Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief

Nieuws, gepost door: Wessel Koopmans op 06/12/2013 12:08:43

Wanneer: 06/12/2013 - 09:35

Het Waterschap AGV heeft de huur van alle hoerenboten aan het Zandpad opgezegd. Dit is maandag 2 dec. bekend gemaakt in een gezamenlijke persconferentie met de Gemeente Utrecht, die heeft aangekondigd dat er vijftig meter verderop - op wat nu nog het terrein van de waterzuivering is - een nieuwe redlight-zone is gepland.

geplande-redlightzone-uithetzicht

Het Waterschap AGV heeft de huur van alle hoerenboten aan het Zandpad opgezegd. Dit is maandag 2 dec. bekend gemaakt in een gezamenlijke persconferentie met de Gemeente Utrecht, die heeft aangekondigd dat er vijftig meter verderop - op wat nu nog het terrein van de waterzuivering is - een nieuwe redlight-zone is gepland.
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=12564&persberichtID=394093&type=pers

Hiermee komt een einde aan de sinds 'mensenheugenis' (1945) bestaande redlight-zone op het Zandpad. De vergunningen van de verhuurders (voor het uitbaten van een zgn. seksinrichting) waren afgelopen juli al ingetrokken door de gemeente. (Ook Utrechts andere redlight-zone de Hardebollenstraat werd hierdoor gesloten.) Dit ondanks fel protest van de dames van plezier die door de sluiting hun werkplek verloren.
https://www.indymedia.nl/node/17418
https://www.indymedia.nl/node/17852

De reden die het Waterschap geeft om de huur van de ligplaatsen van de bootjes op te zeggen is dezelfde reden die de gemeente opgaf om de vergunningen van de verhuurders in te trekken: die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan medeplichtigheid bij mensenhandel. Ondertussen loopt er echter nog tegen geen van hen een strafzaak en is het rapport met de beschuldigingen tegen hen nog steeds geheim. https://www.indymedia.nl/node/17838

De partijen in de Utrechtse gemeenteraad, van VVD tot SP en van CDA tot Groen Links, juichen de beslissingen van het Waterschap en de gemeente (B&W) toe. Dit ondanks het feit dat hiermee de plechtige belofte aan de dames - waar zij allemaal zo bezorgd om zeggen te zijn - gebroken wordt dat het Zandpad nog dit jaar weer open zou gaan. De gemeente heeft altijd gezegd dat het nooit de bedoeling was om een eind te maken aan de raamprostitutie in Utrecht, maar alleen maar om van de huidige verhuurders/eigenaars af te komen. Door de beslissing van het Waterschap lijkt dat nu gelukt te zijn. Wegra, de grootste verhuurder/eigenaar, heeft wel aangekondigd nog juridische stappen te zullen ondernemen maar daarmee wordt de door de gemeente voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de APV niet voorkomen.

Hoeren uit het zicht op nieuwe lokatie
De gemeente zegt nu een nieuwe zijstraat te willen maken van het Zandpad - achter het tankstation, en volledig uit het zicht - en daar 162 nieuwe werkplekken te willen realiseren in containers. Dit is ook het huidige totale aantal ramen wat is toegestaan in de APV. Het lijkt de bedoeling te zijn om ook de ramen op de Hardebollenstraat definitief te sluiten en te verplaatsen naar de nieuwe redlight-zone uit-het-zicht. (Voor de Hardebollenstraat is alvast een verplichte nachtsluiting aangekondigd en de buurtbewoners protesteren met steun van het CDA tegen de heropening.) Volgens het persbericht van de gemeente gaat het een jaar duren voor de nieuwe zone geopend kan worden. Uit de planning die in het Locatieonderzoek Raamprostitutie is opgenomen blijkt echter dat het bijna twee jaar gaat duren. https://www.utrecht.nl/CoRa/BGS/Bijlagen/2013/december%202013/Locatieond...

Of (en wanneer) de nieuwe redlight-zone er echt gaat komen, en zo ja hoe lang die zal blijven bestaan is echter nog maar zeer de vraag. Ten eerste is de procedure ingewikkeld en zijn er vele momenten waarop de zaak expres of per ongeluk spaak kan lopen of verdere vertraging kan oplopen. Ten tweede worden de vergunningvoorwaarden, die toch al onwerkbaar zijn, in het plan nog verder aangescherpt. Wie zal een fors bedrag willen investeren als de vergunning van de ene dag op de andere bij het minste vermoeden van een onregelmatigheid kan worden ingetrokken? Ten derde is er gekozen voor containerbouw. Dit wekt de indruk dat de zone niet is bedoeld om lang te blijven bestaan. Verder wordt er nu al door politie en OM geklaagd dat 162 werkplekken teveel zou zijn en is het te verwachten dat de gemeente nog aan het aantal zal willen morrelen. De nieuwe zone zal niet alleen uit het zicht zijn - waardoor hoeren en hun klanten verder worden buitengesloten uit de gewone maatschappij - maar doet bovendien denken aan een gevangenis, omdat er maar één ingang is gepland. De zone is hierdoor makkelijk te filmen met camera's en makkelijk af te sluiten voor razzia's. Een ander nadeel is dat de nieuwe lokatie nog dichter bij de waterzuivering ligt waardoor er naar verwachting vaker (dan op het Zandpad al het geval is) een rioollucht zal hangen. In het locatieonderzoek wordt daarover opgemerkt dat de raamprostitutie "geen geurgevoelige bestemming" is. Tenslotte zullen aan de bedrijfsvoering van de verhuurders vele nieuwe beperkingen worden opgelegd. Die zijn volgens de gemeente o.a. bedoeld om monopolievorming te voorkomen. Maar het is juist de vergunningplicht die de verhuurders tot monopolisten maakt, en het aanscherpen van de voorwaarden verandert daar niets aan.

Leeftijdsgrens en registratie
De verhuurders hielden al een leeftijdsgrens aan van 21 jaar, maar nu wil de gemeente deze ook dwingend gaan opleggen. Ook gaat de registratieplicht die de gemeente er al enkele jaren op na houdt nog verder aangescherpt worden. Zowel voor de leeftijdsgrens als voor de registratieplicht bestaat geen wettelijke basis. Het gaat hier om mensenrechtenschendingen nl. van het recht op vrije beroepskeuze resp. het recht op privacy. In het wetsvoorstel WRP staat de leeftijdsgrens wel vermeld, maar dit is voorlopig nog niet aangenomen omdat het opnieuw langs de tweede en eerste kamer moet, nadat de laatstgenoemde de registratieplicht er uit heeft verwijderd. Voor de gemeente is dat echter geen aanleiding om te stoppen met deze privacyschending maar juist om er nog een schepje bovenop te doen.

Dames verdeeld
Ondanks de vertraging en de véél ongunstiger lokatie heeft de Macha's, de coöperatie van een aantal Zandpad-dames, laten weten tevreden te zijn met het plan, (hoewel zij blijven aandringen op de door Wolfsen beloofde tijdelijke oplossing). De achtergrond hiervan is dat zij niet met Wegra tot een akkoord konden komen om de boten te huren. ( http://www.destadutrecht.nl/economie/nieuws/6326/onderhandelingen-macha-... )
Caja van Tolie - die onder haar werknaam Sabrina eerder regelmatig het woord voerde namens de dames - is echter woedend. Haar bedrijf Freya Exploitatie was er wél in geslaagd om tot overeenstemming te komen met Wegra en was bezig met de aanvraag van een vergunning. In het Stadsblad noemt zij het "onhaalbare plannen en politiek gekonkel, waarva de Utrechtse prostituees de klos worden". Ook zegt ze: "Wegra ('verdacht van...) moet hangen, desnoods over de ruggen van de Utrechtse prostituees, die zo van zelfstandige vrouwen tot opgejaagd wild worden." http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/december/04/a_prostituees_opgejaa...

Tussenstand Zandpad, hoererij en WRP
De dames van plezier zitten al vier maanden in de problemen omdat zij hun werkplekken kwijt zijn. Tienduizenden klanten zijn eveneens gedupeerd. De vroegere verhuurbedrijven zijn geruïneerd zonder dat de beschuldigingen tegen hen bewezen of zelfs maar openbaar gemaakt zijn. Nu blijft de onzekerheid bestaan en in het beste geval is er over twee jaar een redlight-zone 'uit-het-zicht' die doet denken aan een gevangenis. Dit wanbeleid van de gemeente past in de hetze die al jaren gaande is tegen de hoererij. Met totaal ongefundeerde 'onderzoeken' (zoals b.v. die van anti-prostitutieorganisatie Comensha die doodleuk alle meldingen van zgn. "signalen" van mensenhandel turft als "gevallen" van mensenhandel) en veel propaganda wordt morele paniek gezaaid, worden hoeren weggezet als zielige slachtoffers, klanten als smerige misbruikers en verhuurders als criminelen.

Er is een wet in de maak (de WRP, die in tegenstelling tot wat sommigen denken NIET is verworpen) die hoeren zonder vergunning (waaronder alle 18, 19 en 20 jarigen) STRAFBAAR zal maken, die gemeentes de mogelijkheid zal geven om prostitutie geheel te verbieden, en die het zelfstandige hoeren nog moeilijker zal maken dan het al is op legale wijze hun beroep uit te oefenen. De registratieplicht is weliswaar (evenals de vergewisplicht voor klanten) uit het wetsvoorstel geschrapt, maar dat belet de gemeentes niet om deze toch in te voeren. (Zoals Utrecht al gedaan heeft en andere gemeentes van plan zijn.)

Dit alles zou gedaan worden om dwang en andere misstanden te bestrijden. Maar ten eerste wordt de omvang van deze problemen enorm overdreven http://politiek.thepostonline.nl/2013/11/28/omvang-gedwongen-prostitutie... en ten tweede worden door alle draconische maatregelen juist problemen gecreëerd. Hoeren worden door alle discriminatie tegen hen gedwongen tot een dubbelleven. Dat maakt hen kwetsbaar, bijvoorbeeld voor chantage en afpersing, en maakt het vrijwel onmogelijk voor hen om zich te organiseren.

Het gaat helemaal de verkeerde kant uit. En niet alleen in Nederland. In Zweden is de prostitutie al langer verboden, maar nu wordt dat ook in Frankrijk het geval. http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/04/wet-die-hoerenlopen-strafbaar-stelt-... De Franse hoeren demonstreerden daartegen onder de leuze: "Klanten bestraft = hoeren vermoord" (overigens worden hoeren ook strafbaar als ze actief klanten werven). Ze doelen daarbij o.a. op de moord op de Zweedse Jasmine http://zondares.blogspot.nl/2013/07/weer-een-moord.html

Hoe het wel moet
Hoererij gaat over seksuele rechten. Dit is het mensenrecht om op wederzijds vrijwillige basis sex te hebben met een partner naar keuze. Of hierbij al dan niet geld wordt aangeboden of gevraagd doet daar niets aan af. Door de belemmering van de hoererij door de vergunningplicht en alle draconische maatregelen worden de seksuele rechten van zowel hoeren als hun klanten geschonden, en van hoeren natuurlijk ook het recht op vrije beroepskeuze en overigens nog vele andere rechten. Hoe het wel moet is heel simpel: schaf alle bijzondere wetten en bepalingen af en hanteer dezelfde regels voor hoeren als bijvoorbeeld voor schoonheidsspecialisten. Die mogen zonder nadere vergunning werken, zowel thuis, als bij de klant of in een willekeurig winkelpand. Dat hoeren dit recht niet hebben is pure discriminatie. Hoe het moet is dus simpelweg de discriminatie opheffen. Ten eerste in de wetgeving, ten tweede door discriminatie door bedrijven en instanties (zoals wooncorporaties, banken, jeugdzorg etc.) te verbieden en te bestraffen. Hopelijk lukt het de hoeren dan om hun eigen beroepsorganisatie op te richten. Die organisatie zal dan ook de leiding moeten krijgen bij de bestrijding van misstanden.

Hoe ik hier zelf in sta
Ik ben zeer emotioneel geworden van de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat. Niet alleen vind ik deze vanuit mijn politieke overtuiging - als socialist en als tegenstander van de controlestaat - uiterst verwerpelijk, maar ik ben er daarnaast ook heel persoonlijk door geraakt. Als (voormalig en potentiëel) klant van de dames kan ik het enerzijds niet aanzien hoe zij in de goot worden getrapt door het systeem, en voel ik het anderzijds aan den lijve dat mij zelf (wéér) een mogelijkheid is afgenomen die ik altijd heb gehad. Door openlijk klant te worden uit protest tegen de sluiting https://www.indymedia.nl/node/17233 ben ik ook persoonlijk 'uit de kast' gekomen als hoerenloper zijnde. Dat was eigenlijk per ongeluk want het was de enige aktie die mij destijds zo snel te binnen schoot. In het begin was ik alleen maar met het belang van de dames bezig, maar inmiddels kom ik er langzaam maar zeker achter hoe diep ik eigenlijk in de kast heb gezeten en nog zit. Ik gebruik deze term ('in/uit de kast') van de homo-emancipatiebeweging omdat ik denk dat homo's en lesbo's véél verder zijn met hun emancipatie dan hoeren en hun klanten. Hoeren zijn naar mijn indruk wel vrij met hun werk maar het risico op ernstige discriminatie is zó groot dat zij eigenlijk geen andere keus hebben dan een dubbelleven te leiden. Klanten zijn echter m.i. banger dan nodig zou zijn. Ook voor hen zijn de gevaren om zich te uiten reëel, maar is immers Rob Oudkerk ook niet goed terecht gekomen? Dat er maar een handjevol mannen was die de Zandpad-dames gesteund hebben bij hun demonstraties, terwijl er tienduizenden klanten gedupeerd zijn (en door de hetze tegen de hoererij in het algemeen zelfs miljoenen) maakt wel duidelijk hoe diep we met ons allen 'in de kast' zitten. Omdat ik dit een heel slechte zaak vind overweeg ik om met mijn persoonlijke verhaal naar buiten te komen, maar ik heb dit nog niet genoeg op een rijtje gekregen, en eigenlijk vind ik ook dat het niet iedereen aangaat hoe ik in elkaar zit. Daarom houd ik het voor nu bij deze verklaring: Ik wil graag weer een bezoek brengen aan de dames van plezier. Ik vind dat een verantwoorde en volstrekt legitieme keuze als consument. Door de sluiting van het Zandpad is de drempel om mijn voornemen waar te maken veel hoger geworden. Dat gaat ten koste van mijn welzijn. Mijn probleem is bescheiden vergeleken met dat van de dames die nu zonder werkplek zitten en/of opgejaagd of gestalkt worden door de politie, maar een probleem is het, en ik ben niet de enige die hier mee zit. Ik denk dat het belang van hoeren en hun klanten vrijwel samenvalt en dat het ook voor de maatschappij als geheel het beste is als de hoererij (echt) wordt vrijgegeven. Ik veroordeel alle politieke partijen in de gemeenteraad voor hun steun aan de sluiting, met name de PvdA, Groen Links en D66, die leugenachtig betrokkenheid veinzen met de dames terwijl ze hen juist problemen bezorgen. Ik wil me inzetten voor seksuele rechten in het algemeen en voor vrije hoererij in het bijzonder. Hoe ik dat wil gaan doen weet ik nog niet, maar mijn kop hier verder over te houden dat ben ik niet van plan.

Op de website van het Waterschap staat niets hierover:
http://www.agv.nl/

Berichten lokale media:
Seksboten Utrecht weg: prostitutie naar nieuwe locatie
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1104013/
Macha's willen graag naar nieuw prostitutiegebied Utrecht
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1104128/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1104302/politiek-blij-met-verplaatsen-ra...
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1104328/buurt-vreest-nieuwe-prostitutie-...
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6435/wolfsen-wijst-nieuwe-pr...
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6437/macha-s-blij-met-nieuwe...
http://www.destadutrecht.nl/de-wijk/nieuws/6444/bewoners-willen-prostitu...
http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/6446/politie-en-justitie-will...
http://www.duic.nl/nieuws/56875/alle-seksboten-zandpad-moeten-weg-nieuwe...
http://www.duic.nl/nieuws/56976/politie-niet-blij-met-prostitutieplannen...

Landelijke media:
http://www.bnr.nl/nieuws/835714-1312/alternatief-voor-zandpad-valt-niet-...
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/02/utrecht-krijgt-nieuwe-prostitutiezone/
http://www.nu.nl/binnenland/3643456/seksboten-moeten-weg-van-utrechts-za...

Verklaringen politiek:
http://utrecht.pvda.nl/2013/12/03/pvda-blij-met-nieuwe-locatie-voor-pros...
http://utrecht.groenlinks.nl/node/104856
http://d66utrecht.nl/news/item/d66_overwegend_positief_over_nieuw_plan_r...
http://utrecht.sp.nl/weblog/2013/12/03/college-volgt-sp-regie-gemeente-b...
http://www.cda-utrecht.nl/cda-blij-met-schoon-schip-voorstellen-raampros...
http://www.vvd-utrecht.nl/nieuws_24567/61397/
http://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/589674/43795/gemiste-ka...

De kwestie wordt al maanden intensief besproken op Hookers:
http://www.hookers.nl/showthread.php?t=273801&page=55&s=14509e7a6cc250fa...

Weblog Utrecht krijgt spijt:
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/

Geschiedenis van het Zandpad:
http://sekswerkerfgoed.nl/geschiedenis-van-het-utrechtse-zandpad/

Berichten Zondares over Utrecht en de WRP:
http://zondares.blogspot.nl/2013/10/weinig-nieuws-over-de-wrp-en-utrecht...
http://zondares.blogspot.nl/2013/07/toch-maar-weer-utrecht.html
http://zondares.blogspot.nl/2011/11/mail-naar-de-eerste-kamer.html
http://zondares.blogspot.nl/2013/05/tweede-mail-aan-de-eerste-kamer.html
http://zondares.blogspot.nl/2013/07/derde-brief-naar-de-eerste-kamer.html
over de mensenhandel kwestie e.d.:
http://zondares.blogspot.nl/2013/04/comensha-een-rechter-en-het-zandpad....
http://zondares.blogspot.nl/2013/09/antwoord-op-waar-rook-is-is-vuur.html
http://zondares.blogspot.nl/2013/11/antwoord-op-je-moet-blij-zijn-met-di...
hoe het wel moet:
http://zondares.blogspot.nl/2013/04/plan-tegen-misstanden.html
http://zondares.blogspot.nl/2012/08/hoe-het-zou-moeten.html

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

Tags: prostitutie


Wie: 
Wessel

Commentaar Wolfsen
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=394170
Raadsinformatieavond dinsdag 10-12 a.s.
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=339855Wie: 
Wessel

Trouw bericht:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3557849/2013/12/...

Een groep prostituees en belangenorganisaties ergeren zich mateloos aan de Loesjeposters op de Wallen in Amsterdam. Ze hebben daarom een tegenactie ontketend. Vrijdagavond verspreidden ze hun eigen posters met teksten als 'Sekswerkers genaaid door Loesje' en 'Oordelen is gemakkelijker dan begrijpen'. [...]

De tegenactie van Poesje is een initiatief van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), dat een denktank van prostituees en vrouwenrechtenorganisaties mobiliseerde om zelf posters te gaan plakken. Stigmatiserend vindt initiatiefneemster Mariska Majoor de leuzen van Loesje.

Majoor: 'Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en mensen wijzen op het bestaan van misstanden kan ook geen kwaad. Ik word echter wel gillend gek van het eeuwige gezeur en gezeik over zielige meisjes en uitbuiting. De maatschappij continu dat beeld opdringen helpt echt niemand. Sterker nog: het maakt alles erger.'

(Nog geen toelichting op: http://www.pic-amsterdam.com/ )Wie: 
Wessel

Zondares heeft weinig woorden nodig voor de situatie in Utrecht. Ik citeer ze hieronder graag. Maar lees vooral ook haar hele artikel met ook oa. een bespreking van de posterakties van Loesje en Poesje: http://zondares.blogspot.nl/2013/12/overwoekerd.html

Haar recentste bericht over regulering is ook van toepassing: http://zondares.blogspot.nl/2013/12/antwoord-op-regulering-moet.html

En dit bericht was ik nog vergeten te linken in mijn artikel. Het is een mooi overzicht van hoe het systeem hoeren het leven zuur maakt: http://zondares.blogspot.nl/2013/11/antwoord-op-prostitutie-is-in-nederl...

Uit: Overwoekerd
Utrecht blijft doen wat je kan verwachten
De burgemeester van Utrecht had maandenlang beweerd, bij hoog en bij laag, dat het niet mogelijk was om de prostitutie ergens anders onder te brengen dan bij de boten aan het Zandpad. Er moest door nieuwe exploitanten maar wat worden geregeld met de eigenaren. Ze wisten dat dat bijna niet te doen zou zijn, maar het was echt de énige mogelijkheid. Vervangende ruimte kòn ècht niet.

Toch slaagden er nieuwe exploitanten om boten te bemachtigen. En nu dat een beetje rond was, en de gemeente eigenlijk moeilijk nog wat kon vinden om nee te kunnen zeggen, is het opeens zo dat het waterschap vanwege verschrikkelijke mensenhandel de boten weg wil hebben, en is de gemeente van plan wèl vervangende ruimtes neer te zetten. En dan nog wel containers, want die kunnen ook makkelijk weer wèg. En nu hebben ze een reden om het allemaal tot medio 2015 te rekken voor er wat open zou kunnen gaan. En ik moet nog maar zien of het niet een spelletje wordt dat zonder exploitanten ze die containers helemaal niet eens neerzetten, want iedereen haakt komend jaar wel af.

Nog steeds niets wat niet in de voorspellingen past.Wie: 
nn

Wessel kijkt liever weg.

Foto: 


Wie: 
Wessel

Raamhuur Zandpad hoog ?
http://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/09/raamhuur-zandpad-hoog/

Bericht van Cees Jobben (Wegra)
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/10/bericht-van-cees-job...

Freya vraagt exploitatievergunning aan voor prostitutieramen Hardebollenstraat
http://www.destadutrecht.nl/economie/nieuws/6478/freya-vraagt-exploitati...

Zitting van de gemeenteraad (commissies Mens en Samenleving en Stad en Ruimte)
do 12-12 a.s. 20:00 uur
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=87109&GID=394096&commnr=17000
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=87108&commnr=17000&GID=394100Wie: 
Wessel

Vanavond was er een raadsinformatieavond over de raamprostitutie.

Insprekers waren
- 3 bewoners van de Breedstraat (e.o.)
- 3 aanvragers vergunningen te weten Midned, Freya Exploitatie (+adviseur), en de Macha's (2 spreeksters)
- buurtbewoonster Zandpad
- tegenstandster prostitutie
- arts HAP

De bewoners van de Breedstraat zijn tegen de heropening van de Hardebollenstraat.
Zij klagen over de overlast die zij voor de sluiting hadden van drugsdealers en lawaaiige (en onbeschofte) klanten van de hoeren (in groepen). Ze zijn extra bang voor een heropening als het Zandpad dicht blijft want dan vrezen ze een grote toeloop, maar ook als het ZP wel snel open zou kunnen gaan blijven ze het moment willen aangrijpen om de Hardebollenstraat te sluiten.

De aanvragers van nieuwe vergunningen zijn over het algemeen ontevreden met de gemeente die hen aan het lijntje houdt en beloften niet nakomt. Zij willen het Zandpad per direct heropenen, in ieder geval bij wijze van tijdelijke oplossing.

De politici leken daar positief tegenover te staan. De beslissing van het Waterschap is misschien toch niet zo keihard. (De stelling "het Waterschap volgt de gemeente" werd in ieder geval niet tegengesproken.)

De bijeenkomst duurde ruim twee uur en er is meer gezegd wat het vermelden waard zou zijn. Hoop nog het verslag aan te treffen op de website van de gemeente.Wie: 
Wessel

Correctie Frankrijk:
Ik schreef dat prostitutie in Frankrijk verboden WORDT. Het WAS echter al verboden voor hoeren, maar wordt nu OOK verboden voor klanten. Excuus voor deze fout.
Ik vond dit bericht wat ook niet alles uitlegt, maar waaruit wel op te maken is dat er blijkbaar ook harder op verblijfsvergunningen van hoeren gecontroleerd gaat worden.
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/feminists-therefore-again...

Berichten:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1110037/wolfsen-nieuwe-prostitutie-harde...

Leefbaar Utrecht publiceert beantwoording vragen (van VVD) door college, (nog geen verklaring van LU zelf aangetroffen):
http://www.leefbaarutrecht.nl/?p=5806

Tweet van Caja van Tolie:
"Erotiek past niet in een hondenhok"

Zitting raadscommissie:
Donderdagavond was de zitting van de raadscommissies Mens en Samenleving en Stad en Ruimte. Het was de eerste openbare vergadering van de Gemeenteraad sinds de sluiting van de redlight-zones een half jaar geleden bekend werd gemaakt. Ook deze vergadering begon met een besloten deel, zodat het publiek een half uur moest wachten. Hierna was de openbare zitting die meer dan vijf uur duurde met maar één zeer korte pauze. (Zo gaat het wel vaker bij de gemeenteraad.)

Op de agenda stond 1 wijziging APV. Hierover is besloten dat deze als 'B. punt' (met debat naar ik begrijp) behandeld zal worden do 19-12 as. door de gemeenteraad. 2 het plan voor de nieuwe redlight-zone. Hierover is besloten dat het nog nader (door de commissies naar ik begrijp) besproken moet worden omdat er nog veel te veel onduidelijk is. In het algemeen (dus afgezien van alle 'details') is het wel goedgekeurd.

In de wandelgang gehoord: De dijkgraaf van het Waterschap heeft de huur van de ligplaatsen (uitdrukkelijk) op verzoek van de burgemeester opgezegd. Wolfsen zei echter in de commissie dat het Waterschap een zelfstandige afweging gemaakt heeft.

Wat ik nog niet begrepen had uit de media: De nieuwe zone is als een tijdelijke zone bedoeld voor 3-5 jaar (al zegt het college dat het de bedoeling is die termijn te verlengen). Er was nogal wat begripsverwarring want Groen Links e.a. hadden gevraagd om een "tijdelijke oplossing" op korte termijn, ter overbrugging van de periode tot de opening van de nieuwe zone. Nu is er weer gepraat om toch aan het Zandpad, hetzij in de boten van Wegra, hetzij in andere boten op dezelfde plaats een tijdelijke oplossing te realiseren. Maar waarom dan tijdelijk? Als het toch een goede lokatie is die er al voor ingericht is? Een verbazingwekkende discussie. De raadsleden van GL, D66 en PvdA stonden helemaal in vuur en vlam, want de dames op straat zetten dat hadden ze nooit gewild en er moest toch iets te verzinnen zijn. Maar het vraagstuk is een gordiaanse knoop, waar ze nog vele zittingen mee bezig zullen zijn, om die verder in de war te maken. De SP wil de knoop doorhakken door als gemeente de werkruimtes (containers, boten of anders) neer te zetten en hiervan ook eigenaar te blijven (om het te verhuren aan de exploitanten) of evt. te verkopen aan de Macha's en Freya. Maar de andere partijen vinden dat te ver gaan want als er misstanden plaats zouden vinden dan zou de gemeente die gefaciliteerd hebben, en bovendien moet de 'vrije markt' toch ook zijn werk doen. Maar een ontwikkelaar heeft zich nog niet gemeld, en dat wordt pas verwacht als het plan voor de nieuwe opzet is goedgekeurd. En dan is er nog de kwestie Hardebollenstraat: mag die open, zolang er nog geen tijdelijke oplossing (voor het Zandpad) is? En dit zijn nog maar enkele van de vele complicaties naast bv. ook lopende en te verwachten juridische procedures etc.

Ik hoop natuurlijk van harte dat er zo snel mogelijk weer een redlightzone opengaat in Utrecht, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren en dat dit soort zittingen alleen maar bedoeld zijn om de mensen die er nog op hopen af te matten tot ze het opgeven. Ik denk dat er aktie nodig is, al was het maar om druk op de ketel te zetten. Hoop dat het er van komt en er dan weer bij te mogen zijn. De raadszittingen beluister ik denk ik liever (met een half oor) op tv. En hoop dat er dan elders nog wat analyse te vinden zal zijn van het politieke gekonkel.Wie: 
Wessel

verslag raadsinformatieavond 10-12
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=394297
Met bijdragen insprekers en de stukken die ter goedkeuring bij de gemeenteraad liggen (pdf)Wie: 
Wessel

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1110612/prostitutiezone-zandpad-zo-voor-...
Met voor het eerst een vermelding van de woningbouwplannen (in raadscommisie kwam dit inderdaad even voorbij) die tot dusver altijd ontkend zijn. Dat het plan voor de nieuwe redlight-zone maar tijdelijk is is door de gemeente bewust verzwegen. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden van de waterzuivering is een ANDER waterschap dan het Waterschap AGV wat de ligvergunningen voor de boten heeft opgezegd. Uit het bericht hieronder blijkt dat het Hoogheemraadschap is overvallen door de publicatie van het plan voor de nieuwe zone. Dus 1: leugenachtige presentatie nieuwe zone alsof die permanent zou worden, 2: leugen over woningbouwplannen, 3: (zie eervorige aanvulling) leugen over besluit waterschap AGV, 4: schoffering van het Hoogheemraadschap, nodig voor realisering nieuwe zone.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1110502/nieuw-prostitutiegebied-blijft-m...
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1110373/raad-voorlopig-akkoord-met-nieuw...
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3561707/2013/12/13/Ut...
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6496/nog-zeker-een-jaar-geen...
http://www.duic.nl/nieuws/57606/nieuwe-prostitutiezone-maar-tijdelijk-be...
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22137393/__utrechtse_hoeren_maar_3_ja...

Tweet van Metje Blaak (tijdens debat):
"Hoi teveel gelul kom tot the point"Wie: 
Wessel

Vandaag heeft de gemeenteraad de wijziging APV met oa. leeftijdsgrens, aangescherpte registratieplicht en aangescherpte vergunningsvoorwaarden aangenomen. Ook is Wolfsen opgedragen met het Waterschap AGV in orde te maken dat de boten mogen blijven liggen als 'tijdelijke oplossing'. (Maar dit was Wolfsens laatste raadszitting. Hij heeft al een leuk ander baantje.)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1111240/utrechtse-hardebollenstraat-en-z...
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/19/utrechtse-gemeenteraad-wil-zandpad-w...
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6524/gemeenteraad-wil-prosti...
http://www.duic.nl/nieuws/57935/raad-wil-zandpad-en-hardebollen-open-tot...
http://www.duic.nl/politiek/57716/vvd-en-leefbaar-utrecht-stellen-vragen...
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3563603/2013/1...
http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel...
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/13/geruchten-woningbouw...
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/17/extra-uitstel-vergun...

http://utrecht.pvda.nl/2013/12/19/pvda-stemt-in-met-verscherping-eisen-r...
http://utrecht.groenlinks.nl/node/105679
http://d66utrecht.nl/news/item/d66_maak_tijdelijke_raamprostitutie_mogel...

------------------------------------

Poll: De bezoekers van Utrecht krijgt spijt geloven er niet in
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/06/poll-de-toekomst-van...

"De nieuwe prostitutie-zone in Utrecht..
- Zal er halverwege / eind 2014 komen, zoals Aleid Wolfsen in zijn nieuwe plannen belooft. 3% 1 vote
- Zal er waarschijnlijk pas veel later komen. In de bouwplannen van gemeente staat immers juli 2015. 6% 2 votes
- Zal er waarschijnlijk pas veel later komen, en dan in afgeslankte vorm met minder ramen (onder druk van politie en OM). 6% 2 votes
- Zal er helemaal niet komen, wegens geldgebrek, trage gemeente en verminderde animo van exploitanten. 15% 5 votes
- Zal er helemaal niet komen, het is al lang besloten door de politiek dat de raamprostitutie hier niet terugkeerd. Het is wachten op de volgende raambuurt die in Nederland gesloten zal worden. 68% 23 votes
- Other 3% 1 vote
34 Total Votes"

------------------------------------

Villa's

Verder heb ik mail ontvangen van ene Kritische buitenstaander die vraagt om een diepgaand journalistiek onderzoek naar de besluitvorming van de gemeente over het Zandpad in relatie tot het Dynamisch Stedelijk Masterplan. http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=359014
Kort gezegd komt het er op neer dat het hele mensenhandel verhaal (het geheime rapport) een voorwendsel lijkt om van de hoerenboten af te komen zonder een afkoopsom te hoeven betalen. De gemeente wil in deze omgeving villa's bouwen en de Vecht gebruiken voor (andere) recreatie. Ik heb dit zelf nog niet onderzocht maar weet alleen dat er vorige week opeens door de wethouder tijdens de commissievergadering bekend is gemaakt dat er woningbouwplannen zijn. Daarvoor is er bij herhaling ontkend dat er dergelijke plannen bestaan. Maar in het DSM uit 2011 staat hier wel degelijk het e.e.a. over, waarbij ook expliciet wordt vermeld (onder 'bedreigingen') dat de aanwezigheid van prostitutieboten een beperking is.Wie: 
Wessel

Inmiddels is Jan van Zanen de nieuwe burgemeester van Utrecht. Hij heeft gezegd "op de kortst mogelijke termijn een oplossing [te willen] zoeken voor de raamprostitutie" en "de strijd tegen mensenhandel met kracht voort te zullen zetten".
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1112957/jan-van-zanen-start-als-burgemee...

Over de vastgoed kwestie is ook meer bekend geworden. Zie:
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/02/over-woningbouw-aan-...

--------------

Freya heeft een verzoek over pensioensparen neergelegd bij de belastingdienst
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3563604/2013/1...

Metje Blaak gaat de politiek in
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3571919/2014/01...

Een klant aan het woord
http://marijkespraktijken.nl/2013/12/30/interview-met-prostituant/

Engelstalig artikel over de situatie in Frankrijk: Denial of Consent
http://www.lauraagustin.com/what-does-the-french-prostitutionlaw-mean-de...Wie: 
Wessel

7-1 Interview burgemeester van Zanen
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1114061/burgemeester-wil-snel-duidelijkh...
7-1 Macha's komen met eigen voorstel prostitutieramen
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6600/macha-s-komen-met-eigen...
8-1 'Freya wil dat de vrouwen weer zo snel mogelijk aan het werk kunnen'
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6607/freya-wil-dat-de-vrouwe...
13-1 In dit artikel gaat Zondares (o.a.) in op haar kritiek op de Zandpad-dames. Uit een poll op haar blog blijkt dat veel van haar lezers dezelfde mening zijn toegedaan.
http://zondares.blogspot.nl/2014/01/antwoord-op-iedereen-weet-dat.html
17-1 Ramen dichtgetimmerd
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/17/ramen-boten-zandpad-...

20-1 Wist u dat?
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/20/wist-u-dat-over-het-...Wie: 
Wessel

http://zondares.blogspot.nl/2014/01/antwoord-op-iedereen-weet-dat.html

In bovenstaand artikel heeft Zondares nogal hard uitgehaald naar de Zandpad dames.
Zie in de comments mijn discussie met haar.
Ze heeft ook een poll op haar blog, waaruit blijkt dat de meerderheid van haar lezers het met haar eens is. Ik wilde stemmen: Je hebt een punt, maar wees solidair. Maar die mogelijkheid was er niet.

Ja, wees solidair! 52 (13%)
Je bent hard, maar je hebt een punt 64 (17%)
Nee, je hebt gelijk 53 (14%)
Nee, je bent te soft 130 (34%)
Weet niet 75 (20%)Wie: 
Wessel

De gemeente heeft een besluit genomen:

Over een jaar start de bouw van de nieuwe redlight-zone uit het zicht
"zo spoedig mogelijk" komen er ook 32 tijdelijke werkplekken
Het wegslepen van de bootjes lijkt onafwendbaar te zijn geworden.

http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/nieuwe-locatie-voor-raamprostitutie...

De SP is woedend omdat wethouder Isabella de besluitvorming zo lang heeft getraineerd en omdat de raad is voorgelogen.
http://utrecht.sp.nl/nieuws/2014/02/sp-wethouder-traineerde-tijdelijke-v...
http://www.nu.nl/politiek/3701045/sp-woedend-prostitutieplan-utrecht.html

Caja van Tolie van beoogd verhuurbedrijf Freya noemt het plan flessentrekkerij omdat 32 tijdelijke werkruimtes veel te weinig zijn en er ook deen datums bekend zijn gemaakt waarop de tijdelijke en de nieuwe zones open zullen gaan.

Plan tijdelijke rosse buurt Utrecht komt te laat
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1135080/

Freya heeft ook een website, maar daarop staat nog geen commentaar
http://www.freyazandpad.nl/

Hier nog wat berichten:
Nieuwe rosse buurt op grond gemeente Utrecht
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1134967/
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3595554/2014/02/12/Pr...
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3596319/2014/02/13/SP...
http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6796/op-korte-termijn-tijdel...

De bekendmaking viel zeker niet toevallig samen met arrestaties i.v.m. mensenhandel:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1135093/opnieuw-arrestatie-in-utrecht-vo...

Zo probeert de overheid de aandacht van alle kritiek af te leiden en de sluiting van het Zandpad en de trage besluitvorming over de nieuwe lokatie goed te praten.

En, oh ja, de Hardebollenstraat mag weer open (wel nachtsluiting) zodra er exploitatievergunningen zijn afgegeven aan de verhuurders. Die vergunningaanvragen liggen echter al vele maanden bij de gemeente, en worden nu waarschijnlijk opgehouden voor onderzoek in het kader van de wet BiBop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Bibob

Ook komt de rechtszaak dichterbij die Wegra heeft aangespannen tegen de gemeente
Er wordt volop stemming gemaakt:
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/02/06/gemeente-utrecht-maa...Wie: 
Wessel

12-2 Freya: Utrechts gemeentebordeel riekt naar flessentrekkerij
http://www.freyazandpad.nl/index1.php?cat=1&nieuws=5303238974b8a

19-2 http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6833/freya-nieuwe-regels-doo...

13-2 http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/6802/verdeelde-reacties-op-n...

18-2 Het kan stinken in nieuwe rosse buurt Utrecht
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1135661/
(zoals ik al opmerkte in mijn artikel)

19-2 Wijkraad Overvecht niet blij met nieuwe rosse buurt
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1135737
(de wijkraad is een zelfbenoemd clubje wat altijd het gemeentebeleid steunt en nu dus dwarsligt op verzoek)

21-2 https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/02/21/freya-vraagt-de-utre...

21-2 Een mooi overzicht
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/02/21/situatie-zandpad-een...

---

28-1 Er was een tijdje geleden ook nog een mooie peiling waaruit blijkt dat 80 % van 356 bezoekers van 'Dichtbij' het eens is met de stelling:
Meer voorzieningen voor prostituees
http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/home/stelling/1970/-Meer...

---

A.s. dinsdag 4 maart staat de geplande nieuwe redlightzone-uit-het-zicht op de agenda van de 'raadsinformatieavond'
https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

---

26-2 Het Europarlement heeft een resolutie aangenomen voor de invoering van het Zweedse model. Een rampzalige dwaling.

http://zondares.blogspot.nl/2014/02/honeyball.html
http://politiek.thepostonline.nl/column/de-achterlijke-antiseks-resoluti...
http://site.d66.nl/intveld/nieuws/20140225/aanpak_misstanden_europese?ct...
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/25680_eu_bestrijd_het_onrecht_...Wie: 
Wessel

3-3 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1145618/utrecht-wijst-claim-prostituees-...
Voorspelbaar, maar niet minder woedend makend.

4-3 Was er weer een raadsinformatieavond
http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/archief/archief-...
Hierin werd door veel buurtbewoners gepleit tegen de heropening van het Zandpad en de Hardebollenstraat.

Wat het Bewonersplatform Overvecht en de Wijkraad Overvecht betreft kan ik zeggen dat dit zelfbenoemde clubjes zijn die maar weinigen vertegenwoordigen in de wijk en die altijd het gemeentebeleid steunen. Het is dus zeer voorspelbaar dat zij nu komen helpen dwarsliggen. Zij waren bijvoorbeeld voor de eerder geplande sloop van sociale woningen waar het overgrote deel van de bewoners op tegen was. Ook nu zijn ze voor de sloop van het ziekenhuis, om daar koopwoningen neer te zetten. Er schijnen tijdelijk studenten gehuisvest te gaan worden tot de plannen rond zijn. Als er dan niks meer aan te doen is dat we het ziekenhuis kwijt raken, laat dan tenminste die studenten er permanent blijven. Want studentenkamers zijn veel harder nodig dan koopwoningen. Ik heb er vertrouwen in dat als de bewoners van Overvecht hierover mochten stemmen zij de heropening van het Zandpad zouden steunen, evenals studentenwoningen in het ziekenhuis.

-------------

8-3 Zie ook mijn verslag van de flashmob voor de rechten van sekswerkers.
https://www.indymedia.nl/node/21743Wie: 
Wessel

2-4 http://www.nu.nl/binnenland/3742362/seksbootexploitanten-klagen-gemeente...
3-4 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1163464/utrecht-wil-prostitutieflats-aan...
4-4 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/04/mensenhandelaar-vrijgesproken-in-hog...

---------------------------
10-4 Besluit 'nieuw-Zandpad' gemeenteraad Utrecht.

Ik was vanavond toch maar weer eens bij de raadsvergadering wezen kijken. Het was de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling met D66 met 13 vd. 45 zetels als grootste partij. Op de agenda stond het plan voor een nieuwe raamprostitutiezone, die in de vergadering ook wel 'nieuw-Zandpad' werd genoemd.

Er waren ongeveer 15 Zandpad-dames aanwezig, waarvan de meesten naar ik begreep graag bij Midned willen huren, die wil investeren op de nieuwe lokatie (ook op de tijdelijke lokatie). Zij waren dus tevreden toen de raad bijna unaniem (uitgez. CU) de plannen goedkeurde.

In het plan zit ook de mogelijkheid dat de gemeente zich garant zal stellen voor een evt. banklening aan de projectontwikkelaar. Volgens de wethouder is dit alleen bedoeld voor 'in het uiterste geval' en onder druk van VVD en CDA stemde hij in dat de raad er nog over mag besluiten, als die werkelijk gegeven zou moeten worden.

Zoals bekend ben ik niet enthousiast over de nieuwe zone, waarvan de plannen mij aan een gevangenis doen denken. Maar als er dames zijn die er willen werken is het natuurlijk altijd beter dan niks.

Wel sneu voor de (volgens Caja van Tolie) 150 dames die graag weer in de bootjes willen werken. Als ik het goed begrepen heb gaan B&W en de raad nu aan de slag met de wijziging van de bestemmingsplannen, waarmee de bootjes definief afgeschreven zullen worden.

Overigens hielden alle partijen nog staande dat er zoveel mensenhandel zou zijn geweest en dat de (beide Utrechtse) redlightzones daarom terecht gesloten zouden zijn. Dit ondanks het feit dat burgemeester Van Zanen niks te melden had op de vraag in hoeverre er eigenlijk nog strafzaken lopen i.v.m. mensenhandel in de Utrechse redlightzones.

Nieuwe Utrechtse prostitutiezone in de buurt van het Zandpad
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1164303

Agenda en stukken:
http://mijnbabs.nl/babsonlineutrecht/Agenda.aspx?cmd=selagendatype&agend...Wie: 
Wessel

14-4 https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/04/14/rip-hardebollenstraat/
17-4 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1165078/hardebollenstraat-definitief-dic...

De gemeente heeft deze berichten voor zover ik weet niet bevestigd.

18-4 http://www.duic.nl/nieuws/66181/raamprostitutie-exploitant-geeft-burgeme...

29-4 https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/04/29/bericht-van-wil-post...

Goed artikel. Ik moest alleen lachen om de loopplank. Als dat zo belangrijk zou zijn moeten alle raamhoeren er maar eentje eisen ;)

----------
Belangrijk blog van Roemeense dvp op de Wallen:
http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/

Fleur van Schaik, onderzoeker loverboys en prostitutie:
http://www.fleurvanschaik.nl/

Zondares' mail aan Tweede Kamer over WRP:
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/mail-naar-de-tweede-kamer.htmlWie: 
Wessel

Mijn opinieartikel: Vóór vrije hoererij!
https://www.indymedia.nl/node/22655Wie: 
Wessel

al enige tijd geleden op twitter gespot:
12-4 (?): Schade Zandpad dames 10 miljoen (netto).
(hopelijk lukt het plaatje ik zie geen preview)

nog een bericht wat al ouder is:
15-4 http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1164765/exploitant-eist-vergunning-zandp...
Uitspraak binnen zes weken daarna = deze maand

Volgens Zondares is er weinig hoop
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/heel-kort-het-nieuws.html
"Eerst maar eens Utrecht. Daar heeft Wegra een rechtzaak gestart tegen de gemeente, omdat die natuurlijk helemaal fout is geweest met die beschuldigingen dat Wegra mensenhandel zou bedrijven. Dat is onzin, maar dat weet de gemeente ook best. Er is best optimisme over hoe dat kan verlopen, maar Bouche heeft me ooit eens verteld dat bestuursrechtprocedures zoals deze inhoudt dat de rechter controleert of de gemeente volgens de gemeente zich wel aan de regels van de gemeente heeft gehouden. Die hebben als regel niet gehad dat er bewezen mensenhandel moet zijn, maar dat er geen verdènking van mensenhandel mocht zijn. En je kan hoogstens hopen dat de rechter die regel niet te slikken vindt."

Foto: 


Wie: 
Wessel

Enige berekeningen uit deze cijfers (zie plaatje hierboven)
Ik ga er vanuit dat hierin ook de Hardebollenstraat is meegeteld = 162 werkplekken = 324 dvp's (zzp-ers) - enige leegstand? = 300 dvp's
Omzet 38 miljoen: verhuurders 8 miljoen, dvp's 10 miljoen, belasting 20 miljoen
/300 dvp's=
Omzet per dvp = 125 K: verhuurders 26 K, dvp's 33 K, belasting 66 K

De belasting is natuurlijk een optelsom van de belasting van verhuurders en dvp.
Ik weet niet zeker of de lonen en andere kosten van de verhuurders zijn meegenomen. In dat geval gaan die nog van de 8 miljoen van de verhuurders af. Hun nettowinst is dan lager dan de genoemde 8 miljoen. Mij is verteld dat de huur voor een werkruimte (per dvp) 650 euro was. per jaar is dat: 32,5 K. * 300 dvp's = omzet 10 miljoen. (Wellicht rammelen de cijfers toch enigzins want dit zou betekenen dat de verhuurders nauwelijks belasting betaald zouden hebben. Dat is niet zo.)

Een omzet van 125 K betekent bv. 125 klanten die gemiddeld 100 euro betalen. (50 euro is instaptarief voor 20 minuten) Op 250 werkdagen zijn dat 5 klanten per dag. (Maar het kunnen er ook wat meer zijn die gemiddeld wat minder betalen.)

(Zondares heeft overigens laatst aanzienlijk lagere omzetschattingen opgegeven
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/antwoord-op-mensenhandel-is-grote.html )

Omzet 125 K
BTW 25 K
Huur 35 K
Bruto inkomen 65 K
Belasting 50% 32,5 K
Netto inkomen 32,5 K

Om kort te gaan meer dan de helft van het geld gaat naar de belastingdienst. Het oneerlijke hieraan is het hoge BTW tarief wat voor andere diensten het lage tarief is, en dat er geen gunstige spaarregeling is zoals voor voetballers, die ook niet tot hun AOW door kunnen werken.
(Overigens hebben er op de Wallen wel twee zeer oude dvp's gewerkt, maar dat is niet gebruikelijk.)Wie: 
Wessel

Correcties:

1 - titels bovenstaande berichten weggevallen:

08:41 Schade Zandpad // Rechtszaak Wegra tegen gemeente

09:33 Gemiste omzet en inkomsten Zandpad-dames

2 - Aantal klanten per jaar in schatting is natuurlijk 1250 geen 125 . Typfoutje.Wie: 
Wessel

De uitspraak in de rechtszaak die Wegra heeft aangespannen tegen het intrekken van de vergunning is uitgesteld. Ze zijn dus weer flink aan het tijdrekken.
24-5 http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/7348/uitspraak-sluiting-zandp...

Ondertussen is er op het Zandpad ook nog geen aktiviteit te bespeuren met betrekking tot de beloofde tijdelijke zone.

Al enige tijd geleden heeft Caja van Tolie van Freya een boekje open gedaan over de gang van zaken
8-5 http://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/05/08/vraaggesprek-met-caja...

Zij onthult hierin o.a. dat de macht in de Macha's is gegrepen door 'hulpverleners'. Hoe dit heeft kunnen gebeuren legt ze niet uit, maar het is natuurlijk zowizo waardeloos. Nu blijkt ook dat de nieuwe zone die door de Macha's is ondersteund waarschijnlijk veel duurder gaat worden dan de vroegere prijs op het Zandpad, terwijl de Macha's juist hadden gezegd dat Wegra te veel geld vroeg voor de huur van de bootjes. Freya heeft wel een contract met Wegra en wil z.s.m. de bootjes en de ramen op de Hardebollenstraat weer open gooien tegen de vroegere prijs. De Macha's hebben niet gereageerd op deze beschuldigingen. (Zowizo publiceren ze nauwelijks.)

Hierbij wat recente (28/29-5) twits van Caja van Tolie en andere betrokkenen.
(Ik ben bang dat ze te optimistisch zijn over de uitspraak (die nu uitgesteld is), zie een van mijn eerdere aanvullingen.)

https://twitter.com/MssCayla
Freya Caja van Tolie @MssCayla
15 jan. werd de prostituees een nieuwe locatie beloofd, zou binnen 3 maanden gereed zijn, 29 mei is er nog geen enkele schep de grond in ... gegaan. Wanneer wordt er na een jaar eens een oplossing gezocht. Of wachten we tot de rechter de gemeente terugfluit? ... gemeente blijft net zolang liegen en regels veranderen zodat er geen vergunning verstrekt kan worden aan Freya en MidNed ... misschien heeft gemeente liever wegra weer als exploitant na uitspraak van de rechter. Prostituees voor niks jaar werkloos

Rossa @starsandgirl
Onbeschrijfelijke wanhoop bij veel ex-collegaatjes van het zandpad! WAAR HEBBEN WE DIT AAN VERDIEND? ... 't interesseert ze totaal niet in wat voor omstandigheden we NU zitten,dank zij hen! ... Ik hoop en bid dat een rechter in alle wijsheid 't span eens stevig wakkerschudt!!! ... En dan heb ik t nog niet eens over de bedragen die deze grappenmakers ons allen kost!

Wil Post @WilliePost
... inspecteur politie020 vertelde dat het gaat om bouw villa’s, niet om bescherming @VrouwenNL + strijd #mensenhandel

Freya Caja van Tolie @MssCayla
... nieuwe locatie is zoveelste luchtballon van gemeente Utrecht... wij geven nooit op, niet nu, niet volgend jaar. Prostituees hebben t recht op een veilige werkplek ... deze strijdt zal gewonnen worden door de prostituees. De branche overleeft

-----------------------------
Ook over de hoererij in het algemeen en de mensenhandelkwestie die daar vaak bijgesleept wordt zijn er weer een aantal belangrijke zaken te melden

Ten eerste was er 16-5 een grote razzia tegen thuishoeren. 50 bestuurlijke rapportages, dat betekent grote problemen voor de dames
25-5 http://zondares.blogspot.nl/2014/05/thuiswerkrazzia-en-ander-nieuws.html
Alleen maar omdat zij geen vergunning hebben, maar die krijgen ze niet. Ze worden dus gedwongen tot de 'illegaliteit', en dan worden ze er voor gestraft.

Ten tweede was er het rapport van de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Dat is een fanatieke anti-seks aktiviste die van de overheid het alleenrecht heeft gekregen op dit soort zaken. Alles wat zij zegt moet als gelogen beschouwd worden. Lees hier waarom.1)
23-5 http://zondares.blogspot.nl/2014/05/mensenhandel-in-en-buiten-beeld-ii.html

Mensenhandel bestaat, maar het is juist de reddingsindustrie die zich daar schuldig aan maakt
22-5 http://marijkespraktijken.nl/2014/05/22/mensenhandel-bestaat/

De WRP wordt nog steeds onder radiostilte behandeld door de politici in Den Haag (2e kamer). Ik kan niet vinden of en wanneer er een openbare zitting is.

Fleurtje van Schaik heeft ook weer een belangrijk artikel gepubliceerd
27-5 http://www.fleurvanschaik.nl/prostitutie-is-veel-meer-dan-slachtoffersch...
Op Twitter voegde ze toe: "Hoer is het Nederlandse woord voor een vrouw die zich niets van zeden aantrekt ... Prostituee is uit Latijn afgeleid voor iemand die aan de straat te koop wordt gezet."

noot:
1. Overigens heeft Dettmeijer recenter ook een rapport over seksueel geweld tegen kinderen waarin ook de cijfers opgeblazen zijn gepresenteerd. Zij wil een vinger in de pap in gesloten jeugdinstellingen en dat er meer jongeren - zowel echte als vermeende slachtoffers - opgesloten worden. Ik noem haar daarom een takkenwijf. Ze gebruikte Zembla om hiervoor politieke druk te zetten. Zie: (scroll)
12-4 http://zondares.blogspot.nl/2014/04/een-hoop-op-tv-en-in-de-krant.htmlWie: 
Wessel

Bovenstaande aanvulling heb ik ook in de nieuwslijn gepost + een aanvulling over de WRP die inmiddels stiekem lijkt te zijn aangenomen door de Tweede Kamer:

30-5 Tijdrekken Zandpad gaat door e.a. berichten hoererij
https://www.indymedia.nl/node/23168

Nieuw artikel:

4-6 Reacties op uitstel van 'Nieuw Zandpad'
https://www.indymedia.nl/node/23257Wie: 
Wessel

11-6 Wie wast zijn handen in onschuld om de Zandpad-dames?
https://www.indymedia.nl/node/23403Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech