistische manier de kop ingedrukt worden, zonder dat er enige vorm van debat aangegaan wordt met hen.
Verder wil ik even stellen dat ik niets heb met eender welke religieuze beweging of vereniging. Ik ben principieel antitheist, en heb absoluut geen sympathie voor de sharia wet die een beweging zoals s4b geinstalleerd wil zien, en vind ik hun standpunten verwerpelijk. Doch zie ik persoonlijk in s4b niet de verschrikkelijke dreiging die de belgische staat wel denkt te zien, maar zie ik wel de gevaarlijke dubbele maatstaf die de belgische staat in dit en vele andere dossiers hanteerd.

Sharia4

Beste Kribbel, Je beweert hier stellig dat de Belgische justitie geen actie onderneemt tegen extreem-rechtse bewegingen ?
Ik ga hier verders weinig woorden aan vuil maken maar laat duidelijk zijn dat er weinig landen te vinden zijn waar zo hard ingezet word op dit nazi tuig.
Het Vlaams Blok kan hierover meepraten.
Je wijkt hierbij af van het feit dat Sharia4 hier als voorbeeld word gebruikt inzake het schenden van mensenrechten,overheidsdiscriminatie en ga nog maar even door.
We hebben hier te maken met een aantal geradicaliseerde jongeren die met gepeperde uitspraken continue de pers willen halen zonder erbij na te denken wat dit betekent voor de vrijzinnige moslims in Europa.

Dat ene Astrid al meerdere keren dit soort gasten(zie ook Mohammed.B) in haar artikelen neerzet als slachtoffers van een falend rechtssysteem is op zijn zachts gezegd merkwaardig.
Laat duidelijk zijn dat de vrijzinnige/gematigde moslims in Belgie en Nederland geen enkele boodschap hebben aan deze personen/bewegingen.
En Astrid Esset ?

reactie

Ik beweer niet dat de Belgische staat, gerecht, justitie, geen actie onderneemt tegen extreem rechts. Ik beweer echter wel dat gerechtelijke acties die ondernomen worden tegen politiek/ religieuse organisaties, vaak omgekeerd evenredig zijn met de dreiging die van deze organisaties uitgaan.
Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. (Het optreden tegen deelnemers van het no border kamp, het optreden tegen en vervolging van aktivisten tijdens demo's aan het gesloten centrum van steenokkerzeel. Het halve leger dat jaarlijks ingezet wordt op de anti nsv betoging. De 150! agenten die 15 krakers ontruimen in antwerpen, de massa arrestaties (400) op een nsa aktie in gent. In brussel worden "linkse" aktivisten steevast extreem hard aangepakt, terwijl enkele straten verder fascisten ongestoord rondparaderen terwijl ze hun degoutante liederen zingen.)
Spijtig genoeg kan ik zo nog wel even doorgaan.
Ook dit s4b geval plaats ik in die categorie, omwille van de zeer overdreven reactie van de staat op een relatief klein gevaar die van s4b uitgaat. Wat je zegt over een kleine groep geradicaliseerde jongeren klopt inderdaad. Het klopt ook dat ze steeds met "gepeperde" uitspraken in de pers komen, maar zijn zij het die dit opzoeken, of is het de pers die elk woord van s4b van voor tot achter opblaast en op deze manier de organistie een veel zwaarder gewicht geven dan ze eigenlijk hebben?
Wat het effect is van de media aandacht voor s4b op gematigde en seculiere moslims weet ik niet precies, ik denk dat de publieke opinie hierdoor wel beinvloed geraakt en zeker niet ten voordele.
Wat gematigde en seculiere moslims daar verder van vinden is m.i. hun zaak. Het staat hen vrij zich te organiseren tegen fundamentalistische en extremistische groepen binnen hun gemeenschap. Ik vrees wel dat dit soort organisatie het heel erg moeilijk zal hebben, de huidige publieke opinie te keren. Aangezien positieve geluiden en acties vanuit de islamitische gemeenschap steevast worden doodgezwegen in de pers, terwijl de negatieve (bv, s4b) in het lang en breed uitgesmeerd worden.
Verder weet ik niet goed waar uw afsluiter m.b.t. Astrid Esset op slaat. Ik ken haar niet, en verdedig haar niet, maar vind wel dat zij een punt heeft als ze zegt dat de Belgische staat zich hypocriet opsteld i.v.m. het s4b dossier, zeker wanneer deze zaak afgewogen wordt tegen andere extremistische groeperingen van "vlaamse" makelij.
Ik ga dan zeker ook niet meedoen met de vuilspuiterij en speculatie rond Astrid's persoon.

Speculatie en vuilspuiterij

Speculatie en vuilspuiterij :)

Heb je niet goed gelezen wat de vraag was !
Waarom gelijk zo'n houding innemen wanneer er gevraagd word om duidelijkheid ?
De vraagsteller heeft nog steeds geen antwoord gehad.

Ben het wel eens met de vorige reactie waarin aangegeven word dat er in Belgie net als in Nederland geen verschil word gemaakt tussen rechts extremisme de extreme islam mochten zij de fout ingaan.
Indien een beweging zoals Sharia4 zich op een dergelijke manier profileert roep je uiteraard iets op je af.

En nogmaals over Astrid, ze zou misschien in de toekomst wat meer mogen nadenken over de voorbeelden die ze wil gebruiken in haar spam.
Dit is niets meer dan een vuurtje opstoken waarbij ook ik me afvraag welk ddoel dit dient ?

veelvuldige off topic comments

>Het artikel van A.Esset heeft geen enkele meerwaarde en kan rechtstreeks naar de prullenmand verwezen worden.

Dit is niet aan de nn reageerders maar aan de indymedia mod team om te beslissen. "Rechtstreeks naar de prullenmand" wordt overigens nooit gedaan, zelfs niet met weinig waardevolle comments als deze.

>Heb ook even ingescand op eerdere artikelen van haar hand en begin daar een lijn in te ontdekken waardoor IM toch maar even moet gaan nachecken of de auteur dit podium kan blijven gebruiken ?

Leuk voor je dat je ontdekkingen doet mbt een mysterieuze 'lijn'. Alle postings worden wel degelijk gecheckt op inhoud nadat ze verschijnen, de identiteit van de poster daarentegen niet (open publishing). Dat postings gedaan onder de naam 'Astrid Essed' blijven staan, geeft aan dat de indy mod team die postings tot nu toe weldegelijk relevant vinden voor het open podium van Indymedia.

>Er zijn momenteel 2 figuren die prominent aanwezig zijn op IM, en net iets te actief zijn in bepaalde groepen waarbij ze een hoofdrol opeisen onderwerp van onderzoek.

Nee. Er is wel in ieder geval één persoon die 'prominent aanwezig is op IM', door steevast te reageren op postings van 'Astrid Essed' en 'Joke Kaviaar' met persoonlijke aanvallen en aantijgingen aan hun adres. Het kost de mods helaas veel werk en tijd om telkens deze off-topic reacties te beoordelen en (vaak) uiteindelijk weg te halen vanwege off topic, beledigend, etc. Het is erg frustrerend voor de gemiddelde Indymedia gebruiker dat de discussie-ruimte telkens wordt misbruikt door een iemand of een paar mensen om een off-topic hetze te voeren tegen een stel mondige activistes.

>De uiteindelijke gevolgen van hun optreden in de media geven aan dat er iets goed fout zit.

De wereldbeeld die uit deze zinsnede naar voren komt spreekt boekdelen. Wat de schrijver (m/v) hiervan precies bedoelt is niet duidelijk, maar wellicht is indymedia dan in ieder geval niet de juist plek hiervoor.

IM

Waarvan akte IM.
Hierbij geven we aan niet meer met kritische vragen over Astrid.E en Joke.K te komen op IM.
Daarbij geven we ook aan dat wij geen off-topic hetze voeren tegen deze 2 personen.
Wel is duidelijk geworden aan het aantal reakties dat hier een punt is aangesneden wat meer aandacht verdient !

Wij hebben op een niet beledigende en transparante manier gewezen op een aantal feiten die ons verontrusten en waarvan we uiteraard hoopten dat ze door de auteurs op de juiste manier beantwoord zouden worden.
Wat de gevolgen zijn van hun onverantwoordelijke optreden hebben we aangegeven en het is iedereen vrij om daarmee te doen wat hem/haar goeddunkt.
Klaar nu.

Een heleboel dezelfde

Een heleboel dezelfde reakties van één persoon bedoel je zeker. Die zichzelf consequent "we" noemt. Vind je het zelf ook niet een beetje kinderachtig ?

shariah4belgium =

shariah4belgium = extreem-rechts..
het zyn weliswaar geen neo-nazi's, maar dat doet aan het extreem-rechtse gedachtegoed weinig af.. ook by s4b draait het om 'eigen volk eerst'..

Inderdaad

Inderdaad zijn er heel wat vergelijkingen tussen s4b en extreem rechts, maar daar gaat het hier niet om dacht ik.
Het gaat veeleer over het verschil in behandeling van extreem rechts van eigen teelt, of zelfs van een organisatie zoals de grijze wolven (die beiden zeer vertegenwoordigd zijn in een stad als antwerpen bijvoorbeeld) tegenover een puberale groupuscule zoals s4b.
Het gaat over de politieke macht die de 2 eerstgenoemden hebben, maar die s4b ontbreekt.
Het gaat over de media die maandenlang elk woord van s4b zodanig hebben uitvergroot en inhoudelijk verzwaard, tot ze gezien werden als vijand n°1 door de publieke opinie, waarna het voor de politieke elite (met het oog op de naderende verkiezingen) gemakkelijk scoren was door dit groepje uit de weg te ruimen.
De mensen die het meeste last hebben van s4b zijn uiteraard de gematigde moslims, maar wanneer zij op straat komen om zich uit te spreken tegen organisaties zoals s4b, wordt dit door de media doodgezwegen.
Dit is toch wel een bewijs dat zowel media als politiek samenwerken aan de creatie van een vijand, die dan later enkel voor politiek gewin "verslagen" wordt.

Theo van Gogh

In Amsterdam hebben we kunnen zien waar dit soort islamitisch fundamentalistische groepjes toe in staat zijn. Het op klaarlichte dag afslachten van Theo van Gogh. Wat overigens altijd vergoelijkt wordt door Astrid Essed.

Tja,dat kun je verwachten als

Tja,dat kun je verwachten als je de Islam beledigd volgens Astrid Essed.

eenling

Dat heb ik van haar nooit gelezen. Het punt was dat de mensenrechten gelden, ongeacht wat je gedaan hebt en of je daar een straf voor ondergaat.

Astrid.E

Kribbel,je herhaalt jezelf !
Het gaat niet om de inhoud van die geplakte rommel van Esset maar meer over het feit dat ze voorbeelden kiest waardoor zij over IM een grijze sluier hangt.
Welk doel dient dit ?
Het verbinden van de extreme islam aan de IM Community zodat de overheid nog meer geld kan uittrekken om ons dwars te gaan zitten ?
Of heeft ze zich in laten pakken door dat soort gasten met de bedoeling hier zieltjes te winnen ?
Dat is de vraag Kriebeltje waar jij ook om heen loop te draaien.
Of zou ze dit onbewust doen Kriebbel ?
Lijkt me niet gezien de herhaling van dit soort voorbeelden niet !

De overheid creeert een vijand ?
Wat creeert Esset ?

Als je bang bent voor het

Als je bang bent voor het geld van de overheid kun je beter ergens anders gaan ouwehoeren. Hier zieltjes winnen voor de extreme islam lijkt me nogal zinloos, kun je veel eenvoudiger elders doen. Ik denk dat het Essed enkel gaat om de blijkbaar nogal extreme visie dat de mensenrechten voor iedereen gelden. Ben ik het op zich wel mee eens.

OMG, kan een IM moderator

OMG, kan een IM moderator wakker worden en hier iets aan doen?

"Het gaat niet om de inhoud ..." -> off topic gezever dus.
"...geplakte rommel van Esset" -> beledigend bedoeld en naam expres verkeerd gespeld: buiten de 'spelregels'.
"Esset [sic] ... hangt een grijze sluier over IM" -> moet niet veel gekker worden, zeg. Paranoide onzin. Deze veel-reageerder is de enige die hier een 'grijze sluier' ziet, whatever dat moet zijn. Ruis.
"Het verbinden van de extreme islam aan de IM community..." -> idiote conspiracy idee. Suggestieve zinspeling, alsof Astrid Essed wellicht een staatsagent zou zijn, een ongegronde beschuldiging aan haar adres en een heftige ook. Zeker 'hide' waardig.
"... om ons dwars te zitten" -> aha, we hebben hier met de koningin te maken, die zegt ook altijd 'wij' terwijl ze alleen is. De Koningin met een alu-hoedje dan.

Kortom, beste IM mods, leuk hoor die indymedia discussie mogelijkheid, maar kunnen jullie jezelf please serieus nemen en dit soort offtopic paranoide gezever wat sneller de kop indrukken? Dan zullen er misschien af en toe mensen wel een serieuze politieke discussie hiero voeren. Zo'n stuk van Astrid essed leent zich daar prima voor, alleen jammer dat de discussie gekaapt wordt door islamophoben en alu-hoedje koninginnen.

islamophoben

Had toch altijd gedacht dat verzet tegen religieus fundamentalistische waanzin een links anarchistisch thema was.

De gedachte is vrij, maar het

De gedachte is vrij, maar het artikel waar het hier om gaat had als onderwerp de hypocrisie van de belgische staat tov van groepen die zich beroepen op religieus fundamentalisme. Dat is zeker een typische 'links anarchistisch' thema. Helaas hebben een paar trollen gedacht dat ze constant het onderwerp gaan brengen naar hun stokpaardje, nl 'het gevaar van het islamitische religieus fundamentalisme'. Een beetje links anarchist verzet zich uiteraard tegen dit soort islamophobie, op Indymedia en elders.
Don't feed the trolls!
(@ trolls: ga toch 's lekker bij Alex / Ravage op schoot zitten, die is er blij mee!)

Blijf maar lekker vanuit je

Blijf maar lekker vanuit je witte grachten gordel kraakpandje het onderdrukken van vrouwen homo's en ongelovigen verdedigen.

Sharia4

Kritiek op de artikelen van Astrid Esset afdoen als islamophobie :)
Misschien toch maar even snel wakker worden.
Degenen die het hier opnemen voor dit figuur zijn de ware moslimhaters.
Gelukkig groeit de groep vrijzinnigen onder de moslims enorm omdat zij ook wel in de gaten hebben dat fanatiek religieuze overtuigingen hun positie er niet fijner op maakt.
Al eerder heb ik gezegd dat het positief is dat op IM deze discussie mogelijk is waarbij ik wel zou willen vragen dat het gescheld naar de critici toe (bij gebrek aan de nodige intelligentie) wil stoppen.
Hier word getracht om enige duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van bepaalde actie's waarbij men uiterst zorgvuldig dient te wezen.
Ik zou dan ook graag de trollenroepers terug willen verwijzen naar de schoolbanken alvorens weer op IM hun gal te spuwen.

Dit geld wat mij betreft ook voor Astrid.E en J.Kaviaar die zonder enige verantwoordelijkheid naar wie dan ook toe continue proberen de aandacht op te eisen.
Tot nu toe heeft dat geen enkel positief resultaat opgeleverd behalve extra aandacht en gelden voor AIVD,MID en nog vele andere diensten.
De vraag was dan ook, Wat doen jullie hier eigenlijk.
Wij zijn klaar met ze.

U bent klaar met ze. Ik niet.

U bent klaar met ze. Ik niet. Zeker niet met stukken van Joke Kaviaar, ik hou van de felle schrijfstijl en vindt die ook zeer terecht, en heb grote bewondering voor de niet aflatende energie om te berichten over, en actievoeren voor bestrijding van een onrecht waar Nederland liever niet mee geconfronteerd wordt. "Geen enkel positief resultaat" zoals u schrijft, is gewoonweg niet waar: probeer eens wat empathie met, of u te verplaatsen in, de positie van mensen in de uitzetcentra. Die zijn blij met welke vorm van solidariteit ook. Alleen dit laatste gegeven al lijkt mij te kwalificeren als een "positief resultaat".

Joke Kaviaar

Nou nou,die acties hebben iets opgeleverd daar :)
Waarom denk je dat er een groep mensen niet meer meedoen aan deze manier van actievoeren ?
Omdat de positie van de asielzoekers er alleen maar slechter op werd.
Nog meer bewaking,afzondering en onderlinge paranoia.
Het is gewoon niet de juiste manier om deze mensen te helpen.

Volgens mij is de positie van

Volgens mij is de positie van vluchtelingen er vooral slechter op geworden dankzij de beleidsaanscherpingen van Gerd Leers, maar dat terzijde. Als u ideëen heeft over betere acties om vluchtelingen te helpen, hoor ik ze graag. Dat is niet sarcastisch bedoeld; ik ben niet in het bezit van de alwetendheid. Voorlopig hou ik het erop, dat elk tegengeluid aan het adres van de vluchtelingenindustrie bittere noodzaak is.

U reageerde: "Het is gewoon

U reageerde: "Het is gewoon niet de juiste manier om deze mensen te helpen."
Waarop ik u vroeg om uw kijk op wat dan wel juiste acties zouden zijn, maar vooralsnog geen respons.
Ik wacht af, ben nog steeds geïnteresseerd.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off topic.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech